AIUD - UN MARTOR OCULAR DESPRE ULTIMA FAZĂ A REEDUCĂRII

Grigore Caraza scoate la iveală scene zguduitoare: "în toamna lui 1962, Zarca a fost populată cu 
circa 250-260 deţinuţi care au refuzat reeducarea. Cele 60 de celule din cele două nivele erau pline. 
Supliciile la care am fost supuşi au subţiat treptat, treptat rândurile, oamenii capitulând şi trecând de partea 
reeducaţilor, al căror număr creştea zi de zi.

In perioada 1960-62 reeducarea a păstrat proporţii mai moderate. Se cerea exces de muncă şi devotament 
din partea noastră faţă de administraţie, urmărind să ne convingă de realizările regimului şi înţelegerea pe 
care acesta o manifestă faţă de noi, în cazul când renunţăm la ce-am iubit, la dragostea de neam şi dreptate 
pentru fraţii români subjugaţi. Prin 1961 am reuşit să aflăm că unii fuseseră duşi la Bucureşti unde au 
dat o mână de ajutor securităţii în procesele înscenate după 1958.

Dar acum, în 1962, după venirea lotului Puiu Atanasiu,de la care aflam cu greu câteva lucruri despre apariţia 
lui N. Petraşcu, Dumitru Groza şi alţii ca martori ai acuzării, acum în Aiud se schimba tactica. Acum a 
început furia. Oamenii "de vârf", cei cu un crez nezdruncinat, pe care-1 prezentaseră ani de zile ca un adevăr in-
discutabil şi permanent, au fost duşi în celular. In locul lor trebuiau aduşi cei ce spuneau un categoric "Nu" re-
educării. Un lucru inexplicabil s'a petrecut pentru mine. Oameni care executaseră 10-15, unii chiar peste 20 de 
ani de temniţă îngrozitoare, oameni care s'au jertfit pentru un ideal, oameni care mai presus de orice au pus 
Patria şi binele neamului românesc, au îngenunchiat în faţa minciunii, în faţa diavolului care a pervertit su-
fletul omenesc.

In acest cataclism s'au dărâmat munţi, au căzut păduri seculare, s'a prăbuşit "Negoiul şi Caraimanul", 
"Omul şi Moldoveanul", rămânând doar unul singur, Prinţ şi la propiru şi la figurat, pe care în sinea mea I-am nu-
mit "Bătrânul Ceahlău, Ceahlău de cremene". Odată cu el au rezistat prăpădului mici şi modeste stânci nean-
trenate de grohotiş spre valea plângerii neamului nostru. Brazii şi brăduleţii scuturaţi de furtună n'au putut 
fi smulşi din rădăcini.

Ce s'a întâmplat şi cum a fost posibil, au fost întrebări ce m'au frământat timp îndelungat. Am ajuns la 
concluzia că au rezistat numai aceia care au fost decişi să moară, decât să-şi vândă sufletul şi să 
părăsească o poziţie pe care se aflau, convinşi fiind că este cea mai bună.

Pentru înfrângerea rezistenţei celor din Zarca, s'a făcut o izloare completă între fabrică, secţii, 
celular şi aceasta.

La secţia 1, în aripa dinspre fabrică, s'a amenajat o izolare cu circa 20 celule cu ciment pe jos, iar pereţii 
tencuiţi cu un grund amestecat cu sare, pentru a ţine permanentă umezeală. Ferestrele au fost ţintuite în cuie. Din 
perete se lăsa un fel de pat din plăci aglomerate, manevrat de pe coridor, numai între orele 22 şi 5 dimineaţa, în 
celulă nu era sobă şi se găsea numai o tinetă pentru necesităţi pe care nu aveai voie să stai. Timp de 17 ore 
trebuia să rămâi în picioare. Cei pedepsiţi aici, primeau drept mâncare în fiecare seară, o cană cu apă sărată şi la 
trei zile o masă^care era o zeamă lungă. Ca îmbrăcăminte aveai voie la o zeghie, pantalon, bocanci (de obicei 
amândoi pe acelaşi picior), o cămaşe şi indispensabili. Toată această îmbrăcăminte era numai zdrenţe, iar 
pătura pe care o primeai seara, la culcare, pe lângă faptul că de obicei era jumătate tăiată ori pe lung, ori pe 
lat, trebuia să-ţi servească şi ca saltea şi caînvelitoare. Când erai scos din Zarcă şi dus fie la izolare, sau în altă 
parte, ţi se arunca pe cap pătura şi pe drum loviturile, îmbrânciturile şi înjurăturile curgeau cu duiumul, în 
celulă eram observaţi permanent de miliţieni care,  din  2-3  minute,  deschideau  "spionul"(fierăstruica).

Miliţienii cei mai diabolici fuseseră daţi să ne supravegheze în Zarcă şi dintre ei nu pot fi uitaţi niciodată: 
Barabaş, Ardeleanu, Marcu Vasile II, Moldoveanu Pavel, Popa, (plutonierul major ajuns ofiţer), Stan, Szabo, 
Sas Pamfil, Sturza,Lazăr...

Motivele pentru trimis la izolare erau la discreţia gardienilor, care trebuiau să ne terorizeze tot timpul. 
Simplul motiv că atingeai patul cu mâna, se solda cu 5, 7, 10 zile de izolare.
Eram bolnav de T. B. C. şi aveam dese hemoptizii, în aceste condiţii, din cele 100 zile, din iarna 1963-
64, am stat 60 de zile la izolare.
In aceste condiţii de izolare era greu de rezistat şi mă întreb mereu cum am reuşit să scap de 
acolo. Şi totuşi am scăpat, deşi unora nu le pare bine.

