ORLOV, Arcadie Gr. Născut în 1934. (vezi Orlov Grigore S.)

ORLOV, Eufrosina. Născută în 1875. Din Basarabia (comuna Sadova, raion Călăraşi). Deportată în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu fiicele (Victoria şi Valentina), la 6 iulie 1949, ca rude de condamnat politic.

ORLOV, Grigore S. Născut în 1903. Din Basarabia (raion Chişinău). ţăran înstărit. Deportat împreună cu soţia (Iraida) şi fiul (Arcadie), în 1949.

ORLOV, Iraida. Născută în 1903. (vezi Orlov Grigore S.)

ORLOV, Nicolae I. Născut în 1911. Din Basarabia (comuna Sadova, raion Călăraşi). Secretar la primăria din comună. Arestat de N.K.V.D. În 1945. Condamnat la 8 ani muncă silnică.

ORLOV, Valentina. Născută în 1912. (vezi Orlov Eufrosina)

ORLOV, Victoria. Născută în 1908. (vezi Orlov Eufrosina)

ORLOVSCHI, Boris. Din oraşul Arad. Arestat şi condamnat la închisoare.

ORLUC, Mihai. Soldat în serviciul Comisiei Aliate de Control din oraşul Tecuci - Galaţi. Împuşcat de sergentul sovietic Lifterenco Maxim, la 3 februarie 1945, pe stradă.

ORMAN, Gheorghe. Căpitan de jandarmi. La revenirea din prizonieratul sovietic a fost dus direct la închisoare.

ORMANGI, Ana. Născută în 1928. (vezi Ormangi Ştefanida V.)

ORMANGI, Semion. Născut în 1930. (vezi Ormangi Ştefanida V.)

ORMANGI, Ştefanida V. Născută în 1890. Din Basarabia (comuna Stoianovsca, raion Cantemir). Deportată
în lagărele din Siberia (Tiumen), împreună cu fiul (Semion) şi nora (Ana)

ORNSTEIN, Kiwa. Născut în 1896. Avocat. Arestat în 1949. A murit în timpul detenţiei, în 1952.

OROS. Prezenţa unui deţinut politic cu acest nume (muncitor) a fost semnalată la penitenciarul Gherla.

OROS. Din judeţul Bihor. Notar. Membru P.N.Ţ., în delegaţia permanentă a organizaţiei judeţene. Arestat la 15 august 1952. I-a fost semnalată prezenţa în lagărele Coasta Galeş, Peninsula şi Poarta Albă (bolnav, inapt de muncă).

OROS, Elena. Din oraşul Arad. Arestată.

OROS, Emil. Din oraşul Cluj. Medic. Arestat în 1949. Condamnat la închisoare. I-a fost semnalată prezenţa în lagărul Peninsula. Eliberat în 1954.

OROS, Gheorghe. Născut la 20 martie 1938, în comuna Bicazu Ardelean - Neamţ. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, de la 18 iunie 1951.

OROS, Gheorghe. Preot greco-catolic în satul Pişcari, comuna Terebeşti - Satu Mare. Arestat în 1949 pentru refuzul de a trece la ortodoxism. O parte din detenţie în lagărul Periprava şi cele din Delta Dunării. După eliberare s-a angajat secretar la Liceul "Mihai Eminescu" din Satu Mare.

OROS, Gheorghe. Din comuna Săpânţa - Maramureş. Notar. Arestat în 1949. Condamnat de Tribunalul Militar Cluj la 15 ani închisoare, în martie 1949, pentru uneltire contra ordinii sociale.

OROS, Gheorghe. Din oraşul Sighet - Maramureş. Avocat. Arestat de sovietici în februarie 1945, cu mai mulţi intelectuali, pentru împotrivire la înglobarea Maramureşului în Ucraina. Dus în lagărul Ujgord din Ungaria. Eliberat după un an.

OROS, Ion. Avocat. Membru P.N.Ţ. Arestat în 1959. Anchetat la Securitatea Cluj. I-a fost semnalată prezenţa la penitenciarul din Cluj.

OROS, Maria Maricel. Fiica comandorului Artimescu. Studentă la Bucureşti. Arestată în 1949 pentru că tricota pulovere pe care le trimitea deţinuţilor politici împreună cu pachete de alimente.

OROSZ, Nicolae. Din Maramureş. Ţăran. În octombrie 1949 a ajutat partizanii din munţi ducându-le, pe lângă mâncare, 2 grenade, o puşcă mitralieră şi 5 cartuşiere. Arestat. Judecat într-unul din procesele înscenate cu scopul compromiterii Vaticanului (pentru că preotul Eusebiu Cutcan se afla ascuns la partizanii ajutaţi de Orosz). Condamnat la închisoare.

OROŞAN, Agripina V. Născută în 1940. (vezi Oroşan Vasile)

OROŞAN, Alexandra V. Născută în 1931. (vezi Oroşan Vasile)

OROŞAN, Anastasia. Născută în 1895. (vezi Oroşan Ivan F.)

OROŞAN, Elisaveta. Născută în 1896. (vezi Oroşan Vasile)

OROŞAN, Ivan F. Născut în 1899. Din Basarabia (raion Făleşti). Ţăran înstărit. Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Anastasia) şi fiul (Vladimir)

OROŞAN, Nadejda V. Născută în 1933. (vezi Oroşan Vasile)

OROŞAN, Pavel V. Născut în 1936. (vezi Oroşan Vasile)

OROŞAN, Vasile. Născut în 1897. Din Basarabia (comuna Călugăr, raion Făleşti). Ţăran înstărit. Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Elisaveta) şi copiii (Alexandra, Nadejda, Pavel şi Agripina).

OROŞAN, Vladimir I. Născut în 1926. (vezi Oroşan Ivan F.)

OROVEANU. Deţinut politic, octogenar, a cărui prezenţă a fost semnalată la penitenciarul Ghencea în 1947. Fost senator înainte de primul război mondial. A murit în timpul detenţiei.

OROVEANU, Iancu. Deţinut politic decedat la penitenciarul Aiud în februarie 1953. Fiica sa se va căsători mai târziu cu dirijorul George Georgescu.

OROVICEANU, Firu. Născut în 1894. Din oraşul Băileşti - Dolj. Emigrat în S.U.A. din 1912, a devenit cetăţean american şi a făcut primul război mondial în armata americană. A muncit din greu şi cu banii strânşi, în 1927, a revenit în ţară. A renunţat la cetăţenia americană, a cumpărat pământ şi a construit o fabrică de untdelemn. Şi-a întemeiat o familie şi avea 6 copii. Fabrica i-a fost naţionalizată la 11 iunie 1948, iar el a fost arestat la 1 septembrie şi i s-a confiscat averea. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Craiova (de Oancă şi Bădică Ilie). Condamnat la 15 ani închisoare, pedeapsă redusă în urma recursului la 5 ani. Detenţia la penitenciarul Caransebeş, lagărele Poarta Albă şi Capu Midia. Copiii săi au fost permanent persecutaţi şi nu şi-au putut recupera averea confiscată nici după 1989.

