PUCK  HITLERISTA

 

Primăvara năvălise peste zidurile groase ale închisorii Târgşor. Vântul călduţ îi dăduse puterea să pătrundă în toate ungherele uscate ale curţii pătrate din interior, iar praful pe care îl stârnea în jocul cu adierea nu mai avea iz sec de ţărână şi cimitir. Primăvara şi vântul îl îmbibaseră cu parfumul ierbii care dincolo de ziduri mijea din pământ viu, cu cel al pomilor în muguri şi al buruienilor crescute în voie. Cerul, îngrădit în acelaşi careu ca şi noi, purta un abur roşietic de asfinţit. Primăvara şi zefirul îl prăvăleau pe bolta noastră, până ce dispărea dincolo de zid, ca apoi să aducă un alt val şi altul.

Şi iată cum privirile, lăsându-se purtate pe norii diafani şi aurii, depăşeau zidurile şi realizau, după o iarnă apăsătoare, că cerul n-are margini, că visul n-are zăbrele, că fiorul şi dragostea de viaţă nu dispar nici chiar în lanţuri.

Un neastâmpăr mă cuprinse. Un dor nestăvilit, o pornire nesă­buită de a alerga, de a-mi sfâşia hainele, hainele aspre de pe mine; de a lovi cu pumnii în poarta de fier ferecată, în piepturile gărzilor; de a urla, de a implora, de a impune: „Lăsaţi-mă să plec, deschi­deţi! Daţi-mi libertatea!" Dar, vai, ce rost au avut oare clipele, veş­niciile astea de răbufnire? Cât o fi trecut, cât am pierdut revoltându-mă? Cât am pierdut din minunata serenitate a primului asfinţit de primăvară?

Cerul era din nou nemişcat şi prizonier. Aburii dispăruseră. Pe fundalul unui albastru întunecat se profila unicul pom din curtea temniţei. Un pom uscat şi negru, al cărui desen ciudat apărea mai sinistru, când crengile-i sfrijite erau mişcate brusc de ciorile croncănitoare, pensionare libere ale închisorii noastre.

La ora de înserare, în dormitorul imens şi înţesat, grupul nostru se înghesuia pe două paturi alăturate, ca să asculte glasul molcom al Sabinei, depanând povestea lui Iosif şi a fraţilor săi. Cunoscut în istorisirea biblică, prindea în tălmăcirile Sabinei sensuri adânci, necunoscute celor mai multe din noi, reuşind să ne facă să pătrun­dem dincolo de duioasa povestire, în profundul ei tâlc, acolo unde fiecare se recunoştea în eroii şi faptele lor, acolo unde viaţa noas­tră avea trăsături identice cu viaţa lor. Astfel reuşeam, în fiecare înserat, să învăţăm a ne cunoaşte mai bine şi, inseparabil de aceasta, a-L cunoaşte şi a-L iubi mai mult pe Dumnezeu.

Uluită de năvala primăverii, am rămas în curte, sprijinită de zidul rece şi dur. Nu mi-am dat seama când, deodată, Puck s-a apropiat de mine şi, cu stridenţa vorbei ei, m-a trezit din visare.

-    Ce faci, ţi-e rău?

-    Nu, i-am răspuns parcă din altă lume, nu mi-e rău!

-    Cum se poate că nu iei parte la ora de reculegere? Erai nelip­sită, parcă...

-    Într-adevăr, nu m-am dus astăzi. Am privit cerul, m-au prins visările...

-    Extraordinar! Ia te uită! Ţi-a mai rămas atâta poezie la dispoziţie, în mizeria sufletească în care trăim?

-    Drept să-ţi spun, dacă vrei să ştii, nu numai că mi-a rămas poezia la dispoziţie, dar în mizeria asta sufletească, sufletul meu s-a îmbogăţit, e mai cald, mai viu...

-    Vezi-ţi de treabă! Te iei după exaltata aia de Sabina! Dar ce zic „exaltata"? Nu ăsta-i termenul. După mine e ipocrită... Şi, pe deasupra, îndrăzneaţă! Să vezi, tu, o evreică să ţină predici despre Hristos unor creştini. Ba mai mult, unor legionare. Găsesc că asta se cheamă neobrăzare!

De ce vorbeşti fără s-o cunoşti? De ce te înlănţuie ura? 

Dacă-i vorba de ură, apoi le urăsc mai mult pe imbecilele de legionare, care cască urechile şi se înghesuie s-o asculte. Nişte trădătoare!

-   Puck dragă, n-am chef de vorbă... Lasă-mă, te rog, am nevoie de linişte... îmi face rău să te ascult!

-   Bine, te las... Eu prefer să te ştiu aici, afară, decât înăuntru, cu turma aia...

Şi, cu o mişcare iute, trupul firav al lui Puck s-a învârtit ca să dispară în umbră. Am urmărit-o cu privirea. Mică, slabă, tunsă băieţeşte, nu avea nimic feminin, nimic drăgălaş nici în gesturi, nici în privire. Mişcările îi erau parcă automate, ochii şi vorba, dure.

Se întunecase şi tot nu mă hotărâm să intru în dormitor. Din umbra nopţii, Puck apăru de-odată din nou, însoţindu-şi vorbele de un râs diabolic, sarcastic aş spune.

-  Am uitat să adaug, când te-am deranjat prima oară, că dacă, prin imposibil, ar ateriza paraşutiştii americani şi ne-ar elibera, n-aş părăsi închisoarea fără să fi ucis cu mâna mea pe comandant, pe cinci-şase din gardieni şi... pe prietena ta, Sabina...