Ajuns în izolare, încă de la uşa parcă CINEVA mă lua în primire. îmi purta paşii obosiţi timp de 17 
ore, în fiecare zi şi mă spijinea când, extenuat, rămâneam în picioare, în mijlocul celulei, deoarece nu 
aveai voie să te rezemi de ceva, mă acoperea pentru a-mi da căldură şi probabil îmi potolea foamea şi 
setea, deoarece nu am fost încercat de aceste senzaţii, în acest timp.

Acelei PUTERI care m'a ajutat să parcurg acea întunecată perioadă, precum şi întreaga noapte de bez-
nă din cei 21 de ani petrecuţi în iadul comunist, acelei PUTERI îi sunt dator până dincolo de mormânt.
In timp ce noi ne zbăteam în aceste condiţii, celor circa 250 de deţinuţi politici, la  Clubul reeducării, le 
vorbeau fostele vârfuri. Administraţia închisorii decisese să ne ducă şi pe noi să ascultăm glasul "sirenelor 
vrăjitoare". Fără să discutăm între noi, căci legătura cu celelalte celule devenise foarte grea şi riscantă, am 
refuzat această invitaţie. Atunci gardienii ne-au forţat, lovindu-ne şi scoţându-ne în brânci. Dar noi continuam 
să ne ţinem de paturile de fier şi de uşorul uşii. Atunci ne-au aşezat difuzoare pe coridor şi ne deschideau 
vizeta, obligându-ne să ascultăm.

Zadarnic! Noi înfundam vizeta cu pătura de pe pat.
Şi totuşi datorită supliciilor la care am fost supuşi, rândurile noastre s'au subţiat. Capitulările au în-
ceput. Unii au trecut în rândul reeducaţilor, care era mult prea mare.
Printre cei care au contribuit la breşa din rândul rezistenţilor şi smulgerea şi aruncarea în mocirla clubului, 
a fost teologul Valeriu Anania.

Cei din Zarcă am fost scoşi spre mijlocul lunii Iunie şi apoi în Iulie, când ne-a vorbit Valeriu Anania, 
asistat de călăul colonel Crăciun, însoţit de toată banda lui de torţionari. Anania, care avea darul vorbirii, se 
adresa sentimentului din epavele ce le avea în faţă, căutând să ne înfrângă rezistenţa:
"Auzi tu, frate, tată sau bunic din Zarcă. Acasă cu mâna straşină la ochi, în prag, vă aşteaptă o 
soră, un frate, un nepot, soţia sau o mamă îmbătrânită, cu ochii secaţi de lacrimi. O vorbă bună, un cuvânt, o 
şoaptă, frate drag, ce zici?"
Şi de fiecare dată rupea dintre noi 4-5 sau 6 fraţi de suferinţă.
Aşa s'a întâmplat că la începutul lunii Iulie a smuls chiar de lângă mine pe Jean Aristide, cu care parcurse-
sem doi ani de Zarcă, plus alţi doi de domiciliu forţat. Prietenul meu a început să tremure şi mi-a zis: 
"Grigore, iartă-mă! Nu mai pot!" 
Degeaba i-am cuprins mâinile apucate parcă de friguri, zadarnic l-am strâns în braţe. Şi s'a dovedit că ne 
mai despărţeau doar trei săptămâni, de eliberare.
Simţeam că se apropie sfârşitul . Zilnic plecau câte 50-60-70-...sau poate chiar sute.

Pe data de 29 Iulie 1964, în curtea mărginită de Secţie şi Fabrică, s'au aranjat în grabă sute de bănci, iar 
în faţă, spre birourile administraţiei, s'a amenajat o mică tribună unde a luat loc colonelul Crăciun, înconju-
rat de 7-8 ofiţeri străini cu grad de colonei, procurori de la Bucureşti, trimişi pentru o ultimă încercare de 
îngenunchiere a celor din Zarcă. în jurul lor se mai găseau ofiţerii şi în special, cei politici, ai Aiudului.
Pe băncile din faţă am luat loc cei câţiva zeci rămaşi în Zarcă, iar în spate, circa 1000 de deţinuţi reeducaţi, 
care nu se eliberaseră încă. Turnătorii şi alte unelte ale administraţiei nu se eliberaseră, în mare parte.

Colonelul Crăciun şi-a început vorbirea:
"Dragi tovarăşi, vă spun tovarăşi, fiindcă din momentul de faţă toţi sunteţi liberi, redaţi societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate.
Urmează, în câteva zile, după cum vom reuşi să vă încărcăm în trenuri, să plece chiar şi utlimul dintre 
dumneavoastră.
Ţara şi partidul are încredere în dumneavoastră şi clasa muncitoare vă primeşte în mijlocul ei, pentru ca 
împreună să construim noile obiective.
Cei din Zarcă, care plecaţi nereeducaţi, aţi învins!

In acel moment s'a întâmplat ceva cu totul neaşteptat. Oamenii ce se aflau în spatele nostru şi pe late-
rale, ca la o comandă au sărit peste bănci şi deodată ne-am simţit îmbrăţişaţi, cuprinşi de mâini, de cunos-
cuţi, prieteni sau de deţinuţi pe care nu-i văzusem niciodată. "Aţi învins, bravo", spuneau cu toţii. Dintre miile 
de reeducaţi din Aiud, doar o mică parte făcuseră rău. Ceilalţi erau nişte biete victime, care nu mai putuseră 
rezista presiunilor de ani în şir şi acceptaseră doar să renunţe la crezul lor. Nu aruncaseră cu noroi în alţii 
pentru a se dezvinovăţi şi a distruge credinţa în tine însuţi. Mi-au dat lacrimile.

Colonelul Crăciun îngălbenise, iar 'întreg statul major" amuţise. Colonelul Crăciun, dregându-şi vocea, a 
continuat:
"Dar să nu creadă cei din Zarcă că nu vor mai trece prin Aiud."
Se lansase un svon printre deţinuţi, că celor din Zarcă li se vor întocmi, pe loc, dosare şi vor fi 
trecuţi la dreptul comun.

