Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 24

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Stefane Courtois
RADU VASILE
Cuvântare rostitã în ziua de sâmbãtã 9 mai a.c., în sala de festivitãti a Muzeului Þãranului Român la o mare reuniune programatã de Fundatia Culturalã Memoria pe tema Memorialului Fortul 13 Jilava
Demararea proiectului Memorialului Fortul 13 Jilava am anuntat-o în nr. 20 al revistei noastre si am mai vorbit despre acest proiect si în numerele 21, 22 si 23. Dar pentru cã nu toti cititorii au putut sã consulte acele numere, repetãm acum unele lucruri inserate acolo la rubrica "Memoria în prezent". Astfel: În urma unei conventii, Ministerul Justitiei a hotãrât sã cedeze Fundatiei Culturale Memoria Fortul 13 Jilava pentru ca Fundatia sã amenajeze acest spatiu asa cum a fost folosit de comunisti ca temnitã, ba chiar una dintre cele mai înfricosãtoare. Asadar, acest Memorial Fortul 13 Jilava a si început sã existe.
În cuprinsul acestei rubrici am început sã publicãm, pornind cu nr. 21, un document extrem de important, intitulat Internationala a III-a si Basarabia. În prezentul numãr încheiem publicarea acestui document. Simtim însã nevoia de a însoti textul de fatã cu un comentariu pe care-l socotim absolut necesar. Cu atât mai mult cu cât, a apãrut recent la Paris si s-a tradus în luna iunie a.c. si la noi o carte cu titlul Le livre noir du communisme. Existã multe omisiuni în aceastã carte privind istoria comunismului în lume. Lipsesc cu precãdere crimele comise de comunisti pe teritoriul tãrii noastre. Neputând sã comentãm acum toate toate aceste lipsuri, vom spune cã una din gravele omisiuni este tocmai problema Internationalei a III-a si a Basarabiei. Din documentul publicat de noi se vede clar cã prima tarã care a intrat în obiectivul Cominternului a fost România, prin teritoriul sãu socotit de Lenin cel mai vulnerabil, Basarabia. Se cunoaste obsesia lui Lenin, "ideea unei revolutii planetare". Astfel, trebuia sã fie dat foc întregii planete, intronând pretutindeni un regim comunist. Aceasta era de fapt si menirea Internationalei a III-a. Din pãcate, în cartea la care ne-am referit mai sus nu se vorbeste nici un cuvânt despre agresivitatea cu care Internationala a III-a a lovit Basarabia. Sã mai mentionãm încã o datã cã agresiunea a început imediat dupã ce Lenin a luat puterea si timp de 6 ani (din martie 1919, când Internationala a III-a a fost înfiintatã si pânã în 1924, când s-a produs atacul de Tatar-Bunar) pãmântul Basarabiei a fost însângerat de un lant întreg de crime si teroare. Asadar, prima tarã vizatã de bolsevicul Lenin spre a fi demolatã si cuceritã de Comintern a fost România. Si nu Ungaria cum e mentionat în cartea citatã mai sus. Facem aceastã observatie încercând o mare amãrãciune. Fiindcã e absolut clar oricui cã, mai înainte de a pretinde unor istorici strãini sã ne cunoascã istoria si sã consemneze momentele importante ale ei, suntem noi datori - si când spunem noi îi avem în vedere pe istoricii nostri - sã ne ducem noi în întâmpinarea lor si abia dupã aceea sã-i asteptãm pe ei sã vinã spre noi. Or, iatã cã sase istorici strãini, autori ai cãrtii mentionate mai înainte, habar n-au de cele ce s-au petrecut în Basarabia, operã a Cominternului, timp de sase ani. E limpede oricui cã ei, necunoscând evenimentul terorist Tatar-Bunar (1924), nu vor întelege cum trebuie nici ultimatumul insolent al sovieticilor din 1940, când ni s-a furat Basarabia si în plus si Bucovina de Nord, si nu vor pricepe cu atât mai mult legitimitatea rãzboiului pe care l-am pornit în 1941, ca sã ne redobândim pãmânturile care au fost dintotdeauna ale noastre. Nu, nu istoricii strãini poartã vina cã istoria tãrii noastre e atât de prost cunoscutã în strãinãtate. Vina e a istoricilor nostri. Si poate nu numai a lor. Poate cã a fiecãruia dintre noi care, aflati în contact cu cei strãini de noi, nu încercãm sã facem în asa fel - si modalitãti sunt multe - ca istoria noastrã sã fie cunoscutã în lumina adevãrului. Altfel, e greu de presupus cã imaginea noastrã în lume, despre care tot vorbim si vorbim, se va îmbunãtãti vreodatã.
