Arestaţi pe 21-22 decembrie 1989 şi duşi la Jilava

 

MINISTERUL DE INTERNE

PENITENCIARUL BUCUREŞTI

 

S

 

 

Nr. crt.

Numele  şi pronumele

Data naşterii

Domiciliul

Profesia

Diagnostic

1.

STOENICĂ  AUREL

24.02.1955

Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu

nr. 1 bl. G ap. 214 sector 3

fără ocupaţie

 

2.

SOCOLESCU  MARIANA  ALEXANDRA

01.03.1949

Bucureşti, str. Aleea Viilor nr.9

bl.D 50  sectorul  6

proiectant

suspect fractură piramidă nazală

3.

STĂNESCU  ANTON

13.01.1952

Buc. str. M. Bradea bl.D23 ap.30 sect.2

Subinginer

 

4.

SÎRBU  ALEXANDRU

09.05.1972

Bucureşti, sector 2

muncitor

plagă glezna dreaptă

5.

STOIAN  BENIAMIN

19.08.1967

Bucureşti, str. Aleea Someşului nr.8

bl.45 ap. 21 sector 5

fotbalist

 

6.

SFIRSCHI  DIONISIE  CRISTIAN

18.05.1969

Bucureşti, str. Drumul Găzarului

nr. 34-36 bl.138 ap. 24 sector 4

şofer

 

7.

STOIAN  CONSTANTIN

19.03.1965

Bucureşti, str. Rădăşeni nr. 7

bl.27 ap. 23 sector 5

electrician

 

8.

STRAT  CONSTANTIN

21.05.1970

Bucureşti,

bucătar  Cofetăria Tineretului

 

9.

SAMOILĂ  ADRIAN  DAN

02.05.1969

Bucureşti, B-dul 1 Mai nr. 331

ap. 117 sector 1

elev Centrul şc. Bistriţa

 

10.

SAVA  DANIEL

17.11.1967

Bucureşti, str. Iuliu  Vălăeni nr.5 sect.3

strungar

 

11.

SIMIGANOVSCHI  DAN

30.05.1957

Bucureşti, str. Presei nr.7 bl.22

 ap.21 sector 1

inginer horticol

 

12.

ŞTEFAN  DOINA

11.02.1969

Bucureşti, B-dul Metalurgiei nr.1

bl. H1 ap. 83 sector 4

casnică

 

13.

STANCIU  DRAGOŞ

20.09.1956

Bucureşti, sector 6

gestionar Metalo- Casnica

echimoze faciale, torace posterior, membre inferioare

14.

STAN  DANIELA

21.01.1973

Bucureşti, str. Peleş nr.18A sector 3

elevă Şc. Prof. UCECOM

 

15.

STANCU  DANIEL

24.10.1968

Bucureşti, Calea Văcăreşti sector 4

strungar UREMOAS

 

16.

ŞTEFĂNESCU  DUMITRU

26.10.1939

Bucureşti, str. Ion  Şulea nr. 4

bl. AC ap.34  sector 3

electronist

 

17.

STĂNCULESCU  DORU  EMIL

25.06.1950

Bucureşti, str. Ho Şi  Min nr. 11

bl. B ap. 13 sector 6

compozitor interpret

 

18.

STEFOGIU  ECATERINA

23.10.1954

Bucureşti, str. Constantin Robescu

nr. 19 sector 3

recepţioner

 

19.

SANTEA  EUGENIA

11.05.1972

Bucureşti, str. Mexic nr.2 bl.1

ap. 46 sector 1

elev Şc.Prof. nr.3

 

20.

SKROBOTOVITZ  EUGEN

14.12.1953

Bucureşti, B-dul D. Cantemir nr.18

ajutor maistru F. Roşie

Eechimoze şi tumefacţii

21.

STAVARACHE  FLORIN

03.06.1970

flot.Cămin Nefamilişti Giurgiului

sudor Electroaparataj

 

22.

SMEU  FLORENTIN

07.05.1970

Bucureşti, str. Valea Ialomiţei nr. 6

Bbl. C 10 ap. 123 sector  6

muncitor

 

23.

ŞTEFAN  GHEORGHE

27.08.1951

com. Călugăreni, sat Zumu

conducător auto

 

24.

ŞTEFAN  GEORGETA

07.09.1952

Bucureşti, str. Brezoianu nr. 53 A

bl. A ap. 18 sector 1

ingrijitor  Casa Copii sector 1

 

25.

SBIRLEA  GHEORGHE

17.03.1954

Bucureşti, str. Glinca nr 11

merceolog  IMFBMR

 

26.

SAMOILĂ  GHEORGHE

27.09.1966

Bucureşti, str. Seminţei nr.7

conducător auto

echimoze multiple

27.

