ROTĂRESCU, Ion. Din Câmpulung-Bucovina. Elev. A făcut parte dintr-o organizaţie de tineri hotărâţi să acţioneze împotriva ocupantului sovietic. A depus jurământ şi a participat la şedinţele de organizare ţinute la domiciliul său şi al lui Tomaszevshi Lothar. De asemenea, a participat la procurarea de armament şi munţie de la A.V.C.T.F., din Câmpulung Moldovenesc. Împreună cu ceilalţi membri ai organizaţiei a luat parte la exerciţiile de tragere ce aveau loc pe Muntele Cocoşul. Arestat pe 20 iul. 1954 şi torturat la Securitatea din Suceava. Procesul împotriva acestor 11 tineri s-a judecat pe 29 oct. 1954 în sala de festivităţi a Liceului “Dragoş Vodă”. A fost condamnat la 20 ani muncă silnică, prin sen. 647/29 oct. 1954, rămasă definitivă prin dec. nr. 2526/20, dec. 1954 a T.M. Detenţia în pen. Suceava, Botoşani, Jilava, Gherla, Caransebeş, Aiud. Eliberat în urma graţierii din 1964.

ROTĂRESCU, Ion. N. la 25 nov. 1935. Fiul lui Gheroghe şi al Ecaterinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTĂRESCU, Octavian. N. la 3 oct. 1889. Fiul lui Ioan şi al Ecaterinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTCOPF, Leo. N. la 1 dec. 1914. Fiul lui Moritz şi al Anuţei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTEA, Gheorghe I. N. la 27 oct. 1902, la Popeşti-Deva. Arestat pe 15 aug. 1952. Mort la 11 nov. 1952 în lg. Coasta Galeş, în condiţii de exterminare.

ROTEA, Ilie. N. la 11 mar 1910. Fiul lui Ioan şi al Mariei. Legionar. Arestat în Cehoslovacia, în mai 1945, în uniformă de ofiţer român. Adus în ţară, a fost anchetat de S.S.I. şi de Nicolschi, în faţa căruia a făcut declaraţii foarte amănunţite despre activitatea legionară din Germania.

ROTELIUP, Constantin. N. la 18 mai 1921. Fiul lui Avram şi al Macrinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTENBERG, Harani-Sami.

 Arestat ca sionist în 1951.

ROTENBERG, Rubin. N. la 18 feb. 1903. Fiul lui Isidor şi al Charlottei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTENBERG, Sara. Membru al grupului sioniştilor. Condamnat la închisoare administrativă. După eliberare s-a stabilit în Israel. A scris o carte în care relatează chinurile îndurate în beciurile Securităţii.

ROTH. Profesoară de muzică. Ridicată pe 18 iun. 1951 din Jimbolia. D.O la Dâlga, Ialomiţa, pentru 4 ani şi o lună.

ROTH. Muncitor. Condamnat. Detenţia în lg. Periprava. Mort în detenţie, în 1952.

ROTH. Preot catolic la biserica Sf. Iosif din Bucureşti. Condamnat. Detenţia în pen. Botoşani şi Jilava.

ROTH, Ana. Din Tomnatic – Timiş. Deportată în 1951, în Bărăgan.

ROTH, Alois. N. la 21 sep. 1900. Fiul lui Iosif şi al Carolinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Andrei. N. la 10 dec. 1923. Fiul lui Andrei şi al Sofiei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Elisabeta. N. la 3 ian. 1916 la Tomnatic – Timiş. D.O. din 18 iun. 1951, la Bumbăcari, în Bărăgan, pentru 4 ani.

ROTH, Elisabeta. N. la 13 iun. 1919. Fiica lui Nicolae şi al Tereziei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Elisabetha. N. în 1914. Din com. Liebling – Timiş. Deportată în ian. 1945 într-un lg. din U.R.S.S. Eliberată la 20 apr. 1948.

ROTH, Ema. N. la 19 ian. 1927 la Slimnic – Sibiu. Ridicată de N.K.V.D. pe 15 ian. 1945. Deportată în minele Donbass, U.R.S.S.

ROTH, Erzsbet. N. la 7 iul. 1907 în com. Tomnatic- Timiş. D.O. din 18 iun. 1951, la Bumbăcari, Brăila, pentru 4 ani şi o lună.

