Arestaţi pe 21-22 decembrie 1989 şi duşi la Jilava

 

MINISTERUL DE INTERNE

PENITENCIARUL BUCUREŞTI

 

G

 

Nr. crt.

Numele  şi pronumele

Data naşterii

Domiciliul

Profesia

Diagnostic

1.

GOLDENBERG  ANARIŢA

27.11.1968

Bucureşti str. Bitalia nr.32 sector1

studentă

 

2.

GRĂDINARU  DANIELA

16.12.1966

Baia de Aramă , Mehedinţi

muncitor

 

3.

GAVRILESCU  CORNELIA

24.10.1973

Bucureşti str. Suliţei nr. 17 sector 5

elevă

 

4.

GHEORGHE NICOLAE VICTOR

31.07.1967

Bucureşti str.Trestiana nr.9 bl.11 ap.19 sector 5

şofer

 

5.

GRECU  GABRIEL

06.04.1968

Bucureşti,str. Secuilor nr.2A            bl.  M20  ap.25 sector 4

macaragiu

 

6.

GOLOGANU  MIHAI

22.09.1963

Buc. str. Voievozilor nr.16 sector 1

student

 

7.

GARABEŢ  GABRIEL

17.02.1958

Bucureşti str. Al. Bainţ nr. 7.           Bl. M31 ap.106,  sector 6

electrician

 

8.

GHERGHICEANU  GHEORGHE

30.09.1958

Bucureşti str. Ghirlandei nr. 9

bl.44 ap. 151 sect 6

lăcătuş mecanic

 

9.

GORDUŢ  VASILE

08.10.1953

Bucureşti, str.Glina nr. 19 sector 2

sculptor

 

10.

GADINA  CONSTANTIN

13.02.1954

Bucureşti, Aleea Rădăşeni  nr.2

bl.22, ap.55 sector 5 

subinginer

 

11.

GHIŢIU  IOAN

01.12.1944

Buc. Şura  Mare bl. 1B ap.17sect.4 

turnător

suspect fracturi costale

12.

GHINEA  ŞTEFAN

15.02.1939

Bucureşti  B-dul Republicii

nr. 13  ap. 4 sector 2

primitor-distribuitor

 

13.

GHEBĂILĂ  ADRIAN

27.03.1965

Bucureşti str. Caraiman nr.89 sector 1

electrician

 

14.

GEORGESCU  HEDRIGA  SILVIA

03.10.1945

Bucureşti  B-dul Ion  Şulea

nr.74 bl. S2 ap.24 sector 3

calculat. verificat.

 

15.

GOGAN  MARIN

13.08.1935

Bucureşti str. Domniei nr.27-29 sect.4

turnător

 

16.

GRIUZEANU  GHEORGHE

30.08.1960

com. Balaciu  Ialomiţa

lăcătuş

echimoză orbitală stg…….

17.

GHEORGHIŢĂ  PETRE

12.04. 1963

Bucureşti 

muncitor

traumatism cranian deschis

18.

GIURCĂ CONSTANTIN

11.11.1954

Bucureşti, str. Giuleşti nr. 287

Ing. Chimist

 

 

 

 

H

 

 

Nr. crt.

Numele  şi pronumele

Data naşterii

Domiciliul

Profesia

Diagnostic

1.

HOLMANU  MIHAIL  CRISTINEL

05.03.1970

Bucureşti, str. Moldoviţa nr. 4

Bl. M2 ap. 109 sector 4

electrician

 

2.

HÎRLEŞTEANU  MIHAI

30.05.1975

Bucureşti Calea Giuleşti  nr. 50

bl. 3 ap. 11 sector 6

elev

 

3.

HUŢU  AURELIAN

25.09.1968

Bucureşti, str. Pravăţ nr. 2

bl.Z 35 ap. 53  sector 6

electronist

 

4.

HALAS   VASILE

16.03.1949

Bucureşti , sector 2

gestionar

echimoze la nivelul feţei şi torace posterior

5.

HUŞTEA  CARMEN

16.11.1966

Bucureşti

studentă

 

6.

HUŞTEA  GABRIELA  SILVIA

10.04.1968

Bucureşti

gestionară

 

7.

HIGIU  VASILE

22.04.1970

Bucureşti, B-dul Muncii nr.256 sect.3

finisator

 

8.