N-am avut timp să-i răspund? N-am avut putere? Puck dispă­ruse, râzând satanic. M-am uitat, ca trezită din somn, să văd dacă nu cumva a fost vreun martor, vreo altă colegă, la ieşirea aceasta sălbatică a lui Puck. De fapt, nu mă temeam că altcineva ar fi auzit spusele ei; vorbise ea, pe propria-i răspundere. Dar ce-ar fi putut gândi acel presupus martor despre mine, prietena Sabinei? Despre mine care n-am ripostat, care nu i-am luat apărarea? Ce-ar fi putut crede, că sunt laşă, că poate sunt de acord cu Puck în aprecierile ei? Doamne!...

Gardianca, altă femeie fără feminitate, apăru urlând şi tăind întunericul.

-  Hai, gata! Toată lumea în dormitor! în-chi-de-rea!
Copacul uscat vibra şi scârţâi. Ultimele două ciori, speriate de zbieretele gardiencii, îşi luaseră zborul. Intrai şi eu în dormitor.

-    Ce-i cu tine, Coleta? Unde ai fost? Ţi-e rău? întrebă Sabina, care era culcată.

-    Mă doare capul. Am stat afară, la aer... Vreau să dorm...

Şi m-am culcat în patul de alături; patul meu, vecin cu al Sabinei. N-am putut dormi. In închisoare învăţasem o anumită tehnică a somnului. Ca să poţi, într-adevăr, profita de el, trebuie să te culci printre primele, când oboseala zilei apasă cumplit. Adormeai şi te sculai în zori. Dacă pierdeai momentul, dacă se întâmpla ca celelalte sau cele mai multe să adoarmă înaintea ta, noaptea era pierdută. Un vacarm de iad începea. Sforăituri, pe toate tonurile, fluierături, gâturi care se înecau, tuse, dar vai, mai ales gemete. Gemetele acelea, venite din adâncul viselor. O sim­fonie demnă de a fi calificată ca simfonie a infernului. Noaptea, în astfel de condiţii, devenea albă.

Cu câteva luni în urmă, la Saligny, unde în afara zecilor de mii de bărbaţi se aflau şi vreo două mii de femei, se construia (mai bine zis, guvernul comunist se amuza în a se preface a construi) un canal Marea Neagră-Dunărea, cu ajutorul acestor deţinuţi politici. In baraca noastră, acolo ca şi aici, atunci ca şi acum, patul meu era alături de al Sabinei. Toate colegele cunoşteau prietenia ce ne leagă şi, la orice mutare, vecinătatea noastră era respectată. Intr-o seară, înainte de culcare - de acea culcare pe care ne-o dato­ra conducerea, după douăzeci de ore de muncă forţată pe teren: la bucătărie, la corvezi, la curăţenie - cele 4-5 ore de încercare de somn ne-au fost răpite prin sosirea unui nou lot care urma să fie cazat în cabana noastră. In ciuda oboselii, sosirea unui lot era un eveniment care alunga epuizarea şi somnul. Sistemul nervos se încorda şi căpăta puteri noi, căci evenimentul biciuia nervii. In lot puteau să fie prietene, mame, surori...

Nici Sabina, nici eu n-am întâlnit vreo cunoştinţă mai apropiată. Din paturile noastre însă, am asistat la desfăşurarea piesei: regăsiri, îmbrăţişări, adoptări în paturile alăturate sau chiar în patul propriu. Din cele douăzeci noi venite, nouăsprezece se cazaseră prin bunăvoinţa prietenelor din libertate, sau din alte detenţii, petrecute împreună şi întrerupte prin plecări. Una singură rămăsese stin­gheră, în mijlocul dormitorului. Mică, slabă, tunsă băieţeşte, îm­brăcată cu o rochiţă subţire, încălţată cu sandale de vară şi, în rest, nimic. Nici tradiţionala ţoaşcă de puşcărie, plină de borcane goale, capace de conserve, sau alte lucruri pe care le arunci la gunoi în libertate, dar care sunt atât de preţioase în temniţă...

Se făcuse gol în jurul acestei femei. Cele nouăsprezece se insta­laseră, lucrurile păreau a fi intrate în normal, nimeni nu se sin­chisea de ea. Ordinul gardiencei la sosire era: „Să le culcaţi cum ştiţi. Sunt de-ale voastre." Sabina mi-a şoptit:

-  Fata asta trebuie să fie arestată de curând. Nu cunoaşte pe nimeni. Hai să vedem ce e cu ea!

M-am dus să-i vorbesc. Şi am chemat-o în şoaptă, pe patul nos­tru.

-   Cum te numeşti? am spus eu, ca să putem începe conversaţia.

-   Puck.

Ne-am recomandat şi noi. Sabina i-a dat două bucăţele de zahăr, puţină pâine, marmeladă. Cum e obiceiul, chiar dacă răspunsul nu e sincer, se întreabă: „Pentru ce eşti aici?"

Puck, fără ezitare, ne-a spus:

-  Sunt fost aviator SS, de origine din Transilvania. Am luat par­te la războiul cu Uniunea Sovietică şi-am căzut prizonieră în România, în 1944; am fost deportată în Siberia; revenită, liberă, am cerut repatrierea în RFG şi, cum vedeţi, iată-mă la Canal...

O umbră de tristeţe a cuprins ochii Sabinei. Pentru ea SS-ul însemna mamă, fraţi, surori deportaţi şi ucişi în lagărele naziste. Puck, încăpută sub pătura noastră şi hrănită oarecum, a continuat să pălăvrăgească. Nu se jena să-şi afişeze vechile crezuri.

