III - MISLEA - REŢINUTE

Primul drum la Mislea a fost şi primul nostru drum cu duba. Ataşată la anumite trenuri, duba nu semăna deloc cu obişnuitele vagoane pentru călători. Vagonul dubă era îrnpărţit în încăperi mai mari sau mai mici, adevărate celule de închisoare puse pe roţi. Celula în care am fost înghesuite împreună cu deţinute de drept comun era lungă şi îngustă. Avea o singură banchetă de lemn aşezată pe latura lungă şi deasupra ei o plasă pentru bagaje. La capătul opus uşii avea urj capac care se ridica pentru nevoile biologice. Geamul era mic prevăzut cu zăbrele. Mai târziu zăbrelele au fost Suite cu şipci metalice aşezate în solzi (jaluzele metalice fixe), astfel că nici o privire nu putea pătrunde nici din afară, nici din interior. Uşa era prevăzută cu zăvoare şi cu o vizetă zăbrelită dar nu ştiu care era funcţionalitatea ei (probabil pentru supraveghere), pentru că odată aruncate în dubă nimeni nu se mai sinchisea de noi. Ni se dădea aşa-zisa hrană rece: o bucăţică de pâine, o aşchie de slănină sărată, un cubuleţ de marmeladă şi dacă nu aveai şanse să-ţi poţi lua o sticlă cu apă puteai să plesneşti de sete că nimeni nu răspundea la bătăile din uşă decât cel mult cu un "ai răbdare!".

Din păcate am ajuns la Braşov noaptea. Ne-am dat seama că, chiar dacă părinţii Luciei se aflau pe peron, le era cu neputinţă să-şi vadă fiica. Ne-am gândit s-o facem vizibilă şi tot timpul cât a staţionat trenul în gară am aprins chibrituri lângă chipul ei. În nimbul de lumină format de flăcăruile chibriturilor aprinse, chipul Luciei părea ireal de frumos. Nu ştiu dacă demersul nostru a reuşit şi, dacă a reuşit, nu ştiu cât de bine putea să le facă bieţilor părinţi să vadă chipul tânăr şi frumos al copilei iubite, profilat pe zăbrele.

Deţinutele de drept comun aveau asupra lor cărţi poştale (aveau dreptul să trimită acasă câte una pe lună). Aflând că noi suntem "politice" s-au oferit să ne cedeze cărţile lor poştale ca să comunicăm acasă ce se întâmplă cu noi. Ele ne-au învăţat să aruncăm scrisorile prin gaura din banchetă dar nu chiar în gară. Sigur, în gară aveau şanse mai mari să fie găsite de călători binevoitori, dar şi de agenţi ai Siguranţei Statului. Locul cel mai indicat era la macazuri, ceferiştii fiind oameni curajoşi şi obişnuiţi cu astfel de lucruri. Cartea poştală era înfăşurată în hârtia oferită tot de vecinele noastre şi pe care scrisesem: "omule bun, te rog, trimite scrisoarea la adresă." Am aruncat astfel câteva cărţi poştale rugând pe mamele noastre să înştiinţeze pe toată lumea interesată de soarta noastră. Când am ieşit din temniţă am aflat că unele din ele au ajuns la destinaţie.

La început solidaritatea omenească era mult mai mare. În scurtă vreme însă oamenii au învăţat cât îi costă această solidaritate, numită în limbajul justiţiei comuniste "ajutor legionar" şi "favorizarea infractorului" şi câte grade şi favoruri se puteau obţine prin denunţarea unor astfel de

"infracţiuni".

Deţinutele de drept comun au fost lăsate prin diferite gări, erau transportate pentru procese în diferite oraşe (Braşov, Ploieşti). Ele ne-au povestit că "Mislea-i închisoare grea / curge apă pe sub ea" şi că este închisoare centrală pentru delicte de tot felul (atât de drept comun cât şi politic).

Am ajuns la Câmpina, gara de unde urma să fim preluate de gardienii Misiei. Era dimineaţă. Am coborât din dubă într-un nor de vapori, ameţite de lipsa de aer. Aerul curat, înmiresmat cu acele arome specifice toamnei, ni s-a părut un dar divin. Era o zi superbă de început de octombrie.

Ne aşteptau doi gardieni, cu baionetele trase pe armele trecute neglijent peste umăr. Nu păreau de loc fioroşi, nu aveau aroganţa celor de la securitate. Convoiul nostru era evident că-i uluise. Poate că nu se aşteptau să fim atât de multe, poate că nu se aşteptau să fim atât de tinere şi atât de "intelectuale". Curând aveam să aflăm că eram primul grup de studente care eram trimise la Mislea fără proces, cu statutul de "reţinute la dispoziţia Siguranţei Statufui". Iaşul, Bucureştii au trimis la Mislea numai condamnate.

Închisoarea trimisese o căruţă în care s-au încărcat puţinele noastre bagaje. Noi, încolonate, trebuia să parcurgem cu piciorul cei 10 - 12 km care ne despărţeau de închisoare. Ne-am încfolonat, dar nici vorbă de marş, de cadenţă. Regimul acerb de înfometare de la securitate şi perioada scurtă de "refacere" la penitenciarul Cluj nu reabilitaseră în nici un fel siluetele noastre filiforme. Sub soarele de toamnă, acel soare care dă dureri de cap pe la nămiezi, paşii noştri deveneau din ce în ce mai şovăitori. Oamenii care ne întâlneau pe cale se opreau şi ne urmăreau cu uitătură lungă. Subţiri ca nişte nuiele, cu feţele palide, lipsite de obişnuitul bronz al verii, tinere şi, unele dintre noi de o frumuseţe remarcabilă, nu arătam de loc a delincvente. Apariţia noastrăf între cei doi gardieni era stranie chiar şi pentru cineva lipsit cu totul de spirit de observaţie. Norocul nostru a fost că însoţitorii noştri erau destul de îngăduitori cu noi. Nu ne-au forţat în nici un fel. Ne-au lăsat să ne prelingem printre coline şi livezi "la pas de voie".

Priveam cu nesaţ colinele somptuos împodobite de aurul toamnei ce însoţeau lunga depresiune a Mislei. Şoseaua şerpuitoare îmi apărea ca o netă şi brutală linie de demarcaţie între două planuri de existenţă, complet diferite. Rămâneau în urmă copilăria şi adolescenţa cu umbrele şi luminile lor şi se deschidea în faţă hăul închisorilor comuniste, care avea să ne surpe tinereţea (sau chiar viaţa) pentru cine ştie cât timp şi cu ce consecinţe. Căutam să-mi înăbuş senzaţia dureroasă de ruptură şi mă căzneam să mă las cuprinsă de frumuseţea zilei pe care Dumnezeu ne-o oferea ca o binecuvântare.

La un moment dat Sica a părăsit locul ei din şir şi s-a apropiat de mine. De altfel de mult nu mai respectam stricta înşiruirea două câte două cum ni s-a ordonat. Sica m-a prins de mână. Minunaţii ei ochi verzi erau aburiţi de spaimă, buzele livide, obrajii coloraţi nefiresc. "Ce trebuie să fac ca să nu leşin?" Am prins-o în braţe, era gata să se prăbuşească. Gardienii au înţeles imediat că i s-a făcut rău şi au ordonat un popas. Inima lor nu era încă asurzită de învăţătura marxist -leninistă, cumsecădenia ţăranului român, blajin şi îngăduitor, nu sucombase încă sub vigilenţa proletară. Ne aflam într-o poieniţă cu otavă mătăsoasă, Doamne, ce fericire să-ţi poţi prăbuşi truda pe iarba încălzită de soare şi să te odihneşti răstimp de o veşnicie!

Sica şi-a revenit aplicându-i noi metoda care avea să devină de-a lungul anilor singurul nostru mijloc de tratament; un masaj persistent la încheietura mâinilor, o uşoară presiune a tâmplelor, un masaj puternic pe umeri.

La promisiunea că nu vom "evada de sub escortă" gardienii ne-au permis să coborâm printre tufanii din vale pentru a ne rezolva unele stringenţe. N-am să uit o săteancă ce s-a apropiat de noi cu o sită de nuci proaspăt căzute din coaja verde - gardienii s-au prefăcut că nu observă. Pe valea Misiei încă nu se înstăpânise ura pentru "bandiţi". Văzându-mă cu părul alb mătuşa a crezut că sunt mai bătrână ca celelalte şi ca atare un fel de cap al lor şi s-a apropiat de mine.

"Ce făcurăţi, maică, de vă puseră la popreală, că tare mai sunteţi tinere şi frumoase?!"

Ce-aş fi putut să-i spun? "Suntem studente, maică şi noi credem că n-am făcut nici un rău. Noi vrem doar să ne putem ruga Bunului lisus şi Maicii Domnului, în limba noastră românească, noi spunem că este bun tot ce am moştenit şi nu vrem să fie aruncate la gunoi obiceiurile noastre strămoşeşti."

"Of, că friptă o mai fi inima mumelor voastre" a oftat bătrâna şi a plecat clătinându-şi a jale capul.

Cu puteri refăcute am pornit din nou la drum. Într-unui din sate ni s-a permis să intrăm într-o băcănie ca să ne cumpărăm ceva de mâncare. Singurul aliment ce l-am găsit au fost nişte covrigi. Nu toate aveam bani. Dar cum la securitate banii nu ne-au folosit, crezând că şi la închisoare va fi la fel, fetele care aveau bani au cumpărat covrigi pentru toată lumea. Am mâncat noi ceva din ei dar ce ne-a prisosit i-am luat cu noi, aşa cum erau, înşiraţi pe sfoară. Fiecare avea un şirag de covrigi, părea că ne întoarcem de la colindat.

Într-un târziu, când soarele se îndrepta spre asfinţit, coborât panta abruptă care cobora la închisoare! Coborârea sugera într-adevăr povârnişul spre iad. Mislea, aşadar! Prima impresie a fost o uluire. Închisoarea domina coama lină, aproape plată, a unei coline, în mijlocul unei grădini cu pomi fructiferi. Iadul ni se prezenta în înveliş de rai. Pere aurii, mere roşii, lăcuite de lumina apusului, străluceau festiv în frunzişul încă viu al copacilor.

Am intrat pe o alee lungă, străjuită de plopi fremătători şi de tufe de liliac pe care toamna începuse să-şi etaleze paleta de culori. Flori încă viu colorate păreau că nu se grăbesc să se ofilească sub sărutul brumelor, care mai întârziau să apară.

La capătul aleii se deschidea o poartă masivă peste care se arcuia dominatoare turla clopotniţei. Închisoarea apărea ca un masiv patrulater înconjurat de ziduri străvechi de mănăstire, înalte, sprijinite pe contraforturi puternice. În afara incintei propriu - zise sprijinite de zidurile masive, în dreapta porţii se aflau clădirile administraţiei. Spre stânga, o clădire cu etaj, discret străjuită de arbori, era destinată direcţiunii. Pe partea dreaptă a patrulaterului, tot în afara incintei, se afla carantina. Aici erau ţinute timp de două săptămâni loturile de deţinute care veneau de pe tot cuprinsul ţării. De aici se repartizau deţinutele la expirarea carantinei fie în secţiile de producţie, fie în secţiile închise. În faţa carantinei se afla magazia cu materiale pentru secţiile de producţie. Din faţa clădirilor de administraţie, perpendicular pe aleea cu plopi, se deschidea o altă alee care ducea la clădirile corpului de gardă.