ROTH, Frederich. N. la 29 ian. 1889. Fiul lui Frederich şi al Elisabetei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Helmut. Fiul fostului şef al comunităţii germane, Hans Otto Roth. Arestat şi condamnat pentru că era fiul acestuia şi pentru originea sa etnică. Detenţia în lg. Stoeneşti şi Salcia.

ROTH, Helmuth H. N. în 1920 la Tecuşul Vechi – Braşov. Arestat pe 30 nov. 1955, la revenirea din U.R.S.S. Detenţia în pen. Gherla şi altele.

ROTH, Herbert. N. la 23 sep. 1919 la Sibiu. Licenţiat în Drept. Arestat în 1958. Judecat într-un proces înscenat. Condamnat la 6 ani muncă silnică. Detenţia în pen. Jilava şi lg. din bălţile Dunării. A fost graţiat.

ROTH, Herman. N. la 23 iul. 1891. Fiul lui Herman şi al Ernetei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Iancu. N. la 24 ian. 1891, la Piatra Neamţ. Fiul lui User şi al Rifcăi. Domiciliat în Bucurşti, str. Kiseleff, nr. 11. Mort la 18 feb. 1959, în arest.

ROTH, Ioan. N. la 9 mar. 1899. Fiul lui Mihail şi al Anei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Johann. N. la 27 aug. 1905. Din Stamora Moraviţa - Timiş. Deportat în 1945, în U.R.S.S. A supravieţuit regimului de exterminare.

ROTH, Konrad. N. în 1916. Din com. Liebling – Timiş. Deportat în ian. 1945. Decedat într-un lg. din U.R.S.S.

ROTH, Margareta. N. în 1884. Ilegalistă comunistă. Arestată de „ tovarăşii de drum” în 1951, la vârsta de 67 de ani.

ROTH, Margareta. N. la 25 oct. 1887. Fiica lui Ion şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Maria. Din Sibiu, str. Transilvaniei. Arestată. Deportată de N.K.V.D. pe 15 ian. 1945, în bazinul Doneţ.

ROTH, Maria. N. la 24 iun. 1930. Fiica lui Otto şi a Paulei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Marianne. N. la 8 oct. 1920 la Stamora Moraviţa, Timiş. Deportată în U.R.S.S., din 1945 până la 10 nov. 1949.

ROTH, Marie-Luise. Asistentă universitară la catedra de Fizică a Institutului Politehnic din Braşov. Fiica lui Hans Otto Roth şi sora lui Helmuth Roth. Arestată în lotul de la Biserica Neagră, din 1957. Torturată în anchete la Securitatea din Braşov. Detenţia la pen. Codlea.

ROTH, Mihai. Condamnat pentru înaltă trădare. Detenţia în pen. Jilava (1955) şi Dej.

ROTH, Mihai. N. la 22 sep. 1937. Fiul lui Martin şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Mihai. N. la 27 oct. 1919. Fiul lui Mihai şi al Elisabetei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Nicolae. N. la 10 iul. 1933. Fiul lui Francz şi al Magdalenei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Otto Hans. N. la 29 apr. 1890, la Sighişoara. Unul dintre principalii lideri ai comunităţii germane. Parlamentar în toate legislaturile, senator, un democrat convins. S-a opus proiectelor absurde ale lui Andreas Schmidt şi ale generalului Arthur Phleps de a strămuta saşii şi şvabii din România în Reich. Acţiunea de salvare a împletit-o cu năzuinţele politice ale lui Iuliu Maniu, de comuniune democratică a populaţiilor de pe întreg teritoriul României. Dezastrul armatei germane l-a determinat să lanseze Apelul din 31 aug. 1944 către saşii şi şvabii din România: „În primul rând să fie linişte şi ordine. Poporul nostru se află acum în cea mai adâncă tulburare sufletească. Din această situaţie trebuie să ieşim imediat şi cu hotărâre bărbătească. Nici un zvon nu trebuie să ne facă să şovăim. Vrem să trăim şi vom trăi. De aceea vă chem să nu părăsiţi ograda şi atelierul ci să rămâneţi liniştiţi acolo unde ne-a aşezat Dumnezeu. Cine o rupe la fugă inutil lezează moştenirea lăsată de părinţii lui şi datoria sfântă faţă de copiii lui. Loialitatea faţă de stat a constituit de secole baza de neclintit a vieţii noastre ca popor. De aceea ne prezentăm loiali pe baza ordinii nou create. După luarea legăturii cu guvernul generalului Sănătescu, vă pot asigura că măsurile luate în ultimele zile servesc exclusiv ordinii publice şi ţin cont de legile războiului. Autorităţile îşi îndeplinesc datoriile oficiale cu menajamente şi tact. La insistenţele celor mai largi cercuri ale poporului nostru, începând cu ziua de azi preiau conducerea poporului german din România… Fiţi înţelegători, liniştiţi şi hotărâţi, fiţi curajoşi în situaţia grea şi gândiţi-vă la locul nostru natal din munţii Transilvaniei şi la câmpurile binecuvântate ale Banatului; iar înainte de orice, gândiţi-vă la viitorul copiilor noştri!” Au urmat zile dramatice. Chiar şi copiii care abia împliniseră 18 ani au fost ridicaţi pe 15 ian. 1945 şi deportaţi la minele de cărbune din Donbass-U.R.S.S. În acele zile, Hans Otto Roth se afla la Bucureşti, încercând să limiteze dezastrul ce se abătuse peste ei şi peste ţară. Şi peste el personal s-a abătut urgia. El, care se opusese permanent politicii naziste în România, era acuzat de aservire la politica celui de al treilea Reich, ceea ce era contrar adevărului. Oportuniştii şi cei veniţi în furgoanele sovietice l-au hărţuit fără încetare, iar pe 15 apr. 1952 a fost arestat şi trimis într-un lg. de muncă.  Mort la 1 apr. 1953, în pen. Ghencea, în condiţii de exterminare.

