Demonstranţi  şi agresori

 

Pe Platoul Romanilor din faţa Casei de Cultură din Al­ba lulia s-a desfăşurat un miting de solidaritate cu Alianţa pentru Proclamaţia de la Timişoara. La miting au participat cîteva mii de per­soane. Au vorbit reprezen­tanţi din partea P.U.D, P.N.L, P.N.T.-c.d., Uniunea Demo­crat Maghiară, Partidul De­mocrat Agrar, delegaţi ai Alianţei pentru Proclamaţia de la Timişoara, intelectuali, muncitori, ţărani, reprezen­tanţi ai minorităţilor naţiona­le. Demonstraţia a fost per­turbată de 200 de persoane care au fluierat şi huiduit tot timpul pe cei care se solida­rizau cu manifestanţii din Bucureşti, scandînd „Iliescu — F.S.N.". Echipele de ordine şi organele de poliţie care asigurau buna desfăşurare a mitingului de abia au putut ţină în frîu elementele turbulente înarmate cn lan­ţuri şi bîte.

 

ROXANA   LUNGU