Gardienii ne-au aliniat pe două rânduri în faţa birourilor administrative. Din prima încăpere, pe care scria ''Contabilitate", a ieşit directoarea închisorii. După ce a primit aportul gardienilor a ţinut să ne facă o primire de pomină. Cu timpul, ne-am obişnuit cu faimoasele "careuri" şi cu "discursurile" urlate peste ziduri cu voce tunătoare. Destul de repede le-am descifrat ambiguitatea, dar atunci, la primul

contact, directoarea ni s-a înfăţişat ca prototip al teroristei bolşevice şi ne-a înfiorat. Aveam în faţa noastră o femeie căpitan, luptătoare din ilegalitate, care ne vorbea cu voce dură, aproape bărbătească. Cuvintele biciuitoare erau impregnate de zeflemeaua, copios stimulată de şiragurile de covrigi din mâinile noastre.

Era bondoacă, îndesată, lipsită de orice farmec feminin, la prima vedere părea chiar urâtă. Purta părul prins pe ceafă într-un coc din care cădeau şuviţe rebele. În special bucla căzută pe frunte îi dădea un aer de permanentă răzvrătire. Avea ochi negri foarte expresivi, o privire directă, sfredelitoare, plină de cinism şi sarcasm dar scăpărând de inteligenţă. Îi plăcea să poarte în păr sau la reverul hainei o floare imensă, roşie, care varia după sezon. Preferate erau daliile.

Elena Tudor, fiică de sculptor, licenţiată în filosofie, era pe lângă director de închisoare, căpitan în M.A.I. şi deputat în Marea Adunare Naţională. Era cultivată, fără îndoială, avea predilecţie pentru lucruri frumoase, rafinate dar nu ştiu din ce spirit de frondă folosea cu voluptate expresii vulgare şi se purta în cea mai autentică manieră proletară. Atunci când nu purta uniforma se îmbrăca într-un fel care-i menţinea alura cazonă. Iarna purta un cojoc lung care te făcea să te gândeşti cu groază la Siberia şi să mulţumeşti lui Dumnezeu că cel puţin te aflai în ţară şi nu acolo.

Avea o voce joasă şi puternică pe care o folosea teatral atunci când avea chef să ne beştelească cum îi venea la gură: "neam, de traistă", "a doua coajă de la mămăligă", "protoplasme ce întindeţi pseudopode după mămăligă" şi multe alte epitete pitoreşti erau greu înghiţite de persoane cu educaţie aleasă. Afişa un dispreţ făţiş pentru informatoare, îi plăceau curajul şi spontaneitatea, dar uneori o ţinută perpendiculară i se părea impertinenţă şi atunci pocnea cu sete cu mâna ei lipsită de fineţe, care exprima patimă şi violenţă. Cu toată duritatea ei afişată, cu tot cinismul usturător, cu toate urletele ce treceau dincolo de garduri, cu toate palmele împărţite din când în când, în scurt timp Diri nu mai reuşea să ne păcălească. Deţinutele de drept comun o botezaseră Diri - neni. Noi n-am înţeles de ce această poreclă maghiarizată şi i-am spus simplu, Diri.

Într-un târziu aproape toată temniţa a înţeles că toate demonstraţiile lui Diri nu porneau din nevoia vulgară de a se îmbăta cu puterea ce o avea asupra destinelor noastre şi nici (în impulsul meschin de a se amuza cu un joc al terorii pentru care nu avea de dat socoteală nimănui, ci pentru a-şi masca decepţia cruntă şi amară faţă de felul în care se realiza un ideal în care crezuse şi pentru care luptase cu entuziasm şi bună credinţă. Pe acest fond de decepţie profundă Diri a venit în contact cu caractere puternice, cu valori morale de înaltă spiritualitate, victime care îşi surclasau schingiuitorii cu o nobilă generozitate. Cu inteligenţa ei pătrunzătoare nu i-a fost greu să facă paralele, să tragă concluzii. Diri a fost fără ăndoială un caz unic în peisajul nomenclaturii comuniste.

Nu-mi mai amintesc exact ce ne-a spus. Îmi amintesc întrebarea rostită retoric: "ce caută tineretul universitar într-o cauză definitiv pierdută? În lumea cea nouă, cea mai bună şi cea mai dreaptă, tinerii trebuie să se alinieze marşului triumfal spre gloria societăţii comuniste şi nicidecum agenturilor retrograde care nu mai au nici o şansă." Şi aşa mai departe...

În sfârşit şi-a dat seama că suntem atât de ostenite încât cuvintele ei nu mai ajungeau la înţelegerea noastră şi s-a potolit. Ne-a scutit de carantină, I-a chemat pe primul gardian şi i-a dat dispoziţie să ne introducă în secţia "reţinutelor". Primul gardian Agapie şi soţia sa Aurica ne-au luat deci în primire. Trecând pe sub clopotniţă, prin poarta masivă, am intrat în prima curte a închisorii. Aici se aflau magazia de alimente, bucătăria, baia cu duşuri, spălătoria cu troci din beton, dispensarul medical şi faimosul izolator, pe care, cu adevărat, aveam să mă conving mai târziu, curgea apă.

Izolatorul putea cu adevărat să-ţi trezească coşmaruri numai la vederea lui. Era format din patru celule de un metru lăţime şi doi metri lungime, cu nişte uşi metalice închise cu zăvoare imense la partea superioară. Păreau nişte cavouri. Toate se deschideau într-un culoar strâmt, atât celulele cât şi culoarul aveau geamuri înguste sus de tot, zăbrelite cu zăbrele dese. La capătul culoarului se afla carcera, un fel de dulap metalic atât de strâmt încât erai obligat să stai în picioare. În faţa izolatorului se legănau doi pini, în care, mai ales iarna, vrăbiile ţineau de urât pedepsitelor. Din izolator, dacă aveai noroc să-ţi introducă pat (ceea ce mie nu mi s-a întâmplat niciodată) şi te urcai pe spătar, puteai să vezi o frântură de cer, o creangă de pin şi eventual o vrăbiuţă, exact ca în poezia lui Verlaine, "Prison".

Dispensarul avea un cerdac închis cu sticlă şi amintea cel mai mult de vechea mănăstire. Avea un salon mai mare şi două mai mici şi dispensarul propriu - zis cu un birou pentru sanitar sau medic. Pe o latură era lipit salonul pentru bolnavele de tuberculoză.

În faţa dispensarului se aflau răzoare cu tufe de merişor şi flori de ţară, se simţea mirosul de regina nopţii. Sub zidul înalt tufe mari de "mărită-mă mamă" legănau bulgări de lumină în înserarea ce începuse să umbrească curtea. Mirosea a pâine coaptă, proaspăt scoasă din cuptor. Era pâinea pentru a doua zi, cinstitul sfert de pâine gospodăreşte dospită în albie şi coaptă pe vatră, rămăşiţă a "barbariei burgheze" care sub "fericirea proletară" avea să se schimbe în cărămida ("chirpicul") de mămăligă încruzită sau în turtoiul de mălai, amare şi cu gust de mucegai, uneori şi cu câte un şoricel imprudent căzut în plămădeală.

Între bucătărie şi dispensar se afla o altă poartă. Trecând prin ea ne-am pomenit în altă curte pătrată. Drept în mijloc se afla o minune de bisericuţă, cu pridvor, în stil brâncovenesc, înconjurată de o horă de castani mai înalţi decât biserica. Poleiţi cum erau în lumina apusului păreau torţe imense veghetoare în jurul bisericii. Uşa bisericii era întredeschisă şi printre stâlpii pridvorului se zărea catapeteasma, altarului, o minune de dantelărie în lemn, slab luminată de pâlpâirea a două - trei lumânări ce ardeau într-un sfeşnic. Mi se părea că Domnul binecuvânta în felul acesta tinereţea noastră eroică ce se încumeta să urce golgota închisorilor comuniste ce-şi prefigura piscurile de suferinţă. Un fior de emoţie ne-a încălzit inimile.

 Cu timpul vom afla că biserica avea valoare patrimonială. Pe o veche sihăstrie de lemn, voevodul Radu Paisie a zidit o biserică de piatră terminată în 1537 şi închinată Sfintei Treimi. Ea avea să înfrunte vicisitudinile vremurilor agitate de care s-a "bucurat" şi Ţara Românească pustiită când de năvălitori când de rivalităţile la domnie. Astfel, pe lângă turci, mănăstirea Mislea fu pustiită de Mircea Ciobanu. Luminatul domn Petru Cercel o va reface şi o va înzestra. Printre cei care i-au purtat de grijă se numără şi marele voevod Mihai Viteazu precum şi Matei Basarab care în 1639 eliberează mănăstirea de sub jurisdicţie grecească şi o dă spre cârmuire călugărilor români. Se cunoaşte şi un hrisov al lui Mihnea Turcitul, din 1616 cu privire la mănăstire.

Mănăstirea Mislea funcţionează până în anul 1869 când este transformată în închisoare pentru minorii delincvenţi. În 1924 este transformată în penitenciar central pentru femei. Biserica a fost puternic afectată de cutremurul din 1940. Ea a fost refăcută, iar la pictură au contribuit şi elevele legionare închise sub regimul antonescian. Se afla atunci la Mislea o secţie de deţinute politic, legionară şi comuniste deopotrivă. Trei din fostele pictoriţe amatoare de atunci aveam să le întâlnim chiar în secţia unde eram
conduse fiind reţinute de data aceasta de comunişti. De la ele am aflat că una dintre cele care au ajutat la refacerea picturii a devenit chiar pictoriţă de biserici. Bisericuţa avea să ne fie inimă de lumină în iadul de jale ce ne aştepta. Izvor de credinţă şi speranţă ea ne-a strâns în jurul ei cu o îmbrăţişare inefabilă. Duhul celor patru secole de rugăciuni ce s-au rostit la ceasurile de laudă ne-a dat tărie şi alinare. Avea să fie transformată sub ochii noştri în magazie de confecţii - acesta era preţul ca să nu fie demolată - dar şi aşa aura ei ocrotitoare nu ne-a părăsit. Orice suflet, oricât de slab, venea la zidurile ei ca la un alt zid plângerii şi din duhovnicia ei creştea dăruirea şi iubirea, da, iubirea într-un loc unde ura şi barbaria îşi făceau din ce în ce mai mult loc. A intra în biserică cu un braţ de cămăşi era un fel de premiu, era o bucurie imensă să te poţi închina în faţa sfântului altar, unde un Domn înlănţuit ca şi noi ne învăţa virtutea răbdării. Aici a intrat prin anii '50 soeur Marghita cu voia lui Diri şi a pus mâna pe biblia care se afla în interior. A deschis geamul de la proscomidiar şi a lăsat pe el biblia. Geamul închis fără foraibere permitea de acum ca biblia să poată fi ridicată de soeur Marghita ca să circule în temniţă şi să fie repusă ori de câte ori intervenea câte o percheziţie. Astfel biblia a circulat lungă vreme prin dormitoare. A fost repusă pentru totdeauna în fereastră atunci când Diri a fost înlocuită cu teroarea Vişinescu, Georgescu, Dorobanţu şi alţii.

Pe latura din faţa bisericii se aflau dormitoarele. O parte erau vechile chilii mănăstireşti, o parte erau clădiri noi refăcute după cutremur, toate pe două nivele, sprijinite pe vechile pivniţe mănăstireşti, solide încă, minunat boltite, bine întreţinute.

