I

Adevăratul chip al comunismului

 

Experţii în strategia comunistă arată că întregul plan de cucerire a lumii s-ar putea prăbuşi dacă Occidentul se va trezi şi va lua iniţiativa de a lupta, pe toate fronturile, împotriva comunismului. Ei spun că o gravă greşeală a Occidentului a fost aceea că, pentru a domoli un duşman care era, în realitate, slab, a acceptat, tot timpul, coexistenţa comunismului, a privit sistemul comunist ca pe o realitate imuabilă, a considerat că toate cuceririle comuniste sunt de nezdruncinat, a ignorat faptul că liderii roşii au admis, ei înşişi, că au mai multe motive să se teamă de o acţiune militară decât Occidentul şi au îngăduit ca unele popoare libere să fie intimidate şi înşelate.

Cum s-a realizat acest lucru?

 

Importanţa războiului psihologic

 

Cea mai mare greşeală a Occidentului a fost aceea că şi-a permis să cadă într-o stare de lâncezeală mentală, de apatie şi de inactivitate. In unele cercuri, motivaţiile patriotice, loialitatea şi tradiţionalul vis de „libertate pentru toţi oamenii" au zăcut amorţite sau au fost paralizate de un nou şi straniu fel de a gândi. Specialiştii spun că se impune, de urgenţă, o schimbare revoluţionară a stării noastre de spirit.

Dar ce e greşit în această „stare de spirit"?

 

În primul rând, faptul că am gândit aşa cum au vrut să ne facă să gândim comuniştii. Străbunii noştri ar fi îngrijoraţi dacă ar şti câtă confuzie există în mintea multor americani cu privire la problemele fundamentale cum ar fi coexistenţa paşnică, dezarmarea, libertatea comerţului, Naţiunile Unite, recunoaşterea Chinei Roşii şi multe altele. In loc să ne menţinem într-o stare de continuă vigilenţă intelectuală, am luat sloganurile comuniste drept premise majore pentru multe dintre concluziile noastre. Dăm mai jos o listă cu obiectivele strategice curente pe care comuniştii şi tovarăşii lor de drum încearcă să le atingă. Ele fac parte din campania dusă de aceştia pentru slăbirea Americii, în vederea cuceririi ei finale. Trebuie să ţinem minte că mulţi americani cinstiţi lucrează pentru îndeplinirea aceloraşi obiective, căci nu-şi dau seama că aceste obiective sunt menite să ne distrugă ţara.

W. CLEON SKOUSEN

 

Obiectivele roşii

 

Cele patruzeci şi cinci de „Obiective comuniste curente",

trecute în lista de mai jos, au apărut în Documentele Congresului din 10 ianuarie 1963. Ele au fost luate din lucrarea „Adevăratul chip al comunismului" de W. Cleon Skousen*, care şi-a început studiul său extensiv asupra comunismului în timpul celor şaisprezece ani de lucru cu Biroul Federal de Investigaţii. Obiectivele comuniste curente sunt următoarele:

1.     Acceptarea, de către Statele Unite, a ideii coexistenţei paşnice ca unică alternativă la războiul atomic.

2.     Să facem în aşa fel încât Statele Unite să prefere să capituleze decât să se angajeze într-un război atomic.

3.     Să dezvoltăm iluzia că dezarmarea totală iniţiată de Statele Unite ar fi o demonstraţie a tăriei morale.

4.     Acceptarea comerţului liber între toate ţările lumii, fără să se ţină seamă de afilierea unora la comunism şi de faptul că materialele comercializate ar putea fi folosite pentru un posibil
război.

5.     Extinderea împrumuturilor pe termen lung acordate Rusiei şi sateliţilor săi.

6.     Acordarea ajutorului american tuturor ţărilor, chiar dacă sunt comuniste.

7.     Recunoaşterea Chinei Roşii. Admiterea Chinei Roşii în Organizaţia Naţiunilor Unite.

8.     Recunoaşterea Germaniei de Est şi de Vest ca fiind două state separate, în ciuda promisiunii făcute de Hruşciov, în 1955, de a rezolva problema Germaniei prin alegeri libere, sub supravegherea Naţiunilor Unite.

9.     Continuarea conferinţelor pe tema interzicerii experienţelor atomice, dat fiind că Statele Unite au acceptat să-şi suspende propriile experienţe atâta timp cât negocierile fac progrese.

10.  Permisiunea ca fiecare satelit al Uniunii Sovietice să-şi aibă reprezentanţii săi la Naţiunile Unite.

11.  Promovarea Organizaţiei Naţiunilor Unite ca fiind singura speranţă pentru omenire. Dacă se va rescrie carta sa, trebuie să se ceară să fie organizată ca un for de conducere a lumii, având propriile sale forţe armate. (Unii comunişti consideră că guvernarea lumii poate fi preluată de Naţiunile Unite la fel de bine ca şi de Moscova. Uneori aceste două centre îşi fac unul altuia concurenţă, aşa cum se întâmplă acum în Congo).

12.  Respingerea oricărei încercări de a scoate Partidul comunist în afara legii.

13.  Eliminarea tuturor jurămintelor de loialitate.

14.  Continuarea acordării dreptului de acces al Rusiei la Oficiul de invenţii al Statelor Unite.

15.  Captarea unuia sau a ambelor partide politice din Statele Unite.

16. Folosirea deciziilor tehnice ale justiţiei pentru slăbirea instituţiilor de bază din America, declarând că activităţile lor violează drepturile civile.

