8  NOIEMBRIE 1945 (2)

 

Tabel cu arestaţii  din zilele de 7 şi 8 noiembrie pentru  pregatire

şi participare la manifestaţia din piaţa palatului regal

 

După referatele introductive din 29-XI 1945 si 12-1-1946, de către maior magistrat Iorgu Popescu, în unire cu:

Căp. magistrat Soare Radu ; Cap. Ghica Nicolae ; Locot. Iosif Adrian ; Căp. Manoliu Nicolae ; Căp. Purdel Ion; Căp. Săvulescu H. Ion ; Căp.  Cristoveani Ion; Lt. col. Manoliu Nicolae; toţi procurori instructori din Parchetul Curţii Marţiale si a Corpului  II Armată din Bucureşti

Arestaţi, învinuiţi  si din lipsa de probe, eliberaţi până la 12-01-1946

                                                                                                              

ABRUDAN Dumitru, camerist la Primăria Bucureşti, domiciliat str. Nicolae Filipescu nr. 25, eliberat 29 -11-1945.

 

ACHIMESCU Ion, din str. Scheiul de Jos nr. 33,arestat preventiv pe 7-11-1945, a fost eliberat pe 29 Noiembrie.

 

ADAM Florica, din str. Inginerilor 9-Tei, muncitoare a fost la manifestaţie cu un grup de 30-40 fete. Arestată după amiaza de pe scările Universităţii. A fost eliberată pe 29 Noiembrie.

 

ADINA, caporal la Şcoala de Subofiţeri tehnici arestat din Piaţa Palatului a fost eliberat pe 29 Noiembrie.

 

AGACHE Ion, mecanic, din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 246 a fost arestat în faţa Ministerului de Interne, si eliberat pe 12-01-1946.

 

ALEXANDRU Ştefan, din Buc. carterul Ferentari arestat pe 8 Nov. si eliberat pe 12-01-1946.

 

ALEXANDRESCU Dumitru, din Buc., str. Sincai 34, arestat din Piaţa Palatului si eliberat pe 29 Nov.

 

ANDREESCU Ilie, din Buc., str. Ţepes Vodă 93, arestat din Piaţa Palatului, eli­berat pe 12-01-1946.

 

ANGELESCU Dumitru, din Buc., str. Visarion 5 arestat pe baza unui denunţ, nu a participat şi a fost eliberat pe 29-11-1945.

 

ANGHEL St. Ilie, ajutor de şofer din Buc., str. Antiaeriană nr. 37, arestat din Pi­aţa Palatului, eliberat pe 29-11-1945.

 

ARMEGA Vasile, picolo la Cafe de la Paix, membru P. C. R., arestat a fost elibe­rat pe 29-11-1945.

 

ATANASIU Mircea, din Giurgiu, elev la Titu Maiorescu a organizat manifestaţia tineretului din Giurgiu. A fost eliberat pe 12-01-1946.

 

BADEA Constantin, contabil la CFR, din Buc., str. Mihai Dumitrescu 63, a fost arestat în după amiaza de 8 Nov. când mergea la servici. Eliberat pe 29-11-1945.

 

BADEA Gheorghe, şofer, din Buc., Bd. Ferdinand 82, a fost arestat la ora 14 de pe Calea Victoriei si a fost eliberat pe 29-11-1945.

 

BARTOC Alexandru, funcţionar, din comuna Schela-Gorj venit după treburi în Ca­pitală a fost arestat de pe str. Episcopiei si a fost eliberat pe 29-11-1945.

 

BASILESCU Aristide, avocat si profesor universitar, a fost arestat de pe Calea Victoriei si eliberat pe 29-11-1945.

 

BASILESCU Şerban, membru PNL. nu a avut nici un fel de cunostintă de ce se petrecea pe 8 Nov.1945.

 

BAŞTUREA Paraschiv, funcţionar comercial, a fost arestat la ora 21 când ieşea de la un restaurant de pe bulevard. A fost eliberat pe 29-11-1945.

 

BĂCESCU Mircea, serg. major din Reg. De Gardă a fost arestat în seara de 7 Nov. când ieşea de la cinematograful Capitol de pe bd. Elisabeta.

 

BADULESCU Victor a fost arestat din Piaţa Palatului si eliberat pe 29-7-1945

 

BALĂNESCU Constantin, ajutor şofer din Buc., str. Maşina de Pâine 29 a fost arestat din Piaţa Palatului si eliberat pe 12 -01-1946.

 

BĂLASOIU Vasile, muncitor arestat că a rupt un afiş care nu era public.

 

BARBULESCU Mircea, muncitor la garajele Municipiului a fost reclamat că a bă­tut în Piaţa Palatului, pe când el era la serviciu. A fost scos din cauză.

 

BARBULESCU Ion, din Buc., str. C. Disescu 13, profesor la liceul industrial Polizu a fost anchetat pentru ca toţi elevii au fost duşi la manifestaţie.

 

BEJA Toma, pensionar din Buc., str. Bozianu 16 a fost arestat în dimineaţa la 8,30 din fata Prefecturii Politiei Capitalei când mergea spre un magazin si când nu începuse manifestaţia.

 

BEJAN Leonid, funcţionar C.F.R., din Buc., str. Ştefan Popescu 6 a fost arestat pe 8 Nov. la ora 16 din fata Teatrului National. Eliberat pe 29-11-1945.

 

BERNSTEIN Berriard, funcţionar, din Buc., Calea Moşilor 229 a fost arestat printr-o confuzie.

 

BELA Gh. Petre din Buc. str. Polonă 78, profesor la liceul industrial Polizu a fost anchetat în legătură cu plecarea tuturor elevilor la manifestaţie.

 

BIVOLARU Gheorghe, învăţător din Băneasa, str. Regina Măria 26 a fost denunţat că a participat la manifestaţie. Anchetat a dovedit contrariu.

 

B0CEAROV Andrei, instalator de apă din Buc. str. Penteleu 37 a fost arestat la ora 14 de la Brătianu în drum spre şantier. A fost eliberat pe 29-11-1945

 

BOROBEICA Petre, croitor, din Buc. Calea Rahovei 312 anchetat, s-a dovedit că n-a participat.

 

BOTEAZ & N. Teodor, chelner, din Buc. str. G-ral Macri 28 a fost arestat în sea­ra de 7 Nov. Nu a participat.

 

BOTEZ Constanta, profesoară la Liceul industrial Polizu a fost anchetată în legătură cu plecarea elevilor la manifestaţie.

 

BOTEZATU Filip, din Bucureşti str. Domnita Ancuta 14, a fost arestat dintr-un imobil de pe Calea Victoriei în timpul cand trupele "T.V." asaltau mulţimea. A fost indicat de serg. major. Săboiu Ilie.

 

BOZEANU N. Minai, din Buc. str. I. G. Duca 16, în dimineaţa de 8 Nov. S-a prezen­tat la Prefectura Politiei să solicite un post. A fost arestat.

 

BRATU Victor, din Bucureşti, Sos. Mărăşeşti  a fost la manifestaţie şi arătat de alţi funcţionari că i-ar fi îndemnat.

 

BRADESCU Ion, ţăran, domiciliat în Buc. str. Ştefan cel Mare 32 a fost arestat pe 6 Nov.1945.

 

BRĂILA Ion, paznic de noapte, din Buc. str. Antim 42 în fata Palatului Telefoa­nelor în dimineaţa de 8 Nov. s-a amestecat într-o ceartă dintre un ofiţer si un poliţist în civil, luând partea ofiţerului. A fost arestat.

 

BUCESCU Emanoil, din Buc. str. Magheru, profesor la Lic. industrial Polizu a fost anchetat în legătură cu plecarea elevilor la manifestaţie.

 

BUCIUC Eliade, pedagog din Bucureşti str. Căminul de ucenici Obor, arestat pen­tru participare la manifestaţie.

 

BUCUR Nicolae, din Buc. str. Finta 10 a fost arestat pentru participare la ma­nifestaţie si la politie i s-a găsit fisa de fost legionar. A fost eliberat pe 12 Ian. 1946.

 

BULENCEA Nicolae, prof. la Lic. Industrial Polizu, a fost anchetat în legătu­ră cu participarea elevilor la manifestaţie.

