Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 2

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Ion Vianu
Autorul, prestigios medic psihiatru, a fost cel dintãi care a luat atitudine împotriva spitalelor psihiatrice din România destinate de Ceausescu sã-i interneze pe toti cei ce se împotriveau regimului comunist. Nedorind ca lumea intreagã sã-i eticheteze pe acestia "dizidenti " si nici ca lumea liberã sã mai acuze România cã are detinuti politici, Ceausescu a fãcut din toti opozantii sãi nebuni, internându-i cu diagnosticele de rigoare, în spitale psihiatrice. Dezvãluind mârsãvia regimului, dr. Ion Vianu a fost silit sã se exileze. Trãieste actualmente în Elvetia, dar nu conteneste sã iubeascã România, luptând pentru democratie si drepturile omului. Prezentul articol dezbate o problemã etern umanã: ce ne este îngãduit sã uitãm si ce nu trebuie sã uitãm niciodatã. Practic, sã nu uitãm crimele, ca ele sã nu se mai revinã vreodatã.
Se repetã harta Românieie, hartã care marcheazã toate închisorile si lagãrele în care au pierit sute de mii de oameni, detinuti politici.
Banu Rădulescu
Autorul articolului continuã sã jaloneze etapele masacrului din închisoarea Pitesti, pus la cale de Securitate împotriva tineretului român, opozantul cel mai viguros al comunismului, studentimea (vezi si numãrul 1 al revistei).
Rubricã dedicatã marilo personalitãti culturale românesti care, desi au prins marea explozie luminoasã a revolutiei din decembrie 1989 (revolutia furatã) - cum se stie, n-au mai avut rãgazul sã-si aducã aportul la redresarea tãrii, fiindcã, bãtrâni fiind, i-a secerat cutând moartea.
Ernest Bernea
Ernest Bernea a fost unul dintre marile spirite ale României. Filosof, scriitor, antropolog, etnolog, etc., elev al lui Heidegger, fost acuzat de regimul comunist pentru ... crestinismul sãu. Fãrã sã i se fi adus vreo culpã anume, el a îndurat în comunism circa 16 ani de închisoare, lagãre, deportare etc. În acest articol este vorba de ultimul interviu pe care Ernest Bernea l-a acordat cuiva, si el a fost dat mai tânãrului sãu prieten, Banu Rãdulescu (din întâmplare redactor-sef al revistei MEMORIA ), cu care gânditorul Ernest Bernea si-a împãrtit zile si nopti la canalul mortii, Canalul Dunãre - Marea Neagrã, sortit de regimul comunist sã însemne "mormântul burgheziei", în realitate "mormântul libertãtii si democratiei". "Cununa de spini", "Între tãcere si mãrturisire", si "Tristetea" sunt trei eseuri ale lui Ernest Bernea - publicate pentru prima datã, incitante prin forta argumentatiei, un efectiv îndemn de a reflecta la propria noastra existentã, dusã în libertate si credinta în Dumnezeu.
Aceastã rubricã este la dispozitia tuturor celor ce-au suferit prin locuri de deportare, închisori, lagãre, domiciliu obligatoriu etc. "institutii" create de regimul comunist. Fireste ea va rãmâne mereu insuficientã, cãci numãrul celor ce au populat aceste locuri este de ordinul sutelor de mii, poate chiar milioane. Fãcând loc cu precãdere marilor spirite românesti, aceste locuri - multi murind pe acolo - rubrica rãmâne deschisã si celor mai putini notorii (tãrani, muncitori etc.) urmând sã ilustreze nu atât suferinta lui x sau y cât supliciul la care a fost supus un întreg popor, aflat sub opresiunea regimului comunist. Aceasta spre stiinta generatiilor mai tinere.
Bucur Stănescu
Prin Aiud - a altã închisoare de groazã a comunistilor s-a perindat aproape toatã floarea intelectualitãtii românesti, formatã în idealurile democratiei. Autorul, scriitor de profesie, descrie în acest fragment un înãltãtor moment de solidaritate al detinutilor politici.
Gh. Calciu Dumitreasa
O succintã însemnare din temnitã. Autorul a îndurat ani grei de închisoare, mai întâi ca student (a trecut prin calvarul de la Pitesti), apoi ca preot. A fost unul dintre cei mai tenaci luptãtor anticomunist, de notorietate europeanã. Nereusind sã-l învingã, Ceausescu a ordonat expulzarea lui din tarã. Horia Stanca - Jilava 52 Autorul, scriitor consacrat, diplomat de carierã, ne relateazã în acest fragment desprins dintr-un roman conceput, documentar câteva aspecte surprinse de el în anii detentiei sale în una din cele mai sumbre închisori, Jilava, prin anul 1952, când teroarea comunistã era la apogeu.
Onisifor Ghibu
Autorul a fost întemeietorul scolii românesti de pedagogie si educatie nationalã. Când sovieticii au ocupat România (23 august 1944) l-au dat afarã din Universitate si Academie si l-au arestat. În textul de fatã sunt câteva amintiri din prima sa detentie, consemnate chiar în lagãr. Era în perioada de început a guvernãrii comuniste, când teroarea nu apucase sã se întindã la dimensiunile tãrii.