ROTH, Toma. N. la 30 ian. 1907. Fiul lui Toma şi al Susanei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Vasile. N. la 28 feb. 1908. Fiul lui Ernest şi al Elenei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Victor. Ridicat de N.K.V.D. în 1945. Deportat în U.R.S.S.

ROTH, Victor. N. la 11 aug. 1911. Fiul lui Gustav şi al Ioanei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Walter. N. la 2 iul. 1931. Fiul lui Friederich şi al Paulei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTH, Walter. N. la 28 aug. 1909. Fiul lui Gustav şi al Bertei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTHMAN. Tânăr de 19 ani, sas din părţile Sibiului. Condamnat în 1959. Detenţia în lg. Grind. A murit de tuberculoză galopantă. Octav Bjoza, un alt tânăr deţinut, a  declarat că medicul Drăghie a refuzat să-l îngrijească.

ROTHMAN, Solomon. N. la 30 mar. 1890 la Galaţi. Arestat în 1950, pentru legături cu statul Israel. Torturat în anchete. Mort la 31 aug. 1953, în pen. Jilava.

ROTHMAN, Solomon A. N. la 30 mar. 1890, la Galaţi. Arestat în 1950 şi torturat în anchete. Mort la 30 aug. 1953, în pen. Jilava.

ROTHSCHING, Christof. Deportat.

ROTHSTEIN, Solomon. Din Bucureşti. Arestat în 1947, pentru că organiza trecerea frauduloasă a frontierei, contra unor mari sume de bani.

ROTIU, Aurel. N. la 17 iul. 1916. Fiul lui Marcu şi al Minei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTLENDER, Călina. Din Constanţa. D.O. în Bărăgan.

ROTMAN, Iancu U. N. la 24 ian. 1891 la Piatra Neamţ. Domiciliat în Bucureşti, Şos. Kiseleff, nr. 11. Se pare că a fost angajat în poliţie. Arestat. Mort  la 18 feb. 1959, în pen. Făgăraş.

ROTMAN, Kurt. N. la 3 nov. 1939. Fiul lui Martin şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTMAN, Leizer. N. la 15 oct. 1921. Fiul lui Nusen şi al Haiei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

 ROTSCHING, Anton. N. la 22 dec. 1914. Fiul lui Cristov şi al Anei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTSCHING, Nicolae. N. la 19 iun. 1897. Fiul lui Gheorghe şi al Ecaterinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTSTEIN, Samy. N. la 24 mai 1924. Fiul lui David şi al Matildei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTTA, Alexandru. N. la 8 sep. 1887. Fiul lui Dumitru şi al Elenei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTTA, Ioan. N. la 19 iul. 1892. Fiul lui Dumitru şi al Ecaterinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTTEMBERG, Sami. N. la 5 mai 1925 la Târgu Ocna. Din Bacău., str. Neagoe Vodă. Arestat în 1952 şi judecat în dec. 1953. După eliberare a plecat în Israel.