 

CALVOCORESCU Dumitru, controlor la Uzinele Malaxa, din Buc., domiciliat în Com. Chitila str. Scoalei 11, a fost arestat din fabrică preventiv.

 

CARABULE Atanase, prof. la liceul Industrial Polizu, din Buc. str. dr. Filip 16 a fost anchetat în legătură cu plecarea elevilor la manifestaţie.

 

CARANICA C. Victoria arestata nu avea cunostintă de manifestaţie.

 

CASIAN I. Ioan, funcţionar din Bucureşti str. Ştefan Mihăileanu 47 a fost ares­tat la ora 9 dimineaţa având un aparat de fotografiat.

 

CHERTIŞEANU A. Andrei, din Buc. str. Regina Măria 60, funcţionar, preşedintele Ti­neret National Ţărănesc din Sector II Negru a fost arestat după manifestaţie în­vinuit de organizare, dar nu s-a dovedit şi a fost eliberat pe 29-11-1945.

 

CÂRLAN Eugenia, din Buc. str. Vasile Lască 100 a fost arestată din Pasajul General pentru ca a intervenit în conflictul dintre un pandur si un civil.

 

CHIRIAC Constantin, din Bucureşti, str. Enăchită Văcărescu 17 a fost reclamat că a participat la 8 Nov. A fost anchetat.

 

CHIRIAC Mircea, din Focşani str. Gl. Zamfir Gheorghe 4, a fost arestat la Bucu­reşti pe 8 Nov. la ora 8.45.

 

CHIRVASAN Ilori electrician din Buc. str. Crinului 81 a fost arestat din Piaţa Palatului Regal la orele 14.

 

CHIRITA Minai, picolo, din Buc. str. Râmniceanu 77 a fost arestat din Piaţa Pa­latului Regal la orele 10,30 si eliberat pe 29-11-1945.

 

CIOBOTARU Mihai, funcţionar la Marele St. Major, din Buc. str. Tepes Vodă 24 a fost arestat din Piaţa Palatului pe 8 Nov. seara la 19,15.

 

CARATAŞ T. ION Aurel din Buc. str. Sabinelor 67 a fost arestat în dimineaţa de 8 Nov. de pe str. Wilson.

 

CIOCAN Mihai, din Buc. str. Fabrica de Oţet, a fost arestat din timpul mani­festaţiei. Eliberat pe 12-01-1946.

 

CEOCEA Anton, tehnician dentar, din Buc. Fundătura Făinari 29 a fost arestat în dimineaţa de 8 Nov. la ora 8,30 din fata cinematografului Aro pentru că a re­fuzat să se legitimeze.

 

CIUPAGEA Ana, casnică, din Buc. str. Gh. Lazar 21 a fost arestată din Piaţa Palatului pe unde trecea tocmai când ardeau maşinile.

 

COLAN Ştefan, căpitan la Scoală ofiţeri auto a fost arestat pe 8 Nov. din faţa Cercului Militar.

 

COLTEA Constantin, funcţionar din Buc. str. 13 Septembrie 160, a fost arestat cu un grup de prieteni de pe Bd. Elisabeta în seara de 7 Nov. 1945.

 

COMAN Constantin, căpitan a fost arestat pentru participare la manifestaţie.

 

COMAN Dumitru, pensionar din Buc. str. Epicol 23 a fost arestat de pe str. Academiei fiind în trecere.

 

COMĂNESCU Felicia, profesor la Lic. Industrial Polizu din Buc. str. Episcop Gherase 32,a fost anchetata în legătură cu manifestaţia elevilor din 8 Nov.

 

COMĂNESCU Romeo, sublocotenent la Flotila 1 Vânătoare, a participat la mani­festaţie fiind arestat după ora 12 din apropierea Minist. de Interne.

 

CONDEESCU Anton, din Buc. str. Bihor 9, a fost anchetat în legătură cu 8 Nov. si a spus că n-a avut cu cine tine cursuri pentru că toţi elevii de la Lic. Industrial Polizu au fost plecaţi la manifestaţie.

 

CONSTANTINESCU Gheorghe, din Buc. str. Marin Preda 8, secretarul PNL din Ferentari a participat la manifestaţie si arestat pe 8 Nov. S-a eliberat pe 12 Ia­nuarie 1946.

 

CONSTANTINESCU Nicolae, ucenic croitor, din Buc. str. Pantelimon 277 a partici­pat la manifestaţie si a fost arestat din fata Teatrului National. S-a eliberat pe 12-01-1946.

 

CONSTANTINESCU Petre Aurel, profesor domiciliat în Buc. str. Romană 47 inter­venind s-o salveze pe dna. Zoe Popovici, a fost arestat în 8 Nov.

 

COTORAN Constantin, din Buc. str. Popa Nan 66 a fost arestat pe când citea o chemare pentru manifestaţia de la 8 Nov.

 

COVACI Petre, lăcătuş, din Buc. str. Ion Polizu 7,a fost ridicat pe 8 Nov. de la Fabrica Malaxa si dus la Prefectura Politiei.

 

CONSTANTIN Sterie, reporter fotografic, din Buc. a fost arestat.

 

CRISTEA Aurel, funcţionar la CFR, din Buc. str. Tudor Vladimirescu 13 a fost arestat din fata Biroului de voiaj, pe 8 Nov.

 

CROITORU M. Eugenia din Buc. Banu Manta 50-52 a fost în Piaţa Palatului unde a leşinat si a fost arestată.

 

CUCU Genita, ajustor la Uzina 23 Aug, a fost internat la Slobozia până la 31 August 1945 si în dimineaţa de 8 Nov. l-au arestat de la Uzină.

 

CURCĂ Nicolae, muncitor din Buc. str. Rosca 8 a fost arestat din Piaţa Palatu­lui si s-a eliberat pe 29 Nov. 1945.

 

DANCEANU Traian a fost arestat în seara de 7 Nov.1945 pe când împărţea mani­feste pentru 8 Noiembrie.

 

DÂRÂSTEANU Tudor, cişmar din Buc. Şoseaua Giurgiului 250,a fost arestat în sea­ra de 8 Nov. din Bd. Elisabeta.

 

DEMETRESCU C. Ion, locotenent din Ministerul de Razboi a fost arestat pe 8 Nov. la orele 11,30 de la Ministerul Aerului.

 

DIACONESCU Alexandru, şef de echipă la Primăria Capitalei a fost arestat pe 8 Nov. din Piaţa Palatului.

 

DIACONESCU Nicolae, muncitor la garajele Municipiului Bucureşti a fost semna­lat că ar fi bătut în Piaţa Palatului si ar fi strigat lozinci împotriva regimului. S-au dovedit informaţii false.

 

DINCA Gheorghe, de la Uzina 23 August a fost denunţat de informatorii politiei că răspândeşte zvonuri false în legătură cu politica internă. După cercetări nu se dovedeşte.

 

DINU NĂSTASE din Buc. Str. Brânduşi 31 a fost arestat preventiv învinuit că a lucrat la şabloanele pentru lozinci.

 

DINU Petre, din Buc. str. Paharnicului 5, şeful Plăşii Balotesti din partea PNT. a fost anchetat si s-a dovedit că n-a fost la manifestaţie.

 

DINESCU Sever, pensionar militar din Buc. Bd. Regele Alexandru 178 a fost anchetat si nu s-a dovedit că a participat la 8 Nov.

 

DOBRE Gheorghe, Serg. Major din Reg. 2 Pioneri Gardă a fost arestat si bătut pentru că se găsea în preajma unde ardea o maşină.

 

DOBRESC I.C. profesor de geografie la Liceul Sincai, domiciliat în Buc. str. Dosoftei 4, a fost anchetat arătând că a vorbit elevilor din clasa 5 despre în­semnătatea zilei si nu a anunţat absenta elevilor care nu veniseră fiindcă el nu era dirigintele clasei.

 

DOGARU Radu funcţionar la Casa Asigurărilor, a fost arestat de pe stradă pe 8 Nov. fără să fi participat.

 

DRAGOS Octavian, membru PNL a fost anchetat în legătură cu 8 Nov.1945.

 

DRĂGĂNESCU Petre, din Buc. str. Filantropiei 163 a fost anchetat ca maestru la Lic. Industrial Polizu, despre participarea elevilor la 8 Nov.