Rubrica abordeazã problema teritoriilor românesti, care sub presiunea lui Hitler si Stalin, au fost rãpite României.
Paul Cernovodeanu
Se continuã relatarea începutã în primul numãr al revistei, despre ilegitimitatea rãpirii de cãtre rusi a acestui teritoriu strãvechi românesc, dezvãluindu-se jocul de culise al marilor puteri europene de la începutul secolului în care Basarabia era mâna acestor puteri doar o oarecare mizã, marfã de târg.
Mari personalitãti culturale, artistice, stiintifice etc., oameni care au dus faima tãrii si în strãinãtate, au fost aruncate de comunisti in inchisoare, spre a fi distruse. Biografia si operele lor trebuiau sã disparã cu desãvârsire din tezaurul spiritual al tãrii si tinerele generatii sã nu mai cunoascã nimic despre ei. Prin rubrica de fatã se încearca repunerea lor în circuitul spiritual românesc
Mircea Vulcănescu
Sunt trei poeme construite într-un triptic monumental, de o mare fortã poeticã si originalitat. Au fost salvate ca prin minune de la repetatele perchezitii ale Securitãtii si gãsite de fiica poetului într-o servietã. Se publicã acum pentru prima datã. Starea I-a - Litanii pentru apã Starea a II-a - Litanii pentru ghiatã Starea a III-a - Litanii pentru aburi
Stefan J. Fay
Personalitate marcantã a vietii culturale românesti, dominond gândirea filosoficã, teologicã, economicã în deceniile III, IV si V, parte din V, Mircea Vulcãnescu a fost aruncat în închisoare si ucis acolo. Stefan J. Fay consemneazã în aceastã scurtã notã un aspect mai putin cunoscut marelui public: faptul cã Mircea Vulcãnescu era si un mare poet.
Regimul comunist n-a putut anihila chiar toatã pleiada de mari personalitati românesti, cãci multi muriserã înainte de a lua comunistii puterea, iar altii au fost surprinsi de eveniment pe când se aflau deja in strãinãtate, de unde nici nu s-au mai întors. Regimul însã a gãsit solutia sã se rãzboiascã si cu acestia: i-a cenzurat. Pe unii în mod radical, fãcând abstractie în totalitate de existenta si de operã lor, iar pe altii, neputond sã-i evite, sanctionându-le opera cu foarfeca cenzurii. Asa, decenii si decenii de regim comunist, tineretul studios n-a putut nici mãcar sã cunoascã numele unor mari oameni de culturã care, la un moment dat, au fãcut gloria culturii românesti. Rubrica de fatã încearcã sã-i readucã în actualitate, marcând valorile perene si nu conjuncturale ale operelor lor.
Nae Ionescu
Filosof, logician, profesor, ziarist Nae Ionescu a fost o strălucită personalitate a culturii române afirmatăîn deceniile dintre cele două războaie mondiale. Fără a ne feri de adevărul că multe jaloane oferite de opera sa n-au fost faste pentru cei ce l-au urmat neconditionat în curentul său filosofic "trăirismul", revista noastră nu poate evita să-i consemneze, fie si periodic, acele pagini din opera sa ce-si păstrează vloarea si azi.
Nae Ionescu
Filosof, logician, profesor, ziarist Nae Ionescu a fost o strãlucitã personalitate a culturii române afirmatãîn deceniile dintre cele douã rãzboaie mondiale. Fãrã a ne feri de adevãrul cã multe jaloane oferite de opera sa n-au fost faste pentru cei ce l-au urmat neconditionat în curentul sãu filosofic "trãirismul", revista noastrã nu poate evita sã-i consemneze, fie si periodic, acele pagini din opera sa ce-si pãstreazã vloarea si azi.
Emil Cioran
Se stie, Emil Cioran, gânditor de notorietate, trăieste azi la Paris si face gloria culturii franceze si universale. Prea putini stiu însă că el este român si că la acapararea de comunisti a puterii din România, el se afla în exil in Franta de unde nu s-a mai întors. Mai înainte însă de a opta pentru exil, el si-a desfăsurat o intensă publicistă in tară - ca eseist, dar si ca ziarist si aici în România, s-a consacrat... În articolul de fată (publicat în 1937) el face elogiul unui mare gânditor si logician româm, Nae Ionescu, căruia i-a fost elev.
În acastã rubricã sunt evidentiate ideile democratiei, arãtându-se prin contrast, cât de grave prejudicii au adus omenirii regimurile totalitatare, mai ales comunismul, frustând omul de toate drepturile lui.
Aleksnder I. Soljenitin
Marele scriitor rus demonstreazã de ce comunismul , alimentat din utopii, nu putea reusi si aratã cã pentru omenire nu existã altã cale decât democratia.
Este întrebarea clasicã, actualã mereu. Carte româneascã de învatãturã Sunt redate câteva articole dintr-un vechi document de arest penal românesc (1646) pe care, parcurgându-le, afli pedepsele pentru crimele comise nu numai în comunism, ci si de actuala conducere neo-comunistã, crime ce rãmân în continuare nesanctionate (vezi "mineriadele").