STANCU  GEORGE

04.04.1963

Bucureşti, str. Furnirului nr. 6

lăcătuş

 

28

ŞELARU  GETA

13.08.1953

Buc. str. C-tin Caracaş nr.21 sect.1

arhivar Uz 23 August

 

29

ŞTEFĂNESCU  GHEORGHE

18.02.1951

Craiova, Str. Craiovişa nr.163 E ap.21

şofer IT Craiova

 

30

STĂNCULESCU  GHEORGHE

05.02.1965

 flot. Popeşti Leordeni nr. 94

electrician

 

31

STOIAN  T.  GHEORGHE

27.07.1954

com. Gârbovi , Ialomiţa

tâmplar

 

32

SODE  GHEORGHE

14.08.1955

Bucureşti,

--

 

33

SPIRIDON  GHEORGHE

27.01.1952

flot. Chitila Intr. Căm.4 SAI

muncitor

 

34

ŞERB  IONEL

11.03.1966

Bucureşti, str. Piatra Mare nr. 3

bl. 9 ap. 21 sector 2

muncitor

 

35

STĂNILĂ  ILIE

11.05.1966

Judeţ Dâmboviţa

instalator ICRAL Herăstrău

echimoze multiple torace, plagă occipital

36

STROE  ION

07.01.1944

Bucureşti, str. Econom Căzărescu   nr. 14 sector 6

CTC-ist Tehnometal

 

37

SABĂU  IOAN

28.11.1958

Zalău, Sălaj

lăc. mec. Antrepriza Construc.

 

38.

STOICA  IONEL

21.01.1971

Mereni,  Teleorman 

instalator sanitar

plagă contuză arcada dreaptă

39.

SENTEŞ  IONICĂ

02.02.1962

Buc. şos. Alexandriei nr.108 sect.5

şef unitate

 

40.

STOICĂNEL  JENI

02.09.1967

Roşiori de Vede

muncitoare

 

41.

SAICU  MARIAN

12.08.1970

Flot.Bucureşti, str. Agata Borzescu

nr. 10 ap. 32 sector 3

dulgher

 

42.

STAMENCO  MARIAN

23.09.1954

Bucureşti, str.Franklin nr.14 ap.2 sect.1

eletrician

 

43.

ŞERB  MARIN

28.06.1949

Bucureşti,

şofer F-ca Pâine Berceni

echimoze  multiple

44.

SICOE  MARIAN

17.11.1959

com. Sohodol, Alba

matematician Inst. Cercetări

tumefacţii şi echimoze

45.

SOICA  NICOLAE

30.01.1973

Bucureşti, str. Matei Voevod nr.1 sect.2

elev Şc. Gen. 85

 

46.

SILACHE  NICOLAE

25.12.1957

Bucureşti, str. Alecu Constantinescu ap. 1 sector 1

magazioner

multiple plăgi contuze abdominale

47.

SCRIECIU  NICU

07.07.1963

Flot. Bucureşti, str. I Şulea nr.79

bl. V11 ap. 29 sector 3

electrician

 

48.

ŞERBAN  NICOLAE

27.06.1968

Bucureşti, şos. Rahova

vopsitor

 

49.

SANDU  OVIDIU

28.12.1958

Bucureşti, str.Învoirii nr.13 sector 5

Sculer matriţer IMGB

 

50.

SIMIONESCU  PETRU

27.03.1927

Bucureşti, str.Oborul Nou  nr. 13

Bbl.P 10 ap. 159 sector 2

redactor

 

51.

STOICA  SEGHERAŞ

1975

Buc. str.Grota Iancului nr.12 sect.3

fără ocupaţie

 

52.

SZIKSZAI  ŞTEFAN

14.03.1964

Bucureşti, str.V. Alecsandri nr.114

bl. OD 1 ap. 99 sector 5

frizer

 

53.

ŞTEFĂNESCU  SANDU

19.06.1972

Bucureşti, str.Radu Constantin

bl. Z 21 ap. 28 sector 5

--

plagă contuză arcada dreaptă

54.

ŞERBAN  TITI

25.08.1960

flotant Bucureşti,

mecanic IACEB

echimoze torace faţă

55.

ŞERBAN  VALENTIN

08.08.1967

Bucureşti, str. Cizlău nr. 7 bl. 3E

ap. 13 sector 2

muncitor  IPS

 

56.

ŞTEFAN  VICTORIA

12.07.1954

Bucureşti,

casnică

 

57.

SEBASTIAN  VIOREL

18.02.1952

Oradea

maistru FATSMU Oradea

 

58.

SILVESTRU  VICTOR

07.10.1952

Bucureşti, str. Prometeu nr.27

subinginer IMBRA

echimoze şi tumefacţii faţă bilateral, piramidă nazală, torace posterior

59.

STOICA  VALENTIN

20.02.1960

Buc. str.N Racoţi bl. 69 ap.7 sect.1

profesor Liceu E.Ap.

 

60.

STAN  VIORICA

03.04.1953

Bucureşti, str. Peleş nr.188 sect.3

casnică

 

61.

ŞERBAN  VANDA

03.10.1964

Bucureşti, str.Bihor nr.28 ap.6 sect.1

operator

 

62.

STROE  VALENTINA

09.11.1969

Bucureşti, str.Tg. Neamţ nr. 28

Bbl. M1 ap. 62 sector 6

vânzătoare

 

63.

STOENESCU  VIRGILIU

01.07.1941

Bucureşti, str.Mărgeanului

bl. M102 ap. 34 sector 5

muncitor ICAB

 

64.

SĂLCEANU  VICTOR

28.06.1957

Ploieşti, str. Bucureşti, nr.35 bl.12 ap.28

sculer matriţer int. 1 Mai

 

65.

STANCA  GHEORGHE

07.05.1947

 

 

traumatism cranio cerebral

66.

STAN  DANIEL

08.04.1970

 

 

traumatism cranio facial

67.

STAN  SILVIU

20 ani

 

 

plagă împuşcată

68.

ŞERBAN  RADA

 

 

 

sarcină luna II-a ameninţare avort