BIBLIOGRAFIE

1.  DOSARUL NR. 40.001 - ANCHETA ŞI PROCESUL LUI IULIU MANIU. Dosarul, format din 9 volume, include note de urmărire ale S.S.I., articole din presă, parte din discursurile lui I. Maniu, declaraţiile sale din timpul anchetei şi procesului, declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor incluşi în înscenarea de Ia Tămădău.

Notă: Cercetătorii trebuie să aibă în vedere că declaraţiile au fost date sub presiuni mora­le şi fizice, sub şantaj sau promisiuni cu unele avantaje, mergându-se până la eliberare, nu­mai pentru a se stoarce acuzaţia necesară. Cu perfidie se urmărea ca unul să îl acuze pe altul, după indicaţia anchetatorului. Ca unul care am trecut prin acele anchete, îmi permit să menţionez că, după ce le-am citit, socotesc nealterate declaraţiile lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino şi Camil Demetrescu. Trebuie avut în vedere că toţi martorii acuzării au depus mărturie sub stare de arest şi nici unul nu a fost eliberat conform promisiunilor, pedepsele lor variind între 5-7 ani, fiind condamnaţi pe baza depoziţiilor făcute în procesul înscenat.

Lucrările publicate până în 1990 au fost scrise după indicaţii şi cu teama de a nu contraveni liniei partidului comunist, ceea ce putea aduce prejudicii autorului, fiindcă Maniu rămăsese şi după moarte trădătorul şi duşmanul poporului.

2.  APOSTOL STAN - IULIU MANIU. BIOGRAFIA UNUI MARE ROMÂN, Ed.Saeculum I.O., Bucureşti, 1997.

3.  CONSTANTIN SĂNĂTESCU - JURNAL. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993.

4.  6 MARTIE 1945. ÎNCEPUTURILE COMUNIZARII ROMÂNIEI. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995.

5.  I. CHIPER, FL. CONSTANTINIU, A. POP - SOVIETIZAREA ROMÂNIEI. Ed. Iconica, Bucureşti, 1993.

6.  V. ARIMIA, I. ARDELEANU, AL. CEBUC -ISTORIA PARTIDULUI NAŢIONAL-ŢĂRĂNESC. DOCUMENTE. Ed. Arc 2000, Bucureşti, 1994.

7.  CORNELIU COPOSU ÎN DIALOG CU VARTAN ARACHELIAN. MĂRTURISIRI. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996.

8.  CĂTĂLIN ZAROJEANU - VIAŢA LUI CORNELIU COPOSU. Ed. Maşina de scris, Bucureşti, 1996.

9.  Idem - IULIU MANIU ÎN FAŢA ISTORIEI. Ed. Gândirea Românească, Bucureşti, 1993.

 

10.  DIRECŢIA DEPARTAMENTELOR DE STUDII, DOCTRINE, PROGRAME A P.N.Ţ.C.D. ION MIHALACHE ÎN FAŢA ISTORIEI. Ed. Gândirea Românească, Bucureşti, 1993.

11.  ION SCURTU - IULIU MANIU. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995.

12.  WINSTON CHURCHILL - AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. Voi. 1-2. Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 1997.

13.  NICOLAE CIACHIR - MARILE PUTERI ŞI ROMÂNIA. 1856-1947. Ed. Albatros, Bucureşti, 1998.

14.  STELIAN NEAGOE - ISTORIA POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1944-1947. Ed. Noua Alternativă, Bucureşti, 1996.

15.  REVISTA DE ISTORIE MILITARĂ - ARMATA ROŞIE ÎN ROMÂNIA. Docu­mente. 1995.

16.  INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI - MISIUNILE LUI VÎŞINSCHI ÎN ROMÂNIA. DOCUMENTE SECRETE. Bucureşti, 1997.

17. IOAN HUDIŢĂ - JURNAL POLITIC. Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1997.

18.   YVOR PORTER - OPERAŢIUNEA "AUTONOMUS". Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991.

19.   CLAUDIU SECAŞIU - ARTICOLE PUBLICATE ÎN "MEMORIA ÎNCHISORII SIGHET", 1999, ŞI ÎN ALTE REVISTE.

20.   A. SIMION - PRELIMINARII POLITICO-DIPLOMATICE ALE INSURECŢIEI ROMÂNE DIN AUGUST 1944. Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1979.