OROVSCHI, Gustan. Născut la 14 august 1904, în oraşul Focşani - Vrancea. Arestat în 1951. A murit în lagărul Capu Midia, la 2 august 1952.

ORSA, Ion. Arestat la 16 iunie 1950, pentru că şi-a ajutat fratele fugit în străinătate. Detenţia la penitenciarele Caracal, Jilava, lagărele Poarta Albă, Coasta Galeş şi Borzeşti. Eliberat în 1954.

ORSZAG, Zoltan. Născut la 12 ianuarie 1932, în localitatea Nădlac - Arad. Arestat în 1951. Condamnat de Tribunalul Militar Timişoara la 3 ani închisoare. O parte din detenţie în lagărul Poarta Albă.

ORTINSCHI. Sergent. Prizonier în U.R.S.S. a acceptat să intre în divizia "Tudor Vladimirescu". A fost ridicat imediat la rangul de maior, iar la venirea în ţară a fost făcut colonel şi a devenit politrucul Corpului 4 Armată Iaşi. După ce n-a mai fost nevoie de serviciile sale a fost arestat şi condamnat la închisoare. În 1952 se afla la minele de plumb Baia Sprie, iar în 1955 la penitenciarul Gherla (bolnav de tuberculoză).

ORTOMAN, Josef. Născut la 21 mai 1903, în satul Stamora Germană, comuna Moraviţa - Timiş. Ţăran. Arestat şi condamnat la închisoare. A murit în timpul detenţiei.

ORTOMAN, Maria. Din satul Stamora Germană, comuna Moraviţa - Timiş. Ridicată de N.K.V.D. şi dusă la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

ORTOPELEA, Ştefan Gh. Din comuna Ariceşti - Prahova. Arestat şi condamnat la 5 ani închisoare. Detenţia la penitenciarele Ploieşti, Braşov, Jilava şi lagărele de la Canal.

ORVAS, Ileana. Din oraşul Roman - Neamţ. Arestată.

ORZA, Ileana. Născută la 24 septembrie 1952, în comuna Pristol - Mehedinţi. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, împreună cu părinţii. După eliberare familia s-a stabilit în oraşul Timişoara.

ORZA, Ilie. Din satul Globu Craiovei, comuna Iablaniţa - Caraş Severin. Ţăran. Arestat la 8 februarie 1949 pentru găzduirea partizanului Grozăvescu Petre şi pentru serviciile de curierat făcute partizanilor.

OSADCI, Alexei I. Născut în 1945. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Anatol I. Născut în 1934. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Avtonom I. Născut în 1946. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Ecaterina. Născută în 1909. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Gheorghe I. Născut în 1928. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Iacov M. Născut în 1898. Din Basarabia (comuna Tănătari, raion Căuşeni). Ţăran înstărit. Deportat împreună cu soţia (Ecaterina) şi copiii (Gheorghe, Nina, Anatol, Stepanida, Valeriu, Alexei, Avtonom şi Ulian), în 1949.

OSADCI, Nina I. Născută în 1931. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Stepanida I. Născută în 1941. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Ulian I. Născut în 1948. (vezi Osadci Iacov M.)

OSADCI, Valeriu I. Născut în 1943. (vezi Osadci Iacov M.)

OSEANU, Gheorghe. Din oraşul Satu Mare. Avocat. Arestat şi condamnat la închisoare în 1950.

OSESCHI, Mircea. Din judeţul Botoşani. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

OSESCHI, Ştefan. Din judeţul Botoşani. Arestat şi condamnat la închisoare.

OSESCHI, Veniamin V. Născut la 31 martie 1933, în Basarabia. Refugiat în România în 1940. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OSICEANU, Marin I. Născut la 27 decembrie 1900, în comuna Bălteni - Vaslui. Arestat în 1951. A murit în lagărul Poarta Albă, la 8 noiembrie 1952.

OSMAN. Căpitan. La revenirea din prizonieratul sovietic a fost dus direct în lagărul Capu Midia - 17 iulie 1951.

OSMAN, Magda. Din comuna Lovin - Timiş. Ridicată de N.K.V.D. şi dusă la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass) împreună cu sora sa (Maria), în 1945.

OSMAN, Osman. Din comuna Crucea - Constanţa. Arestat în 1952. Condamnat la închisoare pentru ajutorarea tătarilor fugiţi din Crimeea.

OSMAN, Petru I. Născut la 13 septembrie 1913, în comuna Polovraci - Gorj. Arestat de Securitatea Craiova la 7 martie 1958. Torturat în timpul anchetei de locotenent major ţiclete Dumitru I. Condamnat de Tribunalul Militar Craiova la 7 ani închisoare (sentinţa 197/24 octombrie 1959), pentru activitate intensă împotriva clasei muncitoare. Detenţia la penitenciarul Craiova, lagărele Periprava, Grind, Vadul Oii, Stoieneşti, Salcia şi Luciu Giurgeni. Eliberat la 18 ianuarie 1963.

OSMAN, Raim N. Din satul Defcea, comuna Mircea Vodă - Constanţa. Arestat de Securitatea Constanţa în 1962. Torturat în timpul anchetei.

OSMOLET, Ion F. Născut în 1899. Din Basarabia (oraş Chişinău). Deportat în lagărele din regiunea Kemerovo, împreună cu soţia (Vera), în 1949.

OSMOLET, Vera. Născută în 1898. (vezi Osmolet Ion F.)

OSMOLOVSCAIA, Nina L. Născută în 1900. Din Basarabia (oraş Chişinău). Arestată de N.K.V.D. În 1940,
sub acuzaţia de spionaj. Condamnată la muncă silnică.

OSMULICHEVICI, Ludmila L. Născută la 20 februarie 1930, în Basarabia (comuna Lăpuşna, raion Chişinău). Din Bucureşti. Statisticiană la Compania TAROM. Arestată în 1959. Anchetată la Securitate (Uranus).

OSNAGA, Ion I. Din judeţul Mehedinţi. Arestat în 1952 pentru ajutorarea partizanului Trocan Nicolae. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Craiova. Judecat în acelaşi lot cu Pera Ştefan. Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Craiova (sentinţa 508/26 noiembrie 1952).