Cunoscând faptul cã - asa cum se spune în articolul-program al revistei: "memoria nici unui popor nu se fundamenteazã în gol, ci în deplinã concordantã cu memoria altor popoare, vecine sau îndepãrtate", prezenta rubricã spicuieste din ideile marilor gânditori ai lumii, scotându-le în evidentã pe acelea care au servit si vor servi întotdeauna drept repere indispensabile unei vieti democratice si drepturilor omului.
Mahatma Gandhi
Încercând sã de o definitie patriotismului, Gandhi spune: "Numai în armonie cu credinta în Dumnezeu actele politice au valoare".
În acastã rubricã se aratã cã a existat o notã comunã tuturo r serviciilor secrete, represive, din fostele tãri comuniste, asa fel cã se poate servi de o international a terorismului comunist care a functionat pe toate meridianele lumii, urmãrind sã striveascã orice opozitie si sã facã din fiecare om un robot, aservit total ideologiei comuniste.
Reiner Kunze
Lirica Scriitor german de renume, Reiner Kunze a trãit în fosta RDG si imediat dupã prabusirea regimului comunist de acolo, a reusit sã intre în posesia dosarului sãu de urmãrire întocmit de STASI, organul represiv al comunistilor din RDG, organ similar cu Securitatea din tara noastrã. Publicãm frgmente din acest dosar întrucât, prin modalitãtile în care era vânat pas cu pas acest scriitor, cazul are o mare putere de generalizare, cãci tot asa s-au petrecut lucrurile si în România, exact dupã acelasi tipic.
Urmãrind distrugerea fizicã, biologicã, a detinutului politic, comunistii au aplicat toatã gama de crime posibile, de la bãtãi, schingiuiri, izolare totalã de familie, izolare între ei, înfometare, munci silnice inumane, lipsa oricãrei asistente medicale, groaznice conditii higienice etc. pânã la uciderea directã, prin glont sau mai reaua ucidere, cea lentã, picãturã cu picãturã. Acest tratament a fost aplicat tuturor, fãrã exceptie si dacã dintre sutele de mii de detinuti politici (unele statistici dau cifre de câteva milioane) au reusit sã supravietuiascã, se poate spune în mod cert cã nici o victimã n-a mai iesit din temnita comunistã cu sãnãtatea întreagã. Au fost însã unii detinuti politici care, prin atitudinea lor dârzã, prin inflexibilul lor caracter, de o moralitate exemplarã, au stârnit în mod special ura comunistilor, fãcându-i sã-i ucidã dupã o suitã de chinuri. Moartea acestora a fost cu adevãrat o moarte de martiri.
George Brãtianu a fost un mare istoric român, de talie universalã, afirmat între cele douã rãzboaie mondiale. Operele lui, opere de referintã în multe probleme de ordin istoric, stau cu cinste în cele mai mari biblioteci ale lumii. Aruncat în temnitã imediat dupã ce comunistii au luat puterea, acestia i-au conditionat eliberarea de dezicerea de operele sale, mai ales de acele scrieri, care demonstrau fãrã nici un dubiu cã teritoriile rãpite de sovietici României au fost întotdeauna românesti si rusii nu au nici un drept supra lor. Refuzând sã facã acest lucru, el a trebuit sã moarã în chinuri greu de imaginat, în închisoarea Sighet (23 aprilie 1953). Moartea lui ne este descrisã de episcopul greco-catolic Alexandru Todea, închis si el la ora aceea în aceeasi temnitã.
Este necesar ca lumea sã-i cunoascã si pe cei care au legiferat crimele, le-au organizat si le-au pus in practicã în numele comunismului "cea mai umanã orânduire socialã", cum aclamau de la tribunã cei mai odiosi asasini, cocotati în fruntea popoarelor prin violentã si fraudã, cu misiunea desartã de a-i ferici pe toti, când ei nu urmareau altceva decot îngusta si egoista lor fericire.
Unul dintre cei mai cumpliti cãlãi comunisti. Lucrând în sistemul represiv sovietic încã din 1921, a fost numit de stalin sef al NKVD-ului în 1938 unde a functionat pânã în 1953. Este responsabil cu uciderea a milioane de oameni. Sub directivele lui s-au organizat serviciile represive în toate tãrile din Estul Europei, cãzute imediat dupã cel de-al doilea rãzboi mondial în aria de influentã sovieticã.
Se continuã "catalogul celor ucisi în lupta comunismului", catalog deschis în primul numãr al revistei. Este vorba despre cei ucisi direct de Securitate, stiuti în mod cert si nu de cei dispãruti în mod misterios, cunoscuti doar de cãlãi.
O rubricã de tragicã corespondentã, pusã la dispozitia copiilor,fratilor, surorilor, prietenilor etc., doritori sã afle fie si cele mai sumare amãnunte despre cei dragi, dispãruti fãrã urmã în temnitele comuniste sau în deportare, domiciliu obilogatoriu, exil, etc.
 


< Pagina precedentă