HRY  MNCZUK  IONEL

05.05.1962

Bucureşti,  str. Petre Păun nr.3

bl. 69D ap. 132 sector 5

mecanic auto

 

9.

HERCULEA  ANDRONIC  VALENTIN

15.10.1963

Bucureşti str. Ştirbei Vodă nr.110 A

ap. 3 sector 1

factor poştal

 

10.

HOFFMAN   ROBERT

03.04.1970

 

 

plagă împuşcată

 

I-J-K

 

Nr. crt.

Numele  şi pronumele

Data naşterii

Domiciliul

Profesia

Diagnostic

1.

IONESCU  VALENTIN

10.06.1941

Bucureşti,str. C-tin Ivănuş nr.80 sect.2

lăcătuş mecanic

 

2.

IOAN  ŞTEFAN

23.04.1950

Bucureşti, str.Dristor nr. 108

bl.16 ap. 97 sector 3

şofer

suspect fractură grilaj costal

3.

IANA  GHEORGHE

28.01.1967

Obreja , Caraş Severin

lăcătuş

 

4.

IORDACHE  DAN

27.11.1962

Bucureşti ,str. Aurel Vlaicunr.58 sect.2

muncitor

 

5.

IONESCU  VICTOR  CONSTANTIN

29.10.1957

Bucureşti,str.Plt. P. Ionescu

nr.8, bl.9 ap.27 sector 3

montator

 

6.

IONIŞOR  VASILE

22.09.1958

Bucureşti,str. Mehadiei nr.18

bl. 21 ap.10 sector 6

fochist

 

7.

IORDACHE  ELENA

09.07.1964

Bucureşti,str.Mihai Bravu nr.200 sect.3

muncitor

 

8.

IONESCU  GABRIEL  CIPRIAN

15.09.1967

Bucureşti, str. Culcerului nr.2

bl.36 ap.34 sector 1

mecanic auto

 

9.

ION  MARIN

02.05.1945

Bucureşti, str.Al. Ipsilanti nr.2

bl.29 bis ap.17 sector 2

paznic

 

10.

IORDĂNESCU  ELENA

11.08.1961

Bucureşti, str.M.Eminescu nr.1 sect.2

operator chimist

Plăgi ….. tăiate braţ …..

11.

IONESCU  ŞTEFAN

25.06.1934

Bucureşti,str.Leontin Sălăjan nr.49

bl. E1 ap. 43 sector 3

tehnician

 

12.

IACOB  MIHAELA

05.06.1967

Buzău

studentă

 

13.

IONESCU  ARTEMIZA

13.12.1967

Bucureşti, str. Ghirlandei nr. 60

bl. 73, ap. 35 sector 6

muncitor

 

14.

IGNAT  JUCU  NICHITA  CORNEL

17.09.1948

Bucureşti, str. Dreaptănr.18 sector 1

laborant

 

15.

IANOŞ  FERNANDO

12.10.1970

Bucureşti, str. Zimeş nr.19

elev

 

16.

IACOB  MIRCEA

10.04.1928

Bucureşti, sector 2

şofer

 

17.

IONESCU  TIBERIU

12.07.1963

Bucureşti,str. Borşa nr.17 sector1

instructor sport

hematomie

18.

ISTUDOR  DAN

16.03.1941

Bucureşti,str. Elena  Cuza

lăcătuş

echimoze reg. toracică

19.

IORGA  GABRIEL

08.10.1959

Bucureşti, str. Ileana Cosânzeana

nr. 5 bl. E 35 ap. 4 sector 5

administrator

 

20.

ION  LUMINIŢA

29.12.1970

Bucureşti, str. Codrii Neamţului

nr.6 bl.PM 26 ap.57 sector 3

 

 

21.

IAGA  GHEORGHE

29.03.1947

Bucureşti,str, Livezilor bl.1 ap.4 sect.5

mozaicar

 

22.

IONESCU  MIHAI

08.11.1949

Bucureşti,str.Daniel Bărăceanu nr.31

bl.A2 ap.107 sector 3

translator

 

23.

IORDĂNESCU MIHAI

28.12.1955

Bucureşti,str.Matei Milo nr.11ap.2 sect.2

frizer

 

24.

IVAN  ALEXANDRU

05.09.1975

Bucureşti, str.N.D. Cocea nr.10 sect. 5

elevă

 

25.