 

DRAGHICI Gheorghe, om de serviciu, din Buc. arestat pe 8 Nov. Pentru că a asis­tat la manifestaţie, fără să fi participat.

 

DRAGHICI Emanoil, funcţionar la Malaxa, din Buc. str. Brânduşei 3 a fost arestat din uzină în dimineaţa de 8 Nov. cu mai mulţi salariaţi, în mod preventiv.

 

DULCIU Constantin, şeful Atelierului de ştampile de la Monetăria Naţională, membru PNL, a fost anchetat în legătură cu ştampilele făcute pentru 8 Nov. si participarea la manifestaţie.

 

DUMITRESCU Constantin, sef Circa 19 PNL, învinuit că a participat la manifes­taţie .

 

DUMITRESCU Gh. Dumitru din Buc. Str. Domnita Ancuta 14, a fost arătat de comi­sarul Diaconu Aurică pentru participare la manifestaţie. S-a aparat cu martori că n-a fost.

 

DUMITRESCU Augustin din Buc. str. ing. Cantacuzino 20, a fost arestat pe baza altor declaraţii dar s-a dovedit că nu a participat.

 

DUMITRESCU P. Gheorghe din Buc. Prelungirea Crângasi 80 a participat la mani­festaţia din 8 Nov. si a fost arestat din Piaţa Palatului.

 

DUMITRESCU Haralambie, frânghier, din Buc. str. Elev Ştefănescu Ştefan 21 a fost arestat de pe str. Wilson de muncitori de la Confederatia Generală a Muncii.

 

DUMITRESCU Ion, din str. Brânduşei 31 a lucrat la şabloanele pentru 8 Nov. si a fost arestat preventiv din 7 Nov.

 

DUMITRACHE Ion, funcţionar la Aero-Regala, din Com. Militari str. Vestalelor 29 a fost arestat de pe str. Wilson unde era busculadă, fugind să se apere în Mi­nisterul de Interne.

DUTA ION, a fost ridicat cu un grup de 4-5 persoane de pe Bd. Elisabeta în seara de 7 Nov. si dus la Prefectura Politiei Capitalei.

 

EMILIANOV Victor, meseriaş, dom. str. Alex. Davidescu 19 a fost arestat pe 8 Nov. din Piaţa Palatului.

 

ENESCU D-tru, a fost arestat pe 8 Nov. de pe traseul manifestaţiei.

 

ENESCU Minai, din Buc. Calea Victoriei 18 a fost arestat ca participant la manifestaţie.

 

EREMESCU Gr. Mircea, locot. din Flotila 7 Aerotransport a participat la manifestatia din Piaţa Palatului Regal.

 

EREMIA Ion, lucrător la Direcţia C.F.R., din Buc. Bd. Schitu Măgureanu 1 a fost arestat din Piaţa Palatului Regal.

 

EUGEN Nicolae, mecanic din Buc. Calea Rahovei 424 a participat la manifesta­ţia din Piaţa Palatului de unde a fost arestat.

 

FILIPESCU Anton, din cartierul Herestrau este arătat de Boacă Emil că a luat parte la manifestaţie si a fost arestat.

 

FILIP Iacob din Buc. Bd. Dacia 47 a fost arestat pentru participare la manifes­tarea din Piaţa Palatului.

 

FLORESCU Lidia din Buc. str. Batistei 1,a fost arestată de pe str. Wilson împreuna cu Minai Sturza care a încercat să salveze pe cei bătuţi de muncitorii de la Confederaţia Generală a Muncii.

 

FOTACHE Gheorghe, din Buc. Bd. Mareşal Averescu 24 a fost arestat pe 7 Nov. de pe Bd. Elisabeta când se arestau cei ce împărteau manifeste pentru 8 Nov.

 

FRANCULESCU Mircea, funcţionar din Buză str. Carol 85 a fost arestat pe 8 Nov. din Piaţa Palatului la ieşirea după ce iscălise în registru de la Palat.

 

FRUNZA Elisabeta, din Buc. Str. Carol 9 a participat la manifestaţie si a fost arestată din Piaţa Palatului.

 

GAVRILA Nicolae din Buc. str. Schitu Măgureanu 2 a participat la manifestaţia din Piaţa Palatului De 8 Noiembrie.

 

GAGOR V. Iacob, slt. din Reg. Zece de luptă a fost arestat din manifestaţia când a încercat să salveze un elev. A fost lovit si la arestare si în Ministerul de Interne.

 

GALUSCĂ Vasile din Buc. Bd. Elisabeta 1, a participat la manifestaţie fiind arătat de agenţi că ar fi strigat lozinci împotriva guvernului.

 

GEORGESCU Gh. Ion a fost arestat în seara de 7 Nov. pe când împărţea manifes­te pentru 8 Nov.

 

GEORGESCU Mariana, din Buc. Str. Felix 7 auzind focuri de armă în Piaţa Pala­tului s-a refugiat în Ministerul de Interne unde a fost arestată.

 

GEORGESCU Alexandru, din Buc. str. Agricultori 7, în seara de 8 Nov. în fata li­ceului Mihai Viteazu a avut loc o busculadă cu manifestanţi si a fost si el arestat.

 

GEORGESCU Dan din Bucureşti a fost arestat fără să fi participat la mani­festaţie.

 

GHEORGHE Dumitru din Buc. Fundătura Gherase 22, profesor la Lic. Industrial Polizu la anchetă a spus ca a văzut elevii încolonaţi în marş spre Piaţa Buzesti.

 

GHEORGHIU A. Nicolae Grigore, din Buc. str. Traian 37 a fost la manifestaţie si pe str. Wilson l-au arestat.

GHILEZAN Emil, fost ministru Subsecretar de Stat la Finanţe, membru în de­legaţia PNT, a fost arestat preventiv înainte de 8 Nov.

 

GLADIS Ioan, măiestru la Malaxa, din Buc. Şoseaua Dudesti - Pulberăriei 142, a fost arestat de la Malaxa în seara de 8 Nov. si dus la Siguranţă.

 

GOIA Ion, membru PNT, domiciliat în str. Sfintilor 10 a fost arestat pe 21 Noiembrie fiind indicat de comisarul Bulz Gheorghe că ar fi vorbit cu Ion Bărbus căutat pentru organizarea manifestaţiei de la 8 Nov. I-a făcut perchezitie acasă căutându-l pe Barbus. De reţinut că amândoi fuseseră colegi cu Bulz care devenise comisar si unul din călăii ministerului de interne, iar pe Sfintilor 10 era una din locuinţele unde din când în când mai sta Iuliu MANIU.

 

GOINEA Teodor din Cluj, str. Moara Ştefan 10 se găsea în Piaţa Palatului sa-si cumpere bilet de la Agenţia CFR si s-a trezit lovit, plin de sânge, în Ministerul de interne.

 

GRIGORE Măria, ucenică croitoreasă, de la Atelierul din str. Sturda 60 trimisă cu lucruri confecţionate la clienţi a fost găsită în Piaţa Palatului fără acte si arestată a ajuns în Ministerul de Interne.

 

GRIGORE A. Marian din Buc. str. Soveja 75 a trecut prin Piaţa Palatului şi la 11,30 a fost arestat.

GRUN Isac din Buc. Str. Vultur 20 a fost arestat de pe Bd. Elisabeta socotit ca făcea parte dintre manifestanţi.

 

GUGIU Gheorghe, plutonier veterinar din comuna Vidra-Ilfov a fost arestat pe 8 Nov. de pe Bd. Elisabeta.

 

GUNEA Alexandru, mecanic auto, din Buc. str. Zori de zi 7 a fost arestat din Pi­aţa Palatului Regal.

 

HAITA M. Dumitru, din com. Călineşti jud. Teleorman a fost arestat în seara de 7 Nov.1945, de pe Bd. Elisabeta.

 

HAIMANCESCU Nicolae, soldat din Reg. 2 pioneri Garda a participat la manifestatie si a fost arestat.

 

HANEA Ştefan, din Buc. Str. Şoseaua Minai Bravu 152, profesor la Lic. industrial Regele Mihai a fost în dimineaţa de 8 Nov. la scoală unde în clasă nu s-a pre­zentat nici un elev. De la cancelarie i s-a spus că sunt plecaţi la manifestaţie.

