Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 20

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Mihai I, regele României
Acest discurs este cel prin care fostul suveran al României, care a fost silit de comunisti sã abdice în 1947 si cãruia abia de curând i s-a redat cetãtenia românã, pledeazã pentru intrarea României în NATO.
Banu Rădulescu
Redactorul sef al revistei marcheazã drumul acesteia pânã la aparitia numãrului 20
Se reproduce harta României cu toate lagãrele de exterminare si închisorile care au functionat în regimul comunist.
Rãpirea Bucovinei dupã documente autentice Sunt reproduse documente secrete existente în arhivele Austriei. Din acestea, reiese cã Bucovina, pãmânt românesc si locuit numai de români, a fost furat tãrii de austriecii care i-au mituit pe turci în 1775, când asupra tãrile Române se exercita suzeranitatea Turciei.
Dumitru Oniga
Poetul, care a fãcut aproape 20 de ani de închisoare, aratã în poezia sa ca e greu sã scrii poezii despre "acestã erã", dacã nu ai trãit toate chinurile detentiei comuniste. Poezia este dedicatã unui oarecare Adrian Pãunescu, un poet de curte al lui Ceausescu.
Dinu Băcăuanu
Aceastã bisericã, cu o vechime foarte mare a fost una dintre cele mai frumoase biserici din Bucuresti. Ea a fost demolatã de Ceausescu în 1987. Autorul face istoricul acestui istoricul acestui monument de patrimoniu national, dispãrut acum de pe fata pãmântului din ordinul comunistilor.
Cornel tăranu
Autorul, o mare personalitate muzicalã româneascã, a descoperit un manuscris inedit al lui George Enescu, muzician român de talie universalã. Textul muzical al lui Enescu este un elogiu adus monarhiei românesti.
Se face un istoric al închisorilor din România bazat pe documente.
Ion Deboveanu
Autorul, fost detinut politic, a fost închis în acest fortîn timpul regimului comunist. El descrie constructia închisorii ca atare, dar vorbeste si despre unii condamnati ai acestei închisori, care a fost una din cele mai fioroase închisori sub regimul comunist.
Se mentioneazã unele activitãti ale Fundatiei în perioada 20 martie - 1 iulie 1997. Între acestea, una din cele mai importante este înfiintarea unei filiale în Japonia.
Fundatia Culturalã Memoria a primit întregul spatiu al acestei temute temnite din partea Ministerului de Justitie. Aici, Fundatia îsi propune sã amenajeze un real "Muzeu al suferintei românesti", exact asa cum a fost el în regimul comunist, ca sã vadã si generatiile viitoare pe unde au suferit pãrintii si strãmosii lor. Va fi deci loc de pelerinaj, dar si rememorare
Silvia Sasu
Autoarea este mama unui tânãr profesor care a fost ucis de Securitate în 1984, dar uciderea a fost camuflatã, dându-i-se aparenta unui accident de tren. Din articol, care se bazeazã pe unele amãnunte clare, reiese de fapt cã "accidentul" a fost o crimã premeditatã de Securitate.
În anul 1949 a fost omorot de Securitate în com. Viforoas, jud. Mures învãtãtorul Iozef Santa. El a fost lãsat trei zile ca sã-l vadã tot satul. Osemintele lui au fost descoperite în 1992 si reînhumate.
Mihai Timaru
Chiar titlul articolului rezumã continutul acestuia. Pentru lupta sa autorul a avut sã îndure oribile schingiuiri ale Securitãtii si sã stea în închisoare 15 ani.
Este un apel care este repetat în alte reviste anterioare, cerându-se eliberarea acestui bun român, condamnat la moarte si detinut în prezent în enclava transnistrianã, la Tiraspol
Sunt douã subcapitole din lucrarea "Stãpânii Nomenklaturii" a bine-cunoscutului specialist sovietolog Michael Volenski .
Michael Volenski
Capitol în care se aratã purtarea execrabilã a lui Marx si Engels în cadrul familiilor lor.
Michael Volenski
Capitol în care se demonstreazã rasismul si antisemitismul acestor "pãrinti" ai comunismului.
Documente secrete ale PCUS Sunt câteva documente luate chiar de la sursã. Din ele reiese cã "ajutorul frãtesc" al sovieticilor oferit altor popoare nu consta din alimente sau bunuri folositoare omului, ci numai din arme.
Said - Emin Bitoev
Autorul descrie cum în 1944 au fost masacrati de NKVD câteva sute din populatia ceceno-inguse, care au fost închisi într-un grajd cãruia i s-a dat foc.
Catalogul" celor ucisi în lupta anticomunistã - litera S - Se continuã catalogul început chiar de la primul numãr al revistei.
Sunt câteva anunturi în care rudele sau prietenii rãmasi în viatã încearcã sã afle unele amãnuntele despre cei dispãruti în temnitele comuniste.
Sunt câteva spicuiri din scrisorile pe care le primim la redactie în legãturã cu revista "Memoria". Cititorii ne confirmã cât de utilã este revista în actualul peisaj românesc.
 


< Pagina precedentă