Au trecut 8 ani de când a fost lansatã Proclamatia de la Timisoara. S-ar putea ca pe unii cititori sã-i mire faptul cã aceastã Proclamatie îsi gãseste locul abia acum, târziu, în revista noastrã. S-ar putea ca unii sã se mire cã o si publicãm. Ca sã înlãturãm aceste nedumeriri, e necesar sã spunem câteva lucruri. Mai întâi, Proclamatia de la Timisoara emisã în 1990 este si va rãmâne una dintre cele mai importante Proclamatii din istoria modernã a României. Asa cum stim, de-a lungul timpului au fost emise mai multe Proclamatii în tara noastrã. Am putea sã le si împãrtim în Proclamatii faste (vezi Proclamatia lui Tudor Vladimireacu de la Pades - 1821; Proclamatia de la Blaj - februarie -1848; Proclamatia de la Islaz - iunie - 1848; Proclamarea Independentei de Stat a României - mai 1877; Proclamarea Unirii Transilvaniei cu România - 1 decembrie 1918 etc.). Si Proclamatii nefaste (vezi Proclamatia comunistã din 30 decembrie 1947 când, sub amenintarea revolverului, Regele Mihai a fost silit sã abdice, monarhia fiind înlocuitã cu o republicã de tip sovietic). Asa cum se observã, Proclamatiile sunt emise la momente importante în istoria unei natiuni. Fireste, în constructia unei Proclamatii existã o primã parte enuntiativã, rezumând într-un fel cauzele care constituie sorgintea proclamatiei, si existã si o altã parte care fixeazã dezideratele proclamatiei respective. Asa a fost construitã si Proclamatia de la Timisoara. În textul acesteia, o mare pondere o are articolul 8. S-a tot vorbit de importanta acestui articol - si în adevãr importanta lui e majorã - dar s-a si fãcut tot posibilul ca el sã fie ocolit cu orice pret. Nu ne-a fost greu sã depistãm pe cei interesati sã nu se aplice niciodatã litera acestui articol. Ei sunt toti aceia care, acerbi sustinãtori ai regimului comunist fiindcã au fost si marii profitori ai acestuia, au comis în "iepoca" tovarãsilor o serie de nelegiuiri mai mici sau mai mari. Cu sufletele lor încãrcate de pãcate, ei nu puteau sã suporte sã fie marginalizati, chiar si pentru o perioadã scurtã. De aici tot efortul lor de a asterne uitarea peste aceastã Proclamatie. Efort însã zadarnic, fiindcã Proclamatia de la Timisoara s-a si gravat pe totdeauna în cartea istoriei moderne a României. Un studiu aprofundat al acestei Proclamatii nu s-a fãcut încã. Este neîndoios însã cã se vor gãsi istoricii care, aplecându-se cu atentie asupra fiecãrei propozitii, sã analizeze valorile enuntate în aceastã proclamatie, cu deosebire valori politice, dar si etice. Multe dintre dezideratele formulate în aceastã Proclamatie nu s-au împlinit. Dar asta nu înseamnã cã ele si-au pierdut actualitatea. Acesta e si motivul care ne face pe noi, redactia, ca, solicitati de multi tineri care n-au putut încã vedea la fatã aceastã Proclamatie, sã o republicãm acum.
Victor Hritcu
Despre aceastã satanicã metodã a propagandei comuniste - spãlarea creierelor - metodã unicat în lume, am început sã vorbim încã din nr. 21 al revistei. Si am început sã vorbim nu atât cu vocea noastrã, cât cu vocea comunistilor care au pus metoda în aplicare, formulând pe tema ei chiar un manual de instructaj cu un titlu care nu lasã nici un dubiu asupra scopului urmãrit: Manualul comunist de instructiuni privind rãzboiul psihopolitic. Este textul articolului care urmeazã. Lungimea textului ne-a silit sã fragmentãm brosura care a apãrut în SUA. Am început sã publicãm acest manual în nr. 21 si terminãm publicarea lui în numãrul de fatã. Lectura lui va arãta oricãrui cititor cã grozãvia metodei recomandate de acest manual întrece orice comentariu din partea noastrã. Fiindcã întrece întelegerea oricãrei minti normale. Pentru cã multi cititori ai nostri n-au putut sã prindã chiar de la primele capitole acest înspãimântãtor manual al crimei, si ne roagã sã revenim asupra lui, le putem spune cã acest "manual" va apare în curând în Editura "Duh si Adevãr" în traducerea doamnei Mioara Izverna. Lucrarea va fi însotitã de un interesant studiu al domnului Sergiu Grossu.