Zilele următoare am trecut din nou prin faţa unei comisii .compusă din 3 procurori care ne spuneau să 
alegem: trecerea la drept comun şi continuarea temniţei, sau o declaraţie de desolidarizare şi eliberare. In 
această ultimă încercare de îngenunchiere au mai căzut o bună parte.

Eu am cerut să mă întorc în Zarcă.
In seara de 1 August, în ultimul camion, părăseam Aiudul cu destinaţia Teiuş. înaintea mea mai plecaseră 
alte două camioane, unul la gara Aiud şi celălalt la Răz-boieni.
Până la Teiuş am avut alături pe prietenul meu Marin Dumitrescu, cu care parcursesem perioada 62-
64 din Zarcă şi domiciliul forţat din 57-58. El mai avea la activul lui Piteştiul, de unde scăpase cu maxilarul 
stâng fracturat.

Ajunşi în gară, miliţienii ce ne-au însoţit, ne-au comunicat că avem tren peste 45 de minute şi,urându-ne 
drum bun, ne-au întins mâna.
Brutele pozau acum îi. oameni. Cu mâna'ntinsă, Mailat, un ţigan odios, unul dintre cei mai cruzi mili-
ţieni, se îndrepta spre noi.
L-am luat în braţe pe Marin şi i-am întors spatele.

In gară şi în tren am fost înconjuraţi de oameni simpli, care ne-au dat tot ce aveau la îndemână: fructe, 
ţigări, alimente, ziare, băutură...Omenia românească nu fusese distrusă în închisoarea ce se numea 
România.
Când sub priviri mi-a căzut un ziar, mi-am dat seama că nu mai puteam citi decât titlurile scrise cu ma-
juscule.
In jur de 6 dimineaţa, coboram în Gara de Nord. Deodată am fost înconjuraţi de 7-8 persoane, bărbaţi 
şi femei, întrebându-ne: "Veniţi din Aiud?"

Lumea din ce în ce se îngroşa în jurul nostru, cu fel de fel de întrebări. "Ce ştiţi de cutare? dar de 
cutare? Mai vin şi alţii, cu alte trenuri?"
Printre persoanele de care am fost întrebat, două muriseră în Aiud.
Puteam să le spun adevărul? Puteam să le spun că, după noi, nu mai vine nimeni? Nu puteam să distrug 
în ei şi ultima speranţă.

Şi acum am să încerc să reconstitui numele celor 56 de deţinuţi care au rezistat şi ultimului asalt, 
călcând în picioare şi sfidînd toate metodele folosite de a înjosi demnitatea omului:
Atanasiu Puiu, fost prizonier la Mânăstârca, organizator al rezistenţei prizonierilor,...Bej Teodor, preot 
greco-catolic din Transilvania,...Bejan Dumitru, preot ortodox din Hârlău, fost prizonier în Rusia,...Bolinti-
neanu,...Buzoianu,...Caraza Grigore, învăţător din comuna Poiana Teiului,...Călin Aurel,...Ciolacu Nicolae, 
ţăran macedonean din Dobrogea,...Dimcică Sima, macedonean din Dobrogea, se eliberează pe brancardă, cu 
însoţitor,...Dumitrescu Marin, student din Bucureşti,... Eremia, doctor,...Filip, preot din Nordul Moldovei,... 
Ghica Alexandru, prinţ, închis de la 24-01-1941, până la 30 August 1964,...Grebenea Ion, diacon,...Halmaghi 
Ion, din Făgăraş, cetăţean american de origină română,...Ighişan Nicolae, doctor, din Beba Veche, judeţul 
Timiş,. ..Lungu Neagu, din Bucureşti,... Lungeanu Mi-hai, student în medicină, călugăr la mănăstirea Vladi-
mireşti,...Lupu  Nicolae  (Lac),  din  Dibiu,  fost  primar în Caransebeş,...Marineasa, din Făget-Severin,...Niculescu 
Ilie,...Păunescu Nicolae,.„Popescu Ion(Nelu), din judeţul Dolj,...Popescu Wilhelm, avocat din Târgovişte, fost 
prizonier, unul dintre organizatorii rezistenţei din Rusia,... Raţiu Eugen,...Roşulescu,...Stan Ion din Buzău,...Sta-
te Aurel, fost prizonier, un om deosebit care a înfruntat conducerea reeducării ; până la urmă a fost omorît de 
securitate, după eliberare,...Papacioc Anghel, preot din Techirghiol-Dobrogea,...Teodorescu Eugen, din Constan-
ţa,...Tonea Ion, un om deosebit.din Prundul Bârgăului; tatăl lui a fost asasinat pe data de 21 Septembrie 1939,... 
Trâmbiţaşu Nicolae,...Varchin Constantin, din Transilvania,...Vorovenci   Ion, din Rucăr-Muscel.

Când aceste rânduri vor apărea sub privirile multora care au trecut prin această perioadă de apocalips 
din Aiud, poate vor spune: "Şi eu am fost acolo".

Imi cer iertare doar pentru aceia care într'adevăr au fost acolo şi ale căror nume le-am uitat, dar 
confruntat fiind cu anumite amănunte, îmi amintesc imediat. Nu-mi pot aminti însă şi numele celor ce nu 
au fost acolo, ci dincolo, şi care ar dori să apară în această carte, ca trecând prin grupul rezistenţilor. Am 
făcut această precizare pentru că - Morminte fără cruce - e o carte care , cu lux de amănunte , redă veridicitatea 
dramei româneşti, ce va trebui să fie cunoscută de generaţiile viitoare.

