15

Propuneri ce trebuie respinse

 

Există unele mişcări care ne-ar putea dăuna şi care ar putea întrerupe procesul de cucerire psihopolitică. Aceste mişcări, ce apar din vreun colţ al ţării, ar putea cu timpul să câştige teren; ţinând seama de asta, ele trebuie reperate, înainte de a deveni puternice, şi distruse.

Grupuri mari şi cu putere în Stat pot să propună ca problema tratării bolilor mentale să fie dată din nou în grija celor care s-au ocupat de ea, secole de-a rândul, în sânul populaţiei, adică în grija preoţilor. Trebuie să luptăm împotriva oricărei încercări de a-i pune pe oamenii Bisericii în fruntea instituţiilor de tratare a bolilor mentale, folosind ca argumente incompetenţa acestora şi faptul că religia provoacă dezechilibre psihice. Cel mai grav lucru, care s-ar putea întâmpla în timpul desfăşurării programului psihopolitic, ar fi ca problema îngrijirii oamenilor dezechilibraţi mental să fie dată în mâna preoţimii.

Dacă există spitale de boli psihice organizate de grupări religioase, ele trebuie, cu orice preţ, discreditate şi închise, pentru că se poate întâmpla ca cifra reală a bolnavilor vindecaţi în aceste instituţii să ajungă să fie cunoscută şi comparată cu situaţia din celelalte spitale din ţară, unde cazurile de însănătoşire lipsesc cu totul; această comparaţie ar putea duce la o acţiune de plasare a preoţimii în fruntea instituţiilor ce se ocupă de problema bolilor mentale. Argumentele împotriva acestei acţiuni trebuie folosite cât mai de vreme, pentru a elimina orice posibilitate ca ea să se întâmple vreodată.

Legislaţia unei ţări trebuie întocmită cu mare grijă, în aşa fel încât să nu acorde nici un fel de drepturi persoanelor cu dezechilibre mentale. Trebuie să luptăm cu hotărâre împotriva oricăror proiecte de lege şi oricăror amendamente constituţionale, conform cărora vătămarea unei persoane dezechilibrate mental ar fi considerată ilegală, aducând drept argument faptul că în cazul acestor bolnavi reuşesc doar măsurile violente. Dacă legea i-ar proteja pe cei dezechilibraţi mental - aşa cum, de obicei, nu se întâmplă-, întregul program psihopolitic ar putea să se prăbuşească.

Trebuie să combatem orice acţiune de a pune sub supraveghere actele cerute la internarea în spital a bolnavului dezechilibrat psihic. Acest lucru trebuie lăsat cu totul în mâinile persoanelor ce se află sub controlul agenţilor psihopolitici. Internarea trebuie să comporte un minimum de formalităţi, iar ieşirea bolnavului din spital să nu fie posibilă prin puterea legilor. Orice încercare de a completa demersurile legale, necesare pentru reţinerea şi eliberarea bolnavilor din aziluri, trebuie combătută pe motiv că toate aceste cazuri sunt urgente. Pentru a înlătura o asemenea încercare, cel mai bun lucru este să înfiinţăm câte un pavilion de psihiatrie şi de claustrare a bolnavilor psihici în fiecare spital din ţară.

Trebuie să împiedicăm orice acţiune care ar putea scoate la lumină, din întâmplare, vreo lucrare de natură psihopolitică. întreaga literatură ce se ocupă de bolile mentale şi de tratamentul lor trebuie ascunsă cu grijă, în primul rând păstrând-o în condiţii de reală securitate şi, în al doilea rând, prin folosirea unui limbaj complicat care s-o facă de neînţeles. Numărul real al cazurilor de însănătoşire şi al deceselor nu trebuie publicat niciodată în ziare. Orice cercetare care încearcă să descopere dacă psihiatria sau psihologia au vindecat vreodată pe cineva trebuie combătută şl luată în derâdere; pentru această acţiune trebuie mobilizaţi toţi agenţii psihopolitici. La început, această cercetare trebuie ignorată; dacă acest lucru se dovedeşte a nu fi cu putinţă, trebuie să intre în acţiune toţi agenţii psihopolitici din ţară, cu întreaga lor autoritate şi capacitate de luptă. Pentru prevenirea unor asemenea investigaţii, poate fi folosită orice tactică. Pentru a le împiedica, trebuie să avem pregătite documente cu aparenţă tehnică, din care să reiasă că există un număr uriaş de cazuri de vindecare prin mijloacele psihiatriei şi ale psihologiei; ori de câte ori se poate, trebuie să se treacă în aceste documente procentele de vindecare, oricât de false ar fi ele. în acest fel se alcătuieşte o bază de „probe" care poate zădărnici orice încercare de a identifica vreo persoană care a fost vindecată prin mijloacele psihiatriei sau ale psihologiei.

Dacă iese la iveală că psihopoliticianul are legături cu comuniştii, aceste legături trebuie atribuite propriei sale neglijenţe, iar psihopoliticianul trebuie etichetat de urgenţă ca un tip care trece drept un original printre cei din profesia sa.

Autorii lucrărilor care încearcă să prezinte imaginea unei societăţi aflate sub un control mental total şi lipsite de libertate reală trebuie împinşi spre fapte infamante sau spre sinucidere, spre a li se discredita operele.

Orice lege care liberalizează vreo practică de tratament trebuie imediat combătută şi anulată. Toate practicile de tratament trebuie să se apropie de cele admise de autorităţi; nu trebuie să îngăduim nici un fel de alte opinii, pentru că ele ar putea scoate la lumină adevărul.

Acţiunile ce-şi propun să ridice nivelul tineretului trebuie zădărnicite de oamenii noştri, pentru că ele ar putea anihila munca noastră de introducere în rândul tinerilor a delincventei, a consumului de droguri, a alcoolismului şi a promiscuităţii sexuale.

Comuniştii ce lucrează în presă şi la radio trebuie să fie protejaţi ori de câte ori e cu putinţă, eliminându-se, prin metodele Psihopoliticii, orice persoană care-i atacă în forţă. La rândul lor, comuniştii din presă şi de la radio trebuie convinşi să folosească orice prilej pentru a face publicitate în favoarea acţiunilor psihopolitice, în cadrul emisiunii de „ştiinţă".

între graniţele Rusiei şi ale sateliţilor săi, nu trebuie să fie îngăduită existenţa nici unei grupări care să se ocupe de problemele mentale. Aici pot să continue să lucreze doar agenţii psihopolitici bine verificaţi, activitatea lor desfăşurându-se numai în beneficiul guvernului sau împotriva deţinuţilor duşmănoşi regimului.

Trebuie combătută orice acţiune menită să-i excludă pe psihiatri şi pe psihologi din serviciile armatei.

Orice anchetă privitoare la „sinuciderea" sau la dereglarea mentală subită a unui lider politic trebuie condusă numai de agenţii psihopolitici sau de acoliţii lor, indiferent dacă este sau nu de vină Psihopolitica.

Folosirea violenţei împotriva persoanelor care atacă doctrina comunistă, sau uciderea lor, trebuie evitate, fiind declarate interzise. Asta pentru că actele de violenţă îndreptate contra duşmanilor comunismului ar putea să facă din aceştia nişte martiri. Metodele ce trebuie folosite împotriva lor sunt discreditarea şi acuzarea de nebunie, fapt ce-i va face să ajungă, până la urmă, sub îngrijirea agenţilor psihopolitici, adică a psihiatrilor şi a psihologilor controlaţi de noi.