12

Remedii violente

Oamenii, în general, înţelegând că în comportamentul faţă de cei dezechilibraţi mental este nevoie de o anumită violenţă, acceptă tratamentele dure ce li se par a fi îndreptăţite. Pornind de la un nivel scăzut de violenţă, cum ar fi utilizarea cămăşilor de forţă şi a altor mijloace de blocare, ne este relativ uşor să trecem peste atitudinea rezervată pe care o au oamenii faţă de violenţă şi să adăugăm, în tratamentul celor bolnavi, o doză din ce în ce mai mare de cruzime.

Dacă vom creşte brutalitatea tratamentului, speranţa pe care oamenii şi-o vor pune în el se va mări, iar protestul individului căruia i se aplică tratamentul nu se poate produce deoarece, după administrarea sa, pacientul nu mai este capabil de nici o acţiune. Familia celui aflat sub tratament nu se mai bucură nici ea de prea multă credibilitate, pe motivul că are, în sânul ei, un nebun. Oricum, protestul familiei trebuie discreditat.

Cu cât tratamentul este mai violent, cu atât puterea de comandă a agentului psihopolitic va deveni mai mare. Operaţiile pe creier trebuie să ajungă a fi privite ca nişte lucruri obişnuite. Deşi numărul real de decese trebuie ascuns ori de câte ori este cu putinţă, totuşi nu este în interesul agentului psihopolitic ca, în timpul acestor intervenţii, să aibă loc multe decese.

Treptat, publicul trebuie instruit în privinţa tratamentului prin şoc electric; mai întâi, el trebuie convins că acest tratament este foarte eficace pentru vindecarea bolii şi că are efecte calmante asupra pacientului. Apoi, publicul va fi informat că, în cele mai multe cazuri, şocul electric atacă dinţii şi coloana vertebrală, iar, în cele din urmă, i se va spune că, de foarte multe ori, el duce la moartea pacientului sau, în cel mai bun caz, la distrugerea coloanei vertebrale şi la căderea bruscă a dinţilor. Mă îndoiesc că vreun „profan" în materie ar putea suporta să asiste fie şi numai la o singură şedinţă de tratament prin şoc electric. Şi cu siguranţă că „cei din afară" n-ar putea suporta să vadă cum se face o lobotomie sau o leucotomie transorbitală. Cu toate acestea, publicul trebuie adus, dacă se poate, la nivelul la care să considere că acestea sunt tratamentele indicate, detaliile acestor tratamente putând fi făcute publice; astfel prestigiul agentului psihopolitic va creşte.

Cu cât tratamentul este mai violent, cu atât se accentuează ideea că nebunia este o boală lipsită de speranţă.

Societatea trebuie ridicată la nivelul la care fiecare tânăr recalcitrant să fie adus în faţa justiţiei şi dat în grija unui agent psihopolitic care, administrându-i şocuri electrice, îl va reduce la o completă şi obtuză docilitate pentru tot restul vieţii sale.

Printr-o continuă şi tot mai mare publicitate făcută tratamentelor violente, populaţia va ajunge, până la urmă, să tolereze instituirea unor tratamente atât de cumplite încât, după aplicarea lor, pacienţii se vor întoarce acasă semănând mai mult cu nişte fantome decât cu nişte oameni adevăraţi. în acest fel o bună parte din populaţie, mai ales cea care s-a dovedit recalcitrantă, poate fi redusă la o stare de totală obedienţă faţă de psihopolitician.

Populaţia trebuie convinsă, prin diferite metode, că bolile mentale pot fi tratate numai prin şoc electric, tortură, lipsuri de toate felurile, umilire, discreditare, violenţă, mutilare, ucidere, şi administrarea pedepsei sub toate formele ei. în acelaşi timp, societatea trebuie educată în credinţa că numărul nebunilor creşte. Această convingere creează o stare de panică şi face din psihopolitician un salvator care, cu timpul, va ajunge să conducă societatea.