-   Am auzit că la Canal sunt majoritatea legionare. Sper să mă ajute. N-am haine, n-am pe nimeni în România să-mi trimită pa­ chete. Sunt bolnavă, decalcifiată...

-   Da, am zis noi, majoritatea sunt legionare...

-   Şi voi sunteţi legionare?

-   Nu, i-am răspuns. Noi nu suntem legionare. Eu sunt ţărănistă, iar Sabina este închisă pentru activitate religioasă.

Şi tot aşa mai departe, discutând, Puck i-a spus Sabinei:

-   Ce fel de activitate religioasă ai dus, fiindcă am impresia că nu eşti româncă.

-   Sunt evreică. L-am întâlnit pe Iisus în viaţa mea, cred în El, I-am slujit şi pentru aceasta mă aflu aici.

Puck a sărit ca arsă. Şi a zis:

-    Am nimerit-o! Unde aş putea dormi şi eu?
Şi apoi către mine:

-    N-ai vrea să încerci să îmi cauţi un pat?

M-am dus la şefa de dormitor, rugând-o să plaseze şi pe Puck. Nimeni nu dormea. Fiecare discuta, făcând roată în jurul noilor venite. Totul, însă, pe şoptite. în zadar căută şefa un loc. Nu era nimic liber. Doar în fundul dormitorului, în două paturi alăturate, s-ar fi putut culca şi Puck. Deci, ca să doarmă trei în două paturi. Puck a acceptat îndată propunerea. Avea să doarmă în noaptea aceea, cu două prostituate din oraşul-port Constanţa, deşi Sabina şi cu mine îi oferisem scândurile noastre.

A doua zi, în zori, piesa a continuat ca de obicei: sculare, cu­răţenie, erzaţul de cafea, încolonarea, plecarea. Era noiembrie. Frig. Vânt. O zi întreagă de stat pe plaiurile Dobrogei. Singura dezbrăcată era Puck. Sabina a scos o pereche de chiloţi căptuşiţi, un pantalon de stofă primit de acasă, ciorapi, pulover, şi alte lucruri de iarnă. Mi-a spus:

-Du-te, te rog, la Puck şi dă-i hainele din partea ta. Să nu-i spui că sunt de la mine...

Puck a primit, m-a sărutat, s-a îmbrăcat cu ele fericită. Seara, ajunsă în colonie, lumea mânca adevărata masă: cea din pachet. Căci pe teren, supa ce ni se da era slabă şi împrăştiată de vânt. Sabina şi cu mine mâneam împreună. Dar, cu sosirea lui Puck, porţia se împărţea în trei. Partea lui Puck i-o duceam, pândind când nu era la patul ei, i-o lăsam pe pernă şi ea credea că eu sunt autoarea. Pe Sabina, însă, Puck o evita. în faţa mea sau a altora, nu scăpa niciodată ocazia ca să se arate antisemită. într-o zi i-am spus Sabinei:

-  Mai termină odată cu Puck. Nu vezi ce caracter are şi cum urăşte evreii? I-ai dat, i-ai făcut, lasă să-i dea şi altele...

Sabina mi-a răspuns:

-   Nimeni nu-i dă nimic. Tu nu vezi că din pricina firii ei se face nesuferită?

-   Bine, dacă-i aşa şi nu-i dau adeptele ei, ce cauţi tu să-i dai?

Tocmai tu? Ai auzit ce-a zis de Buchenwald? Avea aerul să spună că mai era loc şi pentru alţi evrei...

-   Ştiu, draga mea, ştiu... dar ce vrei? Mi-e milă de ea... Şi-apoi, să dai fratelui tău nu-i mare scofală. Domnul Iisus va vedea că mă străduiesc s-o iubesc, că mă rog pentru ea, c-o ajut şi mă ajută şi El să-i câştig sufletul pentru veşnicie...

Am înţeles atunci totul. Şi-am aprobat-o pe Sabina. Avea per­fectă dreptate. Pentru că nu judeca pe oameni cu patimă, după pornirile omeneşti. Ea aplica în fiecare împrejurare învăţătura lui Christos, care-i plină de dragoste, de iertare, de înţelegere. Acest lucru a făcut-o să se impună printre colegele noastre de suferinţă. Şi chiar legionarele, de care vorbea Puck, îşi dăduseră seama că

Sabina nu-i un om de rând, ci o fiinţă care are daruri speciale.

*

*          *

Noaptea începuse să treacă, lumea dormea. Mi-am întors capul spre Sabina. Ea dormea un somn liniştit; însă eu nu puteam să-mi găsesc odihna. Eram atât de revoltată de atitudinea lui Puck. Eram atât de îndurerată. De ce nu i-am adus aminte lui Puck de drumul de la Canal spre Târgşor, când făcându-i-se rău în vagonul  ferecat şi înghesuit, Sabina i-a cedat locul, i-a dat apă şi i-a pus şi o com­presă pe frunte, i-a frecat mâinile şi-a mângâiat-o? De ce nu i-am luat apărarea Sabinei în seara aceea? Realizam că n-am făcut-o din alt motiv decât că eram prea departe de toate problemele mărunte ale vieţii captive, că eram atât de departe, stârnită de frumuseţea acelui amurg de primăvară...

Şi repede m-am sculat din pat şi m-am dus buzna la patul lui Puck, care dormea, bineînţeles. Am atins-o, am mişcat-o. Ea a deschis speriată ochii, crezând că este deşteptarea. Când m-a văzut nu i-a venit a crede. Şi la ureche i-am şoptit:

-  Puck, trebuie să-ţi vorbesc!