IOAN  RUXANDRA

31.12.1969

Bucureşti, str. Postăvarului nr.5 sect.3

lăcătuş mecanic

 

26.

IONESCU  VLADIMIR

02.07.1956

Bucureşti, str. Nucului nr.6 bl.101

ap.45 sector3

programator

 

27.

ION  AURELIA

01.10.1957

Bucureşti,str. Furnirului nr.3 bl.59 ap. 99 sector 6

casnică

 

28.

ION  ŞTEFAN

27.09.1959

Bucureşti, str. Stejarului nr.23 bl. 22

ap.11 sector 3

muncitor

suspect fractură costală

29.

IORDACHE  VALENTIN

04.04.1957

Bucureşti, str. Mihai Bravu nr.200 sect. 3

subinginer

 

30.

IORDACHE  FLORIAN

13.09.1971

Bucureşti,str. Al. Ciopcea bl.2 ap. 90 sect. 3

elev

traumatism  toracic

31.

IONESCU   GEORGE

24.09.1967

Bucureşti, str. Urziceni nr.9 bl.17

ap. 27 sector 4

strungar

suspect fractură piramidă nazală

32.

IONESCU  PETRE

25.12.1967

Bucureşti,  str. Suceava nr. 11 sector 2

muncitor

 

33.

ILIEŞ  IULIAN

25.08.1964

Bucureşti, str. Frânarului nr.14 sect.5

ajutor ospătar

 

34.

ILIE  LUCIAN

31.07.1969

Bucureşti, str. Cetatea Istria nr. 13

bl. M32 ap. 52 sector 6

lăcătuş mecanic

 

35.

ISTRATE  DUMITRU

20.10.1961

 

 

plagă abdominală

36.

IONESCU  ANCA

20.12.1957

 

 

politraumatism

37.

IRIMIA PETRE

06.06.1944

 

 

fractură coloană vertebrală

38.

IANOŞI  ANDREEVA  DIMITĂR

15.03.1969

 

 

fractură membru inferior

39.

KISS  ADRIAN

27.09.1965

 

 

traumatism cranian deschis

40.

JASCU  MARIA

23.06.1941

Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 365

bl. A2 ap.24 sector 2

tehnician geolog

 

 

L

 

 

Nr. crt.

Numele  şi pronumele

Data naşterii

Domiciliul

Profesia

Diagnostic

1.

LEOLEA  ION

05.11.1956

Bucureşti, str. Moineşti nr. 8         

bl.202 ap.57 sector 6

mecanic

 

2.

LAZĂR  MIHAI

21.04.1965

Bucureşti, str.Odobeşti nr. 4

bl.V10 ap. 35 sector 3

tehnician

 

3.

LAUDESCU  NICOLAE  DAN

03.06.1954

Bucureşti, str.Rahovei nr. 328

bl. 57 A ap.79 sector 5

frizer

traumatism cranian deschis

4.

LUPE  COSTEL

13.10.1950

Bucureşti, str. Sudului nr. 23

bl.A7 ap. 29 sector 2

ospătar

 

5.

LUNGU  MIŢA

12.07.1955

Buc. str.A.zur nr.10 bl.Bap.12 sect.4

dispecer

 

6.

LICŞOR  LUDMILA

13.08.1957

Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.54

bl. F3 ap. 77 sector 6

pilot

 

7.

LĂZĂROIU  RĂZVAN  CRISTIAN

12.10.1967

Bucureşti, str.Ciocârliei nr. 16

Bl. D13 ap. 15 sector 2

bobinator

 

8.

LIXANDRU  CONSTANTIN

01.12.1953

Bucureşti, str.Gh. Gheorghiu – Dej nr. 37  sector 5

lăcătuş mecanic

 

9.

LASLO  DOMNICA

10.06.1945

Bucureşti, str. Ozana nr. 3  bl. 131

ap. 12  sector 3

telefonistă

 

10.

LEONTE  CORNELIU

07.08.1942

Bucureşti, str. Uloaia nr. 11 bl. A12

ap. 50 sector 4

tehnician

Plagă contuză

11.

LEOLEA  ELENA

05.11.1950

Bucureşti, str. Moineşti nr. 8 bl. 202

ap. 87 sector 6

muncitor