 

HEDESCU Grigore, laborant universitar, din Buc. Bd. Carol 13 a fost arestat în seara de 7 Nov. din fata Cercului Militar.

 

HERA Constantin, soldat Reg. Pioneri de Gardă a fost arestat de la manifesta­ţia din Piaţa Palatului.

 

HERA I. Mircea, lăcătuş, din Buc. str. Ghergheta 28 a fost arestat în dimineaţa de 8 Nov. de la Uzină si dus la Siguranţă cu mai mulţi.

 

HERFURT M. Nicolae din Buc. str. Trotus 17 a fost arestat în după amiaza de 8 Nov. din faţa restaurantului Princiar.

 

HODOROG Haralambie, strungar la Malaxa, din Buc. str. Braşoveni 68, a fost ridi­cat în ziua de 8 Nov. de la Uzină ca unul ce fusese în lagăr, şi dus la Siguran­ţă împreună cu alţii.

 

HRUBARU Octavian, serg. maj. din Marele St. Major, a fost la manifestaţia din ju­rul statui Regelui Carol I si a condus grupuri de manifestanţi având un steag. A fost arestat în fata Confederatiei Generale a muncii de comuniştii aduşi cu camioanele ca să ajute organele de represiune la arestări.

 

ICHIM Mihai, lăcătuş la Uzinele Malaxa, domiciliat în Buc. str. Marele Voievod Mi­hai 68 a fost indicat de agentul Datcu Tudor că a participat la manifestaţie.

 

ICHIM Nicolae din str. Brânduşei 31 a fost arestat pe 7 Nov. preventiv pentru că a lucrat la şabloanele pentru 8 Nov.

IGNUSA Ştefan, lăcătuş mecanic la Malaxa, din Buc. str. Războieni 12 bis, participant la apărarea Uzinei pe 20 Feb.1945 când comuniştii au vrut să ocupe uzina, a fost anchetat deoarece pe 8 Nov. nu a fost la uzină.

 

ILEA Luca, din Buc. Sos. Mihai Bravu 363 a fost în Piaţa Palatului la mani­festaţie si era învinuit că a împiedicat pompierii să stingă maşinile ce ardeau.

 

ION Alexe din Buc. str. Smârdan 41, profesor la Liceul industrial n-a avut cur­suri pe 8 Nov. si nu ştie ce au făcut elevii.

 

ION Ion a fost arestat pe 8 Nov. dintre manifestanţii de pe bd. Elisabeta în cursul după amiezii şi dus la Prefectura Politiei Capitalei.

 

IOAN Stefania din str. Ghica Tei 24, muncitoare la Fab. de săpun Stela a fost denunţată de portarul fabricii că ar fi îndemnat muncitoarele să plece la ma­nifestaţie.

 

IONESCU Aurel, fost poliţist din Buc. str. Academiei 7 a fost arestat fiindcă s-a găsit un manifest cu o cuvântare a lui C. I. C. Brătianu.

 

IONESCU Constantin, din Buc. Bd. Protopopescu 16 a fost arestat pentru că în sea­ra de 8 Nov. la un restaurant a afirmat că ziua n-a fost nimic în faţa Palatului fată de ce va fi noaptea de 8/9 Nov.

 

IONESCU Cristea, coafor, din Buc. Bd. Elisabeta 95 a fost solicitat de un politist să ducă un manifestant bătut, plin de sânge, până la Prefectura Politiei. Acolo a fost arestat si el.

 

IONESCU Florian din Bucureşti a fost arestat dintre manifestanţi.

 

IONESCU Ion, funcţionar la Ministerul Muncii, din Buc. Str. Sblocot. Pavelescu nr. 16 a fost arestat în seara de 8 Nov. la ora 19,25 din Halul cinematografului Regal de pe Bd. Elisabeta când s-a opus la evacuare.

 

IONESCU Matei, soldat T.R. din Direcţia Aviaţiei Civile a participat la mani­festaţia din Piaţa Palatului de unde a fost arestat.

 

IONESCU Traian, din Buc. str. Cobâlcescu 12 a fost reclamat că a fost la mani­festaţie deşi n-a fost şi a probat acest lucru.

 

IONESCU Valeriu, muncitor la Uzina Malaxa, membru PNT, a fost arestat diminea­ţa pe când se ducea la uzină.

 

IORDANESCU Marian, membru PNT în Sectorul IV Verde a fost arestat de la ma­nifestaţie.

 

IORDĂNESCU Teodor, maşinist tipograf din str. Cobâlcescu 9 a fost arătat prin o notă informativa că a fost la manifestaţie deşi a lucrat.

 

IORDAN Şerban, gravor la Monetaria Naţională, din Buc. str. Leandrului 3, membru PNL a fost învinuit că a ajutat confecţionarea ştampilelor.

 

IOSUB Aurel, lăcătuş domiciliat în Suburbia Constantin Brâncoveanu, str. Oituz nr. 9 a fost arestat în dimineaţa de 8 Nov. de pe str. Regală.

 

IVANESCU Nicolae a fost în Piaţa Palatului pe 8 Nov.

 

JALTER Alexei, om de serviciu, din Buc. str. Biserica Amzei a fost arestat din fata Cărţii Româneşti dintr-un grup pentru că ar fi sărit la un caporal din cordon.

 

JIPA Alexandru, locotenent regimentul 2 Pionieri Gardă. A evadat pe 21/22 Decembrie 1945.

 

KATZ Alfred, elev la liceul evreiesc, din Buc. str. Prof. Sem. Georgescu 7, fost deportat în Transnistria, a fost arestat de pe bd. Bratianu.

 

LEONTE Dumitru, vânzător ambulant, din Buc. str. Cuza Vodă 215 a fost arestat în seara de 7 Nov. de pe Bd. Elisabeta.

 

LIVEZEANU Petre din Bucureşti, sectorul IV Verde a fost arestat ca participant la manifestaţie.

 

LUPU Radu, muncitor la Malaxa, din Buc. str. Mânu Cavafu 23 a trecut prin Piaţa Palatului Regal în timpul manifestaţiei.

 

MAIER Dumitru, camerist, dom. Calea Moşilor 88 a fost arestat în Piaţa Palatului Regal când traversa.

 

MARCHIDAN Erast, pensionar militar, a fost arestat pe 7 Nov. seara.

 

MARINESCU P. Constantin, farmacist din Buc. a fost arestat din Piaţa Palatu­lui fiind în trecere.

 

MANOLE Constantin, din Calea Serban Vodă 162 fost preş. PNT la Circa 23 a declarat că a trecut la Anton Alexandrescu si n-a pregătit manifestaţia din circa lui si nici n-a îndemnat.

 

MARINESCU Ioachim din Giurgiu a pregătit manifestaţia din Giurgiu si a fost arestat si anchetat  la Bucureşti.

 

MANOLESCU Alexandru, frizer, din Buc. str. Gheorghe Mihail 42 a fost arestat fiind în trecere prin fata Ministerului de Interne.

 

MARINESCU Ştefan, funcţionar la Malaxa, din Dobroiesti 6A, a fost arestat în dimineaţa de 8 Nov. pentru ca mai fusese în lagăr la Caracal.

 

MARINESCU Vasile, din Buc. str. Carol 59 a fost semnalat că ar fi avut armă la el în timpul manifestaţiei. S-a dovedit că a spus în glumă si nici n-a fost pe 8 Nov. la manifestaţie.

 

MATEI Vasile, constructor, din Buc. str. Polonă 36 a fost arestat pe str. Regală si dus la Ministerul de Interne.

 

MATACHE Măria, muncitoare la Fab. de săpun Stela, dom. str. Ziduri între VII a fost denunţată de portarul fabricii că îndemna lumea să meargă la manifestaţie.

 

MAXIM Gheorghe, ucenic operator de cinema, în drum spre str. Boteanu a fost arestat si dus la Ministerul de Interne.

 

MAYER Traian, din Buc. str. Stefănescu 38 a fost arestat din manifestaţia de la Palatul Regal.

 

MERESCU Iordan din Dodeşti-Cioplea, str. Caporal Caragea 2, membru PNL Tătărăscu, acuzat de participare a declarat că nu a fost la manifestaţie.