OSOIANU, Elena C. Născută în 1902. Din Basarabia (comuna Horeşti, raion Făleşti). Ţărancă înstărită. Deportată în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu copiii (Nicolae şi Mihai), la 6 iulie 1949.

OSOIANU, Elena I. Născută în 1914. (vezi Osoianu Ion G.)

OSOIANU, Ion G. Născut în 1879. Din Basarabia (comuna Horeşti, raion Făleşti). Ţăran înstărit. Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Valentina) şi fiica (Elena), în 1949.

OSOIANU, Mihai. Născut în 1941. (vezi Osoianu Elena C.)

OSOIANU, Nicolae. Născut în 1936. (vezi Osoianu Elena C.)

OSOIANU, Valentina. Născută în 1889. (vezi Osoianu Ion G.)

OSOVSCHI, Ana E. Născută în 1935. (vezi Osovschi Efim S.)

OSOVSCHI, Efim S. Născut în 1899. Din Basarabia (comuna Brânzeni, raion Glodeni). Ţăran înstărit. Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu copiii (Ana şi Valentin), în 1949.

OSOVSCHI, Valentin E. Născut în 1941. (vezi Osovschi Efim S.)

OSSIANU, Ion R. Născut la 27 martie 1885, în satul Homorodu de Mijloc, comuna Homorod - Satu Mare. Studii de teologie la Cluj şi Budapesta. A participat la războiul de întregire a României Mari. Director al Liceului "Simion Bărnuţiu" din Şimleul Silvaniei (de la înfiinţare până la 30 august 1940) şi apoi al Liceului "C. Daicovici Loga" din Timişoara. Pensionat în 1945. Prefect al judeţului Sălaj în perioada 1927 - 1928. Arestat de Securitatea Oradea la 15 august 1952. Detenţia la penitenciarul Ghencea, lagărele Poarta Albă, Coasta Galeş şi Capu Midia (torturat de brigadierul Crăciun) unde a murit la 4 ianuarie 1953. Aruncat la groapa comună de la Năvodari.

OSTAFE, Ilie. Din satul Horodiştea, comuna Cotnari - Iaşi. Ţăran. Arestat şi condamnat la închisoare.

OSTAFEI, Alexandru. Născut în 1926. Învăţător în comuna Zamostea - Suceava. Arestat şi condamnat la închisoare. A murit în timpul detenţiei, în 1960.

OSTAFI, A. Din Bucovina (comuna Rosa). Mort în timpul deportării.

OSTAFI, D. Din Bucovina (comuna Rosa). Mort în timpul deportării.

OSTAFI, Dumitru A. Născut la 20 mai 1891, în comuna Zamostea - Suceava. Ţăran. Membru P.N.Ţ. Arestat în 1958 pentru împotrivire la colectivizare şi propagandă contra colectivizării. Torturat în timpul anchetei câteva luni. Condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la 7 ani închisoare, pentru uneltire contra ordinii sociale. A murit la penitenciarul Botoşani, la 10 iulie 1959.

OSTAFI, Gheorghe. Din Bucovina (sat Godineşti). Mort în timpul deportării.

OSTAFI, Ion. Din oraşul Ploieşti - Prahova. Arestat. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Ploieşti. Condamnat la 3 ani închisoare.

OSTAFICIUC, Ana G. Născută în 1946. (vezi Ostaficiuc Gavril N.)

OSTAFICIUC, Boris G. Născut în 1941. (vezi Ostaficiuc Gavril N.)

OSTAFICIUC, Gavril N. Din Basarabia (oraş Bălţi). Deportat în lagărele din regiunea Irkutsk, împreună cu soţia (Ecaterina) şi copiii (Boris şi Ana), în 1949.

OSTAHIE, Gheorghe. Subofiţer. Arestat şi condamnat la închisoare. I-a fost semnalată prezenţa la penitenciarul Gherla.

OSTAPCIUC, Nadejda. Născută în 1904. (vezi Ostapciuc Vasile C.)

OSTAPCIUC, Nicolae V. Născut în 1930. (vezi Ostapciuc Vasile C.)

OSTAPCIUC, Vasile C. Născut în 1902. Din Basarabia (comuna Petrunea, raion Glodeni). Ţăran întărit. Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Nadejda) şi fiul (Nicolae), la 6 iulie 1949.

OSTAPENCO, Agripina. Născută în 1895. (vezi Ostapenco Ion V.)

OSTAPENCO, Grigore I. Născut în 1932. (vezi Ostapenco Ion V.)

OSTAPENCO, Ion I. Născut în 1934. (vezi Ostapenco Ion V.)

OSTAPENCO, Ion V. Născut în 1894. Din Basarabia (comuna Gâsca, raion Căuşeni). Arestat de N.K.V.D. sub acuzaţia de legături cu Siguranţa română. Deportat în lagărele din Siberia (Tiumen), împreună cu soţia (Agripina) şi copiii (Tatiana, Grigore, Ion şi Mihai), în 1949.

OSTAPENCO, Mihai I. Născut în 1937. (vezi Ostapenco Ion V.)

OSTAPENCO, Tatiana I. Născută în 1919. (vezi Ostapenco Ion V.)

OSTAPOV, Boris A. Născut în 1908, în judeţul Gorj. La revenirea din prizonieratul sovietic a fost dus direct la închisoare.

OSTAPOVICI, Olga. Născută în 1911. Arestată în 1951 pentru implicare în mişcarea de rezistenţă din Munţii Retezat. Anchetată la Securitatea Deva. Judecată cu lotul inginerului Lazăr Caragea. Condamnată la 3 ani închisoare.

OSTAVICIUC, Alexandra. Născută în 1896. (vezi Ostaviciuc Chiril E.)

OSTAVICIUC, Chiril E. Născut în 1894. Din Basarabia (comuna ţarigrad, raion Drochia). Ţăran înstărit. Deportat împreună cu soţia (Alexandra), la 6 iulie 1949.

OSTAZI, Zinaida. Din oraşul Arad. Arestată.

OSTĂCIOAIA, Gheorghe Haidamac. Născut în satul Liteni - Suceava. Din Bucureşti. Angajat la Miliţia Capitalei. Arestat în decembrie 1956 pentru sprijinirea mişcării de rezistenţă. Judecat cu lotul 3 al partizanilor din Făgăraş. Condamnat la 25 de ani muncă silnică (sentinţa 1 384/13 august 1957).

OSTEANU, Titus. Student. Arestat în 1949. Judecat cu lotul organizaţiei "Stema ţării". Condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la 6 ani închisoare. Detenţia la penitenciarele Jilava, Piteşti (în perioada "reeducării"), minele de plumb Baia Sprie, lagărul Peninsula (brigăzile 13 - 14), penitenciarul Baia Mare. Eliberat la 7 aprilie 1955.