Dintre  acei  care astăzi sunt în   "lumea liberă", nu am omis pe nimeni  dintre cei ce ar fi fost 
"acolo" şi să fie mulţumiţi că nu le spun că au fost "dincolo" şi nici nu-i întreb de ce au făcut-o.
Dacă totuşi va fi cineva care se crede nedreptăţit, s'o dovedească. Dar să nu spună că în perioada 1962-
64 a fost şi el prin Zarcă, ci să spună că a rămas până în ultima clipă pe poziţie şi n'a iscălit nici acea declara-
ţie pe care ei o socotesc "de formă" şi care îi "descalifică" .
Grigore Caraza
*
La această relatare demnă de un adevărat deţinut politic ce şi-a sacrificat viaţa pentru dreptatea neamului 
său, apărând demnitatea de om, aş adăuga că numărul zdrobitor de mare al celor reeducaţi apasă greu pe umărul 
acelor câteva zeci de plăieşi ce au reuşit să iasă cu fruntea sus din Cetatea Aiudului, asediată de forţele întunericului.


AIUD - TABEL CU DEŢINUŢII PREZENŢI DUPĂ 1956 ÎN ÎNCHISOARE


Agapie (din Iaşi),...Albulescu,...Alexe, profesor din Iaşi,...Agarici, aviator, cu fratele lui,...Alungulesei Mi-
hai, inginer,...Alupei,...Ambrozie,...Anisei Ştefan, învăţător din Botoşani,...Anton. S. Anton,.. .Antonescu 
Gil.,...Antal, doi fraţi, martorii lui Iehova (1970-77),... Anechiţei,...Alexandrescu Constantin, profesor din Vâl-
cea,...Aramă,...Ardeleanu, din Piatra Neamţ,...Arbore Ion,...Auberman Anton (tatăl), din Transilvania,...Auberman 
A. Anton (fiul),...Avădanei M.,...Avarvari, din Piatra Neamţ,...Azoiţei, ţăran din Păstrăveni Neamţ,... Balş 
Petre,...Banducea, funcţionar din Muntenia,...Bar-bu Eugen, doctor,...Bama,...Batariuc Aurel, din Sucea-
va,...Bălan Eugen, scriitor şi economist din Bucureşti,... Baldovin Mihai, avocat, mort în Aiud în anul 1954,... 
Bălăceanu, căpitan,...Băleanu, consul,...Băltăreţu Gheorghe, colonel,...Bărbuş Grigore, din Bucureşti,...Bălău 
Iulian, din Prundul Bârgăului,...Bâra Ilie,...Batovici Ion, poliţist,...Bayer Frantz,...Bentze Mircea Gheorghe,...Berg-
man (detestabil),...Berindei,...Beraru Tudor, din Câmpia Turzii,...Betea Ion, profesor,...Biriş Victor,...Biriş Teo-
dor,...Bitoiu Ştefan,...Birău Ştefan (moş Birău a executat 15 ani în Aiud),.. Biserică Gheorghe, funcţionar din 
Muntenia,...Blaj, din Transilvania,...Blănaru Vasile,.. Bohotici Gheorghe, din judeţul Mureş,...Boian Gheor-
ghe,...Boldur Sergiu, aviator,.„Borcilă,...Borcea Ion, inginer din Sibiu,...Bordeanu Nectarie,...Botoc Ion, ţăran din 
Ucuriş,  arestat  în locul altuia cu acelaşi nume,...Bota, ţăran din Năsăud (1970-77),...Bolfosu, suspectat de 
colegi,...Boeroiu,...Boroş (doi fraţi),...Botez Sorin,...Bot-lung Teofil, elev din Suceava, a pierdut ochiul la Canal,... 
Brătianu Mihai Dan,...Brâncovean Ştefan (Fănică), brutar...Brancovici Jiva, din Securitatea Timişoara,.. 
Brahonschi Gheorghe,...Braun Emil,...Brauner Hari,... Brezeanu, maior,...Broască, student,...Bulhat Androni, şef 
de gară la Gara de Nord-Bucureşti,...Bucovală,... Bucşilă,...Burcuş, din Piteşti, muncitor, fost secretar UTC, după 
1970,...Buburuzan,...Bugarschi, ofiţer securitate din Timişoara, care a chinuit deţinuţii în anchete,... 
Busuioc, turnător împreună cu Pascaru Haralambie,... Cacina Radu,...Cădăreanu Ion,...Călin, legionar, s'a purtat 
excepţional,...Calotescu, general, guvernatoul Bucovinei,. ..Cantemir Daniel, colaborator cu regimul comu-
nist,...Caracas, colonel,.„Cârstea, doctor de la Eforia Spitalelor civile,...Cârlan, preot,...Cârjan Ştefan, fot-
balistul de la Unirea Tricolor,...Cămăraşu, doctor, din Muntenia,...Cantaragiu,. poliţist din Suceava,...Caranfil,... 
Calomfirescu,...Calmuschi Jenică,...Calmuschi Mihai,...Cal-muschi Mircea,...Cancicov Mircea, fost ministru,...Ca-
tană,...Capruciu,...Căpraru Emil, doctor,...Cămară Achile, funcţionar din Constanţa,...Caltea Cornel, student 
medicină veterinară, din Făgăraş, Caraza Grigore,... Cărăuşu Adrian, telolog, comuna Scorţeni-Bacău,... 
Cazacu Eugen,...Cazacu Tiberiu,...Cazacu Viniciu, amândoi fraţi din Bucureşti,...Campu şi Basa, cei cu loteria 
din Bucureşti,...Carpiuc din Bucovina,...Cepe, doctor, macedonean,...Cernei, din Ineu-Arad,...Cepănaru, profesor,... 
Cerguţiu Cornel, din Timişoara,...Christogulos Dodo,... Chiţimia, la 8 noembrie 1953 a dat foc atelierului din 
