Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 11

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Mesajul regal care prefateazã acest numãr al revistei, a fost transmis de Maiestatea Sa Regele Mihai în mod special fundatiei Culturale Memoria si revistei noastre. Mesajul a fost difuzat la spectacolul "Ne vom întoarcere intr-o zi" (recviem pentru martirii neamului), searã de poezie si muzicã, realizatã sub auspiciile Fundatiei, la Ateneul Român, spectacol ca a avut loc la data de 21 martie 1994. În acest mesaj, Majestatea sa pledeazã pentru importanta retrãirii adevãrului istoric. "O tarã fãrã trecut nu are nici un viitor. Ca sã putem merge inainte, trebuie sã plecãm de la ceva solid si acesta este Adevãrul Istoric."
Plecând de la memoria ontologicã - dihotomia memoriei istorice, pãrintele Galeriu vorbeste despre întelesuri foarte adonci, care reies dintr-un experiment istoric foarte dureros a memoriei istorice. În timp ce memoria ontologicã este "întipãritura chipului divin", fiinta umanã intrând într-un proces abisal de distrugere a spiritului si al sufletului. Solutia pentru vindecare este credinta în Dumnezeu.
Se reproduce harta României cu toate lagãrele de exterminare si închisorile care au functionat în regimul comunist. De fapt, fiecare numãr al revistei, de la primul la ultimul, include o copie a acestei hãrti.
Aceastã nouã rubricã este deschisã "Exilului Românesc", exprimânnd impresiile unoe personalitãti importante care au fost fortati sã-si pãrãseascã tara.
Vintilă Horia
Ce-ti doresc eu tie... Rubrica este inauguratã de Vintilã Horia, scriitor român a cãrui operã a fost scrisã în exil. Acestã nuvelã, intitulatã sugestiv "Moartea poetului", are ca idee centralã "gondirea arestatã". Mesajul operei pune în evidemtã rolul artistului ca martor al istoriei:"Dacã eu mor - afirmã poetul - nu va mai fi nimeni care sã poata spune acest lucruri." "Ce-ti doresc eu tie... Cãtre o regãsire în fiintã" este titlul unui eseu al aceluiasi autor, din care revista reproduce un fragment semnificativinclus în volumul "Mai bine mort, decât comunist - gânduri pe marginea unei istorii a viitorului" publicatã în 1990 la Editura Phoenix, Bucuresti. Radu Enescu - Vintilã Horia, omul, amicul Marilena Rotaru - Închid ochii ca sã trãiesc Autorii aduc un omagiu post-mortem marelui poet Vintilã Horia, care a murit în exil pe 4 aprilie 1992.
Aceastã rubricã va publica de acum înainte numai articole scrise de tineri, elevi si studenti, ei fiind viitorii constructori ai destinului tãrii noastre
Petre Guran
Autorul vorbeste, aducond argumente istorice si sociologice, despre procesul de distrugere a tãrãnimii de cãtre comunism.
"În 1948 ne-au luat muntele..." Rãscoala tãrãneascã din Muntii Vrancei - 23 iulie 1950 - Destãinuirile participantilor Unii supravietuitori ai terorii si ai inchisorilor comuniste aduc mãrturia suferintelor îndurate doar pentru cã s-au opus ororilor comuniste impuse ca literã de lege pentru constructia "noului regim"
Dr. Ovidiu Dinulescu
Autorul scoate în evidentã alte nelegiuiri comise de comunisti: arestarea, in noaptea de 8 mai 1959, a opt din cei 11 medici ai Spitalului Militar Constanta. capul de acuzare: "...grupul de medici...s-a dedat la acte dusmãnoase, calomniind Urss, negând realizãrile regimului si partidului nostru, opunându-se colectivizãri, fiind de acord cu contrarevolutia din Ungaria si împotriva interventiei armatei rosii acolo etc..."
Alexandru Tugui
Autorul, un specialist în stiinte economice, stabilit în Statele Unite, analizeazã mecanismul operatiunii unuia din renumitele SOVROM-uri (sov- sovietic; rom-românesc), ale cãror institutii economice înfiintate pe teritoriul tãrii noastre în "cooperare" cu sovieticii, au transformat România într-o "vacã de muls" pentru imperiul sovietic.
Gheorghe Boldur - Lătescu
Un reputat economist, autorul evidentiazã - pe baza unor date culese din statistici oficiale românesti sau internationale - subminarea deliberatã, de cãtre oficialii comunisti, a economiei,care dupa o jumãtate de secol de haos si de anarhie "controlatã", ajunsese in pragul decãderii.
Aleksandr Soljenitân
O adevãratã lectie de istorie, discursul reputatului scriitor rus dã semnalul de alarmã asupra destinelor generatiilor viitoare: "Nu, linistea nu promite sã coboare pe planeta noastr, si e nu ne va fi acordatã atât de usor. ªi totusi, este sigur ca nu vom fi travesat in zadar încercãrile veacului 20."
Mahatma Gandhi
Autobiografia lui Mahatma Gandhi, începutã în numãrul 3 al revistei noastre se continuã cu capitolul 8, dând posibilitatea cititorilor sã descopere viata acestui renumit condamnat politic al acestui secol.
Banu Rãdulescu, redactorul sef al revistei, aduce în discutie "renumitul" manual de istorie contrafãcut al lui Mihail Roller, "documentatia de bazã a acestui manual fiind Minciuna". Cartea lui Roller a fost "manualul" de propagandã al Partidului Comunist Român
Mihail Volenski
Este continuat interesantul eseu, bine cunoscut în Occident, care vine în beneficiul tinerilor mai ales. Aceastã nouã clasã socialã, pe care o numi "nomenclatura", ne apare ca un rãu total - o clasã de profitori si de pareziti - o inventie a ideologiei marxist-leniniste.
Alexandru Baciu
Autorul vorbeste despre diabolicul mecanism al creãrii - prin prsã - a "limbii de lemn", una din cele mai perfide mosteniri ale comunismului, revelând, de asemenea, ce se întâmpla în mass-media.
În aceastã rubricã sunt prezentate unele amãnunte despre Fundatia Culturalã Memoria, statutul sãu si unele actiuni întreprinse de acesta de la înfiintare.
Vladimir Catargiu
Autorul prezintã destinul tragic al unuia dintre cei mai de seamã reprezentanti ai miscãrii socialiste, un prieten apropiat al lui C. Dobrogeanu-Gherea si al lui Panait Istrati, condamnat la închisoare sub o acuzatie falsã, care a murit într-o închisoare comunistã si a fost mai târziu "reabilitat" post-mortem chiar de comunisti!
Catalogul" celor ucisi în lupta anticomunistã continuã cu partea a doua a parte a celor ale caror nume încep cu litera M.
Aceastã rubricã, prezentã de la primul numãr, este deschisã tuturor celor care, separati de rude si prieteni, încearcã sã afle ceva despre destinul lor
 


< Pagina precedentă