21.   ION SCURTU - DIN VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNIEI (1926-1947). Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1983.

22.   ANALELE SIGHET 3 - ÎNCEPUTUL SFÂRŞITULUI. FUNDAŢIA ACADEMIA CIVICĂ, Bucureşti, 1996.

23.   ALIANŢA CIVICĂ - MEMORIA CA FORMĂ DE JUSTIŢIE. Bucureşti, 1994.

24.   V.F. DOBRINESCU, I. CONSTANTIN - BASARABIA ÎN ANII CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. Ed. Institutul European, Iaşi, 1995.

25.  ION CALAFETEANU - IULIU MANIU ŞI ION ANTONESCU. OPINII ŞI
CONFRUNTĂRI POLITICE. 1940-1944. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994.

26.  NICOLĂE CARANDINO - FILE DE ISTORIE. New York, 1986.

27.   NICOLAS PENESCO - LA ROUMANIE DE LA DEMOCRAŢIE AU TOTALITĂRISME. 1938-1948. Edition Contrepoint (S.E.R.C), Paris, 1981.

28.   FRANCOIS FEJTO - HISTOIRE DES DEMOCRĂTIES POPULĂIRES. Tome I. Editions du Seuil, Paris, 1952.

29.   NICOLAE JURCA - ISTORIA SOCIAL-DEMOCRAŢIEI DIN ROMÂNIA. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.

30.   GHEORGHE ONIŞORU - ALIANŢE ŞI CONFRUNTĂRI ÎNTRE PARTIDELE POLITICE DIN ROMÂNIA. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996.

31.   MARCEL-DUMITRU CIUCĂ - PROCESUL LUI ION ANTONESCU. Voi. I-III. Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 1996-1998.

32.   DOCUMENTE ALE PROCESULUI LUCRETIU PĂTRĂŞCANU. Ed. Vremea, Bu­cureşti, 1996.

33.   DOSARELE ISTORIEI NR. 9 (14) - IULIU MANIU, 1997.

34.   CAMIL DEMETRESCU - NOTE, RELATĂRI. Ed. Eciclopedică, Bucureşti, 2001.

35.   AUREL STATE - DRUMUL CRUCII. Ed. Coresi, Freiburg, 1983.

36.   ĂUGUSTIN VISA - DIN ÎNCHISORILE FASCISTE ÎN CELE COMUNISTE DIN U.R.S.S. ŞI ROMÂNIA. At. Metropol, Bucureşti, 1997.

37.   CICERONE IONIŢOIU - MORMINTE FĂRĂ CRUCE. Ed. Coresi, Freiburg, 1985.

38.   CICERONE IONIŢOIU - CARTEA DE AUR A REZISTENŢEI ROMÂNEŞTI ÎMPOTRIVĂ COMUNISMULUI. Voi. I, Tip. Hrisovul, Bucureşti, 1995.

39.   ARHIVELE STATULUI - ROMÂNIA ŞI ARMISTIŢIUL CU NAŢIUNILE UNI­TE. DOCUMENTE, Voi. II, Bucureşti, 1995.

40. GHEORGHE POPA, MIHAIDELCESCU, DAN BRĂTIĂNU - MANUSCRISE.

41. MĂRTURII adunate de-a lungul anilor de la participanţii activi ai P.N.Ţ. implicaţi în lupta anticomunistă: Corneliu Coposu, Dumitru Ionescu, Iosif Toma Popescu, Alexandru Bratu, Ion Diaconescu, Ion Ovidiu Borcea, Nicolae Penescu, Sergiu Macarie, Mihai Tarţia, Ion Bărbuş, Nicolae Ionescu-Galbeni, Măria Achim, Constantin Ionaşcu, Constantin Opriş, Victor Răducanu, Constantin Popilian, Nicolae Tomaziu, Ion Roşculescu, Victor Coconeţi, Constantin Ceacu, Ilie Ruicănescu, Teodor Nişcov, Alexandru Herlea, Ion Jovin, Nicole Valery Grossu, Lia Lazăr-Gherasim, Elsa-Nina Anca Bărbuş, Ionel Ghionea, Nicolae Evolceanu.