Prefaţă

Cicerone Ioniţoiu este unul dintre intelectualii care au refuzat să tacă. Nu a tăcut nici în perioada dictaturii fi nici în prezent. Prin lucrările lui, deţine topul relatărilor destre atrocităţile comunismului în România.

Abordarea domnului Cicerone loniţoiu este una dintre cele mai legitime pentru că autorul a avut posibilitatea de a trăi direct legătura cu înaintaşii Maniu şi Mihalache dar şi pentru faptul că a reuşit să ducă peste timp dorinţa lor de a reînvia partidul interzis de dictatură.

Prin scrierile sale, trăiesc nu doar amintirile d-lui loniţoiu ci trăîesc odată cu ele contemporanii săi, oameni politici, personalităţi reprezentative ale culturii româneşti, preoţi, ofiţeri, elevi, studenţi, ţărani care şi-au oprit firul existenţei lor în închisori sau care şi-au pus anii vieţii lor pe altarul demnităţii româneşti.

Pentru Cicerone loniţoiu, cunoaşterea dramei detenţiei a fost completată cu cea a exilului. Exilul său a marcat însă debutul deplinei sale eliberări. O dată cu exilul, viaţa sa a fost dedicată scrierilor care au dorit şi care au reuşit să sensibilizeze nu doar diaspora românească ci şi oameni politici vest-europeni asupra dramei României ocupată de trupe sovietice şi înrobită comunismului.

Concepută în două volume, cartea de faţă este dedicată marelui român luliu Maniu a cărui personalitate a marcat viaţa politică a ţării mai bine de 50 de ani. Sunt evocate şi ecourile politice postume ale marii personalităţi care au influenţat pe tinerii ţărănişti ai anilor '40, din rândul cărora Cicerone hniţoiu face parte.

Relatările lui Cicerone loniţoiu nu sunt simple memorii care ar putea fi suspectate de interpretări personale sau de metamorfoze afective. Ele sunt rodul culegerii metodice a datelor preluate din documente ale vremii sau de la sute de colegi de detenţie. Ele sunt analizate cu spiritul critic al istoricului care are conştiinţa datoriei faţă de adevăr trează şi prevalentă altor interese. .

Iată pentru ce, scrierile sale, de la care nici prezenta carte nu face excepţie, sunt încărcate de dovezi a căror prezentare nu exclude ineditul.

Personalitatea lui luliu Maniu este evocată în prezenta lucrare: desprins din istorie, face istorie, fiind totodată creştin, patriot şi om politic.

Apărută într-o perioadă de răscruse pentru viitorul României, cartea lui Cicerone loniţoiu are menirea de a dovedi încă o dată, prin minuţioasa descriere a lui luliu Maniu şi a rolului pe care acesta l-a avut în istoria României şi Europei acelor ani, că România este o ţară modernă, cu rădăcini democratice anterioare celor 50 de ani de comunism.

 

Remus Opriş