Aiud,...Ciocan, învăţător din judeţul Neamţ....Cheţan Florentin, învăţător din comuna Bogata, judeţul Mu-
reş,...Ciocan, doctor din Piatra Neamţ,...Chiralia Miron,... Ciobanu Dumitru, din Oltenia,...Ciocâlteu Ştefan, funcţi-
nar la Consulatul de la Constantinopol,...Cluceru, subofiţer  din  Muntenia,...Cioran  Aurel,...Cismaşu,  medic 
din Transilvania,...Costea Iosif,...Constantin  Constantin, general,  mort în închisoare,...Cojocaru Gheorghe, 
căpitan din comuna Dobreni, judeţul Neamţ ,...Coposu Mihai,...Coslovschi Carol, din 
Bucovina,...Ciunganu,...Ciuciulete  Dumitru,  inginer  bas arab ean,...Corcodel  Emanoil, din Sibiu,...Corcotoiu, 
împreună cu doi copii (unul Gheorghe)     din Vaslui,...Constantinescu Alexandru-Alecu,... Coman 
Vasile,...Comănici Gheorghe, din Piatra Neamţ,... Colibaba,  din  Câmpul  Lung-Bucovina,...Constantinescu, 
învăţător  din  Constanţa,...Constantinescu  Alexandru, comandor,...Coneac, din Bucovina,...Comşa Ieronim, 
inginer,. ..Colhon  Traian,...Corbu  Maximilian,  doctor  din Bucureşti,...Copaciu Constantin,  
comandor,...Coşereanu Ion  (foarte  bun),...Coşniţă,  învăţător  din  Vlaşca,... Costu, doctor,...Coşbuc Anton, 
profesor, cercetător,...Cotruş  Ovidiu,  avocat,...Crepelea  Ştefan,...Cristea  Dumitru, subinginer (arestat 
împreună cu soţia),...Craiu Stamate, muncitor din Vaslui,...Cristea Dumitru, muncitor din Brăila,...Crişan, din 
Transilvania,...Crişu Constantin,... Creangă  Dumitru,  din  Braşov,...Crudu,  era  orb,...Cristoaică, secretar la 
Politehnica din Timişoara,...Cristoiacă (fiul), asistent la Politehnica din Timişoara,...Cucu Stan, muncitor  din 
Teleorman,...Curiac  Ştefan,(Fănică),...Cuza Alexandru, elev din Bârlad,...Damian Teodor, preot din 
Arad,...Damian Viorel, inginer, asistent la Timişoara,...Damşa, din Câmpia Turzii,...Daneş, avocat din Su-
ceava,...Dănilă Constantin, din Câmpul Lung Molodve-nesc,...Dănilă  Dumitru,  muncitor  din  
Buzău,...Dăscălescu,  general,  originar  din  Comuna  Girov,  judeţul Neamţ,...Decuseară, 
inginer,...Diaconescu Dumitru, doctor,...Dipşe Gheorghe, din judeţul Cluj,...Doina Constantin Titi,...Drăgoi  
Traian, profesor din Burdujeni-Suceava,... Dorobanţu  Florea,  muncitor  din Teleorman,...Doroftei Mihai,  
profesor  din  Poiana Teiului, judeţul  Neamţ,... Dragoş  Hoinic,...Dragoş Ion,...Dumitrescu Constantin,... 
Dumitrescu  Dan,...Durma  Mircea,  subsecretar  de  stat la Ministerul de Finanţe,...Duţu Dumitru, învăţător 
din Ploeşti ?...Duţescu Mircea, din Bucureşti,...Efstase Mircea, aviator din Iaşi,...Eminescu Mihai, colonel, nepotul 
po-etului,...Enache Ion, învăţător din Perişani, judeţul Argeş, Endel Hans,...Enescu Ion, profesor de la 
Iaşi,...Enescu Cucu,...Enescu, arhitect Bucureşti,...Ene Victor, din Scorniceşti,...Epureanu,...Fabian, elev din 
Iaşi,...Farcaş Vasile, din judeţul Cluj,...Fătu,...Felea Ilarion, din Arad,.. Fetie Mitrofan,...Filip Petre,...Flamură 
Cezar, ziarist din Suceava,.„Flondor, din Bucovina,...Florea Ion, din Mediaş,...Florea Victor, student la 
medicină, din comuna Sâmbăta,...Florescu, inginer din Iaşi,...Florescu Constantin, inginer din 
Bucureşti,...Flueraru, învăţător din Brăila,...Fluture Ion,...Fociuc Silviu,...Frăţilă,...Furnarache 
Constantin,...Fabian, ungur din Huedin, care a ucis în 1940 pe preotul Şerban, bătându-i drapelul românesc 
pe spate, în cuie ,iar ca planton pe celular,f acea mizerie Românilor şi turna,...Ganea, din Galaţi,...Galaction Li-
viu, doctor,...Gali, funcţionar de bancă în Bucureşti,... Galu Aurel, elev din comuna Ştefan cel Mare, judeţul 
Neamţ,...Gaşpar, şeful stiliştilor din Moldova,...Gavriloaie A. aviator,...Gătej Ştefan, din judeţul Neamţ,... 
Gheroghe Gabriel, inginer din Bucureşti,...Gheorghiescu Gheorghe, student la Academai Comercială, moare în 
1954,...Gheorghiu George, director general la Reşiţa, exterminat,...Gheorghiu Dimitrie, director la Creditul 
minier, moare în închisoare,...Gheorghiţă Gheorghe, profesor din Târgul Neamţ,...Gheorghiţă Viorel, stu-
dent,...Ghinea S.,...Ghimbăşean,...George Alexandru, din Ploeşti, adventist,(după 1970),...Georgescu Ion,...George 
Mc. Grover,...Georgescu Alex.,, inginer chimist din Ploeşti,...Georgescu Şerban,...Ghiţescu Traian, ofiţer din 