Pe latura stângă se afla o sală de mese folosită ca atare de deţinutele care lucrau la atelier. Erau mese mari de lemn cu bănci lungi şi un fel de cutii suprapuse în care deţinutele care primeau pachete îşi ţineau alimentele. Este vorba la acest moment numai de deţinutele de drept comun, singurele care aveau dreptul să lucreze. N-am ştiut dacă această sală era vechea trapeză a mănăstirii sau era o construcţie mai nouă. Tot pe această latură se aflau şi WC -urile turceşti, construite sub Diri, un obiectiv foarte salutar pentru întemniţate.

Pe latura din dreapta se afla o clădire cu un singur nivel format din două încăperi, unde stăteau deţinutele inapte de muncă. În spatele bisericii se afla un alt zid înalt şi gros care despărţea această curte de curtea atelierelor. Între biserică şi sala de mese se afla poarta prin care se intra la ateliere. Am trecut şi prin această poartă şi am traversat curtea atelierelor, unde deţinutele de drept comun torceau şi vopseau lână, torceau cânepă şi in şi ţeseau pânză ţărănească şi covoare persane şi olteneşti.

Un gard din scânduri despărţea curtea atelierelor de secţiile destinate "politicelor". Erau trei secţii despărţite între ele prin garduri înalte şi groase. În secţia I - a se aflau deţinutele politice condamnate drept criminale de război, secţia a II - a era destinată deţinutelor ce urmau să vină nou condamnate şi secţiile a III - a şi a IV - a, care acum formau o singură secţie, cea a deţinutelor la dispoziţia securităţii. Aici se aflau loturi de femei cu ancheta terminată şi aduse în aşteptarea proceselor ce urmau să se ţină, sau arestate, dar cu situaţia neclarificată încă. Mai târziu am aflat că în secţia I-a deţinutele stăteau numai în cursul zilei, iar noaptea dormeau în corpul vechi al clădirii. Tot în corpul vechi, pe colţ, afla şi o secţie secretă unde era şi Maria mareşal Antonescu şi Sanda Pop, tânără studentă condamnată la moarte într-un proces cu rezistenţa din munţi (lotul Dabija, ţin bine minte). Fiind micuţă şi slăbuţă, Sanda se îmbrăca asemeni unui băieţel de 10 - 12 ani şi în felul acesta a trecut de nenumărate ori, fără probleme, peste cordoanele securiştilor, făcând legătura între rezistenţă şi familii.

Corpul nostru se sprijinea pe zidul exterior, puternic fortificat şi se compunea din patru încăperi. În mijloc era un mic hol din care se intra în trei încăperi. În fund era o încăpere foarte mică, fără nici un geam, posibil să fi fost camera neagră de pedeapsă, dar acum nu avea nici o întrebuinţare, în dreapta era o cameră destul de mare, era şi sufragerie şi camera în care se stătea ziua. Avea mese şi laviţe de lemn şi un hârdău pentru apa de băut. Avea duşumele din scândură, toate străluceau de curăţenie deoarece săptămânal erau frecate cu leşie din paie.

Se formau echipe de serviciu care, pe lângă curăţenie aveau grijă şi de împărţirea hranei. Cu timpul serviciul acesta a revenit şefei de cameră care trebuia să fie o expertă în împărţirea ciorbei în aşa fel încât să revină fiecăreia câteva boabe de fasole, câteva bucăţele de cartof sau câteva zdrenţe de varză murată, acră de fulgera afară (după spusa bunicii). Era nevoie de a anumită mişcare a polonicului prin zeama chioară, cu timpul deveneai expert în această îndeletnicire. Numai la terciul de dimineaţă şi la arpacaşul de seară nu erau probleme. Cu arpacaşul era altă poveste. Trebuia să devii expert în a scoate rapid gărgăriţele ca să ai timp să mănânci mâncarea până la scoaterea gamelelor. Hrana ni se dădea în gamele militare sau străchini de metal şi orice ar fi fost se mânca cu linguri coclite, de foarte proastă calitate.

Mâncarea era adusă de la bucătărie de deţinute de încredere de la dreptul comun şi era lăsată la poartă (poarta iadului, cum spuneau ele sau poarta neagră). Aveam voie la o cană şi un lighean, lucruri extrem de rare şi de preţioase deoarece, neavând dreptul la pachete, nu aveam de unde să le luăm. Fericitele care aveau un lighean aveau şi angajate permanente la folosirea lui, mereu în aceeaşi ordine ca să nu fie supărare.

În afară de faptul că mâncarea era foarte proastă, slabă şi insipidă se mai adăuga un supliciu. Iarna era foarte rece şi vara foarte fierbinte, invers de cum ar fi trebuit să fie.

Pe peretele din fund al sufrageriei se lăfăia cu litere mari, roşii, o lozincă (amabilitate comunistă): "Să zdrobim fără cruţare ultimele rămăşiţe (de parcă rămăşiţele ar putea să nu fie şi ultimele) reacţionare şi fasciste, vândute imperialismului străin."

Îmi amintesc de o distinsă doamnă, soţia unui fost prefect într-un mare oraş transilvan, care mi-a spus într-o zi: "Tu, fătucă, eu când dau cu ochii de lozinca asta simt cum ceva mă şi pocneşte în moalele capului."

Mie personal nu-mi făcea nici o impresie. Mă gândeam numai că ei, comuniştii, erau rămăşiţe umane şi reacţionare vândute unei puteri străine de tot ce înseamnă ţara mea şi neamul meu. Dar inversarea valorilor le era specifică şi nu era de mirare.

Mi-am amintit de o întâmplare din copilăria mea. Bunicul meu dinspre tată (încă i se mai spunea "căpitan") era urmaş al răzeşilor aşezaţi de voevozii Moldovei pe dealurile Sorocii. Din curtea bunicului coboram direct în Nistru. Din grădina lui se vedea pe malul celălalt Mihailovca ucraineană şi tot pe grădina bunicului se afla şi biserica satului. Aveam cinci ani şi fratele meu trei când, la un Paşti (1928), fiind la bunicul în vizită, ne ducea de mânuţe la biserică. În Mihailovca, satul ucrainean de peste Nistru, vuiau tractoare, lumea era scoasă la lucru pe câmpuri şi ostaşi cu cartuşiere încrucişate pe piept foiau printre ei. Căciulile lor cu clapele ridicate, în mintea mea de copil, îi transformau în încornoraţi şi toată atmosfera mi se părea apocaliptică. Bunicul ne-a spus îngândurat: "Să nu uitaţi, copii, niciodată pe duşmanii lui Iisus. Ei nu vor aduce decât nefericire."

În dreapta se afla dormitorul mobilat cu paturi din metal aşezate pe trei etaje. Era destul de complicat pentru fetele de talie mică sau pentru persoanele în vârstă să urce până sus, păşind pe capetele paturilor ca pe o scară. Pe parcurs n-au lipsit nici accidentele. Mica (se numea de fapt Silvia, dar era micuţă) şi-a rupt coastele căzând la coborâre, iar pe Veronica am găsit-o într-o noapte agăţată între două paturi, imobilizată de o cumplită criză renală. Noroc că, fiind micuţă şi slabă, deci uşoară, am putut să o cobor în braţe ca pe un copil. În ce mă priveşte preferam să stau la ultimul etaj deoarece nu aveam tavan format din patul de deasupra. Dezavantajul urcatului şi coborâtului era dublat de faptul că sus se aduna un aer greu, încărcat de vapori, mai ales vara, iar lumina becului permanent aprins era atât de aproape şi de puternică încât o percepeam chiar dacă puneam peste ochi o basma sau un prosop.

             Paturile cazone aveau un fel de plasă foarte rară formată din benzi de tablă, care, prin multă întrebuinţare, se lăsau sub greutatea corpului. Aveam, de rău de bine, saltelele umplute cu paie mai mult sau mai mult tocate, după cum ne era norocul şi o perinuţă umplută şi ea cu paie sau cu tărâţe de paie. La început, când încă mai persistau urmele închisorii burgheze, fiecare pat avea un cearceaf din pânză populară, o feţă de perină şi o pătură cazonă, reformată de la armată, unele puternic impregnate cu miros de grajd. Pătura, de cele mai multe ori uzată, cu aspect de strecurătoare, era total insuficientă pe timp rece. Cu timpul ne-am învăţat să scoatem cearceaful de pe pat şi să aşternem sub noi un prosop. Aşezam între cearceaf şi pătură toate zdrenţele cu care ne îmbrăcam formând astfel un înveliş mai consistent. La frigul care ne pătrundea în oase fiecare "foiţă de ceapă" conta. De fapt ne număram anii de detenţie în ierni deşi şi verile aveau cortegiul lor de suplicii, mai ales când erau toride. Dar odată ce iarna trecea, anul se considera depăşit, atât de cumplită era teroarea frigului.

Intrarea şi ieşirea din dormitor se făcea cu un ceremonial, în prezenţa primului gardian. Cu timpul s-a transformat într-un adevărat ritual. Dimineaţa, la ora cinci, toată lumea trebuia să coboare imediat din pat şi să aranjeze paturile. Gardianul de serviciu intra în celulă când tot efectivul era aşezat pe două rânduri. Şefa de cameră dădea raportul (pentru aceasta trebuia să cunoască bine gradele. "Domnule (gradul), camera nr....cu un efectiv de ... prezentă pentru deschidere" sau, după caz, "pentru închidere" care se efectua la ora zece seara. La închidere veneau şi gardieni cu nişte ciocane de lemn cu care ciocăneau în zăbrele, vezi Doamne, ca să nu fie tăiate. Acum însă eram scutite de controlul zăbrelelor; primul gardian inspecta cum erau făcute paturile. Ceraceafurile trebuiau să fie perfect întinse în aşa fel încât, oricât de fleşcăite ar fi fost saltelele, muchiile să apară perfecte. Pentru aceasta colţurile cearceafului se înfăşurau pe picioarele patului din exterior spre interior. Cearceaful devenea atât de întins încât sub el putea să fie şi gol că tot bine arăta. Cu timpul reuşeai performanţa din primul foc, la început însă era destul de greu. Rigoarea aceasta n-a mai fost respectată când secţiile închise s-au aglomerat atât de mult încât zi şi noapte eram ţinute în aceeaşi încăpere. Ani la rând am visat că nu-mi reuşeşte facerea patului. Pătura se aşeza în lungime pe mijlocul patului cu o cută dublă, iar perinuţa se aşeza la capătul dinspre perete. În felul acesta dormitorul căpăta un aspect plăcut de dormitor de internat. În dormitor nu rămâneau decât fetele foarte grav bolnave, cu aprobare de la Diri. La acel moment Maricica L. cu o tuberculoză activă şi Maria M. cu o tuberculoză (sau poate cancer) ganglionară.

Culmea confortului de la Mislea o forma WC - ul. Acesta se afla într-un colţ al camerei, separat printr-un zid de rest, nu era turcesc şi avea şi apă curentă. În felul acesta eram scutite de tineta infamă. Modul de a-l folosi intim şi cotizat, caracteristic oamenilor, ni se părea un miracol.