 

MEROIU Gheorghe, vânzător de cărţi şcolare, din Buc. str. Mihai Vodă 12 a fost găsit într-un grup de manifestanţi si arestat.

 

MEDVIGHI Aurora, vânzătoare din Buc. str. g-ral Angelescu 119,a fost arestată pentru că a intervenit să nu mai bată un civil.

 

MICHIU Alexandru, practicant la Uzina Malaxa a fost arestat din Piaţa Palatu­lui. Era domiciliat în str. Pitiş nr.6.

 

MIHAI Marin, Caporal din Reg. 2 Pionari-Gardă, a fost arestat din timpul manifestaţiei din Piaţa Palatului.

 

MIHAI Teodora, casnică din Buc. str. Piscului 42, a fost arestată din Piaţa Pa­latului Regal.

 

MIHAIL Iordache, lăcătuş, din Buc. str. Petrecu 10, nr. 8, a fost arestat în cursul dimineţii la 6,45 când s-a dus la serviciu.

MIHALCEA Constantin, sergent, a condus un grup de 300 manifestanţi care au asaltat Circa 1 Politie unde fuseseră arestaţi. Au intrat în politie si s-au rupt firele electrice si telefonice. A fost arestat si eliberat pe 12-01-1946.

 

MIHALACHE Manea, comerciant din Buc. str. Mărţişor nr.15 a fost indicat de un rău voitor că a participat la manifestaţie. S-a dovedit că nu e adevarat.

 

MIHUT Dumitru, din Buc. str. Calafat 30, taxator la S.T.B. a fost denunţat că a trecut pe la Piaţa Palatului ca o răzbunare.

 

MINCULESCU Nicolae, din Buc. str. Mânu Cavafu 53 a fost arestat din manifestanţii din Piaţa Palatului.

 

MIRCEA Constantin, avocat din Buc. str. Pasteur 43 a declarat că ajuns la ma­gazinul Dragomir Niculescu de unde a auzit împuşcăturile, după care s-a întors acasă.

 

MITOIU Constantin, sublocot. din Bat. 9 Vânători de Munte a fost bruscat, arestat, luându-i-se pistolul si 64.000 lei.

 

MISTER Virgil, pensionar invalid de război, din Buc. str. Sevastopol 23 a fost arestat în seara de 7 Noiembrie.

 

MITREA Gheorghe, fruntaş, copil de trupă a fost arestat seara de 8 Nov. când ieşise de la cinematograful Capitol si se manifesta pe bd. Elisabeta.

 

MITUTOIU Cornel, din Buc. str. Cultul Eroilor 2 a fost la manifestaţie si arestat.

 

M0MINA Vasile din Buc. str. Episcopiei 1 a văzut americani care filmau si ar­zând două maşini.

 

MOVILA Gheorghe, din Buc. str. Labirint 109 a fost arestat din Piaţa Palatului Regal si dus la Prefectura Politiei Capitalei.

 

MUHA Bogdan, căpitan inginer, arătat de informatori că a fost la manifestaţie recunoaşte că a trecut la Palatul Regal să iscălească în Registru si apoi a plecat la Ministerul Aerului.

 

MUREŞEANU Gr. Aurel, şofer la Steaua Română, din Buc. str. Vasile Toneanu 3 a fost arestat din fata librăriei Cioflec pe la ora 16 după amiază.

 

NECŞUTA M. Mihail, elev în clasa III B., din Buc. Str. Domnita Florica 23 a fost arestat după amiaza dintr-un gang de unde se refugiase din cauza focurilor de armă trase de armă trase de ostaşii din "T.V."

 

NEDELCU Ion, strungar în fier, din Buc. Sos. Pantelimon-Dudesti nr. 42, a fost arestat din str. Wilson si dus la Reg. l Grăniceri.

 

NEDELCU Dumitru, lucrător la Monetăria Naţională, membru PNL, din Buc. Calea Rahovei 412, a fost arestat în timp ce se întorcea acasă din Piaţa Victoriei.

 

NEGRESCU I. Mihnea, grădinar din Buc. str. Duca 26,a fost arestat din fata Ministerului de Interne pe la ora 9-10 dimineaţa.

 

NICOLAE Alexandru, sergent T.R. a fost arestat pe 6 Nov. împărţind manifeste prin care se invita la manifestaţia pentru ziua Regelui Minai.

 

NICOLAE Avram, din Buc. str. Mihai Bravu 35, a fost arătat că a participat la manifestaţia din 8 Nov.

 

NICOARA Constantin, sublocot. la Geniu Marină, a participat la manifestaţia din Piaţa Palatului.

 

NICOLAU C. Dumitru, maior din Comenduirea Pieţii a fost arătat de comisarii Flintea şi Butnărescu ca unul ce conducea manifestanţii si ţinea legătura cu grupurile de manifestanţi PNT si PNL.

 

NICOLAU Gr. Vaida, inginer, din Buc. str. C. A. Rosetti 38 a fost arestat în seara de 7 Noiembrie.

 

NICOLAESCU Petre, din Buc. str. Elena Cluceru 6, şeful secţiei 36 PNL a fost anchetat în legătură cu 8 Nov.

 

NICULA Nicolae din Suburbia Grivita, str. Minervei 4 sef de circă PNT anchetat a declarat că a trecut întâmplător pe la Biserica Albă si n-a dat nici o dis­poziţie de participare.

 

OANE Paul, din Buc. str. Puişor 6 a fost arestat în seara de 7 Nov. din staţia de tramvai de la Universitate.

 

OANEA Alexandru, din Buc. Bd. Dacia 10 a fost arestat din timpul manifestaţiei.

 

PARICARI Nicolae a fost arestat din timpul manifestaţiei pe 8 Nov.

 

PASLE Petre, vânzător comercial, din Buc. str. Sachelarie Visarion 67 a fost arestat din Piaţa Palatului si dus în Ministerul de Interne.

 

PAVEL D. Ion, gravor din Buc. str. av. Protopopescu 18 a fost reclamat că a par­ticipat la manifestaţie. La anchetă nu recunoaşte.

 

PAVEL N. Ion, zeţar la Monetăria Naţională din Buc. str. Elena Teodorescu 7, nu recunoaşte că a fost la manifestaţie.

 

PATRÂSCANU D. Ion, încasator la S.T.B. din Buc. Aleia Modrogan 2 a fost ares­tat dimineaţa pe 8 Nov. la 5,30 când s-a dus la depoul Bonaparte.

 

PAVEL Melania, din Buc. str. Lucaci 123 a fost arestată pe 8 Nov. din Piaţa Pa­latului Regal.

 

PAVALOIU Maxim, şofer din Buc. Bd. Brătianu 8-9,în seara de 8 Noiembrie a fost arestat de pe bd. Elisabeta pe la orele 18-19.

 

PâRJOL Ştefan, picolo, din Buc. str. Calea Plevnei 156 a fost arestat pe 9 Nov. fiind indicat că a participat la manifestaţie.

 

PARLATEANU Mihail, din Buc. Cartierul Fabrica de Chibrituri str. B nr.18 bis, a fost arestat a doua zi după fotografia în care avea o placardă în mână.

 

PARVULESCU C. Aristotel, învăţător din Buc. str. Teodosie audeanu 52 a fost arestat din Piaţa Palatului.

 

PETCULESCU Toma, tâmplar din Buc. str. Câmpului 225 a fost arestat la ora 13 de la Cercul militar.

 

PARVULESCU Matache, avocat din Buc. str. Zoe Grant 27 a fost arestat în fata Ministerului de Interne pe la ora 10.

 

PETRASINCU Nicolae a fost arestat de la manifestaţie.

 

PETRESCU C. Dumitru, din Buc. str. Crisului 18 a fost lovit în cap pe Calea Victoriei si a ajuns la Spital unde l-au pansat, la Coltea.

 

PETRESCU Dumitru, legător de cărţi, din Buc. Şoseaua Basarab 164 a fost ară­tat că a participat la manifestaţie. L-a anchetă a declarat că a lucrat toată ziua si acuzaţia nu e adevărată.

 

PETRESCU Gh. Ion, sublocotenent din Ministerul de Război a fost arestat de căp. Bosânceanu din "T.V" si a ajuns la Ministerul de Interne.