OSTEANU, Toma. Din satul Mercina, comuna Vărădia - Caraş Severin. Ţăran. Arestat în 1958. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Timişoara. Judecat cu lotul Adrian Mihuţ.
Condamnat la 15 ani închisoare. Eliberat în 1964 cu Decretul de graţiere 411.

OSTER, Friderich. Născut la 4 martie 1906. Din Bucureşti. Inginer. Arestat pentru activitate sionistă. Judecat de Tribunalul Militar Bucureşti în aprilie 1954 (procesul "celor 41").

OSTERTAC, Leonid I. Născut în 1895. Din Basarabia (oraş Chişinău). Membru P.N.L. Deportat în lagărele din regiunea Kemerovo, în 1949.

OSTERTATLER, Max. Născut la 7 februarie 1922, în oraşul Reşiţa - Caraş Severin. Ridicat de N.K.V.D. şi dus la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass), la 15 ianuarie 1945.

OSTOIA, Letiţia. Născută la 17 februarie 1951, în satul Ferendia, comuna Jamu Mare - Timiş. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan împreună cu părinţii, 6 luni, de la 18 iunie 1951.

OSTOICH, Alexandru Ernestin. Din judeţul Timiş. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICH, Carol Sigismund. Din judeţul Timiş. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICH, Elena (născută Balog - Buroi). Din judeţul Timiş. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICH, Ferdinand Sigismund. Din judeţul Timiş. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICH, Iolanda (născută Albertini). Din judeţul Timiş. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICH, Rudolfina Francisca. Din judeţul Timiş. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICI, Ion. Născut la 18 mai 1916, în comuna Gătaia - Timiş. Doctor în ştiinţe economice şi juridice. Domiciliu obligatoriu în oraşul Sibiu din 1951. A fost nevoit să lucreze ca muncitor necalificat pentru a se putea întreţine.

OSTOICI, Liuba. Ţăran. Arestat şi condamnat la închisoare în 1949. Detenţia la penitenciarele Timişoara, Jilava şi Gherla.

OSTOICI - SCHMIDT, Paraschiva. Domiciliu obligatoriu.

OSTOICS, Mihai. Născut la 25 mai 1945. Din oraşul Alba Iulia - Alba. Ridicat de Securitate din comuna Deta, la 2 martie 1949. Domiciliu obligatoriu în localitatea Teiuş - Alba. Eliberat la 20 mai 1963.

OSTOIN, Ilia. Din comuna Variaş - Timiş. Ţăran. Domiciliu obligatoriu în satul Răchitoasa, comuna Giurgeni - Ialomiţa, împreună cu fiica (Jivana), 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OSTOIN, Merka. Născută la 27 martie 1921, în comuna Variaş - Timiş. Domiciliu obligatoriu în satul Răchitoasa, comuna Giurgeni - Ialomiţa, de la 18 iunie 1951.

OSTOIN, Radu. Născut la 26 decembrie 1911, în comuna Sânpetru Mare - Timiş. Domiciliu obligatoriu în satul Bumbăcari, comuna Dudeşti - Brăila, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OSTOIN, Smilia. Din comuna Sânpetru Mare - Timiş. Domiciliu obligatoriu împreună cu soţia (Iulca), în satul Răchitoasa, comuna Giurgeni - Ialomiţa, de la 18 iunie 1951.

OSTROV, Dimitri C. Născut în 1902. Din Basarabia (raion Bălţi). Poliţist. Arestat în 1940. Condamnat la 8 ani muncă silnică. Detenţia în lagărele din Novosibirsc. Cazul a fost clasat în 1956 în urma morţii deţinutului.

OSTROVĂŢ, Ioan. Născut la 2 decembrie 1941, în comuna Sânnicolau Mare - Timiş. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OSTROVĂŢ, Persida. Născută la 23 octombrie 1921, în comuna Sânnicolau Mare - Timiş. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OSTROVEANU, Nelly. Arestat în 1945 ca membru al unei mişcări subversive organizată de Sturza Nicolae în zona Braşovului. Torturat în timpul anchetei la Siguranţa Ploieşti pentru a face declaraţii privind grupul din Munţii Ciucaş.

OSTROVET, Afanasie A. Născut în 1895. Din Basarabia (comuna Brânzeni, raion Edineţ). Ţăran înstărit. Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Olga) şi fiul (Gheorghe), la 6 iulie 1949.

OSTROVET, Gheorghe A. Născut în 1932. (vezi Ostrovet Afanasie A.)

OSTROVET, Olga. Născută în 1893. (vezi Ostrovet Afanasie A.)

OSTROVSCHI, Ana A. Născută în 1936. (vezi Ostrovschi Anton M.)

OSTROVSCHI, Anton M. Născut în 1907. Din Basarabia (comuna Călugăr, raion Floreşti). Arestat de N.K.V.D. în 1944 sub acuzaţia de colaborare cu autorităţile române. Condamnat la 10 ani muncă silnică. Soţia (Irina) şi copiii (Elena, Ana şi Mihail) au fost deportaţi în lagărele din Siberia (Kurgan), la 6 iulie 1949, ca rude de condamnat politic.

OSTROVSCHI, Daria. Născută în 1911. (vezi Ostrovschi Ion S.)

OSTROVSCHI, Elena A. Născută în 1932. (vezi Ostrovschi Anton M.)

OSTROVSCHI, Ion S. Născut în 1909. Din Basarabia (comuna Bălcăuţi, raion Briceni). Deportat în lagărele din Siberia (Tiumen), împreună cu soţia (Daria) şi copiii (Maria, Lidia şi Mihail), în 1949.

OSTROVSCHI, Irina. Născută în 1914. (vezi Ostrovschi Anton M.)

OSTROVSCHI, Lidia I. Născută în 1933. (vezi Ostrovschi Ion S.)

OSTROVSCHI, Maria I. Născută în 1928. (vezi Ostrovschi Ion S.)

OSTROVSCHI, Mihail A. Născut în 1942. (vezi Ostrovschi Anton M.)

OSTROVSCHI, Mihail I. Născut în 1937. (vezi Ostrovschi Ion S.)

OSTROVSCHI, Leon. Născut în 1908, în Basarabia (oraş Chişinău). Ofiţer în serviciul secret al armatei române. Interpret de limbă rusă pentru întâlnirile de la Palatul Regal. Ridicat de N.K.V.D. din oraşul Constanţa. Condamnat la muncă silnică pe viaţă şi dus în lagărele din U.R.S.S. Graţiat de justiţia sovietică şi repatriat, în 1956, a fost dus direct la penitenciarul Gherla. A urmat penitenciarul Aiud şi apoi domiciliu obligatoriu în satul Valea Călmăţuiului, comuna însurăţei - Brăila. Graţiat cu Decretul 411 în 1964.

