CUVÂNT DE RECULEGERE LA ÎNMORMÂNTAREA MARIEI LEŞANU

 

Iubiţi îndoliaţi ai Mariei noastre,

Încep prin a-mi cere iertare că nu voi încerca să adresez cuvinte de mângâiere pentru întristarea dumneavoastră, căci ce-aş putea să mai adaug cuvintelor atât de frumoase rostite de prea cucernicul părinte? Cu adâncă evlavie îi mulţumim în numele scumpei noastre Maricica. Voi căuta să te salut simplu, Maria, căci mie mi-a fost dat să rostesc cuvântul de rămas bun din partea celor ce te-au cunoscut, te-au stimat şi te-au iubit, sora noastră, ruda noastră, prietena noastră. Cât de greu îmi vine să încarc cu întristarea noastră acel cuvânt atotcuprinzător, care să exprime cu tandră şi discretă duioşie, alesele calităţi care te-au caracterizat şi care ar fi capabile să te evoce cum se obişnuieşte în atari împrejurări.

Dar ţie nu ţi-au plăcut gesturile maiestoase şi prea evidente şi nici cuvintele grandilocvente, oarecum stridente în impetuozitatea lor. De aceea, acum în clipa supremei despărţiri, vom respecta cultul tău pentru discreţie şi nu vom folosi meşteşugite fraze ca să te evocăm aşa cum ai fost: bunătate nedezminţită, dăruire neprecupeţită, modestie nefăţarnică, ardere lăuntrică, iubire nemăsurată, jar de credinţă neetalat, dar prezent asemenea suavului parfum de floare. Ai fost floarea cea modestă dar în simplitatea ta, frumuseţea ta era aceea despre care Mântuitorul spunea că întrece cu mult strălucirea lui Solomon. Să nu-ţi fie frică. Vom ţine cont de ţinuta ta de o viaţă întreagă şi nu te vom descoperi acum, nu te vom etala ca pe o carte. Cei care te cunoaştem nu simţim nevoia să te recitim. Noi ştim cine ai fost şi cât ai fost. Noi ştim cât de mare ţi-a fost nesocotirea de tine însăţi, cât de mult ai fost în slujire şi cât de obstinat ţi-ai ascuns ostenelile, eforturile, care de atâtea ori te depăşeau. Puţini au fost acei care ţi-au cunoscut sfâşierile şi strădania de a-ţi ascunde rănile în acel zâmbet vag, care nu ţi-a părăsit niciodată chipul dăruit de Dumnezeu cu frumuseţe. Vom păstra exemplul viu al curajului tău şi nu vom uita lecţia de viaţă ce ne-ai dăruit în tinereţea ta când te-ai hotărât să înfrunţi moartea. Mistuită de febră, cu tot trupul viscolit de o boală necruţătoare, ochii tăi minunaţi, cu adevărat stelari, cu care te-a înzestrat Ziditorul şi pe care nimeni din cei ce te-au cunoscut nu-i vor putea uita, ochii tăi superbi nu au fost umbriţi niciodată de deznădejde, nu şi-au pierdut niciodată lumina caldă. Şi ai biruit. Era în privirea ta oglindirea eului tău lăuntric, solar şi optimist, era acel inefabil care vine de departe, lumină spirituală acumulată din fiu în fiu, rod al unui jntreg şir de oameni, care au trăit în cultul familiei şi au mărturisit, prin inima mamelor, cu vorbe şi cu fapte, de la prima şi până la ultima închinare, că veşnicia s-a născut la sat şi că aici viaţa duhovnicească creşte şi se răspândeşte ca un descântec.

Tu ai iubit aceste valori şi iubirea ta a rodit iubire, căci ce altceva este decât iubire că ţi-a fost dat să dormi aici, printre ai tăi, sub pâlpâitoarele luminiţe care de veacuri au luminat trecerea bunilor şi străbunilor tăi în neştiutul drum spre celălalt tărâm. Ce altceva decât rod de iubire este faptul că ţi-a fost dat, aşa cum spunea ilustrul nostru profesor Lucian Blaga, să visezi sub glia străbunilor tăi ultimul vis:

"Încă un an, şi-un vis, şi-un somn

 Si-oi fi pe sub pământuri domn

 Al oaselor ce drepte dorm."

Domnul a băgat de seamă că ai ostenit să trăieşti şi te-a chemat la Sine. În nădejdea învierii ce ni s-a dăruit, credem că tu doar te-ai mutat de lângă noi. Ai plecat dar amintirea ta ne va însoţi din când în când până ne va sosi şi nouă rândul. Vocea ta ne mai răsună în urechi şi ne îndeamnă, ne ademeneşte să pomenim unul din harurile ce ţi-au fost dăruite, acela de a spune cu sufletul frumuseţea creată de alţii cu cuvântul. Şi deşi o viaţă întreagă ţi-ai ascuns acest dar (cât te va fi costat şi această jertfă!) noi, câţiva din jurul tău, ne-am bucurat de el. Nu vom spune cât de frumos recitai pentru a-ţi aduce elogii care să ofenseze smerenia ta, ci pentru a ne aminti de două versuri nespus de frumos pronunţate de tine:

"Fată mică, fată mică,

Ce te-nchini ca o bunică..."

Mai ţineţi minte? Cred că tu ai fost fata mică; puritatea sufletului tău a fost vecină cu puritatea copilăriei. Ea s-a oglindit în viaţa ta care a fost un fel de călugărie în halatul alb al îndeletnicirii tale profesionale.

Îmi permit să mărturisesc cu mâna pe inimă că aşa a fost, pot să fac această mărturisire pentru că destinele noastre s-au împletit strâns pe un lung parcurs al vieţii. Mulţi ar fi dorit să-ţi fie martori buni, să fie aici, să-ţi dea sărutarea de pe urmă. Puţini suntem de faţă. Doar prin punerea mâinilor, suflet lângă suflet, am ridicat cu toţii jertfa ce ţi s-a adus.

Vom face crucea mare, dreaptă şi frumoasă, aşa cum o lăudai în versurile Otiliei Cazimir şi te vom încredinţa prin intermediul cucernicului părinte care te-a prohodit, Marelui Izbăvitor.

Să-ţi fie uşoară marea şi ultima ta trecere, să fie luminat locul ce-ţi va fi hărăzit. În ceasuri de reculegere, atâţia câţi mai suntem şi cât vom mai fi, vom mărturisi pentru tine, aşa cum şi tu vei aduce mărturie pentru noi.

Să-ţi fie ţărâna uşoară, să te îngemănezi cu moşii şi strămoşii tăi din neam în neam, amin!