ROTTER, Alice. N. la 12 ian. 1889. Fiica lui Gheorghe şi a Hedvigăi. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTTER, Ervin. Din Arad. Condamnat.

ROTUNA, Ioan. N. la 16 feb. 1906. Fiul lui Grigore şi al Anei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTUND, Gheorghe. N. în 1918. Din com. Tiha Bârgăului – Bistriţa- Năsăud. Mort prin înfometare, în 1947, în pen. Aiud.

ROTUNDU, Aurel A. Directorul Liceului Petru şi Pavel din Piatra Neamţ. Arestat în 1948, fără vină.

ROTUNDU, Nicolae. N. în 1911. Din jud. Neamţ. Întors din lagărele din U.R.S.S., a intrat în temniţele româneşti la 1 dec. 1955.

ROTUNDU, Verona. Din Constanţa. D.O. din 1951, în Bărăgan.

ROTZ, Iosif. N. în 1921. Fiul lui Donciu şi al Ecaterinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROTZ, Vasile. N. în 22. ian. 1908. Fiul lui Andrei şi al Irinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROŢIU, Ioan. N. la 16 ian. 1925. Din com. Groşi – Maramureş. Elev. Arestat în 1948, împreună cu un grup de elevi. Torturat la Securitatea din Sibiu. Condamnat în 1949 la 3 ani închisoare. Detenţia în pen. Deva, Jilava, Târgşor, unde s-a opus reeducării. Eliberat în 1951.

ROUĂ, Constantin. N. la 15 feb. 1912. Fiul lui Dinu şi al Ioanei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROUĂ, Constantin. N. la 9 iul. 1905. Fiul lui Dumitru şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROUĂ, Ştefan. N. la 22 oct. 1908. Fiul lui Ioan şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROUĂ, Ştefan. N. la 3 dec. 1928. Fiul lui Marin şi al Niculinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVARU, Radu. Din Petricani - Neamţ. Student la Politehnica din Iaşi. Condamnat.

ROVEANU, Laurenţiu. N. la 8 iun. 1909. Fiul lui Ştefan şi al Matildei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVENŢA, Gheorghe. N. la 14 mai 1900. Fiul lui Ioan şi al Ecaterinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVENŢA, Gheorghe I. N. la 10 sep. 1941. Din com. Godineşti – Gorj. Domiciliat în Târgu Jiu. Arestat la 22 iun. 1959. Torturat la Securitatea din Craiova. Judecat în lotul „Frăţia”. Condamnat la 5 ani muncă silnică de T.M. Craiova, prin sen. 565/9 sep. 1959. Detenţia în pen. Jilava şi lg. din bălţile Dunării. Graţiat pe 21 ian. 1963.

ROVENŢA, Ioan. N. la 16 ian. 1924. Fiul lui Dumitru şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVENŢA, Ioan. N. la 4 sep. 1932. Fiul lui Ioan şi al Dinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVENŢA, Nicolae. Căpitan de genişti. Membru al grupului „Graiul Sângelui” din mişcarea de rezistenţă „Sumanele Negre”.

ROVENŢA, Nicolae. N. la 29 nov. 1916. Fiul lui Nicolae şi al Anei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVENŢU, Viorel. Muncitor. A încercat împreună cu 2 colegi să-i ucidă pe cei doi Ceauşeşti, în timpul vizitei acestora la gospodăria colectivă de la Goştinu, de pe malul Dunării, la circa 25 km. est de Giurgiu. Condamnat la moarte, pedeapsă comutată în 20 ani muncă silnică.

ROVEŞAN, Iosif. Din Reşiţa. Inginer. Condamnat. Detenţia şi în pen. Gherla, unde se afla în 1959.

ROVINAR, Avram. N. la 20 aug. 1934. Fiul lui Ilie şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVINAR, Ion. N. la 18 mai 1935. Fiul lui Petre şi al Anei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROVINARU, Constantin. Din com. Băleşti – Vrancea. Ţăran. Arestat pe câmp, în timp ce se afla la arat. Torturat la Securitatea din Bacău de lt. Popescu. Condamnat în 1952 la 3 ani închisoare. Detenţia în pen. Jilava şi Aiud. Rearestat în 1958 şi condamnat, ca recidivist, la 4 ani muncă obligatorie. Detenţia în lg. Poarta Albă şi Grindu.