OSTROVSCHI, Vera D. Născută în 1914. Din Basarabia (comuna Călugăr, raion Făleşti). Deportată în lagărele din regiunea Tomsk, în 1941, sub acuzaţia că soţul său fusese membru al Gărzi de Fier.

OSVATH, Elemer. Arestat în 1957. Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Cluj.

OSVATH, Francisc. Arestat în 1957. Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Cluj.

OTA, Efim. Arestat şi condamnat la închisoare.

OTCUPARU, Constantin. Născut la 2 ianuarie 1946. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan împreună cu părinţii, 2 ani şi 6 luni, de la 18 iunie 1951.

OTCUPARU, Mihai. Născut la 27 martie 1920. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 2 ani şi 6 luni, de la 18 iunie 1951.

OTCUPARU, Sultana. Născută la 15 noiembrie 1922. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 2 ani şi 6 luni, de la 18 iunie 1951.

OTCUPARU, Tudor. Născut la 5 decembrie 1950. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan împreună cu părinţii, 2 ani şi 6 luni, de la 18 iunie 1951.

OTEANU, Diomid. Născut în 1909. Din Basarabia (comuna Trebiscăuţi, raion Briceni). Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Maria) şi copiii (Ioan, Nina, Zinovia, Eva, Iov şi Petru), la 6 iulie 1949.

OTEANU, Eva D. Născută în 1941. (vezi Oteanu Diomid)

OTEANU, Gheorghe. Student. Arestat în 1949. I-a fost semnalată prezenţa la penitenciarele Jilava, Piteşti şi Târgu Ocna. S-a remarcat ca protestatar vehement faţă de acţiunea de "reeducare".

OTEANU, Ioan D. Născut în 1936. (vezi Oteanu Diomid)

OTEANU, Iov D. Născut în 1943. (vezi Oteanu Diomid)

OTEANU, Maria. Născută în 1917. (vezi Oteanu Diomid)

OTEANU, Nina D. Născută în 1937. (vezi Oteanu Diomid)

OTEANU, Petru D. Născut în 1947. (vezi Oteanu Diomid)

OTEANU, Zinovia D. Născută în 1939. (vezi Oteanu Diomid)

OTEL, Aspasia. Născută la 26 noiembrie 1923, în Bucovina (comuna Cotu Ostriţei, raion Cernăuţi). Refugiată împreună cu părinţii în satul Susag, comuna Craiva - Arad. Studentă în anul patru la Facultatea de Litere din Cluj. Arestată la 15 mai 1949, considerată conducătoarea grupului studentelor legionare din facultate. Torturată în timpul anchetei la Securitatea Cluj. Condamnată la 12 ani muncă silnică, la 15 aprilie 1949. O parte din detenţie la penitenciarele Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc (1955). După expirarea termenului de pedeapsă a primit o suplimentare a detenţiei cu 4 ani, pe care i-a executat la penitenciarele Mislea, Botoşani, Jilava şi Arad. Eliberată în 1962. Iată ce mărturiseşte în legătură cu regimul din penitenciarul Miercurea Ciuc: "Nici în mormânt nu voi uita teroarea din închisoarea Miercurea Ciuc. Puşcăria era sinistră, deţinutele dormeau pe jos, mâncarea era execrabilă. Directorul închisorii se numea Flesero, o brută. Dăduse dispoziţie ca pentru fiecare fleac să fim pedepsite, iar pedepsele erau de un rafinament oriental. Dacă nu eram ţinute iarna la izolare, atunci ni se punea un sistem de cătuşe care se strângeau pe mâini la orice mişcare. Cu asemenea cătuşe m-au vârât în pivniţa cu şobolani. Erau atât de mulţi că la început cozile lor mi s-au părut snopi de paie.".

OTEL, Fevronia D. Născută în 1886. Din Basarabia (comuna Cuhneşti, raion Glodeni). Deportată în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu fiica (Maria), în 1949. Eliberate în 1954.

OTEL, Traian. Prezenţa unui deţinut politic cu acest nume a fost semnalată în lagărul Capu Midia în 1951.

OTEL, Tudor. Născut la 17 septembrie 1916. Din comuna Ghioroc - Arad. Ţăran. Arestat. Condamnat de Tribunalul Militar Timişoara la 2 ani închisoare.

OTEL, Vasile F. Născut în 1910. în 1950, la revenirea din prizonieratul sovietic, a fost dus direct la penitenciarul Gherla.

OTELEA. Din Dobrogea. Croitor. Arestat în 1949 pentru sprijinirea partizanilor din pădurea Babadag. Condamnat la închisoare şi apoi cu domiciliu obligatoriu în satul Olaru, comuna Roseţi - Ialomiţa.

OTELEA, Ion S. Născut în 1920, în satul Oprişeneşti - Brăila. La revenirea din prizonieratul sovietic a fost dus direct la închisoare.

OTELEANU, Ion. Născut la 2 iunie 1914, în Caliacra (sat Şerpeni). După cedarea Cadrilaterului s-a stabilit în satul Corbu de Jos, comuna Corbu - Constanţa. Arestat la 29 noiembrie 1949 ca membru al organizaţiei Regionala Mare. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Constanţa. Condamnat de Tribunalul Militar Constanţa la 8 ani închisoare (sentinţa 128, preşedinte - maior Sandrea Gheorghe). O parte din detenţie la penitenciarele Constanţa, Jilava, Gherla şi lagărul Peninsula.

OTETEA, Ion. Din satul Corbu de Jos, comuna Corbu - Constanţa. ţăran. Arestat şi condamnat la închisoare în 1949 pentru sprijinirea partizanilor din pădurea Babadag. I-a fost semnalată prezenţa la penitenciarele Constanţa şi Gherla.

OTETELEŞEANU, Enric. Din Bucureşti. Conferenţiar universitar la catedra de meteorologie şi climatologie a Institutului Politehnic, director al Institutului de Meteorologie. Membru P.N.L. Ministru subsecretar de stat în Ministerul Instrucţiunii Publice în 1926, ministru secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale de la 27 ianuarie 1941. Arestat în 1945. Condamnat la închisoare. O parte din detenţie la penitenciarele Jilava şi Aiud.

OTIC, Vasile. Din comuna Dragomireşti - Maramureş. Arestat la 1 septembrie 1949. Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Cluj. O parte din detenţie la penitenciarele Târgşor, Jilava şi lagărul Peninsula. Rearestat în 1958 şi condamnat din nou la închisoare. Detenţia la penitenciarul Gherla şi lagărele din bălţile Dunării.