Puck m-a primit în pătura ei, şi nedumerită pe de o parte, spe­riată, închipuindu-şi că poate am o criză de nervi, m-a ascultat. Şi atunci i-am povestit totul de la început. Anume că hainele, pe care încă le poartă, sunt de la Sabina; că mâncarea pe care de atunci şi până acum o are, este tot de la Sabina. I-am povestit că Sabina, la momentul meu de revoltă, mi-a spus că nu pe fraţii tăi cei buni tre­buie să-i ajuţi, ci pe cei ce ţi-au făcut răul. I-am spus lui Puck, că toată familia Sabinei a murit în lagărele de exterminare naziste...

Am stat cu Puck de vorbă şi toate lucrurile acestea am avut im­presia că i s-au imprimat în minte, ca să nu zic în suflet, fiindcă aşa cum era rece şi cum vroia să pară cinică, nu mi s-a părut c-a vibrat prea mult. După ce am terminat să-i istorisesc totul, am adăugat:

-  Te-aş ruga să nu-i spui Sabinei. N-aş vrea să aibă impresia că-i trădez secretele. Dar n-am mai putut să suport să văd cum neîndreptăţeşti un om, cum eşti în stare să generalizezi în ura ta pe toţi, la un loc, cum ura te face să nu poţi deosebi binele de rău...

Şi am plecat. N-am mai avut timp să dorm, pentru că era spre ziuă. Clopotul de deşteptare a sunat. Ne-am reluat toate împreună şi fiecare în parte greaua zi de la început. Pe câmp, pe şantier, la ora mesei, am văzut-o pe Puck nervoasă. Cum era mereu aproape singură, cu gamela pusă pe mână, îşi făcea drum şi, parcă, încerca să se apropie de grupul în care se afla Sabina şi cu mine. Nu a venit, totuşi. Dar seara la încolonare, când plecam spre închisoare, am văzut-o deodată pe Puck ieşind din rândul ei, venind în rândul nostru şi spunându-mi:

- Lasă-mă, te rog, singură. Vreau să vorbesc ceva cu ea.

De la punctul de plecare şi până la închisoare, cale de vreo trei kilometri, am văzut-o pe Puck înlănţuind-o de umeri pe Sabina şi mergând cu ea, şi vorbind, de parcă de totdeauna au mers în­colonate în drum spre temniţă. De parcă în fiecare seară au făcut la fel...*

 

VIAŢA MEA CU SERGIU

 

Pe Sergiu Grossu îl ascultasem predicând într-o biserică orto­doxă din Bucureşti şi mă interesase mult ca om şi pentru activi­tatea ce-o ducea. Dar arestarea mea, în august 1949, ne despărţi pentru mai mulţi ani. Acum, când mă ocupam de un grup de tineri aparţinând unei biserici evanghelice, participarea lui Sergiu la întrunirile noastre deveni tot mai utilă şi plăcută. El era întotdea­una însoţit de tineri din „Oastea Domnului", căci în cercul nostru nu se făcea diferenţă de confesiune. Ţinta era să întărim poziţia creştină a acestor tineri, a cât mai multor tineri, care în şcoli sau la locul lor de muncă, în armată sau în uzine, erau îndoctrinaţi cu ateismul.

Sergiu, fost ziarist şi foarte talentat poet şi scriitor, crease câte­va piese de teatru pe teme biblice. Avea poeme creştine minunate şi poeziile sale pentru copii şi tineret circulau prin toate bisericile sau întrunirile clandestine. Pentru unele din poemele sau poeziile sale mi-a revenit mie să compun partitura muzicală. Astfel, tinerii noştri erau mereu alimentaţi cu cântece noi şi se bucurau împreună de toate bunele daruri spirituale pe care, laolaltă cu noi, cei adulţi, le căpătau într-una.

Ni s-a întâmplat să jucăm scenete, ba chiar piese de teatru, cum a fost aceea a „Fiului risipitor", scrisă în versuri de Sergiu.

Activitatea aceasta şi colaborarea cu fraţi din alte biserici, ne-a reconfortat mult în acea perioadă care se situează după anul 1953. Desigur că eram foarte „vigilenţi" cu privire la manifestările noas­tre, ca poliţia să nu le dibuiască. Poate că prudenţa şi înţelepciunea ne-au ajutat mult ca să fim lăsaţi în pace. De multe ori ne-a fost dat să realizăm că îngerii Domnului erau de strajă şi ne oblăduiau. Căci deseori am fost urmărită, atât eu cât şi alţii din grupul nostru; casele erau puse sub pază, de asemenea locuinţa unchiului meu, unde mergeam zilnic la dejun şi pentru a-mi vedea părinţii.

Ştiam însă cu toţii că facem un lucru plăcut înaintea lui Dum­nezeu şi necesar cauzei Lui. Şi de aceea mergeam mai departe, nădăjduind în ajutorul şi ocrotirea Sa. în plus, ne strângeam regu­lat la câte o soră, pentru ora de rugăciune. Dedicam aceste ore celor închişi şi pentru convertirea celor necredincioşi.

în ceea ce mă priveşte, nu mi-a fost greu să constat că Sergiu şi cu mine ne iubim şi ne înţelegem perfect. Şi aşa, în ciuda lipsurilor materiale, dar mai ales fără a avea o locuinţă stabilă, ne-am unit vieţile pentru totdeauna.