În în spaţiul din mijloc rămas gol, paturile fiind înşiruite pe lângă pereţi, se afla o sobă din tablă pe suprafaţa căreia se afla nisip. Iarna, seara, la închidere, se făcea un pic de foc du câteva lemne şi câţiva cărbuni, care nu erau în stare să dea cât de cât căldură. Se făceau însă ceaiuri în ceşcuţele de metal personale şi se încălzea apă în sticle pentru dureri reumatice sau crize de ficat care se tratau cu căldură. Îmi amintesc cu recunoştinţă de F. F. care, cu o perseverenţă de soră caritabilă, îmi îngrijea un genunchi la care făcusem lichid şi un cot care îmi anchilozase flexibilitatea braţului. O botezasem "Soruca", pentru grija ce-mi purta.

Dar să mă întorc la punctul de la care am deviat. "Coana Aurica" ne-a făcut în cămăruţa goală o percheziţie corporală foarte decentă (rămăşiţă burgheză) şi am intrat în Sufragerie unde primul gardian ne-a oferit papul din arpacaş mai cleios decât la Cluj şi mai plin de gărgăriţe. Diri ne-a onorat din nou cu prezenţa ei. Vroia să afle personal, de la fiecare în parte, care era motivarea existenţei noastre într-o organizaţie subversivă, "de tip fascist, paramilitar". Clujul a fost mai eficient decât alte centre universitare, eram primul lot de studente oprit la Mislea şi cred că a impresionat-o mult prezenţa noastră în postura de delincvente. În sinea ei se revolta că nişte tineri puteau fi condamnaţi pentru că gândeau altfel decât şabloanele bolşevice. Noi eram epuizate, oboseala îşi spunea cuvântul, nimeni nu avea chef de polemică şi cu atât mai puţin să se acuze. A început cu Maricica, care a răspuns monosilabic, câteva cuvinte fără noimă, avea darul ei de a descuraja orice dispută. Mi-a venit i rândul, i-am spus că tatăl meu era din Soroca iar mama Cernăuţi, suficient motiv ca să nu-i iubesc pe cotropitorii locurilor în care m-am născut şi am crescut. Educaţia mi-am făcut-o la Liceul Ortodox (accentul l-am pus cât mai greu pe ultimul cuvânt) şi totodată cel mai românesc liceu din acest oraş cosmopolit, motive suficiente ca să resping o doctrină atee şi antinaţională.

"Dumneata sau eşti naivă (vroia să spună proastă) sau eşti de rea credinţă." Se uita la mine dintr-o parte, iscoditoare, voind să înţeleagă ce gândeam dincolo de cuvinte. Am simţit că-mi ies din sărite şi căutam să formulez o replică prin care să-i descurajez cheful de dispute, ceva de genul că n-are nici un rost să-mi discut opţiunile cu un adept al bolşevismului, doctrină în care libertatea de conştiinţă şi dreptul omului la opinie sunt crime de stat. N-am apucat să deschid gura când cineva m-a prins de mână. Era Ica. Am crezut că mi-a intuit mânia şi vroia să mă oprească de la o izbucnire inutitlă, dar când i-am prins privirea ceţoasă şi străină, mi-am dat seama că i se făcuse rău. Ica avea ochi superbi, albaştri, cu gene lungi şi negre care-i subliniau privirea caldă şi inteligentă. Ziua aceasta fusese mult prea obositoare pentru sensibilitatea ei. Diri, pusă pe harţă şi-a revenit brusc şi a întrebat cu vocea schimbată: "Ce se întâmplă?" "Se întâmplă că oboseala a depăşit de mult puterea noastră de suportabilitate", i-am răspuns. "Mergeţi imediat la culcare" ne-a spus. Am plecat cu Ica susţinută de mine şi de lulia dacă îmi amintesc bine.

În sfârşit în paturi! Paturi cazone, cu aşternut grosolan, dar paturi. Era pentru prima oară de la arestare când ne puteam întinde în paturi adevărate. Somnul nostru a fost adânc ca moartea.

Prima zi la Mislea în poziţia de "reţinute" începea cu a ne cunoaşte viitoarele colege. Am găsit aici vechi cunoştinţe de la Cluj, Zizi M. şi Maria R., fapt ce facilita integrarea noastră. Nu-mi amintesc numele tuturor reţinutelor din secţie, erau destul de multe. Îmi amintesc de Delia de la Timişoara, Mioara, Paula, Vetuţa şi Maria de la Braşov, fetele de la Constanţa, doamnele din procesul mare George Manu şi multe alte persoane care aşteptau clarificarea situaţiei lor.

Zizi era ceva mai mare decât noi. Ne-am întâlnit cu ea datorită Dinei, cu toate, sub cerul liber, într-o primăvară de vis, în Clujul adolescenţei noastre. Se caracteriza printr-un pragmatism puternic afirmat. Era curajoasă şi lucidă. Soţul ei, Ion Maruşca, paraşutat în 1946, a fost arestat şi ridicat de sovietici de pe stradă, fără să-şi poată anunţa familia ce i s-a întâmplat. Totuşi, printr-un miracol, lui Zizi i-a parvenit un colţ de hârtie pe care Ion scrisese câteva cuvinte prin care anunţa că este deportat în U.R.S.S. Zizi nu şi-a pierdut cumpătul, a primit cumplita lovitură fără să se lamenteze, cu hotărâre şi-a văzut de creşterea copilului, era o vitează. Din grupul nostru Veronica s-a ataşat foarte mult de ea.

Pe mine m-a atras în mod deosebit Paula A. Elanul, dinamismul ei erau molipsitoare. De statură mijlocie, slăbuţă, cu o înfăţişare plăcută, Paula era mişcare şi dăruire. Iată cum îşi aminteşte despre ea Ioana B:

"Am cunoscut-o pe Paula Hoaje Agapie în anii 1943 -1944 la Mislea. Paula era bolnavă, contractase un T.B.C. pulmonar datorită regimului aspru prin care a trecut la Siguranţa Statului din Braşov.

Paula studiase ştiinţele economice la Braşov fiind colegă cu Bebe L. Era şefa fetelor legionare de la Academia Comercială din Braşov, Academie care ţinea de Universitatea clujeană. Foarte bună româncă, Paula avea o fire veselă şi întreprinzătoare. În perioada 1946 - 1947 s-a căsătorit cu Jean Agapie, condamnat la mulţi ani de închisoare sub dictatura antonesciană, condamnare pe care avea s-o ispăşească în continuare şi sub dictatura comunistă. Soţia afară, soţul în închisoare, situaţie cu totul neobişnuită, posibilă totuşi în acele vremuri. Tot în anul 1947 a avut loc şi căsătoria mea cu Georgică. Viitorul meu soţ era tot din Iaşi şi era bun prieten cu Ionică (Jean), de altfel, colegi de liceu şi de clasă. Paula a luat parte la căsătoria noastră împreună cu Mioara M., Maria S. şi Maria P. A fost o nuntă frumoasă, intimă, plină de evlavie. Paula ne-a însufleţit pe toţi cu veselia ei şi cu frumoasele ei iniţiative.

Am revăzut-o în 29 iunie, tot în 1947. Casa ei era plină de studentele de la Academie. Paula era "în centru", numai suflet, optimism şi bucurie. Pentru noi toate era o româncă rar întâlnită."

Paula a fost arestată în mai 1948, aşa se face că am cunoscut-o şi eu la Mislea, în calitate de reţinută. Nu m-am mai încrucişat cu ea prin închisorile pe care le-am colindat. Atât ea cât şi Ionică vor ajunge în libertate în 1964. De altfel şi Ioana şi Georgică n-au fost scutiţi de temniţă. Arestaţi în 1953 în procesul paraşutiştilor, au primit fiecare câte 15 ani. Şi ei s-au eliberat în 1964.

Am reîntâlnit-o pe Paula în libertate, într-o împrejurare deosebită. Nepotul meu după frate (fiul Angelei) se căsătorea la Braşov cu fiica Auruţei. Paula, vecină bună cu Auruţa, m-a găzduit în casa ei frumoasă. Împreună cu Iulia, invitată şi ea la nuntă, am dormit, sau mai bine zis am vegheat, întâlnirea noastră fiind un prilej emoţionant de a depăna amintiri care, distanţate atât de mult în timp, nu mi se mai păreau atât de sumbre. Casa Paulei era o vilă superbă, ridicată cu trudă şi sacrificii împreună cu soţul ei, care avea aceeaşi fire dinamică şi optimistă. Ambii făceau parte din acei oameni care sfinţesc locul. Paula a murit în toamna anului 1992 în urma unei comoţii cerebrale. A fost înmormântată după dorinţa ei, în frumosul şi nobilul costum de Sălişte. Acum, când ambii s-au întâlnit pe celălalt plan al existenţei, îmi stăruie în minte mireasma florilor de ceară din casa lor. Avea o terasă acoperită cu sticlă şi împodobită cu o imensă floare de ceară care, în volute largi, acoperea întreaga suprafaţă. Când am fost la ei era înflorită. Zeci de umbreluţe înmiresmau întreaga locuinţă cu parfumul lor duhovnicesc, care se potrivea atât de bine cu sufletele nobile ale stăpânilor casei.

Mioara, din primul moment în care am văzut-o, mi-a sugerat un spic de grâu frânt dintr-un lan dat în pârgă sub soarele verii. Era frumoasă, fără îndoială, dar era ceva mai mult decât atât. Ochii ei foarte albaştri, părul ei foarte blond, sufletul ei foarte cald, bunătatea ei plină de naturaleţe, toate caliăţile ei confereau numelui "Mioara" ceva emblematic, ceva ce ţinea de mioritic. Nu ştiu cum a scăpat din primul val. Ştiu însă cum a revenit printre noi. Am reîntâlnit-o la Miercurea Ciuc, patul meu era alături de al ei. Condamnată la 20 de ani de muncă silnică în procesul paraşutiştilor, ca soţie a lui Ion Mircea Samuilă, Mioara revenise în închisoare cu o cruce atât de copleşitoare, încât inima mi se făcea mică, mică de tot , când încercam să-i cuprind greul. Ce umeri îi trebuiau ca să o poată purta?! Ca soţie trebuia să-şi plângă soţul executat în blestemata Vale a Piersicilor, ca mamă se mistuia de dor şi de îngrijorare pentru micuţa Mihaela, sortită să rămână fără dragostea părinţilor de la frageda vârstă de cinci luni.

Într-o seară, după ora 22, când sosea mult aşteptata clipă şi ne puteam întinde în paturi pentru somnul înfrigurat, străbătut de visuri, Mioara m-a luat de ureche, imaginându-şi o pâlnie de telefon şi a început să vorbească, duios şi sunător, cu Mihaela. În imaginaţia ei copila era bolnavă, coşmarul părea că nu se mai sfârşeşte. Cu toată părerea de rău, am trezit-o. Era năucită, nu prea ştia exact ce se petrecea cu ea.

 "- Iartă-mă, Păzi. Ştii, noi toate cele care am trecut prin drogare avem comportamente ciudate. Somnul nostru este de multe ori un chin. Coşmaruri cumplite ne torturează nopţile. Uneori bariera dintre real şi coşmar e atât de subţire încât nu realizăm din primul moment pe care din cele două coordonate ne aflăm. Uneori coşmarul e mai real ca orice alt fapt concret."

Am mângâiat-o fără prea multe cuvinte. Nu era pentru prima dată când sărmanele cuvinte mi se păreau necuprinzătoare.