OTNOAGĂ, Ana. Născută la 18 martie 1938, în satul Percosova, comuna Gătaia - Timiş. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan împreună cu părinţii, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OTOPEANU, Nicolae P. Din Bucureşti. Arestat. Condamnat la 2 ani muncă silnică (Decretul M.A.I. nr.446 din 27 septembrie 1951). Detenţia în lagărele de la Canal.

OTPARLIC, Eugen. Născut în octombrie 1924, în oraşul Huşi - Vaslui. Absolvent al Institutului Politehnic din Iaşi. Membru P.N.Ţ., a luat parte activă la campania electorală din 1946. După arestarea conducerii partidului a pus bazele unei organizaţii anticomuniste studenţeşti, împreună cu inginerul Marius Rusu, Gheorghe Giurgiu, Ion Leon, Victor Stan, Gheorghe Idriceanu şi Sergiu Profir. În august 1948, după închiderea lui Gropineanu Gheorghe (membru al organizaţiei, care ascunsese un tanc german într-o căpiţă de fân), Securitatea Iaşi a trecut la arestarea celorlalţi membri ai organizaţiei. Otparlic Eugen a fost arestat împreună cu soţia sa (Eugenia). Torturaţi în timpul anchetei de Blehan şi Danielovici. El a fost condamnat la 8 ani muncă silnică (sentinţa 410/2 aprilie 1949), iar soţia sa la 10 ani. Detenţia la penitenciarele Galata, Suceava, Piteşti, Târgu Ocna (grav bolnav de tuberculoză pulmonară) şi Oradea Mare (1954). Eliberat la 28 august 1956. Soţia sa, gravidă, a fost rearestată în septembrie 1958. Otparlic a făcut cerere să fie arestat ca ostatic în locul ei până la naştere, dar cererea nu a fost luată în considerare. Copilul (un băieţel) s-a născut la Securitatea din Moineşti, noaptea, fără ajutor medical, şi a murit în scurtă vreme din cauza condiţiilor de celulă (deşi generalul Radu de la Securitatea Bacău fusese avertizat de situaţia deţinutei). Mama a fost dusă încă 2 ani cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, fără să i se comunice vreodată motivul arestării, în primul rând pentru că nici nu exista. (vezi şi Otparlic Mihai)

OTPARLIC, Eugenia (născută Roşca). Născută în 1924. Studentă la Institutul Politehnic Iaşi. (vezi Otparlic Eugen)

OTPARLIC, Mihai. Născut în 1932, în oraşul Huşi - Vaslui, Frate cu Otparlic Eugen. Elev la Liceul "Cuza Vodă" din Huşi. Arestat la 6 mai 1950 sub acuzaţia că a organizat un grup anticomunist cu colegii de şcoală. Torturat în timpul anchetei de locotenentul Iuclea. Judecat în lot cu 20 de elevi. Condamnat de Tribunalul Militar Galaţi la 4 ani închisoare. O parte din detenţie la penitenciarul Târgşor şi apoi în lagărul Peninsula unde, datorită respectului de care se bucura fratele său printre inginerii de la Canal, a fost pus să lucreze în brigada de mecanici. Eliberat în 1956. într-un moment de neatenţie al Securităţii preocupată de evenimentele din Ungaria a reuşit (cu ajutorul lui Alexandru Coşereanu) să fugă din ţară ascuns într-un vagon cu struguri care pleca la Viena. Condamnat în contumacie la închisoare. (vezi şi Otparlic Eugen)

OTPARLIC, Mihai E. Arestat. Mort în timpul detenţiei.

OTT, Angela. Născută la 22 aprilie 1920. Din judeţul Caraş Severin. Ridicată de N.K.V.D. şi dusă la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass) în 1945. A murit în timpul deportării, la 15 iunie 1945.

OTT, Franz. Născut în 1907, în satul Iecea Mică, comuna Cărpiniş - Timiş. Ridicat de N.K.V.D. şi dus la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass) în 1945.

OTT, Franz. Din comuna Becicherecu Mic - Timiş. Ridicat de N.K.V.D. şi dus la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass) în 1945. A murit în timpul deportării.

OTT, Franz. Născut în 1885, în satul Iecea Mică, comuna Cărpiniş - Timiş. Omorât de soldaţii sârbi în octombrie 1944, în timp ce încerca să fugă din faţa trupelor sovietice.

OTT, Iohann. Născut în 1883, în comuna Cărpiniş - Timiş. Omorât de soldaţii sârbi în octombrie 1944, în timp ce încerca să fugă din faţa trupelor sovietice.

OTTO, Beta. Din satul Gottlob, comuna Lovrin - Timiş. Ridicată de N.K.V.D. şi dusă la muncă silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass) în 1945.

OTTO, Franz. Din satul Gottlob, comuna Lovrin - Timiş. Domiciliu obligatoriu în localitatea Feteşti, împreună cu alte 4 persoane din familie, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

OTTO, Nicolaus. Născut la 1 februarie 1909. Din oraşul Jimbolia - Timiş. Ridicat de N.K.V.D. şi dus la muncă
silnică în U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass) în 1945. A murit în timpul deportării.

OTTULESCU. O deţinută politic cu acest nume, în vârstă de 80 de ani, a murit la penitenciarul Miercurea Ciuc.

OTTULESCU, Alexandru. Născut în 1881. Din Bucureşti. Profesor universitar la Facultatea de Drept. Guvernatorul Băncii Naţionale în perioada 1941 - martie 1944, funcţie din care şi-a dat demisia pentru că nu era de acord cu pretenţiile economice formulate de germani. Arestat la 5 mai 1950. Detenţia la Sighet, unde a şi murit.

OTTULESCU, Dan. Arestat în 1959, împreună cu un frate. Condamnat la 10 ani muncă silnică. Detenţia în lagărele din bălţile Dunării.

OTTULESCU, Emil S. Născut la 18 noiembrie 1882. Avocat, profesor universitar, ministru. Arestat la 20 septembrie 1951 pentru legături cu fruntaşii P.N.Ţ. Condamnat la 2 ani muncă silnică, pedeapsă dublată ulterior. A murit la penitenciarul Văcăreşti la 20 martie 1954.

OŢOIU, Ana. Născută în 1906, în judeţul Alba. Din comuna Mesentea - Alba. Soţia preotului Oţoiu Victor. Arestată în 1949 pentru sprijinirea partizanilor din grupul Dabija. Torturată în timpul anchetei şi eliberată după un an şi 6 luni. Permanent supravegheată şi persecutată de Securitate, atât ea cât şi copiii (Gelu şi Mirela). (vezi Oţoiu Victor, Oţoiu Gelu V. şi Oţoiu Mirela V.).

