DIN PARTEA CONDUCERII C. P. U. N.

 

Aşa cum s-a anunţat, marţi,  8 mai 1990, urma să inceapă dialogul intre preşedintele C.P.U.N., domnul Ion Iliescu şi reprezentanţii demonstranţi­lor din Piaţa Universităţii. Din păcate, această iniţiativă nu s-a putut concretiza pină acum. După repetate fluctuaţii în le­gătură cu componenţa delegaţiei manifestanţilor, delegaţia nu s-a prezentat la dialog  în întregul ei. Do asemenea, s-a solicitat prezenţa unui cameraman însărcinat să realizeze o casetă video a dezbaterior. Deşi cei 4 delegaţi au fost in­formaţi că erau create condiţii­le tehnice pentru realizarea unei stenograme — al cărei text urma să fie autentificat prin semnăturile tuturor participan­ţilor — delegaţia demonstranţi­lor a respins această soluţie.

In pofida faptului că  pre­şedintele C.P.U.N. a aşteptat  timp de o oră începerea dialo­gului, acesta nu a mai fost posibil din cauza refuzului dele­gaţilor, interesaţi, după cum se poate aprecia, mai mult de aspectul publicitar al preco­nizatului dialog, decit de sub­stanţa lui propriu-zisă. In acest interval, domnul Ion Caramitru, vicepreşedinte al C.P.U.N., a încercat, fără succes, un dia­log cu delegaţii, găsirea unei soluţii convenabile.

Punţile nu au fost totuşi rupte, cei patru delegaţi angajin-du-se să comunice celor care i-au desemnat situaţia creată, solicitind eventual modificarea mandatului lor pentru a face posililă începerea dialogului. De altfel, un dialog asemănător a avut loc, fără condiţii prea­labile, în urmă cu citeva zile, între preşedintele C.P.U.N. şi reprezentanţii Societăţii „Timi­şoara".

In actuala situaţie, in măsu­ra in care reprezentanţii de­monstranţilor din Piaţa Uni­versităţii îşi vor clarifica pozi­ţia, din punctul de vedere al Consiliului Provizoriu de Uniu­ne Naţională, dialogul este încă posibil. (Rompres).