Constanţa,...Giinther, ofiţer german, prins în munţi,... Ghiuş Benedict.preot, asistent la Teologie,...Gireadă 
Dumitru, învăţător din Herţa,...Gligor Cantemir,...Gligor Pavel,...Glugojanu (colonel, spunea de Horia Sima 
că era agent al SSI din 1928),...Grasu, colonel,...Greceanu  Radu,...Griga  Ion,  funcţionar  din  comuna  Buduş, 
Bârgău-Năsăud, după 1972,...Grigoriu Ştefan, învăţător din Moldova,...Grijincu, ţăran din 
Suceava,...Grimalschi Pavel  (paraşutat, a făcut declaraţii demascatoare pentru Sima),...Gogoanţă.  student de 
la Iaşi,...Goros, elev din comuna Ştefan cel Mare,, judeţul Neamţ ....Groapă, funcţionar  din  Piatra  
Neamţ,...Gulea  A.  Gheorghe,...Hagi Constantin, doctor, făcea jocul administraţiei în reeducare,. Haider  
Xaveriu, preot catolic, mort,...Hamt Petru, profesor  din  Banat,...Harvart  Ladislau,  profesor din 
Transilvania,..Hălălaie,...Hălălău Ştefan, colonel din Cra-iova,...Havrilescu,... Harabagiu,   ofiţer    din   
Piatra Neamţ,...Harja  Ştefan,...Harsoţi,...Hergheluş, avocat din Tecuci,...Hodoş,  ziarist  din  
Bucureşti,...Horodniceanu, avocat  din  Buzău,...Hopulescu,  ţăran  din  Rădăuţi,... Hosu  Tiberiu,  
student,...Huci  Vasile,  funcţionar forestier din Buhuşi. judeţul Neamţ,...Hulea, directorul liceului Unirea din 
Aiud,...Iacobescu, inginer metrolog din Bucureşti,...liban  Ion,  elev  din  Dragomireşti-Maramu-reş,...Iliescu, 
ofiţer,...Indreica Aurel, din Transilvania,... Ionescu Alexandru, din Bucureşti,...Ionescu Cârligel Con-
stantin,...lonescu  Dumitru,  din  Buzău,...logu  Petre, inginer  din  Bucureşti,...Ionescu  Toma,  din Ploeşti 
,... Ionescu Virgil, profesor,...Ionică, comandor de marină,... Ioniţă Gheorghe, făcea jocul administraţiei, în 
timpul reeducării,...Iordan,  marinar  din  Turnu  Măgurele,...Irimoiu, doctor, s'a purtat mizerabil,...Ispas, 
fost prizonier  în  Rusia,...Ivaşcu,  mort,...Isăcescu,  profesor  de filozofie din Dorohoi,...Ivănică Remus, 
ofiţer din Câmpulung, judeţul  Muscel,...Iuga,  din Transilvania,...Iuga, poliţist,...Iubu  Mihai,  doctor din  
Găeşti,...Jercău,  din Transilvania,...Jijie  Gheorghe,  inginer  din  Iaşi,...Jilavu, preot din comuna Crucea, 
judeţul Neamţ...Jivainov Sava, lot securitatea din Timişoara, eliberat 1954,...Juncu Gheorghe,  devenit  
informator,..Jivcov,  din  securitatea Timiş oara,...J urca,  din  Banat,..Jurubiţă,...Kalmanovici, inginer,  mort în  
Februarie  1957,...Kaufman Lică,...Kasierer Nikolai,...Kilian Iosif, preot catolic din Moravi-ţa, judeţul 
Caras,...Klein Pincu, medic în portul Constanţa,... Kesterly Theodor,...Lăbuşcă Nicolae,...Langa Terulian, asistent 
universitar la Cluj,...Lazăr Gheorghe,... Lăzărescu Costache,...Lăzărescu Mircea, elev din Bucureşti,.. .Lăzărescu 
Radu,...Lax, fost turnător şi la Auschwitz şi la Aiud,...Lemnaru Ion, poliţist din Dobrogea,...Liciu, din 
Bucovina, doctor de la Heidelberg,... Lianu, din Capul Câmpului, judeţul Suceava,...Licu, 
funcţionar,...Limbăşanu, funcţionar din Făgăraş,..Xuchian Alexandru, (fost detectiv ; a fost deportat în Ru-
sia,.. .Lungu, funcţionar,...Luca Damaschin, avocat,... Lupaşcu Leonid, inginer, mort în Decembrei 1956,... 
Lupu Rubin,...Macarov, inginer,...Macarie, din Transilvania,...Macarie, marinar din Constanţa, Măcelaru Ho-ria, 
comandor marină,...Macovei Ion,...Maftei Constantin, funcţionar din Dorohoi,...Maimuca Constantin, ofiţer 
de poliţie,...Mântulescu Dumitru, doctor în drept, inspector de poliţie,...Marica, inginer agronom din Fă-
găraş,...Matak Radu, inginer,...Marcu Ion, inginer mecanic din Câmpulung Molodvenesc, originar din comuna 
Cotiugeni-Basarabia, decorat cu Mihai Viteazu,...Marcu Ştefan, preot din Focşani,...Mardare,...Marian, avocat 
din Braşov,...Marx Iohan,...Maidaniuc, din Bucovina,... Mavrocordat,...Mavrichi, colonel,...Mântulescu Nicolae, 
inspector general de poliţie,...Marinescu Radu,...Matriu Radu, ofiţer,...Mageraşu, din comuna Scorţeni, judeţul 
Bacău,...Mărgineanu, avocat din Baia,...Mărăşescu,... Mătase Gheorghe, student din comuna Petricani, judeţul 
Neamţ, trecut prin reeducare şi martor în procesul Ţur-canu,...Mazilu, funcţionar din Muntenia,...Merciu Gri-
gore, Miclescu Aurel, inginer,...Mihăilescu, funcţionar la Banca Naţională, Bucureşti,...Midowshi Carol, prinţ 