17. Obţinerea controlului asupra şcolilor. Folosirea lor drept curele de transmisie pentru socialişti şi pentru propaganda comunistă. Obţinerea controlului asupra asociaţiilor de profesori.  Introducerea ideologiei Partidului în manualele şcolare.

18.  Obţinerea controlului asupra tuturor ziarelor studenţeşti.

19.  Folosirea demonstraţiilor studenţeşti pentru a alimenta protestele publice împotriva programelor şi organizaţiilor atacate de comunişti.

20.  Realizarea unui control asupra celor ce lucrează la prezentarea cărţilor, a editorialelor şi la stabilirea politicii ziarelor.

21.  Obţinerea controlului asupra poziţiilor cheie din radio, televiziune şi cinematografie.

22.  Continuarea discreditării culturii americane prin degradarea tuturor formelor de expresie artistică. O grupare comunistă americană a fost instruită pentru „a elimina orice sculptură de valoare din parcuri şi din clădiri, înlocuindu-le cu statui diforme, stângace şi lipsite de orice sens".

23.  Controlul asupra criticilor de artă şi a directorilor de muzee. „Planul nostru este de a promova arta respingătoare şi lipsită de sens".

24.  Eliminarea tuturor legilor ce ţin în frâu obscenitatea, calificându-le ca „mijloace de cenzură" şi de violare a libertăţii cuvântului şi a presei.

25.  Distrugerea standardelor culturale de moralitate, promovând pornografia şi obscenitatea, prin cărţi, reviste, filme, radio şi televiziune.

26.  Prezentarea homosexualităţii, a perversiunilor sexuale şi a promiscuităţii drept lucruri „normale, naturale şi sănătoase".

27.  Infiltrarea Bisericii şi înlocuirea religiei revelate cu religia „socială". Discreditarea Bibliei şi sublinierea necesităţii de maturitate intelectuală care nu are nevoie de „sprijin religios".

28.  Eliminarea rugăciunii şi a oricărei manifestări religioase din şcoli pe motiv că violează principiul „separării Bisericii de Stat".

29.  Discreditarea Constituţiei americane prin calificarea ei drept neadecvată, demodată, incapabilă să facă faţă problemelor lumii moderne, o piedică în calea cooperării dintre popoarele lumii.

30.           Discreditarea străbunilor. Prezentarea lor drept nişte aristocraţi egoişti care nu aveau nici un fel de grijă de „oamenii de rând".

31.  Discreditarea tuturor formelor americane de cultură şi descurajarea celor ce predau istoria americană în şcoli, pe motiv că ea nu reprezintă decât o mică parte din „marea istorie a lumii". Să se pună accentul pe istoria Rusiei, de după preluarea puterii de către comunişti.

32.  Sprijinirea oricărei mişcări socialiste ce duce la controlul centralizat asupra tuturor instituţiilor cultural-educative şi sociale, programelor de asistenţă socială, clinicilor psihiatrice, etc.

33.  Eliminarea tuturor legilor şi procedurilor care interferează cu operaţiunile aparatului comunist.

34.  Eliminarea Comitetului de Control asupra Activităţilor antiamericane.

35.  Discreditarea şi, eventual, dezorganizarea F.B.I.

36.  Infiltrarea şi realizarea controlului asupra cât mai multor sindicate.

37.  Infiltrarea şi realizarea controlului asupra marilor afaceri.

38.  Transferarea unei părţi din puterea de a aresta, pe care o deţine poliţia, la organizaţiile sociale. Tratarea tuturor problemelor de comportament ca fiind dezechilibre psihice pe care nu le pot înţelege şi vindeca decât psihiatrii.

39.  Dominarea categoriei profesionale a psihiatrilor şi folosirea legilor privitoare la sănătatea mentală ca mijloc de obţinere a controlului coercitiv asupra celor ce se opun comunismului.

40.  Discreditarea familiei ca instituţie. Încurajarea promis­cuităţii şi simplificarea formalităţilor de divorţ.

41.  Sublinierea necesităţii de a-i creşte pe copii departe de influenţa negativă a părinţilor. Blocajele mentale şi retardarea copiilor trebuie să fie atribuite influenţei opresive a părinţilor. Crearea impresiei că violenţa şi revolta sunt aspecte legitime ale tradiţiei americane; că studenţii şi anumite grupuri interesate trebuie să se ridice şi să-şi „unească forţele" pentru a rezolva  problemele economice, politice şi sociale.

43.  Eliminarea tuturor stăpânirilor coloniale înainte ca populaţiile băştinaşe să fie pregătite să se guverneze singure.

44.  Internaţionalizarea Canalului Panama. Abrogarea amendamentului Connally, astfel încât Statele Unite să nu poată să împiedice Curtea Internaţională de Justiţie să preia jurisdicţia asupra problemelor interne. Să se acorde Curţii Internaţionale de Justiţie jurisdicţia asupra popoarelor şi indivizilor.

45.    Abrogarea amendamentului Connally, astfel încât Statele Unite să nu poată să împiedice Curtea Internaţională de Justiţie să preia jurisdicţia asupra problemelor interne. Să se acorde Curţii Internaţionale de Justiţie jurisdicţia asupra popoarelor şi indivizilor.

 * Fost director regional în Consiliul American de Securitate.