16

CONCLUZII

În această epocă a înarmării nelimitate şi a antagonismelor naţionale, când declanşarea unui război atomic cu ţările capitaliste este oricând posibilă, Psihopolitica trebuie să fie mai eficientă ca oricând.

Toate programele psihopolitice trebuie să fie extinse pentru a sprijini şi a promova activităţile tuturor celorlalţi agenţi comunişti ce lucrează în cadrul naţiunii vizate.

Eşecul Psihopoliticii ar putea atrage după sine bombardarea atomică a ţării mamă.

Dacă Psihopolitica reuşeşte să-şi îndeplinească misiunea sa în cadrul ţărilor capitaliste din lume, primejdia războiului atomic este eliminată pentru totdeauna-, căci Rusia îşi va fi subjugat toţi duşmanii.

Comunismul s-a răspândit pe o şesime din partea locuită a globului. Doctrina marxistă a pătruns şi în restul lumii. Extinderea ordinii sociale comuniste învinge pretutindeni. Răspândirea comunismului în lume nu s-a făcut niciodată prin puterea bătăliilor, ci prin cucerirea minţii oamenilor; în cadrul Psihopoliticii, metodele de cucerire a minţii oamenilor au fost perfecţionate în cel mai înalt grad.

Agentul psihopolitic trebuie să reuşească în activitatea sa, fiindcă succesul său duce la instaurarea păcii în lume. în schimb, eşecul său poate să ducă la distrugerea părţilor civilizate ale pământului, de vreme ce nişte capitalişti nebuni au în mâinile lor puterea atomică.

Scopul justifică mijloacele. Degradarea oamenilor este mai puţin inumană decât nimicirea lor prin explozia atomică, pentru că, pentru orice animal care trăieşte numai o singură dată, orice fel de viaţă este mai bună decât moartea.

Scopul urmărit prin război este acela de a pune stăpânire pe poporul cucerit. Dacă un popor poate fi cucerit şi stăpânit fără război, scopul urmărit este atins fără să fi avut loc distrugerile inerente războiului. Este un obiectiv de cea mai mare valoare.

Psihopoliticianul îşi află răsplata în controlul, aproape nelimitat, pe care îl deţine asupra oamenilor, în exercitarea liberă a pasiunilor sale şi în triumful comunismului asupra prostiei duşmanilor poporului.

 

 

SFÂRŞIT