Când m-am apropiat de expirarea pedepsei de 10 ani şi în mod normal trebuia să plec acasă, Mioara m-a rugat să trec pe la familia ei să le duc veşti despre dânsa. M-a încărcat cu tot felul de lucruşoare pentru Mihaela. O plătcuţă de rochiţă lucrată în broderie albă cu foarte multă migală,guleraşe şi jabouri, cordonaşe şi funduliţe, toate încărcate de broderii. Din pulovere vechi a scos fire de lână şi a tricotat două rochiţe: una albastră, alta roşie. Rochiţa roşie avea o bandă albă la poale pe care erau brodate în "artistic" scene dintr-un basm. Toate au fost lucrate pe ascuns, cu mare risc. Confiscarea lor ar fi fost un dezastru mai mare decât cele şapte zile de regim sever. Am reuşit să le plasez în bagajul meu de la magazie combinând din lucrurile brodate un fel de prosop. Numai că toarte aveau să mai aştepte patru ani în bagaj pentru că "eliberarea" mea a fost o sinistră farsă. După expirarea celor patru ani primiţi ca "supliment" am reuşit să scot lucruşoarele, mai puţin cele două rochiţe, care au fost transformate într-un pulover. A fost singura îmbrăcăminte mai caldă care mi-a ocrotit în cei patru ani plămânii ciupiţi de T.B.C. Crezând că plec acasă ataşasem toate lucrurile mele de un bagaj al deţinutelor care rămâneau încă mulţi ani în închisoare. În lunile cât am stat singură, fără nici un ajutor, rochiţele Mihaelei au fost singura mea salvare.

Am ajuns foarte târziu la Braşov, când şi Mioara era liberă, l-am dus lucrurile brodate, care oricum nu mai puteau fi folosite. Erau doar amintiri în care lacrimile se mai strecurau încă printre clipele disperării, înecate în negura trecutului. Mihaela era domnişoară acum, se pregătea pentru licenţă, ar fi dorit să-şi aleagă ca subiect literatura memorialistică în legătură cu lupta anticomunistă.

Mioara a trebuit să mai treacă printr-o cumpănă. A trecut şi ea printr-un accident cerebro - vascular. N-am să uit niciodată nedumerirea din frumoşii ei ochi albaştri:

"- De ce, Păzi? De ce a trebuit să trec şi peste acest prag?

- Nu ştiu ce să-ţi spun, Mioara. Poate era nevoie pentru desăvârşirea ta, sau poate vocaţia ta, ca a multor altora, este suferinţa."

Cea mai tânără deţinută era micuţa Sanda, în vârstă de câteva luni, născută în închisoare fără asistenţă medicală, botezată în sat de coana Aurica, cea care a avut curajul s-o încreştineze într-un moment când prunca se îmbolnăvise. Geta, mămica ei, ne lăsa să o asistăm când îi făcea băiţa, era jucăria şi bucuria noastră. Peste zeci de ani am întâlnit-o la hramul paraclisului ridicat de noi la Mislea, doamnă matură, nu-mi venea să cred că o ţinusem în braţe cândva. Păstra ca zestre de la mama ei povestea naşterii ei la Mislea, în condiţii groaznice, fără cel mai elementar ajutor.

Ritualul încarcerării noastre însă nu se terminase. Am fost duse la dispensarul medical unde un sanitar agramat ne-a controlat ginecologic. Am numit acest control "stupido", l-am găsit jignitor, şocant şi nejustificat. Apoi am fost duse la magazie ca să ne depunem efectele considerate în plus - era lăsat asupra noastră strictul necesar.

Magazia era în clădirea veche, la parter, în partea dreaptă a scărilor de la intrare. Era impresionantă intrarea în clădire. Scările largi erau din scândură, întreţinute foarte curat. Leşia de paie îşi spunea şi aici cuvântul. Pe margine scările aveau o dungă neagră pe care era interzis cu desăvârşire să calci deoarece încălţămintea făcea ceţoasă strălucirea negrului. În magazie erau rafturi pentru bagaje şi mirosea puternic a mucegai.

Seara, pe întuneric, ca să nu fim văzute de deţinutele de drept comun, am fost duse la duşuri. Era pentru prima dată când ne îmbăiam toate împreună dezbrăcate. Pudoarea noastră a suferit o nouă umilinţă. Duşurile nu funcţionau corect, erau când prea reci, când prea fierbinţi, nu ştiam încă cum poţi să te speli cu un cubuleţ de săpun ordinar de rufe de cel mult 2 cm, cum poţi în câteva minute să te speli şi pe cap şi pe corp în mod onorabil. Mai târziu, cele care am primit ani mulţi, am renunţat la cozi şi la părul lung. Părul tăiat scurt era mai uşor de întreţinut. Stupiditatea temnicerilor a mers atât de departe încât tunderea părului era considerată un semn de revoltă, de reacţiune, de legionarism.

La ieşirea de la duşuri am îndrăznit să intrăm în biserica deschisă. La îndemână erau câteva lumânări - am aflat mai târziu că le aducea coana Aurica pentru doamnele din procesul Manu - pe care le-am aprins. Dacă ziua ne impresionase arhanghelul de pe frontispiciul pridvorului ce ridica paloşul de lumină ca să oprească prăbuşirea îngerilor, acum în interior am admirat de aproape minunea de catapeteasmă şi ne-a impresionat icoana Sfintei Ecaterina, în mărime naturală, pictată alături de instrumentele cu care a fost torturată. Am privit roata din mâna ei dreaptă şi m-am cutremurat la gândul că o frumuseţe şi o strălucire ca a ei n-a putut să fie stavilă cumplitei barbarii de a o trage pe roată. Şi m-am gândit câtă cruzime poate ascunde bestia dezlănţuită în om şi mi-a fost frică, instinctiv, de ceea ce puteau pregăti în continuare cruzii noştri schingiuitori. Dar opţiunea a fost luată, riscurile au fost asumate, nu-mi rămânea decât să implor ajutor şi întărire de la cei tari ce au putut să se ridice peste neputinţa de a îndura.

Încet, încet am intrat în monotonia zilelor cenuşii care se desfăşurau una după alta, una ca şi cealaltă. Dimineaţa ne sculam cu noaptea în cap conform programului din închisoare, ne spălam cum puteam în ligheanele existente şi, după deschidere, treceam în sufragerie pentru terciul cel de toate zilele. Spuneam odată cu rugăciunea pentru masă şi o scurtă rugăciune de dimineaţă. Am remarcat că gardianul prim nu făcea alergie când ne găsea rugându-ne, dimpotrivă, îşi scotea chipiul şi aştepta cuviincios să terminăm. Aveam în secţie cărticele de rugăciuni şi chiar un Nou Testament, nimeni nu se formaliza de existenţa lor, nu eram deranjate sau percheziţionate. Printr-o premoniţie salutară am început să învăţ pe dinafară rugăciunea pentru mântuirea sufletului, rugăciunea lui Isaac şi a lui Efrem Şirul şi chiar întregul paraclis ce se spune la mâhnirea sufletului şi la strâmtorare, în scurtă vreme nici un fel de carte nu va mai lumina existenţa noastră.

Era cu noi o călugăriţă în vârstă, maica Natalia, care m-a învăţat că este suficient să spun zilnic "tatăl nostru" de 15 ori, să spun la necaz "o, prealuminate nor" şi în caz de moarte "lumină lină" care ţine loc de spovedanie, împărtăşanie şi lumânare pentru situaţii năpraznice. Mă impresiona câte mătănii putea să bată maica. Victoriţa a învăţat de la ea să împletească boabe de mătănii, mi-a făcut şi mie un şirag pe care am reuşit să-l scot din închisoare. Îl păstrez şi acum, îmi sugerează anii mei de temniţă înşiruiţi pe mătăniile sacrificiului. Într-o zi, nu mai ţin minte care dintre fete a rugat-o pe maica Natalia să mă îmbrace în veşmintele ei monahale. Se ştia că intenţionam ca, la sfârşitul facultăţii, după licenţă, să mă călugăresc sub numele de Anatolia. Acum erau curioase să vadă cum aş fi arătat ca maică. Pe atunci habar nu aveam că nu este voie să îmbraci haine monahale fără binecuvântare, iar maica Natalia, deşi sunt sigură că ştia lucrul acesta, nu s-a opus. Îmbrăcată în hainele de maică m-am simţit cumplit de vinovată că am acceptat să fac pe plac fetelor, dar nu din cauza canonului, ci din cauză că eu ştiam că niciodată, sub nici un motiv nu puteam să fiu maică.

***

Povestea s-a desfăşurat odată cu începutul anului 1948. Mă aflam într-o mare strâmtoare spirituală şi-mi intrase în cap că numai prin monahism puteam să-mi rezolv criza sufletească. Nu mă spovedisem de vreo patru ani, traumatizată şi de un şir de despărţiri, mi-am dat totuşi seama că nu pot face un pas atât de decisiv fără să mă încredinţez unui dohovnic. Într-o zi am intrat în biserica universităţii să mă

închin la o statuie, care reprezenta pogorârea de pe cruce. Maica Domnului ţinea pe braţe trupul Fiului Sfânt martirizat şi-L oferea lumii de necăjiţi care veneau să implore alinare şi ajutor. Picioarele Mântuitorului erau roase de prea multele sărutări aşternute cu evlavie pe parcursul unui lung şir de ani.

Am găsit la picioarele statuii o femeie care plângea şi mângâia în neştire chipul lui Iisus crucificat. Am simţit valul fierbinte al compasiunii covârşindu-mi inima şi m-am rugat cu toată fiinţa atât pentru ajutorarea acestei nefericite cât şi pentru ca să primesc şi eu un duhovnic. Şi s-a întâmplat (deşi eu cred că n-a fost o întâmplare) ca la ieşirea din biserică să mă întâlnesc cu Zorica (maica Teodosia de mai târziu) pe

care o cunoşteam de la F.O.R.S. (Frăţia Ortodoxă Română Studenţească) şi de la Muzeul Limbii Române unde lucra la dicţionarul recent lăsat de Sextil Puşcariu în seama lui Ştefan Paşca. Mi-a spus să mă pregătesc repede de drum căci voia să mă ducă la mănăstirea Sâmbăta, la părintele Arsenie. Mi s-au muiat picioarele. Oare fusese ascultată ruga mea? Oare mi se făgăduia ca duhovnic cel mai mare duhovnic al Transilvaniei de la acea dată?

La Sâmbăta nu se ajungea uşor de la Cluj. Legături proaste la trenuri, o bună distanţă de parcurs cu piciorul; Zorica fremăta de bucurie şi, deşi avea dificultăţi la mers, abia mă puteam ţine de ea. Cunoscută, iubită şi stimată la Sâmbăta, bucuria de a fi acolo îi dădea aripi. Mergeam în urma ei copleşită şi mă gândeam că tare bine ar fi fost să-l pot cunoaşte pe părintele direct, fără să-i fiu prezentată. M-am rugat să fie aşa. Doream ca părintele să mă înfieze fără să-i fiu prezentată.

Am ajuns la Sâmbăta pe la nămiezi. Zorica m-a lăsat în grija maicii de la bucătărie şi a alergat să-l întâlnească pe părintele Arsenie şi pe ceilalţi fraţi, părintele Serafim, părintele Justin şi alţii. În bucătărie am început brusc şi fără motiv să plâng; domol, cuminţi, lacrimile îmi şiroiau pe obraji. Maica îşi avea explicaţiile ei:

"- Aţi stat de vorbă cu părintele!

