II

CHINA: Directive secrete pentru distrugerea catolicismului

 

«Ordin secret», venit de la Biroul 106

 

Catolicismul şi protestantismul sunt două organizaţii aflate în slujba spionajului şi a imperialismului capitalist. Ele urmăresc să pătrundă în sânul Partidului pentru a exploata şi a oprima poporul. Aceste biserici există în toate oraşele din toate ţările lumii şi răspândesc peste tot veninul doctrinei lor, pentru a combate socialismul comunist.

Iată de ce, urmând directivele conducătorilor Partidului, activiştii noştri trebuie să găsească metoda care să le permită să pătrundă în inima fiecărei Biserici, să se pună în slujba noii organizaţii a politicii secrete, să desfăşoare o importantă activitate în cadrul tuturor organizaţiilor ecleziastice, să declanşeze un atac de mare anvergură, să se angajeze profund în această acţiune, ajungând până la a cere chiar şi ajutorul lui Dumnezeu şi, pentru a reuşi să formeze un front unic, să se folosească de farmecul şi de forţa de seducţie a sexului feminin.

În consecinţă, în vederea atingerii acestui scop, pentru a diviza Bisericile din interiorul lor şi a aţâţa diferitele organizaţii religioase unele împotriva celorlalte, organele de partid au dat următoarele 9 dispoziţii:

1. Activiştii de partid trebuie să se introducă în şcolile înfiinţate de aceste Biserici şi dominate de doctrinele lor otrăvite; să-i spioneze pe reacţionari pentru a vedea care le sunt activităţile; să se amestece printre elevi, să se adapteze la felul lor de a simţi, să se pună la curent cu activităţile lor regionale, să le supravegheze şi, în chip metodic, să se insereze în toate sectoarele activităţii ecleziastice.

2.     Fiecare activist trebuie să găsească o metodă pentru a deveni, prin botez, membru al Bisericii; să se înscrie în Legiunea Sfintei Marii, sau - dacă e vorba de protestanţi - să se alăture „Cruciaţilor" (Crusadore). Ajunşi aici, ei vor desfăşura o activitate cât mai bogată, folosindu-se de fraze frumoase pentru a-i mişca şi atrage pe credincioşi, făcând apel la iubirea faţă de Dumnezeu şi PLEDÂND CAUZA PĂCII.

3.     Activiştii de partid vor trebui să asiste la toate serviciile religioase şi, cu blândeţe, folosindu-se în mod inteligent de cele mai diferite metode, să se apropie cât mai mult de cler şi să-i spioneze acţiunile.

4.     Şcolile reprezintă, pentru infiltrarea noastră, un câmp ideal. Mimând cea mai mare bunăvoinţă, activiştii noştri trebuie să aplice următoarea lege dublă: „să-şi apropie duşmanul pentru a-1 suprima".
Ei trebuie să se introducă printre directorii şcolilor, printre profesori şi printre elevi, pentru a-i putea domina, aplicând principiul: „A diviza înseamnă a stăpâni". Printre altele, ei trebuie să caute să stabilească contacte cu şefii elevilor.

5.     Activiştii noştri trebuie să ia iniţiativa în toate acţiunile, să pătrundă în toate organizaţiile ecleziastice şi să câştige simpatia credincioşilor; în felul acesta, vor putea să se amestece chiar şi în conducerea Bisericii.

6.     Astfel, ascultând de directivele Partidului, celula de comandă îşi va atinge ţinta fixată: aceea de a pătrunde în toate organizaţiile ecleziastice, de a promova acţiunile pentru PACE şi, în acest fel, de a-şi exercita influenţa în toate sectoarele.

7.        Pe baza principiului de fier: „Zdrobeşte-1 pe duşman, folosindu-te de el", unul dintre membrii importanţi ai Bisericii va fi convins să vină în China, procurându-i-se documentele şi autorizaţiile necesare. Cu prilejul acestei vizite, va ieşi la lumină adevărata faţă şi adevărata situaţie a Bisericii.

8.        Activiştii de partid trebuie să aibă spirit de iniţiativă, să descopere punctele slabe ale duşmanului, să exploateze neînţelegerile dintre grupuri şi să neutralizeze veninul religios şi ecleziastic, instilând antidotul nostru.

9.        Orice tovarăş trebuie să înţeleagă bine că Biserica catolică trebuie lovită şi distrusă din temelii. Protestantismul, care comite eroarea de a urma o politică de coexistenţă, trebuie împiedicat să facă noi cuceriri, dar poate fi lăsat să moară de moarte naturală.

[Aceste 9 puncte se referă la activitatea Partidului în străinătate].