Logodna noastră a avut loc la o mică mănăstire ortodoxă din Sinaia. Am fost numai noi doi şi, după slujbă, ne-am strigat dra­gostea şi recunoştinţa către Dumnezeu, pe crestele munţilor.

Cununia religioasă am petrecut-o în condiţii foarte triste: un­chiul meu era muribund, iar tata, şi el, grav bolnav. înconjuraţi de câţiva membri ai familiei şi de câţiva fraţi de credinţă din Oastea Domnului, ea s-a săvârşit la o bisericuţă din cartierul unde locuiau părinţii mei, apoi, în unica încăpere în care ne puteam strânge, adică la căpătâiul tatei, care a asistat, întins pe pat, la bucuria noastră, pe care a trebuit s-o înfrânăm, cântând şi rugându-ne cu glas şters, din pricina unchiului care era în ultima fază a vieţii.

O soră de credinţă ne-a dat ospitalitate în casa ei, pentru a locui un timp. Apoi, scurtă vreme după decesul unchiului, tatăl meu ne părăsi şi el. Mama se instala la o prietenă şi ne cedă nouă camera în care trăise anii amari, după evacuarea din locuinţa ce-o aveam, şi purtând povara lipsei mele şi a fratelui meu, de asemenea arestat.

Opresiunea poliţienească deveni din ce în ce mai aspră, mai ales după evenimentele din Ungaria. Arestări noi începură să se facă, toată lumea îşi dădea seama că trăim într-o fază de nouă teroare. Şi totuşi, lupta nu fu abandonată. însă interveni grija foar­te acută de a nu ne vârî în gura lupului, ci de a proceda prudent şi cu multă abilitate.

Întrunirile noastre luară o întorsătură tot mai misterioasă. Cât priveşte cele ale fraţilor din Oastea Domnului, care erau obişnuiţi să se numere cu miile când se porneau la vreo nuntă, botez, ba chiar şi la o înmormântare, ele fură oprite categoric de poliţia co­munistă, care interveni de vreo câteva ori, şi apoi aresta pe unii din capi. Aceste arestări nu fură de durată. Ele pregăteau, însă, pe cea mare, care avea să vină curând.

Într-adevăr, în 1958-1959, noua rafală de arestări se dezlănţui. Adolescenţi, femei, bărbaţi, fură ridicaţi unii după alţii. Şi, într-o noapte, veniră să-1 ia şi pe Sergiu. Cuvintele nu pot cuprinde bă­tăile inimii îndurerate. Un lucru poate fi înţeles şi anume că sufe­ream pentru arestarea lui ca una care ştiam ce înseamnă să cazi în mâinile Securităţii.

În curând fu arestată şi prietena mea, Alice. Şi iată că un mare gol începu să se creeze în jurul meu. Zilnic aflam de alţii, ridicaţi la miezul nopţii. Şi stăteam şi noi, cei care eram încă afară, cu valiza gata pentru plecare.

Toată lumea nădăjduise că, odată cu moartea lui Stalin, liber­tăţile cetăţeneşti vor fi restabilite, aşa cum promisese Hruşciov. Toţi se aşteptau la o destindere progresivă. Ca, dintr-odată, repre­siunea să devină mai feroce şi persecuţia religioasă, declanşată chiar cu aprobarea tacită a înaltelor foruri bisericeşti care colabo­rau fără ruşine cu regimul, mai insistentă. Dosarele, acuzând de contrarevoluţie şi spionaj în favoarea imperialiştilor capitalişti, abundă. Bieţii ţărani, învinuiţi pentru astfel de fapte, nu înţeleg măcar despre ce este vorba. Avocaţii din oficiu au un rol de acuza­tori, iar procurorii cer sentinţe care depăşesc 20 de ani.

Ce ne rămânea să facem, nouă, celor rămaşi încă „liberi", decât să ne rugăm în continuare pentru dragii noştri luaţi de lângă noi, şi pentru toţi cei care rămăseseră, la infinit parcă, în închisoare. Şi ne continuam viaţa între munca de toate zilele şi nopţile, uneori albe, în care plânsul se împletea cu ruga şi descurajarea cu nădejdea.

Mama, care venise de la prietena ei şi locuia cu mine, în aceeaşi cameră pe care ne-o cedase după moartea tatii, plângea şi se ruga necontenit pentru Sergiu şi ceilalţi. îmi spunea mereu: „Eu am să mă duc la Ministerul de Interne să le cer să mă ia pe mine în locul ginerelui meu! Eu sunt bătrână. El este tânăr şi căsătorit de aşa puţină vreme..." Cu adevărat, nu avusesem parte decât de doi ani de fericire, după care veni arestarea.

Şi totuşi, eram sigură că vom trece cu bine şi prin această încer­care. Mai precis, eram sigură că soţul meu va reveni acasă îmbo­găţit sufleteşte şi întărit, aşa cum venisem şi eu, ca şi atâţia alţii din credincioşi. Căci în închisoare legătura cu Dumnezeu este mai strânsă decât în libertate. Am simţit-o, cum se zice, pe pielea mea. Niciodată n-am atins culmi de fericire şi de spiritualitate ca în anii de detenţie. De aceea, cu acest gând mă consolam, când era vorba de soarta lui Sergiu. Şi ceream lui Dumnezeu ca încercarea prin care trec deţinuţii, şi la care luam parte şi noi, să ne întărească pen­tru alte vremuri şi pentru alte chemări la o lucrare, pe care Dum­nezeu o avea desigur în vedere, dar pentru care aveam fiecare nevoie de o şcoală nouă, pregătitoare.

