11

Folosirea Psihopoliticii în răspândirea comunismului

 

Naţiunile reacţionare sunt făcute în aşa fel încât atacă un cuvânt fără ca măcar să-i cunoască înţelesul. Acţiunea de cucerire a unei naţiuni bazându-se pe inducerea principiilor comuniste în mintea oamenilor, nu este necesar ca termenul de „comunism" să fie asociat, de la început, cu măsurile educative folosite.

In Statele Unite am izbutit să modificăm operele lui William James şi ale altora, dându-le un caracter mai acceptabil, şi să plasăm principiile lui Karl Marx, Pavlov, Lamarck, precum şi pe cele ale materialismului dialectic în antologiile de psihologie, în aşa fel încât oricine face studii în domeniu şi citeşte aceste cărţi devine, pe nesimţite, un om pregătit să accepte ideea caracterului echilibrat şi echitabil al comunismului.

Toate catedrele de psihologie din Statele Unite fiind ocupate de oamenii noştri sau de persoane ce pot fi influenţate de oamenii noştri, folosirea masivă a acestor texte este garantată. Ele se bucură de autoritate şi sunt predate studenţilor cu mare grijă.

Presiunea constantă, exercitată de oamenii noştri asupra organelor legislative ale Statelor Unite, poate duce la adoptarea unei legislaţii conform căreia fiecare tânăr ce studiază într-o şcoală sau într-o universitate să fie obligat să urmeze cursuri de psihologie.

Astfel, realizarea unei bune îndoctrinări comuniste a straturilor educate ale populaţiei devine relativ mai uşoară; când li se va da prilejul să aleagă între sistemul capitalist şi cel comunist, cei îndoctrinaţi vor considera că sistemul comunist este mult mai echilibrat şi mai echitabil decât cel capitalist, pe care îl vor judeca prin prisma noastră.