polonez,...Minea Paul, student la medicină, din Bucureşti,...Miron,...Mironescu Alexandru, profesor,...Miro-
nescu Victor, director în Siguranţă,...MIadina,...Mocanu, ţăran din Tecuci,...Moglan, aviator,...Moldovan Ion, din 
Dobrogea,...Moldovan Remus,...Moldoveanu, din Câmpul-Lung,  Bucovina,...Monu,...Molnar,  ungur  din  
Transilvania,...Moise,  preot  din  Arad,...Moruzi,...Mouha  Bogdan, inginer,...Moraru Ion, inginer,.„Muhlsteffen 
Frank,... Munteanu  Bogdan,  colonel,...Munteanu  Vasilică,ziarist, purtare  excepţională,...Mureşan  Florea,  
protopop  din Cluj, profesor la Facultatea de Teologie,...Moţiu, colonel  doctor,...Năstăsoiu,  economist  din 
judeţul  Dâm-boviţa,...Nădejde  Scarlat,  doctor  din  Piatra  Neamţ,.. Neagu  Alexandru, de la Ministerul de 
Finanţe,...Neam-ţu,  plutonier,  comportare  detestabilă,...Neicu Constantin, contabil din Constanţa,...Nedelcu 
Grigore, din Jariştea,...Nedelcu,  contabil din Oradea,...Negoiţă,...Negules-cu Vică,...Nicolau, 
doctor,...Niculescu Dumitru, comandor,...Niculescu,  colonel  doctor  din  Constanţa,...Nour Mihai, din 
Bucureşti,...Nowitzki Ion şi Vlad, doi fraţi, amândoi  purtare  foarte  bună,...Oatu,...Obreja  Aurel, elev  din  
Bicaz,...Ogrin,  ţăran  din  Transilvania,...Olaru Aurel, contabil din Vaslui,...Olaru Constantin, din Piatra 
Neamţ, (fiu),...Olaru Ion,, din Piatra Neamţ, (tată)... Olaru Ştefan, din Piatra Neamţ, (fiu),...Oloieru Dragoş, 
profesor  din  Suceava,...Oncescu Remus, (comandor invalid de război de un ochi , moare în 
închisoare),..Opri-şan  Constantin  Costache,  venit  din  Germania,...Opriş, ţăran transilvănean,...Oprea 
Augustin, ofiţer,...Orăşeanu Dumitru,  elev  din comuna Bârsanu, judeţul Vâlcea,... Orăscu  Gheorghe,...Oros,  
muncitor,...Ostahie Gheorghe, subofiţer,...Pahomie, din Dorohoi,...Pal Eugen, din judeţul  Neamţ,...Pană  
Zaharia,...Panciu  Ion,  din  Braşov, a rezistat la reeducare,...Paliacu Ion, preot din Arad,... Panait  Dumitru-
Mitică,  colonel,...Papanace  Carol,...Pân-zaru Vasile, elev din Suceava,...Pâslaru, preot din Moldova,...Pârvu  
Gheorghe,...Paraschiv  Ştefan, gardian din Târgul Ocna,...Pârvu, călugăr din Poiana Teiului,...Părău, inginer,.. 
.Păvăluţă,  avocat  din  Tecuci,...Pavel  Ion,... Pctrescu Aurel şi Constantin, doi fraţi,...Pârvu Traian,... 
Păunescu  Alexandru,  inginer chimist,...Pârvu,  mort  în 1953,...Petrugan,  avocat,...Pintori  Eraldo,  cetăţean 
italian,   (care a ajuns în străinătate),.„lămădeală, ţăran din Transilvania,...Pleşa  Ion,  avocat  din  
Craiova,...Petrescu Gheorghe,  în  lot  cu  gărzile  Decebal,...Pop-Câmpeanu Ion, directorul liceului din 
Blaj,...Popa Aurel, venit din Germania,...Popa  Nicolae,  student  în  drept,  comuna Războieni,  judeţul  
Neamţ,...Popa  Victor,  învăţător din  comuna Pângăraţi, judeţul  Neamţ,...Pop Grigore, din 
Turda,...Popescu Sică,...Popa Ion, din Teiuş, împuşcat în  1957,...Popescu Gheorghe, funcţionar la CFR,... 
Popescu  Gheorghe,  din  Vâlcea,...Popescu  Gheorghe, (P.N.Ţ.),Popescu Mihai,...Popescu-Prundeni,...Popescu 
Wil-helm, avocat din Târgovişte, fost prizonier în Rusia,... Popovici  Gheorghe,  din Paşcani,...Prăjescu,  
funcţionar din  Muntenia,...Prack  Fredi,...Prunescu  Ion,...Prunduş Silviu, preot,...Pufan Iulian,...Pura Nicolae, 
preot greco-catolic,...Puşcaşu Mihai,  învăţător din  Botoşani,...Puşcaş  Romeo,  din  Bucureşti,...Radina 
Pavel,  ţăran din Sălaj,...Radu Octavian, colonel, mort în Aiud,...Râpeanu, de la Reşiţa,...Radu Petre, învăţător 
din Piatra Neamţ,... Radu  Ştefan, profesor din Cluj,...Rafailă Ştefan, preot din judeţul Baia,...Rădoi 
Gheorghe, student din Banat,... Rang Iohan, avocat din Iaşi,...Răducu Marin,...Renard,... Rigea  Andrei  din  
Dobrogea,...Roman  Ovidiu,  inginer din Turda,...Roşea Radu, (profesor universitar de mate-matică,a executat  
13  ani),...Roşea Teodor,...Roşu Va-sile(Silică),...Ruşcanu  Dumitru,  învăţător din comuna Borca, judeţul 
Neamţ, arestat la Rostov în Rusia, când era la studii,...Rusu Marius, inginer,...Sabie Gheorghe, din 
Suceava,...Sabo, ţăran din secuime, martorul lui Iehova,... Sachelarie, colonel,...Sămărăscu, preot,...Schipor 
