COMUNICAT

 

Uniunea Democrat Creştină cere Guvernului României să înceapă fără intîrziere dialogul cu reprezentanţii de­semnaţi ai demonstranţilor din Piaţa Universităţii.

Nu modalitatea de a elibera Piaţa trebuie să preocupe autorităţile ci motivele pentru care de două săptămini continuă demonstraţia paşnică la care s-au raliat perso­nalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice recunoscute pen­tru valoarea lor şi unanim apreciate prin poziţia adoptată în lupta pentru făurirea României de mîine. (Secretar general : VLADIMIR FULGER)