Justin Stefan Paven
În mod deliberat publicăm această "Piesă la Dosarul Pitesti" după articolul "Manualul comunist de instructiuni privind războiul psihopolitic". Facem acest lucru pentru că, în fenomenul criminal Pitesti, acest manual a avut o largă aplicare, urmărind exact ce indica litera crimei: spălarea creierului. La Pitesti această metodă satanică s-a aplicat în proportie de masă pe tinerii studenti români.
Repetãm: acest proces ar fi trebuit sã înceapã exact în momentul în care revolutionarii din decembrie 1989 au început sã strige "Jos comunismul". S-a dovedit însã cã acest imperios deziderat a fost înãbusit de neo-comunistii continuatori ai vechilor comunisti, înspãimântati cã ei vor plãti cu capul. Asta însã nu înseamnã cã, dacã noi, cei vii, ne-am arãtat incapabili sã deschidem acest proces de amploare, el nu e deja declansat. Initiativa le apartine mortilor.
Valentina Caraion
Lia Munteanu Drăgănescu
Mihai Stoia
DAN CERNOVODEANU
Cu textul care urmeazã oferim cititorilor nostri o surprizã, fiindcã si pentru noi a constituit o surprizã. Si încã una plãcutã. Sã relatãm întâmplarea: În urmã cu câtiva ani, ne-a vizitat la redactie o tânãrã din Cluj, pe nume Cristina Vãtulescu. Ea ne-a spus cã stie despre revista noastrã, o pretuieste, preocupând-o anumite aspecte din Gulagul comunist românesc, precum si unele probleme de literaturã care în regimul comunist a suferit unele agresiuni aproape imposibil de înteles. Fireste, asemenea aprecieri auzisem si va fi sã tot auzim la redactia noastrã. Am crezut cã vrea sã ne scrie ceva pentru revistã, folosind spatiul "Memoria viitorului" - rubricã destinatã tinerelor condeie. Da, ea vrea sã scrie, dar nu în primul rând la aceastã rubricã, ci... într-o tezã de licentã. Atunci am aflat cã obtinuse o bursã de studiu la Harvard - Cambridge, Massachusetts si cã acolo îsi va da si licenta cu subiectul ales de ea. Mãrturisesc (eu, Banu Rãdulescu, cãci cu mine a vorbit), cã, auzind de prestigioasa universitate americanã, m-am îndoit ca cineva de pe acolo va face loc între numeroasele tematici care coplesesc asemenea universitãti, si unei teze de licentã cu subiectul dorit de tânara noastrã compatrioatã. Ca sã n-o descurajez însã nu i-am spus domnisoarei Cristina temerile mele. Dimpotrivã. Am promis cã o vom ajuta si asa am si fãcut. De atunci a trecut timp si iatã, ne-am trezit la redactie cu urmãtoarea scrisoare pe care o reproducem alãturat. În acelasi plic, domnisoara Cristina Vãtulescu, ne-a pus copia de pe coperta si de pe prima paginã a tezei de licentã Aceasta este surpriza pe care am vrut s-o împãrtãsim cu cititorii nostri. Desigur, meritul cel mare e al acestei tinere cercetãtoare, Cristina Vãtulescu. Existã însã si pentru noi o mare satisfactie, fiindcã vedem cã sãmânta rãspânditã de revista noastrã în lume, prinde pe ici colo rãdãcini. Stimulând astãzi o lucrare undeva, mâine în altã parte altã lucrare...se poate spune de pe acum cã revista nu si-a dus o existentã zadarnicã. Alãturi de atâti profesori de istorie de prin tarã, care ne scriu multumindu-ne cã îsi tin unele lectii folosind MEMORIA drept manual, gestul tinerei cercetãtoare clujence face sã sporeascã sperantele noastre cã redresarea spiritualã a poporului nostru a si început. Cu lucrãri de asemenea facturã e necesar sã iasã România în lume. Atunci nici n-ar mai fi poate nevoie sã mai vorbim atâta de imaginea României în lume, cãci ea s-ar impune de la sine.
 


< Pagina precedentă