începând cu anul 1962 şi până în iulie 1964, guvernul acordă o amnistie generală tuturor deţinuţilor politici din România. Ca de obicei, ziarele nu scriseră nimic şi nici un act oficial nu întărea zvonul care se răspândi ca un fulger printre cetăţeni. în majoritatea familiilor lipsea câte cineva. Toţi aşteptau o „minune" şi cum ro­mânul este optimist din fire, toată lumea crezu că amnistia este într-adevăr semnată, că acei mult aşteptaţi se vor întoarce acasă. Bucuria culmina odată cu sosirea primelor grupuri. Din momentul acela, gările fură luate cu asalt de către familii întregi care aştep­tau ca să coboare din tren cel plecat departe. Astfel, eşalonaţi pe serii nesfârşite, deţinuţii reveniră printre ai lor. O euforie mai mare nu cunoscuse ţara până atunci. Căci puşcăriile fură golite. Erau printre cei reveniţi unii care fuseseră deţinuţi încă de pe timpul guvernului Antonescu. Erau alţii arestaţi din 1944 - 1945. Umbre, foşti oameni şi schelete strâmbe, iată ce strângeau în braţe mamele, soţiile, bărbaţii, copiii. Cu toate acestea, regăsirea era aducătoare de fericire şi speranţă, pentru unii. Alţii se întorceau singuri de la gări sau aşteptau în zadar acasă. Ai lor muriseră în închisori. Când? Unde? Vor fi aflat aceste triste amănunte de la foştii colegi de su­ferinţă întorşi printre cei vii. Un singur lucru n-a putut afla nimeni din cei îndoliaţi: locul unde se aflau mormintele zecilor de mii ple­caţi din această lume, de pe meleagurile suferinţei, eliberaţi pentru totdeauna din lanţurile tiraniei. Mormintele n-au fost niciodată gă­site. Şi durerea devenea, din pricina asta, mai crâncenă.

Sergiu, care după eliberare, fu nevoit să lucreze în posturi cu totul inferioare faţă de diplomele universitare pe care le avea, se adapta greu cu o muncă lipsită de interes şi se lupta cu sănătatea şubredă, consecinţă a unei robii negre în Delta Dunării, unde mulţi deţinuţi fuseseră duşi după proces, pentru a cultiva şi recolta stu­ful. Cum condamnarea sa se ridicase la 12 ani temniţă grea, după anchete şi proces lucră până la eliberare în aceste locuri infernale. Acolo avu şi un accident de muncă, şi numai graţie ajutorului lui Dumnezeu nu-şi pierdu un picior. Sechelele accidentului le resim­te şi azi, iar operaţia „chirurgicală" ce i se făcu pe o masă de bucă­tărie, în bacul care servea drept dormitor, nu o va uita niciodată. Deoarece medicul, un deţinut, fu nevoit să-i închidă o spărtură de peste 20 de cm., prin care ieşise întreg muşchiul piciorului stâng, cusându-1, timp de peste două ore, fără a-1 anestezia sau dezinfec­ta (şi posedând pentru această aşa-zisă „intervenţie" un ac de cusut obişnuit şi sfoară de împachetat).

In ciuda amnistiei, libertatea religioasă nu era respectată, con­form Constituţiei ţării, şi soţul meu, cât şi alţi creştini militanţi aveau o interdicţie totală în ce priveşte întrunirile sau orice activi­tate în această direcţie. Atmosfera devenea tot mai grea. Căci pen tru Sergiu, singurul ideal era lucrarea pentru Dumnezeu. Se vroia util în răspândirea Cuvântului Sfânt, ştiind că mulţi s-ar bucura de o împărtăşire frăţească, de-un cuvânt bun, de-un sfat. Ori totul de­venise aproape imposibil de realizat. Bineînţeles că rugăciunea a fost refugiul nostru şi am cerut Domnului să ne deschidă o cale pentru a avea libertate de acţiune. Stăruinţa şi încrederea că Iisus ne va trasa un drum, nu ne-a părăsit nicidecum şi niciodată.

După câţiva ani de aşteptare, în care timp începuserăm să întrevedem clar care este voia lui Dumnezeu, veni ziua hotărâtoare a plecării noastre în Franţa. Dumnezeu lucrează prin oameni. Pe noi ne-a ajutat tot prin oameni! Recunoştinţa noastră faţă de El şi de toţi cei de care s-a folosit, ca să ne scoată din ţară, este vie.

Am venit în Franţa, în aprilie 1969, cu sentimentul că ne „mutăm" într-o a doua patrie. Familiarizaţi cu limba şi cultura franceză, aparţinând unei istorii care şi-a împletit destinul cu cel al marelui popor francez, am lăsat în urmă pe cei mai dragi şi apropiaţi, con­siderând că în Franţa vom găsi climatul potrivit pentru a începe sau a continua o lucrare atât de mult îndrăgită, şi anume cea pen­tru slava lui Dumnezeu. Consideram că experienţa noastră spiri­tuală şi aceea a dominaţiei comuniste vor fi utile cetăţenilor aces­tei ţări. Şi de la începutul exilului, am încercat să „facem ceva".

Aduceam, pe de o parte, mesajul creştinilor persecutaţi, pentru că rămăseseră fideli credinţei străbune. Speram că atitudinea lor curajoasă în faţa teroarei poliţieneşti, că martiriul multora din fraţii oprimaţi în dosul Cortinei de Fier va fi un exemplu şi un imbold de întărire spirituală pentru creştinii occidentali. Şi vroiam să atragem atenţia, totodată, celor care se lasă atraşi de mirajul doctrinei mar­xiste asupra pericolului unei dictaturi, instalate sub numele de dic­tatură proletară, dar care în fond nu reprezintă nici voinţa prole­tariatului, nici nu se zbate pentru interesele lui.