ROVINARU, Constantin I. N. la 1 iun. 1922 în com. Bârseşti – Gorj. Urmărit de Securitate încă din 1951, s-a refugiat la Băileşti – Vâlcea. Arestat la 15 iun. 1958 la Securitatea Craiova. Torturat în anchete. Condamnat la 6 ani muncă silnică. Detenţia în pen. Aiud. Eliberat la 4 nov. 1960, în urma recursului.

ROVINARU, Viorel. N. la 3 mar. 1922. Fiul lui Tudor şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROXIN, Caius. Fiul avocatului Teodor Roxin, preşedintele organizaţiei P.N.Ţ.-Bihor. Arestat cu valul din 15 aug. 1949. Condamnat într-un proces înscenat. Detenţia în pen. Jilava, Peninsula, Gherla.

ROXIN, Iosif. N. la 5 feb. 1929. Fiul lui Gavril şi al Mariei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROXIN, Theodor. N. la 6 dec. 1885. Fiul lui Toader şi al Mariei. Avocat. Preşedintele P.N.Ţ-Bihor. Deputat în mai multe legislaturi. Judeţul Bihor a fost la înălţime în timpul alegerilor din 19 nov. 1946, dând o majoritate zdrobitoare P.N.Ţ-ului. Aceasta a dus la punerea sub observaţie a lui Theodor Roxin. În iul. 1947, Securitatea a încercat să-l implice în procesul Maniu-Mihalache, ca membru al Delegaţiei Permanente a Partidului. Theodor Roxin împreună cu Aurel Dobrescu, alt fruntaş P.N.Ţ, s-au ascuns la doctorul Aurel Moga, a cărui soţie, Marie, era nepoata lui Theodor Roxin. Acuzat de tentativă de reorganizare a P.N.Ţ. Condamnat. Detenţia în arestul Securităţii Capitalei, pen. Jilava şi Aiud. În ziua de 10 aug. 1957, după greva de la Aiud, a fost ridicat cu lotul fruntaşilor partidului şi transferat în pen. Râmnicu-Sărat. Mort în anul 1960, din cauza torturilor la care a fost supus alături de ceilalţi deţinuţi, printre care se afla şi Ion Mihalache. A fost aruncat în groapa comună, la marginea cimitirului oraşului.

ROXIN, Teodor V.

 N. la 25 iul. 1924 la Méhkerék, Ungaria. Din Salonta. Elev. Arestat pentru că rupea afişele tineretului „progresist” (comunist). Amendat cu 50.000 lei. În 1947 a trecut fraudulos frontierea în Ungaria. În 1952 se afla în anchetă, la Securitate.

ROZA, Ana. N. la 2 feb. 1925. Fiica lui Iosif şi a Irinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZALI, Constantin. N. la 13 ian. 1922. Fiul lui Constantin şi al Paraschivei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZALIA, Imre. N. la 8 mai 1892. Fiul lui Ion şi al Iulianei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZALSKI, Rozalia. N. la 1 apr. 1923. Fiica lui Carol şi a Anei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZANIDE, Constantin. N. la 20 nov. 1904. Fiul lui Nicolae şi al Ioanei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZARIN, Ion. N. la 22 mai 1909. Fiul lui Ioan şi al Elenei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZARIU, Constantin I. Din Ploieşti, str. Scoruşului, nr. 8. A stat în detenţie timp de 2 ani, 2 luni şi 12 zile.

ROZEANU, Petre. N. la 22 oct. 1883. Fiul lui Petre şi al Floarei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZEI, Aurel I. (ROZEMBERG, Isidor). N. la 27 nov. 1907, la Galaţi. Din Bucureşti, str. Mântuleasa, nr. 16. Diplomat universitar în Franţa, specialist în planificare, poliglot (vorbea engleza, germana, franceza). Arestat la 29 iul 1952. Judecat pentru „sabotare a propăşirii economiei naţionale şi ameninţarea păcii popoarelor”. În acest proces înscenat, judecat la 30 aug.-1 sep. 1952, se căutau ţapi ispăşitori pentru eşecul lucrărilor de la Canal. Procesul a fost o adevărată parodie. Judecătorii fuseseră aduşi de la Bucureşti, iar apărătorii din oficiu nu avuseseră acces la dosare. Martorii îi înfierau pe acuzaţi „cu mânie muncitorească”. Un exemplu edificator îl constituie Oancea Virgil, care, printre lozincile debitate la bară, spunea: „… înfierez cu cea mai mare tărie acţiunile banditeşti ale sabotorilor şi cer să li se dea pedeapsa cea mai mare… iar dacă va fi cu moartea, să fac parte din plutonul de execuţie…” În acel proces, s-au pronunţat 5 condamnări la moarte, două dintre ele fiind comutate în muncă silnică pe viaţă. Rozei Aurel a fost executat pe 14 oct. 1952, la ora 3 dimineaţa, fără ca moartea să fie înregistrată. La 16 ani după execuţie, pe 20 aug. 1968, a fost achitat post-mortem, prin recursul Tribunalului Suprem.