Alexandru, colonel,...Samsonovici, general, mort în închisoare,... Sasu, student din Bălţi, prieten cu Ionuţ Stoica, 
executat în închisoare,...Sasu Ion,...Săndulescu Emilian, din Bis-tricioara, judeţul Neamţ,...Sârbescu 
Nicoale,...Săvulescu Vintilă, arhitect,...Scânteie, avocat din Bârlad,...Schnaider,...inginer Secară,...Seminciuc, 
din Bucovina,...Sgarbură, colonel,...Silvestru Radu,...Sibiceanu Nicolae, funcţionar la Ministerul de 
Finanţe,...Silberman,...Slătineanu, inginer din Ploieşti, cu multe semne de întrebare,...Socaci, ţăran din 
Banat,...Sofron Ionică, din comuna Ghioroc, Arad,...Solcanu, inginer din comuna Solea, judeţul Suceava,...Sonea, 
doctor,...Soroceanu, din comuna Laza, Moldova,...Sosinsk Peter, inginer, foarte bun,...Sotirescu 
Gheorghe,...Spiridon, funcţionar la Ploeşti ,...Spiridon C, învăţător, deputat de Baia, prefect,...Spaniolu, (doi fraţi 
şi o soră, arestaţi),...Spiru, ofiţer,...Stana Iuliu, muncitor din Oradea,...Spulber, ţăran din Vrancea,...Stanca, preot 
din Transilvania,...Stăniloaie Dumitru, profesor la teologie,...Stanciu, doctor din Buzău,...Stoianov, plutonier 
securitate, a chinuit cu Bugarschi la Timişoara,...Staicovici Dumitru, din Bucureşti,...Stamate Constantin, 
doctor din Vaslui,...Stănescu Constantin,...Stănescu Ion, doctor, conferenţiar universitar, închis cu fiul său, tot 
doctor,...Stănescu Pepi Iosif, avocat din Bucureşti,...State Aurel, student la litere, o atitudine excepţional de demnă, 
fost şi peste 12 ani prizonier în Rusia,...Sterian Constantin Ticu, ofiţer de poliţie,...Stoicescu Traian, învăţător 
din judeţul Buzău,...Ştirbei,...Străchescu, inginer,...Sultana Mircea Sergiu, din Piatra Neamţ, a ieşit reeducat în 
1964,...Sturza Sandu, s'a spânzurat din cauza regimului represiv,...Şuteu, preot din judeţul Arad,... Szabo Ştefan, 
din Bucureşti,...Şvab, general făcut din muncitor, colaborator al comuniştilor,...Şuster Eduard, tehnician 
radio, bătut groaznic de Dulgheru,...Tănase, profesor din Banat,...Tăutu Vova, venit din Germania,... Tănase, elev de 
la liceul Ştefan cel Mare,...Tabacu Gheorghe,...Taba-ovici,...Ţarălungă, doctor din Moldova,...Tărăsescu, din 
Oltenia, fost partizan în munţi,...Târlea, inginer,...Tar-sichi, din Muntenia,...Târziu Tiberiu, ţăran de lângă 
Lugoj,...Teodorescu Darie, colonel, prefect de Neamţ, mort în închisoare,...Teodorescu Eugen, din Constanţa, 
venit din Germania,...Teodorescu Gândi, ziarist ....Teodorescu Mihai,...Teodorescu Tiberiu, venit din Germania,. 
Timofte Constantin, din jud. Baia,...Toma, inginer silvic de la Timişoara,...Tomaziu, pictor,...Tomescu, medic,... 
Tomescu Nicolae (Naie), foarte bun,...Tomuţ,...Tomescu, doctor din Bucureşti,...Topală, din Prahova,.„Traistă-
roşie,...Trăistaru Gheorghe, din Prahova,...Trâmbiţaşu,... Trandafir Nicolae, mort în Mai 1950,...Trandafirescu, 
comandor de marină,...Tricorache Dumitru (foarte bun),.. Tufănaru A., subofiţer,...Tudik, doctor, detestabil,... 
Tulbure Victor, profesor din Ardeal,...Tulea Sorin, inginer,... Turtureanu Vasile I,...Turtureanu Vasile II,...Ţuţea 
Petre,filozof,...Ţuţea, venit nebun de la închisoarea Piteşti, din timpul reeduc arii,... Unguraşu Gheorghe,... 
Ungureanu Petre, student din comuna Mădeni, judeţul Neamţ,...Uţă, doctor,...Ursu,...Văcaru Dumitru, profesor 
din comuna Pipirig, judeţul Neamţ,...Văideanu Constantin-Titi,...Vâlsan Nicolae-Niki, comandor, purtare excep-
ţională,...Vântu,...Varză Gheorghe, din Prahova,...Vasilache Vasile (doctor),... Vasilache, preot,... .Vatamaniuc, 
partizan, foarte bun,,..Vrânceanu, profesor din Vaslui,... Vasilescu, doctor,...Vasiliu, poliţist din Piatra Neamţ,... 
Vasiliu Dinu,,..Vătafu, ţăran din judeţul Neamţ,...Vătaşelu Ştefan, din judeţul Constanţa,.. Veber, un spion,... 
Veţeleanu Ion, inginer,...Vinea Ion, scriitor....Vintilescu Doru (doctor din Ploeşti ),...Vişovan Aurel, din Sighet,.... 
Vlasto, ofiţer,...Vrăjitoru,...Vucu Cornel,funcţionar din Transilvania,...Zaharia Ion, ofiţer, mort în anul 1951,... 
Zahirnik Paul, profesor,...Zamfir, din Muntenia,...Zam-firescu, doctor din Bucureşti,...Zamfirescu Grigore, profesor 
din Bucureşti,...Zarifopol, critic literar,...Zeana, doctor,...Zima Gheorghe, profesor, mort în Aiud în 
1955,...Zdru,...Zehan,...Zotu,...Zubcek Benedict, din Bălţi.