OŢOIU, Constantin. Născut la 21 august 1928. Din oraşul Alba Iulia - Alba. Lăcătuş. Arestat la 31 iulie 1958. Torturat în timpul anchetei la Securitate. Condamnat de Tribunalul Militar Braşov la 7 ani închisoare. Eliberat la 3 octombrie 1962 prin reducerea pedepsei.

OŢOIU, Gelu V. Născut în satul Mesentea, comuna Galda de Jos - Alba. Fiul preotului Victor Oţoiu. La 17 ani a fost arestat de mai multe ori şi brutalizat la Securitate pentru a face declaraţii în legătură cu tatăl său. (vezi Oţoiu Victor, Oţoiu Ana şi Oţoiu Mirela V.)

OŢOIU, Ioan. Născut la 4 august 1890, în satul Cetea, comuna Galda de Jos - Alba. Preot greco-catolic. Arestat de Securitatea Deva la 25 noiembrie 1958. Bătut şi torturat pentru a face declaraţii care să justifice propria-i arestare, a paralizat în timpul anchetei, la 15 iulie 1959. Eliberat la 29 septembrie 1959, fără nici un cap de acuzare. A murit la 19 iunie 1961.

OŢOIU, Mirela V. Născută în 1932, în satul Mesentea, comuna Galda de Jos - Alba. Fiica preotului Victor Oţoiu. Ca elevă a fost de mai multe ori arestată şi brutalizată la Securitate pentru a face mărturii în legătură cu tatăl său. (vezi Oţoiu Victor, Oţoiu Ana şi Oţoiu Gelu V.) Iată mărturia doamnei Mirela Oţoiu, făcută la 1 decembrie 1992: "în viaţa fiecăruia dintre noi există lucruri sau evenimente pe care le închidem în lăcaşul sufletului, unde nu dăm voie să umble nimeni... Acum gândesc că este bine ca adevărul să nu fie ascuns, din contră, să se tragă învăţămintele necesare, pentru ca indiferent cum se vor numi perioadele istorice următoare asupra omenirii să nu se mai abată crimele, torturile, umilinţele, teroarea şi ura.... Se pare că anchetatorii nu erau mulţumiţi cu rezultatele torţionării lor (este vorba de preotul Oţoiu Victor, tatăl Mirelei - n.a.) şi atunci ne arestau pe rând, pe mama, pe fratele meu şi pe mine, sau pe toţi odată, cum credeau ei că e mai eficient sau cât de bestial se mai perfecţionau în anchete. Dar rezultatele au fost aceleaşi de la început - nimic. Mama mea, Oţoiu Ana, a fost dată afară din învăţământ şi, aproape un an, jumătate din timp era la Securitate, jumătate acasă... fiinţă plăpândă care trebuia ocrotită, datorită şocurilor electrice s-a îmbolnăvit de inimă. Nu o dată au arestat-o bolnavă din pat, ancheta fiind aceeaşi: cu cine a avut legături şi cine venea la noi. A murit la 66 de ani fără să se poată bucura de puţină linişte... Fratele meu, Oţoiu Gelu, avea 17 ani. Dar cum se spune că nici un necaz nu vine singur, a suferit un grav accident din joacă la liceu în urma căruia a avut fractură de bază de craniu, o coastă fracturată şi oasele parietale. Era în convalescenţă şi trebuia să facă un tratament de specialitate. A plecat de acasă, dar nu a apucat să se urce în trenul de Cluj că a fost arestat şi bătut bestial. S-a trezit întins pe nişte scaune într-o încăpere, nu ştia unde şi numai atunci când eu am fost adusă la el a aflat că era de fapt la Securitate, la Alba Iulia. Era plin de sânge. Aici a stat atunci cu dureri groaznice de cap, cu chiaguri de sânge, fără nici un ajutor medical. Şi acum dăm slavă lui Dumnezeu pentru că numai El l-a scăpat de la moarte. Şi apoi tortura anchetei, cine venea, cine pleca, cine...cine...cine... Doamne, multă frică am îndurat pentru mama şi pentru el. Când mă gândeam la tata întotdeauna socoteam că dacă nu-l omoară cu bună ştiinţă se va întoarce acasă. A fost eliberat în mai 1954... Eu, Oţoiu Mirela, căsătorită Truică, trăiesc, am 60 de ani. Au trecut 43 de ani de atunci, dar nici acum nu mă pot elibera de sentimentul acela de groază pe care îl aveam când trebuia să mă prezint la Securitate, ori veneau nişte securişti îmbrăcaţi în haine ţărăneşti (hainele erau prea curate şi frumoase ca să le poarte ţăranii în zile de lucru) care voiau să ştie cine venea la noi, cu cine se întâlnea tata şi toate acestea când tata şi mama erau la Mesentea, iar noi copiii la 18 km. depărtare de ei, la liceu. Şi aşa arestată de 7 ori, de la două săptămâni la o lună, după cum le venea bine...şi eu aveam doar 16-17 ani. La 16-17 ani am fost ţinută în carceră (le-am zis cai cu ochelari), la 16-17 ani am văzut nume de oameni scrise cu sânge pe pereţii Securităţii, la aceeaşi vârstă am văzut stâlpul lui Gliga cu picăturile lui devastatoare, am auzit oameni urlând în bătăi, am văzut oameni chirciţi de durere în lovituri de bocanc, tot atunci am fost aruncată noaptea în beciul umed şi rău mirositor, după ce mai multe porţi grele scârţâind îngrozitor s-au deschis şi închis în urma mea. Aici am găsit pe doctoriţa Gâscă Viorica din familia partizanului Mişu din lotul Dabija, cu doamna preoteasă şi încă 4 femei minunate din Bistra - lăcaşul lui Dabija - care noaptea mă înveleau cu poalele rochiilor lor ca să nu-mi fie frig. Tot aici umblau noaptea şoarecii pe noi şi după ce îmi treceau peste faţă se învârteau în căuşul palmei, când îmi ţineam mâna sub cap, apoi speriaţi fugeau în altă parte, căutând probabil un cadavru. "Tinereţe, adolescenţă, autobiografie, groază, groază, groaza aceea care mă urmăreşte şi acum ori de câte ori am un mic necaz..."

OŢOIU, Victor. Din satul Mesentea, comuna Galda de Jos - Alba. Preot ortodox. Arestat de mai multe ori pentru legături cu partizanii din grupul Dabija. După prinderea acestora, în martie 1949, preotul Oţoiu a fost arestat şi dus la Securitatea Sibiu. Torturat în timpul anchetei de Gheorghe Crăciun. Condamnat la 3 ani închisoare. O parte din detenţie în lagărul Peninsula unde a lucrat ca ajutor de zidar. Nu s-a ţinut cont de termenul condamnării şi a fost eliberat după 5 ani de detenţie. Soţia sa (Ana) şi copiii (Gelu şi Mirela) au fost de mai multe ori arestaţi şi anchetaţi. (vezi Oţoiu Ana, Oţoiu Gelu V. şi Oţoiu Mirela V.)