ROZEMBERG, Andrei. N. la 12 dec. 1931. Fiul lui Ludovic şi al Rozaliei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZEMBERG, Nicolae. N. la 6 iul. 1908. Fiul lui Simion şi al Irmei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZEMBERG, Solomon. N. la 2 apr. 1896. Fiul lui Wili şi al Carolinei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

 ROZEMBLAT, Iosif. N. la 24 nov. 1928. Fiul lui Iancu şi al Goldei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZEN, Pavel. N. la 12. iul. 1922. Fiul lui Vasile şi al Rozaliei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZEN, Paven. Doctor, cercetător. Arestat în 1949, în lot cu dr. Nicolae Chiş. Condamnat de T.M. Bucureşti. Detenţia în pen. Jilava.

ROZENAUER, Henric. N. la 18. feb. 1907. Fiul lui Henric şi al Luizei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENBERG, Ludovic. N. la 26 iun. 1915. Fiul lui Mor şi al lui Fanni. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENBERG, Solomon I. N. în 1891. Din Chişinău. Membru P.N.Ţ. Preşedintele Societăţii Evreilor. Condamnat la moarte în 1941. Executat la Sverdlovsk, U.R.S.S., în acelaşi an. Reabilitat în 1991. Soţia, Haia, şi copiii, Silvia şi Polina, au fost deportaţi la 13 iun. 1943 în Kazahstan.

ROZENFELD, Haica. Din com. Bulăieşti – Orhei, Basarabia. Comerciantă. Deportată în 1949, în ţinutul Altai, U.R.S.S., împreună cu soţul, Penea, şi fiul, Pavel. Mort în detenţie. Reabilitaţi în 1989.

ROZENFELD, Natalfiu. N. în 1899. Fiul lui Mendel şi al Erimei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENFELD, Pavel. N. în 1930. Vezi Rozenfeld Haica.

ROZENFELD, Penea. N. în 1890. Vezi Rozenfeld Haica.

ROZENFIELD, Nicolae. N. la 14 oct. 1917. Fiul lui Samuel şi al Emiliei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENKRANTZ, Moses. N. în 1904. Revenit din U.R.S.S. după amnistia din 1955, a intrat direct în temniţele româneşti, fără să-şi vadă familia.

ROZENKRANTZ, Moses. N. la 2 ian. 1906. Fiul lui Aizic şi al Rozei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENKRANTZ, Moses. N. la 20 iun. 1904. Fiul lui Isak şi al lui Fani. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENTAL, Zelman S.  N. în 1899. Din Chişinău. Condamnat în 1941 la 8 ani muncă silnică, ca membru al unei organizaţii contrarevoluţionare sioniste. Detenţia în lg. din Siberia.

ROZENTHAL, Carol. N. la 15 iul. 1912. Fiul lui Marcu şi al Clarei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENTULER, Pincas. N. la 22 oct. 1920. Fiul lui Leiadis şi al Leiei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENTVEIG, Ernest. N. la 11 iun. 1912. Fiul lui Emanoil şi al Deborei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENTZWEIG, Adolf. N. la 13 iun. 1918. Fiul lui Leon şi al Reginei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENVALD, Reizel. N. la 17 mar. 1889. Fiul lui Iţic şi al lui Heni. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENWEIG, Marian. N. la 10 iul. 1937. Fiul lui Marcel şi al Haretei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENWEIG, Ştefania. N. la 29 feb. 1928. Fiica lui Ion şi a Elenei. Condamnat. (Arhiva S.R.I.)

ROZENZWEIG, Marin. Condamnat în nov. 1956 la un an închisoare, de T.M. Bucureşti.