Odată sosiţi în Franţa, problema existenţei se rezolvă uşor, căci eu începui să lucrez şi, slavă Domnului, n-am dus lipsă de nimic din punct de vedere material. însă nu pentru aceasta venisem. Sco­pul era acela de a ne adresa altora, de a transmite, cum am mai spus, mesajul pe care îl aveam pe suflet. în special, soţul meu se zbătu mai mult de un an pentru a-şi crea contacte şi a pune la dispoziţia presei franceze datele şi documentele pe care le avea şi le primea din partea fraţilor persecutaţi peste tot unde comunismul era la putere. Spre stupoarea noastră, cele mai multe uşi la care bătu ră­maseră închise: unele răspunsuri fură caracterizate printr-o totală indiferenţă faţă de problemele puse; mulţi din cei cărora se adresă Sergiu erau deja angajaţi în lupta de stânga. Ceea ce era dureros şi grav, din ultima categorie făceau parte membri ai clerului şi foarte mulţi enoriaşi ai Bisericilor creştine.

Am găsit infiltraţia comunistă atât de mare în Franţa, încât la un moment dat am început să credem că orice încercare de lămurire este sortită eşecului. Dar Sergiu nu renunţă. în rugăciuni perma­nente, amândoi ceream Domnului să ne arate calea pe care trebuie să pornim. înarmat cu răbdare şi pe deplin încredinţat că dacă Dumnezeu a făcut minunea de a ne aduce în Franţa, a făcut-o într-un scop bine determinat, Sergiu a continuat să se pregătească, să încerce, să plănuiască şi să aştepte.

Dumnezeu a deschis calea atunci când a găsit El că momentul este propice. Pe lângă emisiuni religioase, care i s-au dat să le facă în limba română şi, pentru un anumit timp, în limba franceză, cadoul cel mai minunat al lui Iisus a fost ziarul „Catacombes", o publicaţie supraconfesională, închinată problemelor religioase din ţările comuniste.

Binecuvântările lui Dumnezeu n-au luat sfârşit însă. După ziar a urmat editarea de cărţi privitoare la aceeaşi problemă arzătoare: a persecuţiilor religioase şi atitudinii curajoase a fraţilor persecu­taţi în ţările subjugate de marxiştii atei.

Muncim mult de tot amândoi. Dar suntem fericiţi că putem fi de folos creştinilor din România, prin emisiunile noastre de radio, care întăresc pe unii, iar altora le aduc argumente anti-marxiste. Pe de altă parte, suntem convinşi că facem în Franţa o lucrare nece­sară tuturor mediilor bisericeşti sau sociale, şi ne bucurăm nespus când primim sumedenie de scrisori care ne încurajează să conti­nuăm această operă de informare a opiniei publice.

Cât despre mine, m-am hotărât anevoie să scriu cartea ,fienie sois-tu, prison" (Fii binecuvântată, închisoare). Dar am socotit, mai întâi, că sunt datoare Domnului Iisus să dau acest „temoignage", în care am vrut să arăt nelimitata Sa dragoste, ajutorul Lui, interven­ţia oportună şi sprijinul sufletesc pe care îl acordă celor ce-şi pun întreaga nădejde în El şi numai în El. Şi încă ceva m-a stimulat să mă apuc să scriu modesta mea mărturie: constatarea că, credinţa în Dumnezeu devine tot mai firavă în inimile multora, că tineretul şi-o bună parte din adulţi neagă existenţa lui Dumnezeu, că mulţi se lasă furaţi de ademenirile înşelătoare ale plăcerilor acestui sfârşit de secol sau se aruncă orbeşte în braţele acaparatoare ale ideilor marxiste. Urmărind de aproape Cuvântul lui Dumnezeu şi profeţiile pe care le conţine, ţinându-mă la curent cu evenimentele politice din Occident şi restul lumii, am realizat că marea tribu­laţie a unei orânduiri comuniste nu este exclusă pentru lumea încă liberă, chiar şi pentru Franţa. De aceea, redând fructul experienţei mele în momente de mare încercare, mi-am dat silinţa să scot în evidenţă şi să arăt cum numai Domnul este stânca de adăpost şi umbra ocrotitoare la vreme de restrişte. Am trasat, prin urmare, linia pe care orice om în suferinţă trebuie s-o adopte spre a se apro­pia de Dumnezeu şi am căutat ca, odată cu istorisirea unor mo­mente trăite singură sau în colectiv, să înjghebez şi un fel de mini-tratat de tehnică spirituală, util oricărui suflet dezorientat.

Ideal ar fi ca oamenii să se apropie de Dumnezeu în momente de bucurie, de satisfacţie, spre a-I aduce laudă şi mulţumire pentru tot ce a sădit frumos şi nobil în sufletul omenesc, pentru splendorile naturii, pentru grija ce-a avut-o faţă de creaturile Sale. Dar dacă acest act de recunoştinţă faţă de Dumnezeu nu se oficiază în clipele de linişte, de pace, de mulţumire, şi dacă El încearcă să cheme pe cineva, punându-1 într-o circumstanţă dură de viaţă, fie prin vreo boală grea, prin dispariţia unei fiinţe dragi, sau cum a fost cazul meu şi-al lui Sergiu, prin pierderea totală a libertăţii şi prin trecerea prin tot cortegiul de teroare şi cruzime, aceasta o face Domnul ca să rămânem convinşi că El loveşte când iubeşte pe cineva şi-1 vrea cu tot dinadinsul pentru Sine; că El primeşte pe orice suflet zdrobit de durere şi de remuşcări; că nu izgoneşte pe nici unul din cei care, deşi copleşiţi de păcate, se întorc la El, cer iertare pentru un trecut plin de nimicnicie şi se hotărăsc pentru o viaţă nouă cu El şi pentru EL*.