OUAS, Andrei E. Născut în 1908. Din Basarabia (comuna Japca, raion Camenca). Deportat împreună cu soţia (Profira) şi copiii (Gheorghe, Arcade, Zinovia şi Daria), în 1949.

OUAS, Arcade A. Născut în 1939. (vezi Ouas Andrei E.)

OUAS, Daria A. Născută în 1948. (vezi Ouas Andrei E.)

OUAS, Gheorghe A. Născut în 1935. (vezi Ouas Andrei E.)

OUAS, Profira. Născută în 1913. (vezi Ouas Andrei E.)

OUAS, Zinovia A. Născută în 1940. (vezi Ouas Andrei E.)

OVANESIAN, Leon. Din oraşul Craiova - Dolj. Arestat şi condamnat la închisoare.

OVăNESCU, Gheorghe. Arestat de Securitatea Craiova în 1958. Condamnat la închisoare în baza unui dosar cu probe mincinoase întocmit de anchetatori.

OVCINICOV, Artman R. Născut în 1885. Din Basarabia (comuna Taxobeni, raion Făleşti). Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Gaspina), la 6 iulie 1949.

OVCINICOV, Gaspina. Născută în 1888. (vezi Ovcinicov Artman R.)

OVCINICOV, Pancrat A. Născut în 1927. Din Basarabia (comuna Taxobeni, raion Făleşti). Deportat în lagărele din Siberia (Kurgan), împreună cu soţia (Xenia), în 1949.

OVCINICOV, Xenia. Născută în 1929. (vezi Ovcinicov Pancrat A.)

OVEZEA, Florica A. Născută la 8 decembrie 1934, în comuna Dărmăneşti - Argeş. Din comuna Rasova - Constanţa. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 4 ani şi 2 luni, de la 18 iunie 1951.

OVEZEA, Gheorghe. Din Bucureşti. Student. Arestat şi condamnat la închisoare. Adus la închisoarea Târgu Ocna, a fost recunoscut de Nuti Pătrăşcanu şi denunţat ofiţerului politic ca fost legionar (fapt de care Securitatea nu ştia). Ca urmare i-a fost suplimentată pedeapsă cu 2 ani închisoare administrativă. În 1950 se afla tot la Târgu Ocna, bolnav de tuberculoză, şi se opunea acţiunii de "reeducare" ce se dorea înfiinţată de studenţii aduşi de la Piteşti.

OVEZEA, Simion Victor. Născut la 13 iulie 1926, în satul Cazasu, comuna Tudor Vladimirescu - Brăila. Preot la Mânăstirea Ciolanu - Buzău. În 1954 era ierodiacon la Mânăstirea Sihăstria, când episcopul de Buzău a vrut să mute cei 33 de monahi în vederea demolării lăcaşului de cult. Monahii au refuzat să părăsească mânăstirea. Ovezea Simion a fost arestat sub acuzaţia de instigare la revoltă. Condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa
371/1954), pentru uneltire contra ordinii sociale. Rearestat în 1958 şi condamnat la închisoare (sentinţa 274/1958). O parte din detenţie în lagărul Ostrov. În prezent se află la Mânăstirea Ciolanu.

OVEZEA, Vasile. Un deţinut politic cu acest nume a murit la penitenciarul Văcăreşti.

OVIDENIE, Alexandru. Din Banat. Arestat şi condamnat la închisoare în 1950. Detenţia la penitenciarele Timişoara, Gherla şi minele de plumb Baia Sprie.

OVTINOVA, Natalia G. Născută în 1912. Din Basarabia (oraş Chişinău). Deportată în lagărele din regiunea Kemerovo, în 1949.

OXANI, Diomid I. Născut în 1901. Din Basarabia (comuna Chircăieşti , raion Căuşeni). Deportat în lagărele din Siberia (Tiumen), împreună cu soţia (Parascovia) şi copiii (Gheorghe şi Ion), în 1949.

OXANI, Gheorghe D. Născut în 1935. (vezi Oxani Diomid I.)

OXANI, Ion D. Născut în 1946. (vezi Oxani Diomid I.)

OXANI, Nina C. Născută în 1900. Din Basarabia (comuna Ursoaia, raion Căuşeni). Arestată de N.K.V.D. În 1949. Condamnată la 5 ani închisoare.

OXANI, Parascovia. Născută în 1902. (vezi Oxani Diomid I.)

OZĂRESCU, Ioan. 42 de ani. Din Bucovina (comuna Mahala, raion Noua Suliţă). Deportat la 13 iunie 1941.

OZĂRESCU, Veronica. 30 de ani. Din Bucovina (comuna Mahala, raion Noua Suliţă). Deportată la 13 iunie 1941.

OZEMBASALă, Diliaver Ame-novici. Născut la 10 iunie 1927, în Crimeea (Simferopol). Refugiat în România. Arestat de Securitatea Constanţa în 1952.

OZEREANSCHI, Ivan. Născut în 1883. Din Basarabia (oraş Chişinău).

Deportat în lagărele din regiunea Kemerovo, împreună cu soţia (Maria), în 1949.

OZEREANSCHI, Maria. Născută în 1887. (vezi Ozereanschi Ivan).

OZEROVICI, Avram. Din oraşul Botoşani. Arestat în 1949. Detenţia în lagărele de la Canal, fără proces şi condamnare.

OZNOGA, Ion. Din satul Roşiuţa - Gorj. Ţăran. Arestat în 1952 pentru implicare în mişcarea de rezistenţă condusă de Trocan Nicolae. Condamnat de Tribunalul Militar Craiova la 8 ani închisoare (sentinţa 307/26 noiembrie 1952). A murit în timpul detenţiei la penitenciarul Aiud.

OZUN, Ion. Născut la 16 iunie 1903, în comuna Daneţi - Dolj. Din comuna Olteni - Constanţa. Ţăran. Arestat la 3 noiembrie 1948 pentru implicare în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Constanţa de Nicolae Doicaru. Judecat cu lotul Gheorghiu Ion. Condamnat de Tribunalul Militar Constanţa la 3 ani închisoare (sentinţa 814/20 decembrie 1948, preşedinte - colonel Pavelescu Constantin). Detenţia la penitenciarele Constanţa, Jilava şi Gherla, unde a murit la 19 iulie 1951.