 

PETRESCU Ion, serg. T. R. a făcut observaţie unui pandur că nu a luat poziţia de drepţi când s-a cântat Imnul Regal. A fost arestat.

PETRESCU Gheorghe, inginer, membru PNT, a participat la manifestaţie si a fost arestat.

 

PETRESCU I. Nicolae, din Buc. str. Mihăiţă Constantinescu 9, a fost arestat în jurul orei 10 si dus la Prefectura Politiei Capitalei.

 

PERETZ Dan Petre, din Buc. str. D. A. Sturza 19, a fost arestat în Piaţa Palatu­lui Regal în dimineaţa de 8 Nov.

 

POPA Dumitru din Buc. str. Brânduşei 31 a fost arestat pe 7 Nov. preventiv pentru că a lucrat la şabloanele lozincilor.

 

POP Gheorghe, blănar, din Buc. str. Negru Vodă 11 a fost arestat în seara de 7 Noiembrie din centru Capitalei.

 

POPESCU Florian, avocat din Bucureşti, str. dr. Burghelea, a fost anchetat si a declarat că s-a retras din politică, şi nu ştie nimic de 8 Nov.

 

POPESCU Ioan, locot. Scoală ofiţeri mecanici a fost arestat seara de 8 Nov. la urcarea in tramvai.

 

POPESCU Nicolae, serg. T. R. din Buc.  str. Vasile Gherghel 38 a fost arestat în seara de 7 Nov. de pe Bd. Elisabeta.

 

POGAMAUDE Emanoil, ucenic din Buc. str. Minotaurului 52 a fost arestat de pe Bd. Elisabeta în după amiaza de 8 Nov.

 

POPI Constantin, instalator de telefoane, din Dudesti Cioplea, str. Mărului 1 a fost arestat la Cercul militar.

 

POPOVICI N. Zoe, casnică din Prelungirea Reni 22 a fost arestată pe str. Aimu.

 

PORUMB Grigore, din Buc. str. Ţepes Vodă 129 a fost arestat în Piaţa Palatului Regal pe la ora 8,15 în ziua de 8 Nov.

POSTEUCA Gheorghe, capitan de aviaţie din Flotila 1 Vânătoare a fost arestat, dar n-a avut legătură cu manifestanţii, era trecător.

 

POPESCU N. Teodor, din Buc. str. Justiţiei 17 a fost arestat în ziua de 8 Nov. din fata Librăriei Bucholtz.

 

PREDA Elena, casnică, din Buc. str. Antim 10, când a auzit împuşcăturile a fost arestată si dusa în Ministerul de Interne.

 

PRAVALIE Demostene din Buc. str. Aron Pumnul 94 a fost arestat în timpul mani­festaţiei .

 

POSMAG Dumitru, muncitor la fabrica "Chimex" a fost arestat în după amiaza de 8 Nov. după Bd. Elisabeta.

 

PREDOLEANU Nicolae, din Buc. str. Mătăsari 5, a fost arestat din timpul manifestatiei.

 

RADU Dogaru, din  Buc. str. Doamna Ghica 184 a fost  arestat  de pe  str. Academiei.

 

RADU Petre, comerciant din str. Dristor 112 a fost arestat în Piaţa Palatului.

 

RADU Gheorghe, doctor, membru PNT a fost anchetat si a fost socotit nevinovat.

 

RICONTE Ion, doctor din Buc. Calea Dorobanţi 11 a fost arestat preventiv.

 

ROMAN Alexandru din Buc. str. Murelor 120 a fost arestat si anchetat.

 

ROGOJANU Marin, din str. Miron Costin 26 a participat la manifestaţie si a fost anchetat după o reclamatie răuvoitoare.

           

ROSCA Emanoil, din str. G. Tudor 42 a fost reclamat de Crăiţă Ion si anchetat.

 

ROTARU Dumitru, comerciant, din str. Vasile Enache l, a fost arestat din Piaţa Palatului pe la orele 14 când ardeau maşinile.

 

RATA Ion, ajutor mecanic la Malaxa, a fost arestat din Piaţa Palatului.

 

SANDU Constantin, avocat, din str. V. A. Ureche 4 a fost arestat pe Calea Victo­riei pe la ora 17 când ieşea de la o bodegă.

 

SILVAS V. Teodor, taran, din Buc. str. ing. Saligny 6 a fost arestat pe la ora 13 din Piaţa Palatului Regal.

 

SIMIAN Dumitru, com. Voluntari a fost arestat de la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal.

 

SIMIONESCU Gh. Ştefan, str. Grigore Iacobescu 51 a participat la manifestaţie si a fost arestat din Piaţa Palatului.

 

SAVA Paul, sublocotenent in Reg. l Transmisiuni din Div. Tudor Vladimireseu, a fost arestat din Piaţa Palatului si a stat închis până în Ianuarie 1946. Du­pă eliberare a intrat în secţia militară a PNŢ si a devenit cel mai poten­ţial agent al lui Bodnăras si Nicolschi, predând pe mâna siguranţei circa 10 studenţi membrii PNT, în 1947 si continuând munca de agent la Teatrul Municipal unde îl încadrase securitatea, după ce le adusese servicii si la Teatru Magheru.

 

SAVA Petre, student an. 5 la medicină, domiciliat in str. Gheorghe Pop de Băsesti, fratele geamăn al lui Paul de mai sus, a devenit si el agent în cadrul Fac. de medicină umană, ducând la închisoare o mulţime de colegi. Condamnat de formă în lipsă la 15 ani în procesul trotiliatilor, si-a continuat activita­tea de doctor la Spitalul Coltea si pe cea de agent. A fost folosit în aceasta a doua "meserie" făcând navete în străinătate, până a fost depistat si omorît într-o acţiune.

Săracu Ion, comosioner la Hotel Paris, din str. Sebastian 91 a fost arestat în fata magazinului "Dragomir Nicukescu" din Calea Victoriei.

 

SOARE Viorel, funcţionar din Buc. Bd. Ferdinand 145 a fost arestat în Piaţa Palatului.

 

SOFARCA Petre, soldat, domiciliat în str. Vasile Conta, a fost arestat în Piaţă.

 

STAN Dumitru, locot. de la Statul Major arestat în timpul manifestaţiei.

 

STAN Mitică, muncitor la Uzina 23 Aug. a fost arestat la manifestaţie.

 

SLUZANSCHI Barbu, profesor, a fost anchetat în legătură cu 8 Nov., deşi n-a fost. Motivaţia era că se eliberase pe 30 Aug.1945 de la Slobozia ca fost legionar.

 

STANCU Gh. Ion, zugrav, domiciliat str. Regina Măria 163, cartierul Colentina a fost arestat în staţia de tramvai de la Universitate.

 

STAMCU M. Petre, muncitor la Industria textilă, domiciliat în str. Elena Polizu nr. 29 arestat de la manifestaţie.

 

STANCOVICI Ion, comerciant din str. Popa Ştefan 63, membru PNT a fost arestat în Piaţa Palatului.

 

STANESCU Constantin, funcţionar, str. Const. Brâncoveanu 10 arestat si s-a găsit la el un manifest chemare pentru 8 Nov.

 

STANESCU I. Dumitru, diacon a fost arestat de comisarul Marinescu Vasile pentru că a injuriat un poliţist care bătea un manifestant.

 

STANESCU Marcel, din Bucureşti, str. dr. Oculeanu 63, arestat într-un restaurant în ziua de 8 Nov. pentru discuţii contradictorii cu un comisar.

 

STANESCU Gh. Marin, învăţător de pe Calea Dudesti 161 bis, a fost arestat pe strada Academiei.

 

STOICESCU Nicolae, controlor financiar a fost arestat din fata Ministerului de Interne.

 

STURZA M. Grigore, din Buc. str. Washington 10 a fost arestat de pe str. Wilson din fata Confederaţiei generale a muncii.

 

SUCIU Elisabeta, casnică din str. Sf. Ionocă 5 a fost arestată din Calea Victo­riei. Era din cartier.

 

SERBAN Gheorghe, din Buc. str. Dunovăţ 46 a fost arestat de comitetul de fa­brică şi dat pe mâna politiei învinuit că ar fi participat la manifestaţie, de­oarece si la lucru avea o atitudine antiguvernamentală.

