Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 13

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Sergiu Grossu
Autorul, care a petrecut multi ani în închisoare în regimul comunist si care a reusit sã fugã în strãinãtate, trãieste în Paris - insistã asupra articolului 18 din Declaratia Universalã (adoptatã în Paris, decembrie 1948), care stipuleazã "dreptul la libertatea de gândire, de constiintã si de religie", care a fost strivit de regimul comunist. El considerã cã dreptul cel mai scump si mai sfânt al omului este "dreptul la liertatea de gândire".
Se retipãreste harta Gulagului românesc, ea constituind una din emblemele revistei încã de la aparitia primului numãr. În textul tipãrit pe hartã, Fundatia Culturalã Memoria cere permisiunea actualului ministru al Justitiei, Gavril-Iosif Chiuzbaian, pentru a cerceta arhivele penitenciarelor comuniste în care multi români dispãrut fãrã urmã. Se asteaptã rãspunsul Ministerului Justitiei.
Pactul Ribbentrop - Molotov Aceastã rubricã include pactul Ribbentrop - Molotov, încheiat în 1939, mentionând protocolul aditonal secret, prin care au fost rãpite României Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta
Folclorul înlãcrimat al Bucovinei Aceastã rubricã publicã unele poezii care fac parte din folclorul bucovinean, poezii compuse de tãrani români care încã locuiesc în nordul Bucovinei, teritoriu furat de Uniunea Sovieticã si mai târziu atribuitã Ucrainei.
Grigore Caraza
Autorul, Grogore Caraza, accentueazã în articolul sãu cã a refuzat sã iasã din temnita comunistã. El a fãcut 27 de ani de temnitã în regimul comunist, iar în momentul în care comunistii l-au eliberat, acesta a refuzat sã plece din închisoare motivând cã toatã viata sa era ruinatã si cã îsi pierduse locul în lume. Este o poveste impresionantã, care scoate in evidentã nenorocirile fãcute de comunisti în viata oamenilor.
Eugen Măgirescu
Eugen Magirescu - autorul pãrtii întâi a articolului "Moara dracilor", ne povesteste cum, atunci când era student, a suferit torturi încredibile în închisoarea de la Pitesti, trecând prin acea "moarã a dracilor", organizatã de Securitate, în care studentii detinuti, asa-numitii "re-educati" erau fortati sã-si omoare colegii care refuzau sã fie "re-educati". Articolul va continua si în numãrul 14 al revistei noastre.
Rubrica debuteazã cu primul Comitet Central al asa-numitului Partid "Muncitoresc" din România, format în Februarie 1948, când, dupã alungarea regelui Mihai, comunistii erau liberi sã faca ce vor in tarã. Articolul enumerã toate "realizãrile" acestui prim conclav comunist. În continuare, articolul cuprinde "Organigrama Directiei Securitãtii Capitalei" stabilitã chiar în momentul înfiintãrii acesteia si functionând în perioada cea mai neagrã a regimului comunist (1948 - 1950). Interesante sunt profesiunile de bazã a celor care peste noapte au devenit ofiteri de Securitate. Articolul continuã cu un raport întocmit chiar de Securitate, unui anume Tudor Sepeanu, director al Securitãtii Capitalei, un personaj oribil, care a fost implicat direct în " fenomenul criminal Pitesti".Ceea ce este foarte interesant este cã acest raport a fost fãcut chiar de Securitate, cea care încearcã sã scape de responsabilitatea avutã în initierea si continuarea "fenomenului criminal de la Pitesti".
