Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 26

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Nicolae Constantinescu
Demararea proiectului Memorialul Fortul 13 Jilava am anuntat-o în nr. 20 al revistei noastre si am mai vorbit despre acest proiect si în numerele anterioare. Dar pentru cã nu toti cititorii au putut sã consulte acele numere, repetãm acum unele lucruri inserate acolo la rubrica "Memoria în prezent". Astfel: În urma unei conventii, Ministerul Justitiei a hotãrât sã cedeze Fundatiei Culturale Memoria Fortul 13 Jilava pentru ca Fundatia sã amenajeze acest spatiu asa cum a fost folosit de comunisti ca temnitã, ba chiar una dintre cele mai înfricosãtoare. Asadar, acest Memorial Fortul 13 Jilava a si început sã existe. I. Fundatia Culturalã Memoria si-a concentrat atentia asupra temnitei de la Jilava pentru cã în regimul comunist aceasta a fost închisoarea prin care, aproape fãrã exceptie, au trecut toti detinutii politici. Ea a servit ca închisoare-depozit organelor centrale ale Securitãtii. Tot aici au avut loc cele mai multe executii. Chiar unii condamnati la moarte prin diverse locuri din tarã erau adusi aici si împuscati în asa-zisa "Vale a Piersicilor".
Andrei Ciurunga
Anatolie Panis
Gabriel Catalan
Eugen Uricaru
J. A. Barnes
Stéphane Courtois
Lucretia Jurj-Costescu
Sora Clara Catrina Laslău
Cezar Zugravu
Mihail Fărcăsanu
În 1946, când încã nu pãrea totul pierdut (România încã mai era Regatul României, iar românii încã îi mai asteptau pe americani), Mihail Fãrcãsanu, presedintele Tineretului National Liberal, adreseazã un numãr de 18 Scrisori cãtre tineretul român care, iatã, dupã peste o jumãtate de secol de beznã comunistã si de ceatã post-comunistã, îsi mai pãstreazã actualitatea si forta. Fie ca tineretul României de astãzi, care a gãsit curajul, în 1989, sã înfrângã cumplita dictaturã, si resursele sufletesti, în 1996, sã-si declare rãspicat optiunea pentru democratie si propãsire, sã afle în aceste scrisori forta de a duce mai departe crezul bunicilor si pãrintilor lor martiri si sã contribuie cu elan, imaginatie, sensibilitate, determinare si curãtenie sufleteascã, la refacerea moralã si materialã a tãrii si neamului.
"Catalog" - litera T
 


< Pagina precedentă