 

SERBANESCU Pândele, prof. str. Lăpusneanu 62 anchetat pentru calitatea de mem­bru' al P.N.L.

 

ŞERBAN Dumitru din Bd. Dacia 8 a participat la manifestaţie, fiind arestat.

 

ŞTEFAN Dumitru, din Buc. str. Calimachi 8, a fost arestat din Piaţa Palatului.

 

STEFANESCU Gheorghe, funcţionar de bancă arestat pentru participare  la mani­festaţie.

 

TARDEU Wilhelm, din Splaiul Independentei 3 a fost arestat în seara de 8 nov. de pe terasa Cercului militar.

 

TARABESCU Alexandru, secretar g-ral PNL la Sector Galben, anchetat pentru în­vinuirea de a fi organizat manifestaţia.

 

TEMPEA Valeriu, doctor, str. Basarabiei 11 a fost perchezitionat pe 16 Nov. învinuit de organizarea manifestaţiei ca PNT-ist.

 

TEODORESCU Constantin, din Buc. str. Serenberg. 3 anchetat învinuit de participare la manifestaţie.

                                                                           

TEODORESCU Constantin, tipograf din str. Prelungirea Putui cu Tei 10 anchetat fiind învinui de participare la manifestaţie.

 

TEODORESCU T. Dumitru, Serg. T. R. la Direcţia Superioară a Artileriei, a fost arestat din fata Ministerului de Interne.

 

TEODORESCU Barbu anchetat, asistent universitar, învinuit de participare.

 

TEODORESCU Dumitru, fruntaş T. R., din str. Smârdan 21 a fost arestat pe str. Wilson de muncitorii de la Confederaţia Generală a Muncii.

 

TOLEANCA Ilie, ofiţer fluvial la Sovrom-transport din Bucureşti, din str. Paris nr. 7 a fost arestat de pe Bd. Brătianu.

 

TOMA Nifon, tinichigiu, din str. ing. Pizoni 15 a fost arestat de pe str. Luterana, învinuit că a participat la manifestaţie.

 

TOMA Năstase, anticar, din Piaţa Rosetti arestat pentru ca a manifestat cu un steag si portretul regelui în Piaţa Palatului.

                                                                                                                                                              

TOMA Vasile, băiat de prăvălie la magazinul "Dragomir Niculescu" de pe Calea Victoriei, domiciliat în str. Vasile Lascăr, a fost arestat de lângă magazinul un­de lucra.

 

TOMASCEK Wilhelm, din Buc. str. Gh. Negulescu 14 a fost arestat, fiind denunţat de proprietarul său Gh. Haise că si-a exprimat bucuria fată de reacţionari că au tras în comunişti.

 

TRANDAFIR Anghel, patron frizer din str. Mihai Vodă 15 a fost arestat din staţia de tramvai de la Universitate.

 

TRAILOIU Mihai, comerciant din str. Botescu 14 a fost arestat la Ministerul de Interne si i s-au luat 60.000 lei la perchezitie.

 

TURCU Ion, controlor la ARPA, din Buc. Fundătura Cătelu 10 a fost arestat în seara de 7 Nov. de pe Bd. Elisabeta.

 

TANC Gheorghe, din Buc. Prelungirea Ferentari 30 a fost arestat în după amia­za de 8 Nov. de la Cercul Militar.

 

TATU Florea, comerciant domiciliat în Piaţa Amzei 15 a fost arestat în dimi­neaţa de 8 Nov. la ora 9,30 din Piaţa Palatului.

 

TICA V. Ion, din Buc. str. Cornescu 69 a fost aresta în Piaţa Brătianu.

 

ŢIRI Sabin, electrician din Băneasa, str. G. Duca 17 a fost arestat în după amiaza de 8 Nov. de pe Bd. Elisabeta.

 

UDUDEC Liviu, elev la Scoală de Horticultura a fost  în seara de 7 Nov de pe terasa de la Cercul militar.

 

UDEANU Constantin, muncitor, din str. Radu Cristescu 12 a fost arestat în sea­ra de 8 Nov., în jur de ora 18 de pe Bd. Elisabeta.

 

UNGUREANU Gh. Vasile, învăţător din Jaristea, jud. Dorohoi a fost arestat la Podul Mihai Vodă.

 

URSEI  Ion, din str. Căp. Farcas 59 a fost arestat pe str. Victoriei.

 

URSULESCU Romulus, muncitor, din Buc. str. Vespasian 5, a fost la manifestaţie si arestat seara de pe Bd. Elisabeta.

 

VALERIU Alexandru, muncitor la Uzina Malaxa, a fost denunţat de comitetul de fabrică pentru lipsa de la servici si arestat presupunându-se că a participat la manifestaţia din Piaţa Palatului.

 

VANGHELESCU Ion, muncitor la Garajele Municipiului Bucureşti a fost denunţat de comitet ca să se răzbune pe el, dar n-a fost la manifestaţie.

 

VARGA Ştefan, mecanic la Malaxa, str. Funiei 39, a fost reţinut la fabrică în­vinuit că a participat la manifestaţie.

 

VASILESCU Anastasia, ţesătoare, domiciliată în Buc. str. Inginerilor, Cartier Tei a plecat de la Fabrică cu un grup de 30-40 muncitoare la manifestaţie. Sea­ra a fost arestată de la Universitate.

 

VASILESCU Elisabeta, sora ei, arestată în aceleaşi condiţii.

 

VASILE Marin, din str. Cosminului 20 a fost denunţat că a participat la mani­festaţie si a difuzat un manifest legionar, ca sa se răzbune pe el.

 

VĂDUVA Dumitru, institutor din str. Foişor 16 a fost atestat.

 

VELUCA Clon, din str. Colonel Grigorescu 13 a participat la manifestaţie.

 

VLADESCU A. Virgil, desenator tehnic, str. Radu Chiritescu 12 a fost arestat în seara de 7 Nov. de pe Bd. Elisabeta.

 

VOINESCU Radu, sublocotenent din Direcţia Motomecanizată arestat pentru par­ticipare la manifestaţie.

 

VOISTEANU Traian a fost arestat de la manifestaţie.

 

ZAMFIRESCU Dumitru, lăcătuş, din str. Sabinelor 62 a fost arestat în seara de 7 Nov., la orele 19 de pe Bd. Elisabeta.

 

ZAMFIRESCU A. Ion, a fost arestat în jurul orei 12 din Piaţa Palatului Regal.

 

ZEGA Teodor, locot. din Reg. l Aero-transmisiuni a fost arestat la manifestaţie

 

ZGRIPCEA Ilie, a fost arestat de la manifestaţie.

 

Tabelul se încheie cu părerea magistratului despre cei doi conducători de partide pe care ar fi dorit să-i inculpe în sensul dorit de conducerea comunis­tă si de autorităţile ruseşti din România.

Despre C. I. C. Brătianu spune că a întrunit membrii P.N.L. la sediul respectiv, le-a vorbit despre importanta zilei si i-a invitat să manifesteze în linişte iar după aceia să se împrăştie. Se stabileşte că în ce-l priveşte operează desistarea voluntară si cauza urmează a fi clasată.

In ceea ce priveşte Iuliu Maniu "se stabileşte că personal nu a activat si nu a  luat parte la manifestaţie”. Dar cu toate că nu a luat parte la manifestaţie si nici nu a vorbit, subliniază:

"Iuliu MANIU, ca Preşedinte P.N.T. a iniţiat manifestaţia din 8 Nov.1945, având cunoştinţă de evoluţia manifestaţiei, care a prins un caracter sediţios si nu a intervenit pentru încetarea ori cărei acţiuni influenţate de P.N.T."

Acest referat introductiv se încheie cu concluziunile în drept:

Având în vedere că în materie de adunare sediţioasă principiul de represiune este exempleritatea si selecţionarea pe grade de răspundere a învinuiţilor;

Având în vedere că în ce priveşte învinuiţii de mai sus, nu se constată intenţiunea specială necesară ca faptele să le fie imputabile;

Că deşi au fost în cercul sediţios o parte din cei de mai sus s-au desistat voluntar de la acţiuni concrete ilicite;

Considerând că după specificul acţiunilor de masă lipsesc mijloacele de probaţiune  în concret pentru faptele imputabile fiecăruia;

Considerând că până la această dată învinuiţii de mai sus nu au fost indicaţi ca autori a unor fapte precis determinate si că alte mijloace de probatiune lipsesc;

 

Concluziuni

 

Suntem de părere că este cazul să se claseze cauza privitor pe învinuiţii de mai sus din lipsa de dovezi.

