Prima pagină
  Arhiva de documente
    Colecţia Sergiu Grossu şi Nicole Valéry Grossu
      Sergiu Grossu - Apărând adevărul


Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Titlu Traduceri existente Dimensiune
 
    I. ÎN LUMINA EVANGHELIEI
  IN PRAG DE NOU MILENIU
  O FĂPTURĂ NOUA
  DE LA ROBIE LA LIBERTATE
  LUPTA ÎMPOTRIVA RĂULUI
  CHEMAREA LA UNITATE
  IMPERATIVUL AMINTIRII
  UN SEMN CARE VA STÂRNI ÎMPOTRIVIRE...
  NEBUNIA PROPOVADUIRII CRUCII
   ro 103 KB
    II. FRÂMÂNTĂRI ŞI SOLUŢII SPIRITUALE
  JUSTIFICAREA „ANTICOMUNISMULUI" CREŞTIN
  DESPRE DEVIERILE MIŞCĂRII ECUMENICE
  CÂTEVA DIN PROBLEMELE TINERETULUI
  REZISTENŢA SPIRITUALĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ (1954 -1960)
  PACOSTEA RIVALITĂŢII RELIGIOASE
  SEMNIFICAŢIA SPIRITUALĂ A EXILULUI
   ro 110 KB
    III. RĂUL COMUNIST
  POLITICA ANTICREŞTINĂ A COMUNISMULUI
  COMUNISMUL ŞI RĂZBOIUL PSIHOPOLITIC
  COMUNISMUL ŞI DREPTURILE OMULUI
  VREMEA PERSECUŢIILOR ŞI A MARTIRILOR
  «ROMÂNIA COMUNISTĂ ESTE O IMENSĂ PUŞCĂRIE»
  CU «ARGHEZI»-N BUZUNAR
  REÎMPROSPĂTAREA MEMORIEI
   ro 132 KB
    IV. ÎN ROMÂNIA POST-REVOLUŢIONARĂ
  MAI EXISTA PERSECUŢII RELIGIOASE ÎN ROMÂNIA DE AZI?
  TEAMA DE ADEVĂR
  «OSTAŞII DOMNULUI» - O «DEVIAŢIE INTERNĂ»
  ÎN VIAŢA BISERICII ORTODOXE DIN ROMÂNIA?
  VÂNTUL CEL POTRIVNIC
  NEVOIA UNEI CULTURI CREŞTINE
   ro 71 KB
    V. CULPABILITATEA IERARHIEI B.O.R.
  IERARHII Şi VICTIME
  CURAJUL UNEI HOTĂRÂRI SALUTARE
  SFÂNTA MARE NERUŞINARE
  DESPRE PRELAŢII NOŞTRI „BUNI ŞI HARNICI"
  „RECUNOAŞTEŢI VINOVĂŢIA"
   ro 102 KB
    VI. ŞCOALA ŞI ATEISMUL
  PREOTUL IOSIF TRIFA
  - «PASĂREA MĂIASTRĂ» A ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI
  ÎN AMINTIREA LUI TRAIAN DORZ, CÂNTĂREŢUL OASTEI DOMNULUI
  O LACRIMĂ PENTRU ILIE OLTEANU
  POETUL CREŞTIN VASILE POSTEUCA
   ro 74 KB
    VII. DATORIA SLUJIRII PATRIEI
  CU DUMNEZEU, IN SLUJBA ROMÂNIEI
   ro 40 KB
< Pagina precedentă