-    Nu, nici nu-l cunosc.

-    Nu? Atunci părintele v-a văzut şi v-a binecuvântat."

-    A venit un frate şi m-a poftit la chilie. Făcuse foc şi ieşise fum. Am deschis fereastra şi, cu paltonul pe umeri, am privit în decor. Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta era aşezată între munţii Făgăraşului într-un cadru de basm. La intrarea în mănăstire o cruce sculptată de părintele Arsenie, cu braţe egale, dădea impresia că stă în genunchi şi se roagă. Intre altarul pentru slujbele ce se făceau afară, fântâna Izvorul Tămăduirii şi biserica mănăstirii se afla un tămâiar construit dintr-un trunchi de copac în care ardeau permanent răşini, smirnă şi tămâie. Fumul albăstrui urca spre cer liniştit, o linişte desăvârşită stăpânea toată zarea până sub poalele pădurii. Sus munţii Făgăraş păreau că se bat în capete şi ocrotesc apa vie din poveşti. Albul zăpezii mărea impresia de unic şi de puritate. Eu îmi vedeam mai departe, liniştit, de plâns. La un moment dat un glas nespus de blând mi-a întrerupt duetul acesta tăcut cu natura şi cu plânsul: "- Ce s-a întâmplat? Am venit aşa cum ai dorit, eu sunt acela pe care îl cauţi. Sunt pregătit să te ajut."

M-am întors atât de brusc încât m-am descumpănit. O mână m-a şi ajutat să mă redresez. În faţa mea stătea un călugăr îmbrăcat în alb şi mă privea atent. Nici azi nu ştiu dacă părintele Arsenie avea cu adevărat ochi albaştri. Mie mi s-a părut că un cer infinit mă priveşte şi că vede tot, până în cele mai ascunse cute ale fiinţei mele. Dintr-o dată am ştiut cu claritate ce anume era grav în viaţa mea şi pentru ce anume am plâns. Mi s-a făcut frică şi m-a cuprins un fel de laşitate."- Mai trebuie şi ceva curaj, chiar dacă pe undeva mai sunt păcate. Cursa pentru mântuire este o cursă cu multe obstacole. Noi ne rugăm ca voi să le biruiţi. Vei veni în Săptămâna mare şi te vei spovedi şi te voi împărtăşi şi te voi ajuta să rupi zapisul cu cel rău."

Aşa am făcut. Am revenit în ajunul Floriilor. În anul 1948 Sfintele Paşti au căzut la 2 mai. Sărbătorirea Floriilor s-a făcut la altarul de afară într-un cadru paradisiac. Erau înfloriţi merii, pădurea era înverzită, genţianele colorau în viotet apele celor două lacuri în care se oglindeau, păsărelele se luau la întrecere cu studenţii şi studentele de la teologie de la Bucureşti şi de la Sibiu care dădeau răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Venise la Sâmbăta şi Maricica. Zorica era acolo şi m-a luat cu ea în chilia în care era găzduită de obicei. Atunci l-am cunoscut pe Leonida Plămădeală, mai târziu înalt Prea Sfinţitul Antonie, mitropolit al Ardealului. Atunci am vorbit cu părintele Stăniloae despre Lucian Blaga, atunci l-am ascultat pe părintele Arsenie cum predica în hohotele de plâns ale credincioşilor. Am fost consemnată la chilie ca să mă pregătesc pentru spovedanie. Bucuria nu mi-a fost mică deoarece mi s-a îngăduit să citesc Cărarea Împărăţiei, manuscris al unei cărţi pe care, spre nenorocul nostru, părintele Arsenie n-a mai avut răgaz s-o termine şi s-o publice. M-am spovedit în Miercurea Sfântă şi m-am împărtăşit în Joia Mare. Mă născusem a doua oară. La spovedanie i-am mărturisit părintelui că vreau să călugăresc. Părintele m-a întrebat:

"- Câtă certitudine ai că faci bine intrând în monahism?

-    99%, părinte.

-    Şi acel 1 % procent de îndoială cum se traduce?

- Mi-e teamă că n-am nici o chemare pentru monahism şi că nu aceasta este voia Lui Dumnezeu.

-          Dar, fată dragă, nu realizezi că acest procent de îndoială atârnă tot atât cât cele 99 de procente de certitudine? Uite ce vom face. Tu mi-ai spus că Maica Domnului este marele tău arbitru. S-o rugăm deci pe Maica Domnului să ne descopere care este voia Lui Dumnezeu. Eu
mă voi ruga pentru aceasta şi pe 15 august, care este una din marile zile închinate Sfintei Fecioare, vei veni să afli răspunsul. Eu te asigur că el va veni şi va veni atât de clar încât nu vei avea nici un dubiu cu privire la ceea ce vei avea de făcut."

Joi, la denie, am putut să cânt în strană împreună cu fetele de la teologie. La sfârşitul serviciului divin părintele m-a invitat, alături de Zorica, să iau masa care se dădea la trapeză, la miezul nopţii. Din acel moment nu se mai mânca nimic până în dimineaţa Sfintei învieri. Era o noapte bântuită de furtună, sălciile plângătoare măturau aleea care lega biserica de arhondaric. Era atât de întuneric că nu-ţi vedeai degetele în faţa ochilor. Părintele a luat o lumânare dintr-un sfeşnic şi ne-a luminat cărarea. Mergea în frunte şi o ţinea înclinată lateral ca să se vadă mai bine pentru toţi. Lumina se învârtejea în rotogoale mari dar nu se stingea. Mergeam alături de Zorica, uluită la culme, nu-mi venea a crede ochilor şi nu înţelegeam cum nu se stinge lumânarea sub rafalele puternice ale vântului. "Este ca în poezia mea, «Răpire«, mi-a şoptit Zorica". Într-adevăr aşa era. Când am ajuns în pragul uşii părintele a aşteptat să intre toată lumea, luminând intrarea. Noi eram ultimele. Când am ajuns în dreptul părintelui, l-am auzit spunând:

"- Ţine tu lumânarea şi nu te mai mira atât." M-am chinuit să ocrotesc flacăra cu mâinile, inutil, s-a stins pe loc.

"- Vezi că trebuie să înveţi cum să duci lumina", mi-a zis părintele.

"- N-am să fiu niciodată în stare să fiu o bună ducătoare de lumină, părinte", am zis şi i-am dat lumânarea stinsă înapoi.

"- Aha!", a spus Zorica. "A început şi ea să vorbească aşa ca la Sâmbăta!"

Părintele i-a dat lumânarea Zoricăi şi i-a spus:

 "- Păstreaz-o că tu ştii să preţuieşti ciurucurile de lumină."

Mi-am luat binecuvântarea de plecare în Lunea Sfintelor Paşti. Căzuse zăpada şi îngheţul, pădurea era arsă, merii opăriţi îşi scuturau floarea îngheţată, totul era atât de nefiresc şi de trist! Leonida m-a însoţit şi mi-a făcut şi o prezicere în legătură cu binecuvântarea pe care am primit-o. Părintele mi-a spus de câteva ori: "Dumnezeu să-ţi ajute, copilă!" şi mi-a dat cuvânt de învăţătură: "Cine caută să scadă la crucea sa, mai mult îşi adaugă!". "Te aşteaptă ceva greu, părintele era trist.", mi-a spus Leonida. Mă aştepta ceva foarte greu, cu adevărat. Ceva ce părintele văzuse deja.

A sosit 15 mai cu primul val de arestări. Au plecat în serie la mănăstire Zorica (maica Teodosia), Silviu (părintele Ioan), Bob (părintele Agenor). Despărţiri dureroase, mă părăsea familia de spirit. Şi, deodată, o mare bucurie: o scrisoare de la părintele Justin îmi comunica, în numele părintelui Arsenie, să-mi pregătesc plecarea la Vladimireşti pe ziua de 20 iulie. Părintele Justin urma să-mi fie călăuză. Aici voi aştepta răspunsul Maicii Domnului până la 15 august. Trebuia să-mi dau cât mai multe examene, să-mi pregătesc exmenul de licenţă, să-mi aranjez problemele familiale, binecuvântarea mamei fiind obligatorie. Părintele Justin îmi lăsa şi un cuvânt de învăţătură: "Ferice de cei ce ascultă de glasul conştiinţei care este o chemare lină a Lui Dumnezeu. Pentru ceilalţi vor veni necazurile care vor fi asemenea grosimii lor de urechi." Bucuria mea era fără margini. Numai că în ziua de 9 iulie am fost arestată. În 20 iulie eram în plină anchetă, 15 august m-a găsit încă în beciurile securităţii. Răspunsul Maicii Domnului era clar: nu mănăstire, ci închisoare.

***

Când eram scoase în curticica din faţa secţiei făceam exerciţii de respiraţie şi de înviorare, cele mai tinere făceau chiar exerciţii de gimnastică mai dificile. Cântam foarte mult, învăţam unele de la altele tot ce aveam la îndemână: rugăciuni, colinde, romanţe, arii celebre din opere, canţonete, cântece patriotice, şlagăre, arii populare. Tot ce se ştia de către una sau alta era învăţat şi armonizat, cântecul era bucuria noastră. Nu se cunoştea încă regula că în celulă nu se cântă, nu se vorbeşte tare, etc. Grupul nostru venise cu o melodie originală pentru colindul lui Gyr. Era compusă de profesoara mea de muzică Vali Corban de ia liceul meu din Cernăuţi şi era atât de frumoasă încât în timp a devenit colindul preferat al tuturor închisorilor de femei. Grupul nostru avea şi un canon considerat emblematic pentru tinereţea noastră:

"Puii mamei pe câmpie

 Şi uliul o să vie,

 Puii mamei, pui, pui, pui!"

Cum toate eram tinere, pentru cele care erau mai în vârstă şi aveau copii acasă, piuitul nostru suna răscolitor, nostalgic, plin de o resemnată tristeţe. Solistele noastre erau Angela şi Veronica. Angela cânta un foarte frumos Tatăl Nostru, Veronica aducea în temniţă rugăciunea noastră din tabăra de la Daneş.

Am învăţat unele de la altele şi tot ce se ştia în limbi străine. Malila ne cânta în macedo - română, cântecele ei erau pitoreşti, le ascultam cu multă plăcere. Nu învăţam numai cântece ci şi poezii, proverbe, sentinţe, rugăciuni, chiar frânturi de proză. Îmi amintesc de o frază din Ionel Teodoreanu, care a cunoscut o largă circulaţie prin închisori: "Anii mei tineri au sunat a cântec şi am trecut cu dragostea pe ei..."

