ARGUMENT (prefaţă)

 

 

 

Rostul acestei cărţi este să prezinte cititorului o seamă de fapte şi întâmplări din viaţa Bisericii persecutate, pe care le-am publicat, de-a lungul anilor, în revista Catacombes, editată la Paris, împreună cu soţia mea, Nicoleta Valeria, odată stabiliţi acolo, ca refugiaţi politici, în primăvara anului 1969. Profund impresionaţi de indiferenţa opiniei publice faţă de tragedia trăită, în toate ţările cu regim comunist, de fraţii noştri de credinţă (ortodocşi, catolici, greco-catolici, protestanţi şi neoprotestanţi), ne-am hotărât să dăm la iveală (pe lângă studiile şi documentele de mari proporţii) ştiri, scrisori, plângeri, mărturii, liste de deţinuţi şi de lagăre de muncă forţată, care ne parveneau în Occident, pe căi lăturalnice, datorită Samizdatului religios. Aşa a luat fiinţă rubrica lunară Calendrier des catacombes (Calendarul catacombelor). Ne-am considerat obligaţi să procedăm astfel, sub impulsul sfântului apostol Pavel: "Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei..." (Evrei, 13.3)

Toate aceste eşantioane de persecuţie religioasă scot în evidenţă extraordinara strălucire a credinţei, în spatele cortinei de fier şi de bambus, explozia renaşterii spirituale, reacţia furibundă a presei sovietice, lecţiile de eroism ale victimelor sistemului penitenciar, denunţat de Alexandr Soljeniţîn în  Arhipelagul Gulag. Deşi este vorba doar de nişte aparent mărunte relatări, legate de universul concentraţionar terifiant gândit de Lenin şi desăvârşit de Stalin şi de urmaşii lui sângeroşi, noi presupunem că vor stârni dorinţa întoarcerii în trecut, spre a cunoaşte, astfel, mai bine ce s-a întâmplat în multe ţări europene, asiatice şi chiar dincolo de extremul Orient.       

După stingerea din viaţă a soţiei mele, am înfiinţat în Franţa asociaţia Le Devoir du Souvenir (Datoria amintirii), având drept scop, conform articolului 2 din statut, să aducă la cunoştinţa celor care n-au ştiut ceea ce s-a petrecut în ţările fostului imperiu comunist şi să amintească celor care au ştiut, dar vor să uite, de pătimirea atâtor suflete credincioase, care au plâns şi s-au jertfit pentru cauza lui Dumnezeu, sub blestemata dictatură a proletariatului şi a nebuniei luptei de clasă. De aceea mi-am intitulat cartea Datoria amintirii. Calendarul persecuţiei religioase în ţările comuniste. Ca unul care am cunoscut în România lui Gh. Gheorghiu-Dej şi a cuplului Ceauşescu agresivitatea călăilor marxişti-leninişti şi am trecut - pentru credinţa şi lupta mea creştină - prin cuptorul de foc al prigoanei comuniste, îmi permit să-i sfătuiesc pe cei ce se vor apleca asupra paginilor Calendarului de faţă: "Învăţaţi din suferinţa prigoniţilor şi daţi-vă silinţa să egalaţi frumuseţea trăirii lor pilduitoare". 

 

                                                                SERGIU GROSSU