Grupul de rezistentã "maior Nicolae Dabija" România - a fost singura tarã în Europa de Est în care oamenii au luat armele în mâini si au luptat împotriva comunismului. Acest numãr al revistei noastre se referã lagrupul de rezistentã "maiorul Nicolae Dabija", care a luptat în Carpatii de Vest. Sunt reproduse 7 fotografii ale conducatorilor grupului, condamnati la moarte si executati. Este prezentat raportul facut în momentul executiei. La 45 de ani dupã ce au fost aruncati într-o groapã comunã, rãmãsitele lor pãmântesti au fost descoperite datoritã unui tãran, care întâmplãtor a fost martorul executiei. Revista publicã si lista unor membri ai Frontului Apãrãrii Patriei Române (o mare organizatie anticomunistã), care include printre altii - grupul Dabija, luptãtori ce au murit în luptele cu Securitatea si cei asasinati de Securitate dupã ce au fost arestati, fãrã sã fie judecati si o listã cu cei asasinati de Securitate, dupã pronuntarea de cãtre instantele judecatoresti a unei pedepse cu închisoarea.
Sunt prezentate câteva portrete, însotite de scurte curriculul vitae, ale unor personalitãti importante din armata românã, ucisi de comunisti în diferite moduri.
Alecsandru Gogorici
Inaintea venirii comunistilor la putere, toate scolile generale purtau numele unor mari personalitãti din istoria noastrã, din cultura noastrã, din stiintã, sau numele unor sfinti -pãrinti cinstiti de biserica noastrã. Cân d au venit comunistii, toate aceste nume au fost sterse de pe frontispiciile scolilor si înlocuite cu numere, ca si cum ar fi fost inchisori. În acestã rubricã, autorul Alecsandru Gogorici, vorbeste despre Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu, un liceu renumit în perioada celor douã rãzboaie mondiale, care l-a avut printre elevii sãi si pe regele Mihai, pe când era voievod de Alba Iulia.
Mahatma Gandhi
Autobiografia lui Mahatma Gandhi, un foileton care a început în numărul 3 al revistei noastre, continuă cu capitolul 10 - Ciuma neagră - dând posibilitatea tinerilor cititori români să cunoască viata unuia dintre renumitii condamnati politici ai acestui secol.
Gabriel Zbârcea
Aceastã rubricã este deschisã exclusiv tinerilor studenti. În acest numãr, Gabriel Zbârcea, absolvent al facultãtii de drept, publicã un articol intitulat "Despre indiferentã". În acest articol el vorbeste despre dorinta tinerilor de a vedea in oamenii politici, mai ales un model moral.
Vasile Gh. Baghiu
"În 1948 ne-au furat muntele..." Este publicatã a doua parte a acestui articol care consemneazã mãrturii ale unor tãrani participanti directi la rãscoala tãrãneascã din Muntii Vrancei - 23 iulie 1950. Prima parte a acestui articol a fost publicatã în numãrul 11.
Mihail Volenski
Se continuã publicarea eseului politic intitulat "Nomenclatura", arãtându-se în continuare ce au însemnat acesti "faraoni" comunisti care si-au speculat la sânge propriile popoare.
Sunt prezentate un numãr de actiuni ale Fundatiei Culturale Memoria - cea care ajutã la aparitia acestei reviste. Demne de precizat sunt douã lucruri: 1. demararea unui proiect al Fundatiei Culturale Memoria, intitulat "Tabãra de creatie Memoria",care va fi deschisã pentru o lunã în muntii Bucovinei (zona Câmpulung Moldovenesc); 2. Organizarea Concursului pentru cea mai bunã carte despre "Istoria Românilor sub regimul comunist (1945 - 1989)" . Concusul este deschis tuturor tinerilor istorici, inclusiv studenti, ponã la vârsta de 35 de ani. Cartea este menitã sã faca cunoscutã istoria noastrã sub regimul comunist.
"Catalogul" celor ucisi în lupta împotriva comunistilor este continuatã cu litera M. Sunt mentionati numai cei care au murit in închisori, nu si cei închisi, al cãror numãr este si mai mare.
În acesta rubricã, ca si în cele din numerele precedente ale revistei, publicã unele anunturi ale rudelor si prietenilor celor dispãruti, spre a afla de soarta lor, încercând sã le afle mãcar mormintele.
 


< Pagina precedentă