Aveam câteva ace de cusut, câteva andrele, câteva de sculptat în os confecţionate din clame pentru păr, şi un briceag, o unealtă foarte utilă, care ţinea loc mai mult de foarfece. Nici prin gând nu ne trecea că toate acestea vor deveni în scurtă vreme C.D. - uri (corpuri delicte) pentru plăteai cu şapte zile de izolator, dacă erai descoperit la percheziţiile ce se repetau la intervale foarte scurte. Acum nimeni nu ne avea grija. Angela avea o fustă maro dintr-o stofă ce permitea cusutul la fir. A fost transformată în zeci de bucăţele pentru a se executa miniaturi migăloase, numai acolo, unde timpul se târa greoi ca o râmă, puteau fi executate; semne de carte, coperţi de album, goblenuri cu chipul Maicii Domnului şi al lui Christ încununat cu spini, sau mici tablouri cu reproduceri după Nicolae Grigorescu sau cu peisaje exotice care aminteau de reclamele pentru smochine şi curmale. Rochia în care am fost arestată avea în ţesătura ei fire mătăsoase în verde, roşu, galben şi alb. Toate firele au fost folosite la broderii, în scurtă vreme rochia mea arăta ca un ciur. Ciorapii din mătase vegetală (relonul nu era cunoscut încă) au fost transformaţi în fir de brodat sau în ciorapi tricotaţi într-o complicată reţea păianjen. Puloverele au fost desfăcute şi refăcute cu modele şi combinaţii complicate în stil norvegian sau gen dantelă.

Aveam chiar şi hârtie (în general ambalaje aruncate peste gard de deţinutele de drept comun) şi capetele de creion, lucruri despre care mai târziu nici nu mai putea fi vorba. Un timp s-a folosit săpunul pe care se imprimau cuvinte sau plăcuţele formate din tuburile de pastă de dinţi pe care se aşternea un strat -subţire de humă dacă se putea "şterpeli" din găleţile din care se spoiau celulele. Cât de preţios era un bulgăraş de humă şi câtă grijă de a-l trece cu bine prin percheziţii! Pe tăbliţe, cu ajutorul unui beţişor foarte subţire se puteau scrie cuvinte. Dar hârtia cea mai utilizată în închisori a fost memoria pe care s-a scris cu gândul.

Diri venea foarte des printre noi. Îi plăcea să stea de vorbă cu doamnele din procesul Manu. Îşi pusese în gând să ne reeduce pe noi? Dominatoare şi imprevizibilă, Diri avea, în felul ei, grijă de noi. Ne aducea cărţi, literatură rusă, e adevărat, dar avea grijă să fie din clasici. Aducea ziarul Scânteia ca să "prelucreze" cu noi articolul de fond, dar îl uita de fiecare dată, aşa că puteam urmări procesele politice care se ţineau lanţ. Din toate înţelegeam cu îngrijorare că justiţia comunistă nu era de loc preocupată să judece delicte, în fond, în spiritul adevărului. Securitatea elabora scenarii, "eroii" acestor scenarii erau snopiţi în bătaie până acceptau aceste scenarii, care pentru a fi "credibile" mai conţineau şi nişte fapte reale, iar justiţia nu avea altă treabă decât să confirme şi, eventual, chiar să mărească porţia de ani cu care eroii scenariului erau căpătuiţi. Poate că Diri urmărea să ne informeze, dar, cu cele citite, îngrijorarea pentru soarta noastră se adâncea, devenea chinuitoare. Uneori ţi se părea mai uşor de suportat certitudinea unei condamnări decât aşteptarea aceasta otrăvită de gânduri sumbre.

Uneori, Diri aducea cu ea o fetiţă (nepoata secretarei) ca să ne înveţe "Internaţionala" şi alte cântece "revoluţionare". Cuvintele stupide ne transformau brusc în afone. Cele "de sacrificiu" se chinuiau să le înveţe ca să nu fie dezamăgită copila, foarte entuziastă în candoarea ei.

Într-una din zile secretara (Dori) a venit cu cărţi poştale, spunându-ne că avem voie să scriem acasă o frază, două, convenţionale, că suntem sănătoase, că ne merge bine, că avem voie să primim un pachet de 3 kg de "alimente populare" şi ceva îmbrăcăminte pentru iarnă. Am scris cu multă emoţie cartea poştală. Chiar m-am bucurat că pot să-mi liniştesc mama. Ultima frază a fost scrisă de Angela (nora mamei după eliberare), nădăjduind că fratele meu va recunoaşte scrisul şi mesajul. Cenzorii nu s-au sesizat şi scrisoarea, cu un colţ rupt, a sosit la destinaţie. Mama a păstrat-o, este singura scrisoare oficială, scrisă de mâna mea, în cei 14 ani de detenţie pe care i-am executat. În apropierea Crăciunului pachetele au început să sosească, prilej de lacrimi şi de bucurie. Spre cinstea ei, Diri a dat dispoziţie să nu fie confiscat nimic aşa că au ajuns la noi şi alimentele "nepopulare" (cozonac, turtă dulce, halva şi altele). Am rămas impresionată cât de repede a învăţat mama cum se pot comunica veşti printr-un simplu pachet şi cum trebuie făcut un pachet ca să fie mai folositor. Ca să-mi dea veşti despre cei de acasă, mama s-a folosit de obiectele trimise. Astfel, pe un borcan cu alifie era scrisul Margaretei (duioasa mea binefăcătoare de la Cluj): "alifie pentru genunchiul lui Păzi". Peste lucrurile din pachet era o crenguţă de brad de care erau prinse două bomboane fondante îmbrăcate în staniol alb şi galben, culorile papale, culorile preferate ale Cameliei, micuţa şi iubita mea prietenă, fiica cea mare a Margaretei. Am înţeles că crenguţa a fost desprinsă din bradul împodobit de binefăcătorii mei (Margareta şi Gavrilă) pentru copiii lor, Camelia, Mircea şi Mihaela.

Ma - Mihaela era preferata mea. Ascultam acum cum mă chema din amintire cu râsul ei cristalin, gâlgâitor. În felul acesta am ştiut că familia este încă împreună şi că n-a avut de suferit în urma arestării mele. În pachet nu era nici un semn de la tata şi de la fratele meu, dovadă că nu erau împreună cu mama. Erau oare arestaţi? Mama făcuse cozonacul cu făină integrală ca să aibă aspect de pâine şi-l transformase în pesmet ca să tragă mai uşor la cântar. Pusese o bucată de halva în marmeladă, dovadă că halvaua nu era considerată aliment popular.

Alimentele ne-au prins bine un timp. Nevoia ne-a învăţat cum să ameliorăm cât de cât gustul insipid al mâncării de la cazan. Astfel, arpacaşul devenea mai comestibil cu "urmă de brânză" sau cu "aromă de cârnaţi". Nu mai spun cât de bine ne-au prins hainele călduroase pentru iarna care

bătea la uşă. Ani de zile mi-am încălzit pe rând oasele îngheţate în pieptăraşul ardelenesc trimis mamei pentru mine de părintele Agenor. Am aflat că era de la el abia după deliberare.

Bucuria noastră n-a mai cunoscut margini când secretara Dori a înqeput să ne sducă scrisori de la părinţi. Deşi trebuia să le retragă imediat după ce le citeam, Dori ni le lăsa până la sfârşitul programului ei de lucru. Când mi-a adus şi mie cartea poştală mi-a şoptit să fiu atentă că e "suprapusă" şi să i-o redau în acelaşi fel. Într-adevăr două cărţi poştale perfect suprapuse îmi aduceau veşti din două părţi. Una era de la mama; cu câtă emoţie le-a scris şi cu câtă emoţie le-am citit, cele câteva rânduri convenţionale! Nici cele mai desăvârşite imnuri nu puteau echivala bucuria şi lumina cu care mi-au încălzit sufletul cele câteva sărmane cuvinte. Scrisoarea mamei purta amprenta cenzurii. Numele celui despre care mama îmi spunea că mi-a trimis cojocelul era şters cu tuş negru.

A doua scrisoare era de la tata. I-am recunoscut scrisul caligrafic, ordonat. Îmi scria dintr-o localitate străină, semnase cu un nume aiurit. Stilul scrisorii era cel al unei scrisori de dragoste. Dori, tânără şi poate îndrăgostită, a riscat să încalce regulamentul care îmi dădea dreptul doar la o singură scrisoare, fiind bucuroasă în sinea ei că favorizează doi îndrăgostiţi. Gesturi tandre, gesturi emoţionante, pe care, încet, dar sigur, comunismul avea să le înăbuşe.

Astfel, zilele au trecut şi ne-am pomenit foarte aproape de Crăciun, departe de familii, fără brad, fără colind, fără daruri, fără clinchet de bucurii la fereastra inimii. Ca să trecem mai uşor peste acest prag ne-am hotărât să pregătim un program artistic pentru cinstirea primului Crăciun petrecut în închisoare. S-a stabilit un program şi s-au împărţit atribuţiile. Mie mi-a revenit sarcina să scriu o piesă de teatru şi s-o regizez. Pentru aceasta mi s-a dat un teanc de hârtie de ambalaj şi un creion şi am fost declarată bolnavă ca să pot rămâne în dormitor pentru liniştea de care aveam nevoie. În dormitor se aflau atunci Maricica L. şi Maria M. Mi-am propus să nu scriu ceva prea trist sau prea răscolitor. Doream să fie ceva care să ne scoată din realitatea crudă şi să ne ducă undeva, în uitare. Mijloacele de reprezentare, ca decor şi costumaţie, erau foarte reduse. Suplinite prin cuvinte făceau încercarea mea dramatică prea statică, prea descriptivă.

Maricica încerca să mă ajute cu sugestii. Dintre fetele clujene Maricica îmi era cea mai apropiată. Am fost vecine la Cernăuţi, am învăţat la acelaşi liceu, ne-am petrecut împreună vacanţele. La Cluj frecventam aceleaşi cursuri, stăteam în aceeaşi bancă, pregăteam împreună examenele. Purtam la fel părul, în cozi ridicate coroniţă în jurul capului, purtam aceleaşi fuste şi aceleaşi bluze lucrate în stil ie. Ni se spunea "bucovinencele", profesorii şi colegii ne considerau surori. Maricica era "sora cea frumoasă" şi aşa şi era. Avea ochi atât de luminoşi şi de expresivi încât compararea lor cu două stele nu era deloc o banalitate.

Eram nervoasă, nu-mi ieşea nimic ca lumea, organizatoarele mă presau, Crăciunul se apropia. În sfârşit am încropit un poem dramatic, o baladă medievală cu puţine personaje, în care cuvintele frumoase se străduiau să suplinească sărăcia celorlalte mijloace de expresie. Domniţa Mică, sechestrată în turnul cetăţii medievale, aşteaptă în anturajul doicii Gertruda şi a diacului Vitold pe Cavalerul -cruciat, care întârzie să revină din luptă. Într-un târziu soseşte la castel un Pelerin, care ar trebui să-i anunţe moartea soţului, dar nu o face. Cu multă răbdare el reuşeşte să o transporte pe domniţa Mică de pe treapta iubirii - eros pe treapta iubirii - agape urcând treaptă cu treaptă cele 12 praguri ce se desprind din epistola întâia către corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în binecunoscutul capitol 13. Domniţa Mică află astfel adevărul trist în momentul când era pregătită să-l suporte. Pelerinul pleacă după ce o înzestrează cu trei nemuritoare flori albastre: Credinţa, Speranţa şi Iubirea.

Cum s-a format decorul? O rochie albastră, drapată peste nenorocita de lozincă a format cerul. Cu două lanterne militare obţinute de la primul gardian s-au realizat două stele, suficiente să. pună în lumină personajele. O bancă ridicată în picioare, drapată cu un cearceaf, a format turnul. Cu pap din arpacaş şi cu hârtie de ambalaj s-a putut desena pe cearceaf o fereastră şi un aspect de zid. La piciorul turnului, o bancă învelită în foaie de cort militară a sugerat o stâncă. Cu o pătură cenuşie şi cu altă foaie de cort s-au realizat o cărare şi o pajişte. Restul, cufundat în beznă, putea sugera munţii şi pădurile care înconjurau cetatea.