 

IN MEMORIAM: ALICE PANAIODOR

 

În ziua de 10 iunie 1983 s-a stins la Courbevoie, în Franţa, la vârsta de 64 ani, Alice Panaiodor, fostă deţinută politică în România. Prietena noastră ne-a părăsit pe neaşteptate, în modesta sa locuinţă, fără să ceară ajutor, fără ca să apeleze la cineva, cu totul discret... De altfel, discreţia îi era una din trăsăturile principale ale caracte­rului său. Ea se exterioriza puţin, deşi pe plan lăuntric trăia intens; de unde puterea sa de a iubi cu atâta ardoare pe Hristos şi pe aproapele.

Absolventă a universităţii şi funcţionară a Ministerului de Justiţie din Bucureşti, atunci când i s-a cerat să se înscrie în partidul comu­nist, Alice preferă să-şi dea demisia şi alese munca misionară, pe care o desfăşură timp de mai bine de 20 de ani în România, alături de familia pastorului Richard Wurmbrand. întemniţată pentru activitatea religioasă, ea petrecu cinci ani în lagărele comuniste. Eliberată extrem de dărâmată din punct de vedere fizic, ea îşi reîn­cepu activitatea misionară, de astă dată în condiţii mai dure decât înainte de arestare, deoarece lucra în clandestinitate: primind din străinătate biblii, pentru a le distribui, precum şi ajutoare materiale, destinate creştinilor oprimaţi din ţara sa.

În 1970, Alice Panaiodor sosi în Franţa, la Courbevoie, unde îşi continuă munca misionară cu asiduitate, până în ajunul dispari­ţiei sale, în cadrul misiunii Acţiunea evanghelică pentru Biserica Tăcerii", neuitând niciodată - în ciuda unei sănătăţi precare - pe scumpii fraţi de credinţă atât de încercaţi în România.

Mi-e tare greu să prezint în câteva cuvinte o viaţă aşa de rodni­că în fapte de caritate şi de abnegaţie. Mulţi din cititorii noştri cu nosc cartea sa autobiografică „Traversarea focului", din care cităm câteva rânduri: „De când din fragedă tinereţe mi-am pus toată cre­dinţa în bunul Dumnezeu, El s-a folosit mereu de mine, acolo unde se simţea nevoia. De atunci I-am acordat o încredere desăvârşită, spre a-mi conduce paşii pe căile Sale, de-a lungul anilor pe care mă va lăsa să-i trăiesc pe acest pământ. în momentele când am suferit lovituri zdrobitoare, L-am chemat pe Dumnezeu şi El mi-a alinat durerile. în noaptea existenţei mele, pradă celor mai vii suferinţe, lumina Sa a strălucit pentru mine şi mi-a luminat dru­mul. Această lumină era Cuvântul lui Dumnezeu, care mă recon­forta: «Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea» {Psalm 119. 105). Nici o clipă nu m-am îndoit de dragostea lui Dumnezeu. Niciodată n-am uitat promisiu­nile Sale, chiar şi-n mijlocul celor mai dureroase încercări."

Înmormântarea celei care a fost Alice Panaiodor a avut loc în ziua de 16 iunie 1983, în Germania Federală, la Grebenddorf, în prezenţa membrilor familiei Wurmbrand şi a numeroşi fraţi de credinţă de origine română, din Occident.

Enoriaşii bisericii evanghelice, pe care o frecventa la Courbevoie, i-au adus ultimul omagiu la 15 iunie. Cu această ocazie, după termi­narea unei impresionante slujbe religioase, pastorul H. Copperwheat pronunţă cuvintele următoare:

„Astăzi ne-am adunat ca să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru viaţa şi mărturia sorei noastre Alice Panaiodor. Am încercat să fiu trist în dimineaţa aceasta, dar n-am reuşit... Dacă Alice s-ar afla printre noi, ea ne-ar zice să nu plângem, ci mai degrabă să ne bucurăm. Căci Alice Panaiodor este cu Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, pe care-L iubea, pentru care a suferit, fiind gata să-şi dea viaţa pentru El. Acum ea este lângă Hristos, în prezenţa lui Dum­nezeu, acolo unde se află plenitudinea bucuriei. Ea s-a despărţit de trupul care a făcut-o să sufere amarnic, în aşteptarea învierii şi-a unui trup nou. Noi am pierdut, pentru o vreme, o prietenă, o colaboratoare, o soră în Hristos şi-o regretăm. însă ea a câştigat o cunună, o împărăţie, o lume nouă, din care au dispărut suferinţa, lacrimile şi moartea. în dimineaţa aceasta, Alice este mângâiată. Ea a câştigat premiul. Ea a fost fidelă. Ea a auzit cuvintele atât de dorite: «Bine, slugă bună şi credincioasă... Intră în bucuria stăpâ­nului tău...» Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru acest exemplu, pentru această viaţă dăruită Lui, pentru această mărturie frapantă a fidelităţii lui Dumnezeu...".

 * Text reprodus după o bandă de magnetofon

* După paginile găsite de Sergiu Grossu, într-un sertar uitat de birou, în urma decesului soţiei sale.