Dată în Bucureşti, astăzi 12 Ianuarie 1946.

Procuror instructor militar, maior magistrat Iorgu Popescu.

 

Remarcă.

Acest referat s-a făcut la peste două luni de la incidentele din 8 Noiem­brie 1945 provocate de "agenţi comunişti si organe ale politiei care atacau, lo­veau si arestau oameni care strigau - Trăiasca Regele  -" (Comunicat P.N.T.). In acest, timp reprezentantul american în Comisia Aliată de Control scria la Washington: "...Mai multe camioane pline cu poliţişti si civili înarmaţi cu pistoale si bâte, au pătruns în piaţă si au început să facă arestări...", iar reprezentant englez comunica guvernului său: "...puţin înainte de prânz, dinspre Minis­terul de Interne s-au tras puternice rafale de arme...". In acest timp de la Mos­cova se dădeau instrucţiuni: "Trebuie să dăm în presă lămuririle noastre privind acest incident, diferit de comunicatele provocatoare ale presei anglo-americane”.

Ministrul subsecretar de Stat de la Ministerul de Interne - Ion Burcă - preciza că vina "aparţine lui Teohari Georgescu care a trimis camioanele cu muncitori iar generalul Susaicov comunica lui Molotov pe 4 Dec., că prelungirea crizei po­litice din România "I-a influenţat pe unii miniştrii care au început sa manifeste anumite şovăieli, dar noi am reuşit să refacem destul de repede echilibrul în guvern."

Pe de altă parte, trimisul preşedintelui american, Mark Ethridge, în raportul înaintat pe 7 Dec. 1945 la Moscova Secretarului de Stat american sublinia printre altele: "...Comuniştii după cea mai precisă si cea mai exagerată aproximaţie, după părerea unui înalt membru al guvernului însuşi, nu reprezintă decât maximum 10%. Regretabila si spontana manifestaţie din 8 Nov.1945 a fost umflată de guvern ca mare complot fascist".

In acest timp au început tratativele si "Conferinţa de la Moscova" a urmă­rit să dezamorseze situaţia din România venind cu o formulă hibridă favorabilă URSS, prin introducerea în Guvernul procomunist a câte unui reprezentant al opo­ziţiei PNT si PNL.

Şi când guvernul astfel remaniat se prezenta la Palat, procurorul militar de­zamorsa si el situaţia prin acest referat, bineînţeles cu aprobarea comunistă.

Cine era acest Iorgu Popescu? Născut pe 17 Martie 1908, în com. Husniceoara (de la izvorul pârâului Husniţa ce se varsă în Motru la Strehaia, fiul lui Ioan şi Paraschiva) procuror militar, şantajat pentru perspectiva unor crime de război a servit pe comunişti până în vara anului 1947 când a intrat în avocatură. Ca avocat a apărat în Martie 1948 pe Cornel Coposu în procesul înscenat TUNT-ului, si după ce a fost plătit n-a obţinut decât pedeapsa maximă de 2 ani la care fusese încadrat de către generalul Alexandru Petrescu, un alt criminal de război şantajat şi care i-a servit pe comunişti cu mare devotament, salvându-se de la o arestare ce-l ameninţa permanent.

De arestare n-a putut însă scăpa Iorgu Popescu care în 1952 se afla la Jilava.

In această poziţie de arestat, comuniştii i-au sugerat o eventuală îmbunătă­ţire a situaţiei în schimbul folosirii lui în cadrul răfuielilor interne de par­tid după arestarea grupului Teohari Georgesu, Ana Pauker si Vasile Luca.

Iorgu Popescu a fost folosit ca acuzator al colonelului Misu Dulgheru unul dintre colaboratorii lui Teohari Georgesu în represiunea comunistă.

Este interesant că în anchetele din 2 Feb. si 17 Martie 1953, Iorgu Popescu îl acuză pe Misu Dulgheru că a dus o activitate duşmănoasă în cadrul Ministerului de Interne referindu-se la tulburările din 8 Nov.1945 când i-a fost repartizat să lucreze în trierea deţinuţilor, cu un grup de inspectori si agenţi, ca Mihalcea Constanţi, Alexandru Sepeanu, arestati si ei la data anchetei din 1953.

"Numai la câteva zile după începerea operaţiunilor am constatat că D. Dulghe­ru nu depune interes în muncă, fapt ce m-a determinat să-l admonestez foarte aspru”. Astfel declaraţiile lui Maniu, dr. Lupu si alţii le ducea imediat lui Schraier, Bunaciu si Teohari fără ca acestea să fie complecte.

"In desfăşurarea anchetei, opoziţia în apărarea ei ne-a infatisat fotografii rezultat al unei expertize făcute de englezi şi americani prin care încercau să dovedească "provenienţa" sovietică a proiectilelor găsite în corpurile victimelor, ca fiind trase de terorişti sovietici anume plasaţi. Insp. Dulgheru cu aceasta ocazie s-a afirmat că este bine să se treacă mai repede peste această ocazie din nefericire cele susţinute de opoziţie corespund cu realitatea.

"Opoziţia mi-a prezentat un film pe care l-am vizionat la Direcţia Generală a Politiei împreună cu Dulgheru Misu si alţii, film primit de la misiunile anglo-americane prin care în mod trucat tindea să dovedească teza opoziţiei că Partidul comunist a provocat tulburările. Si cu această ocazie Dulgheru Misu si-a exprimat părerea: "ei coane Iorgule p'asta cum o întoarcem." Dulgheru Misu fi­ind însărcinat ca împreună cu ajutoarele sale să strângă corpurile delicte (arme, ciomege, pietroaie, etc.) ca drept dovadă a violentei manifestanţilor si să le fotografieze, le-a adus (asa cum se află) dar fotografia lor necesară dosarului era tendenţios făcută în sensul că apărea ca o panoplie de muzeu, servind ast­fel reactiunii. O altă dovadă ca Dulgheru Misu prin atitudinea sa încă de atunci făcea jocul reactiunii  o constituie modul în care s-a achitat de următoarea în­sărcinare: constatându-se că opoziţia prezenta trucat gravitatea rănilor victime­lor, l-am însărcinat să strângă dovezi contrarii după exemplul ce i l-am dat personal, după o descindere făcută la spitalul Coltea. Dulgheru Misu a tratat aceas­tă sarcină cu multă superficialitate, prezentând procese verbale de constatare lipsite de probe concrete, desi erau.

"In cadrul aceleaşi anchete l-am însărcinat pe Misu Dulgheru să aducă dovezi că manifestanţii au violat MAI-ul, C. G. H. si alte instituţii. Nu s-a achitat de aceasta sarcină, afirmând că n-a fost nici un fel de violentă, căci dacă manifes­tanţii ar fi vrut puteau sa-l ridice pe Teohari Georgescu din cabinet, fără nici o greutate deoarece nu li s-au opus nimeni.

"Inspectorul Dulgheru mi-a adus lista martorilor ce pot fi audiaţi, pe baza cărora am dispus citarea lor la cabinetele de cercetări. Când însă aceştia s-au prezentat am fost surprins de caracterul declaraţiilor care deserveau cauza noas­tră, făcând jocul reacţiunii, dovadă că martorii au fost aleşi în mod tendetios," învederând odată mai mult sabotarea acţiunii de către echipa inspect. Dulgheru."

Această declaraţie aruncă o lumină asupra evenimentelor de la 8 Nov.1945.

Dulgheru Misu care a avut un rol hotărator în organizarea reeducării de la Piteşti-Gherla si Tg. Ocna a fost condamnat si după eliberare a plecat în Israel unde a murit având pe masă bustul lui Stalin.

Din tabelul Referatului introductiv au fost scoşi studenţii, elevii  si con­ducerea PNT pe Bucureşti care arestaţi, interogaţi sau participanţi vor fi pre­zentaţi în Tabele separate.