I-am citit Maricicăi textul; după ce m-a ascultat cu atenţie, mi-a spus că-i place şi m-a întrebat cine va fi Domniţa Mică. l-am spus că m-am gândit la Angela. Avea o minune de păr blond numai bun să-l transformăm în coroană.

"- Te rog să mi-l dai mie. Îţi promit că voi scoate din el tot ce se poate, îmi place foarte mult personajul, îl înţeleg în profunzime, hai, te rog!"

Am rămas uluită. Cum să scol din pat un bolnav debilitat de febră ca să-l pun să rostească replici lungi, chiar dacă rolul îmi permitea s-o ţin aşezată într-un scaun!

"- Tu eşti nebună, îţi dai seama la ce te expui? Cum crezi că aş putea să accept un astfel de risc?

- Mai rău îmi va fi dacă mă laşi să zac aici sau pe o bancă în sufragerie (unde trebuia să se desfăşoare spectacolul). Chiar nu înţelegi? Dacă nu mă asculţi nu te vot ierta niciodată."

Maricica studiase la Conservatorul de artă dramatică din Cernăuţi şi din Cluj. Avea talent şi cunoştinţe în materie. Era subţirică, avea o siluetă delicată, sugera fragilitate şi gingăşie, avea o minunăţie de păr negru care putea forma o coroniţă, era şi ea foarte potrivită pentru rolul pe care şi-l dorea. M-am sfătuit cu fetele şi am ajuns la concluzia că nu avem dreptui să-i luăm Maricicăi bucuria de a participa la sărbătoarea noastră.

Pelerinul a fost atribuit Deliei, o fată înaltă, cu statură majestoasă, cu un chip frumos şi o voce foarte plăcută. Mărturisesc că mi-a plăcut enorm să o pun să recite întreg capitolul referitor la dragoste din scrisoarea Sfântului Apostol Pavel.

Cineva s-a gândit s-o invităm şi pe Diri, tot era singură în locuinţa ei de director. Invitaţia a fost primită. După închidere sufrageria a fost transformată în sală de spectacol. S-au aranjat două expoziţii. Pe un capăt de masă o expoziţie culinară prezenta pagode şi poduri exotice, flori suave pe torturi sofisticate, toate realizate din mămăligă, arpacaş şi legume scoase din ciorbă. Ieslea sfântă a fost realizată din paie împletite şi păpuşi din miez de pâine cu ochi de neghină scoasă din arpacaş şi cu coroane din tuburile de pastă de dinţi. Pe alt capăt de masă se aflau diferite lucruşoare brodate de noi şi miniaturi sculptate în os, adevărate obiecte de artă.

Diri a fost punctuală. Avea obişnuitul ei cojoc, dar pe sub el purta o elegantă fustă neagră, o frumoasă bluză albă brodată cu rafinament, având la corsaj obişnuita floare roşie. Era însoţită de secretara Dori, de coana Aurica, prima gardiancă şi de soţul acesteia, primul gardian Agapie.

Fetele tinere, cu voci cultivate şi frumoase au cântat strămoşeştile noastre colinde. Diri auzea pentru prima dată colindul nostru "Cerul şi-a deschis soborul", admirând frumuseţea cuvintelor şi armonia melodiei; avea să confirme la sfârşit această apreciere. Noi ascultam "O, brad frumos!" al lui Radu Gyr pentru prima dată în închisoare. Dacă în libertate ascultarea lui ne emoţiona, acum, când "şi-mi pare temniţa mormânt al tinereţii mele" devenise ceva foarte concret, lacrimile ni se adunau pe gene.

A venit şi rândul baladei mele. Cortina din cearceafuri ornate cu crenguţe de pin, furate din curtea dispensarului, s-a deschis şi a apărut decorul care a făcut impresia scontată. Diri a avut o mişcare de uimire când, la fereastra turnului, a apărut Maricica. Nu arăta deloc bolnavă. Era superbă cu obrajii aprinşi de febră şi emoţie, cu ochii strălucind de bucuria că era cu noi, împreună, cu coroniţa ei de păr negru împodobit cu flori de dumitriţe, şterpelite mai de mult din curtea dispensarului şi menţinute cu grijă în cănită cu apă.

Chiar de la primele replici ne-a uluit. Punea atâta suflet în pronunţarea cuvintelor, încât aveai impresia că vorbele se transformă în fulgi de emoţie şi de frumuseţe şi că zboară printre noi. Timpul părea că se dilată, zidurile temniţei s-au lărgit şi s-au îndepărtat, eram cu toţii în evul mediu şi sufletele noastre se scăldau în dragostea - agape.

Cortina a căzut şi ne-a readus în temniţă, în seara de Crăciun care, totuşi, ne-a adunat, temniceri şi întemniţate, la picioarele Pruncului Sfanţ.

Diri ne-a mulţumit şi a început să ne spună că se aştepta la un program impregnat de misticism. A încercat să ne spună că abordarea mistică a unor probleme crude de viaţă este o soluţie sortită eşecului, dar şi-a dat seama că rupe vraja şi s-a oprit. Atât Maricica cât şi eu am fost răsplătite din plin de surorile noastre, căci aşa ne-am simţit în seara sfântă, surori. M-au bucurat mult aprecierile Paulei şi a lui F. F. Erau spontane, pline de căldură. Le-am iubit mult că mă înţelegeau.

A doua zi, Diri a sosit în secţie odată cu terciul de dimineaţă. Mi s-a adresat cu o voce aspră şi mi-a spus să o urmez. Fetele s-au temut pentru mine. Diri m-a privit pătrunzător, dar eu, deşi mă aşteptam la represalii, nu eram de loc timorată. În hol, rămase singure, Diri mi-a spus:

"- M-aţi impresionat aseară. Mai ales Maricica m-a impresionat. Cred că voi nici nu realizaţi că în seara aceasta talentul vostru a triumfat pentru o singură şi ultimă dată. A fost unicul vostru succes. Tu nu vei putea scrie niciodată, iar Maricica nu va putea interpreta nimic. În lumea ce se clădeşte acum afară nu va fi loc pentru voi. Îmi pare rău, v-aţi născut prea târziu sau poate, cine ştie, prea devreme. Păcat! Ia vitaminele astea şi le administrează Maricicăi, cu grijă, fără să te vadă nimeni, cred că înţelegi riscul, am încredere în tine. Este foarte puţin, ştiu, dar e tot ce pot face."

Am rămas înmărmurită, riscul era enorm pentru un director de închisoare şi mă gândeam să refuz ajutorul, deşi pentru Maricica nu era deloc nesemnificativ. Dar înainte de a mă pronunţa, Diri, perspicace cum era, mi-a tăiat gândul:

"- Nu fi idioată! Ia-le şi spune-le celorlalte că ţi-am frecat ridichea."

Cine a cunoscut-o pe Diri cred că o recunoaşte perfect în această exprimare şi în acest gest. Un timp ecoul serbării noastre ne-a mai încălzit dârdâiala căci iarna ne învăţa acum ce înseamnă să stai ore întregi încremenit pe bancă, într-o încăpere încălzită doar de respiraţia noastră. Eram fericite că micuţa Sanda a fost predată în poarta închisorii rudelor anunţate să vină; în fond era singura fiinţă care locuia în temniţă fără nici un statut de "reţinut" sau "încarcerat". Auzeam, uneori, suspinul mamei Geta, a fost, cred, pentru prima oară când am perceput dureros de concret că noi, toţi "puii" înhăţaţi de "uliu", eram pentru mamele noastre călăi fără voie.

Într-o seară mi-a fost dat să asist la ceva tare ciudat. Fetele din Constanţa erau de serviciu la spălat sufrageria şi m-au rugat să rămân cu ele să le ajut. Am terminat foarte repede treaba, mai aveam timp până ce venea gardianul să ne introducă în dormitor (curăţenia se făcea după închidere). Fetele mi-au mărturisit pentru ce mă rugaseră să rămân cu ele. Una din ele stătea de vorbă prin spiritism cu fratele ei mort. Pentru ca el să vină trebuia spusă o rugăciune, cu credinţă, şi ele credeau că eu pot să spun o astfel de rugăciune. Am avut o strângere de inimă, dar n-am avut curajul să le refuz. Au aşternut pe masă o hârtie pe care aveau notate pe linia unui cerc literele alfabetului. În mijloc au aşezat o farfurioară pe care noi am pus două degete (arătătorul şi mijlociul) de la mâna dreaptă. Eu am spus rugăciunea pe care celelalte au ascultat-o cu atenţie concentrată. La scurt timp după ce am terminat am simţit o mişcare a farfurioarei. Atunci am ridicat mâinile şi la întrebarea "eşti aici?" farfurioara s-a mişcat pe rând la literele d şi a. Odată confirmarea primită, sora defunctului punea întrebări şi farfurioara se plimba în dreptul literelor formând cuvinte de răspuns. Îmi amintesc că ne-a spus că unele ne vom elibera la termenele stabilite de judecată, altele buluc (probabil prin amnistie), că eu, de pildă, voi primi opt ani (N-ar fi exclus ca securitatea să-mi fi fixat atât, dar completul de judecată să fi fost mai generos şi mi-a dat zece. Ceea ce n-a fost destul pentru că, datorită informatorilor şi rapoartelor temnicerilor, cei zece s-au făcut paisprezece.)

În toiul discuţiilor cu "spiritul" din dormitor a izbucnit rugăciunea ce se cânta seara, după rugăciunile spuse: "Ridica-voi ochii mei la ceruri." Cântecul răsuna "cristalin în noaptea friguroasă şi, brusc, farfurioara a înebunit. După ce o vreme s-a rotit bezmetic în câteva cercuri din ce în ce mai largi s-a oprit şi n-a mai vrut să meargă. Pentru mine a fost clar că spiritismul este ceva necurat, ceva ce ţinea de magie, că rugăciunea comună, mult mai puternică decât a unui singur om, gonea spiritul rău care se prezentase. M-a cuprins o mustrare de cuget copleşitoare (aveam senzaţia că am comis o blasfemie) şi m-am legat că niciodată nu voi mai participa la asemenea şedinţe. Am cerut iertare Bunului Iisus şi îngăduinţa să ajung cândva în faţa unui duhovnic ca să mărturisesc această participare. Ceea ce am şi făcut dar cu o|întârziere de 14 ani.

Şi aşa, mai cu foame, mai cu frig, mai cu mistuitoarele doruri pentru tot ce rămăsese "afară", a trecut iarna şi au început să se simtă şi în secţia noastră răscolitoare zvonuri de primăvară. Începusem să ne gândim cum vom face ca şi primele Sfinte Paşti să treacă peste noi cu blândeţe şi cu sfinţenie când, într-o zi de pe la mijlocul lui aprilie, primul gardian ne-a strigat de pe o listă pe toate cele care formam grupul de studente de la Cluj, adăugându-ne şi pe Victoriţa, o elevă pusă în legătură cu frăţiile judecate la Cluj. Am ieşit cu bocceluţele în mână din secţie, petrecute de fluturările de mâini ale celor ce rămâneau în urma noastră. Am strigat: "Adio, Soruca, adio, secţie a reţinutelor de la Mislea!"