Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 5

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Se repetã harta României cu lagãre si închisori unde au pierit sute de mii de oameni, detinuti politici.
Aceastã rubricã este la dispozitia tuturor celor ce-au suferit prin locuri de deportare, închisori, lagãre, domiciliu obligatoriu etc. "institutii" create de regimul comunist. Fireste ea va rãmâne mereu insuficientã, cãci numãrul celor ce au populat aceste locuri este de ordinul sutelor de mii, poate chiar milioane. Fãcând loc cu precãdere marilor spirite românesti, aceste locuri - multi murind pe acolo - rubrica rãmâne deschisã si celor mai putini notorii (tãrani, muncitori etc.) urmând sã ilustreze nu atât suferinta lui x sau y cât supliciul la care a fost supus un întreg popor, aflat sub opresiunea regimului comunist. Aceasta pentru ca noile generatii sã ia aminte.
Mircea Vulcănescu
Personalitate marcantã a vietii culturale românesti, dominând gândirea filosoficã, teologicã, economicã în timpul celui de-al treilea, patrulea si partial al saselea deceniu al secolului nostru, Mircea Vulcãnescu a pierit în închisoare. Fiind subsecretar de stat la Ministerul de Finante sub Antonescu, Mircea Vulcãnescu a fost arestat pentru prima datã în anul 1946 si timp de zece zile, în închisoare, el a tinut un jurnal care este publicat pentru prima oarã acum, în revista noastrã. Acest jurnal este însotit de douã schite, fãcute de autor asupra locului de detentie: planul închisorii Arsenal si planul camerei de detentie. Trebuie sã observãm cã la acea epocã, comunistii nu se instalaserã solid la putere si regele nu fusese obligat încã sã pãrãseascã tara, asa ca detinutii politici erau privati numai de libertate, si nu de alte drepturi elementare cum este dreptul la un pat, drepturi pe care nu le-a mai avut în regimul comunist.
Cum am mai specificat, în toate regimrile totalitare, câte au existat în România în acest secol (sub Carol al II-lea, 1938-1940; sub legionari, 1940 - 1941; sub Antonescu, 1940 - 1944), detinutul politic era privat doar de liberate nu si de alte drepturi. Comunismul însã i-a interzis toate drepturile, cu scopul evident de a-l extermina. Astfel, în temnitele comuniste era interzis sã pãtrundã urmã de creion si hârtie, ceea ce a însemnat o mare suferintã pentru intelectualul detinut. Dar el a gãsit solutia sã învingã acest handicap, cãci si-a scris opera mental, memorizând-o a împãrtãsit-o celui de alãturi, care atransmis-o mai departe, asa cã ea s-a pãstrat, chiar dacã autorul a murit în inchisoare.
Ion Caraion
Unul din marii poeti români contemporani, Ion Caraion a petrecut zece ani în închisoare, condamnat la moarte, pedeapsa i s-a comutat la muncã silnicã pe viatã. Era acuzat în mod deosebit cã a "discutat regimul" cu alti scriitori, cã ar fi scris poezii cu subiecte denigratoare la adresa regimului (viitoarea sa sotie a fost condamnatã la nouã ani de închisoare findcã a dactilografiat aceste poezii). A fost eliberat în anul 1964 în urma unei amnestii generale. În anul 1981 a reusit sã plece cu familia în Elvetia unde a primit azil politic. Va muri în anul 1986 in urma unei boli incurabile. Poeziile pe care le publicãm se intituleazã: "Pãrea un pom din pãsãri de abur", "Antichitatea durerii".
Regimul comunist nu a ezitat sã aresteze si copii. Legislatia sovieticã, care a stat la baza legislatiei comuniste din România, si din care revista publicã extrase, pedepsea cu aceeasi severitate delictele comise de un copil de 12 ani si cele de un adult. Prezenta rubricã este la dispozitia celor care au fost arestati pe când erau copii si si-au petrecut parte din acest timp si adolescenta si adesea viata de adult în puscãriile comuniste. Numãrul lor este incredibil de mare si neputând sã-i publice pe toti în revistã, revista proiecteazã sã le dedice o carte întreagã cu acest titlu, "Copii în temnitele comuniste", care va apãrea în "Colectia Revistei MEMORIA"
Ioan Victor Pica
Actualmente redactor-sef al unui ziar din orasul Fãgãras, autorul a fost arestat la 17 ani, fiindcã a fãcut parte dintr-o organizatie politicã a liceului sãu si a întretinut legãturi cu combatantii anticomunisti repliati în munti. Condamnat la 8 ani el va petrece totusi 14 ani în închisoare si va duce, pânã la evenimentele din 1989, o existentã tracasatã mereu de Securitate.
Aceastã rubricã cuprinde scrieri ale unor femei detinute politic.
Nicole Valery
Autoarea, fostã militantã a partidului national tãrãnesc în timpul su dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, va petrece 4 ani în închisorile comuniste, fãrã sã fie judecatã. Cãsãtoritã cu un militant al miscãrii ortodoxe "ilegale" Oastea Domnului, care va fi la rândul sãu arestat si condamnat la 12 ani pentru aceastã activitate, cei doi soti reusesc, în 1969 sã se refugieze in Franta unde li se va acorda statut de refugiat politic. Sotul lui Nicole Valery, Sergiu Grossu este editorul revistei "Catacombes". Cât despre ea, Valery Nicole va publica în editiile "Plon de Paris" - volumul Benie sois-tu prison - "Binecuvântatã fi tu închisoare" cu subtitlul "O fostã detinutã politicã din România povesteste...", din care noi reproducem un fragment din cele mai tulburãtoare descrieri ale metodelor diabolice utilizate de anchetatori pentru a smulge mãrturii de la detinute.
Aceastã rubricã pune în luminã mari inteligente creatoare românesti care în urma represiunilor la care au fost supuse de regimul comunist au fost obligate sã emigreze pur si simplu din tarã.
Andrei Pippidi
La 30 decembrie 1947, monarhul nostru constitutional, regele Mihai I, ultima piedicã în calea comunismului a fost alungat de slugile Moscovei de la noi printr-un act arbitrar care a încãlcat orice normã de drept, punând capãt uneia dintre cele mai vechi traditii românesti, cinstitã de mari voievozi, domnitori si regi, si deschizãnd astfel calea unui lung lant de crime care a dus poporul român la disperare si ruine. Andrei Pippidi, istoric de renume, nepotul marelui savant de reputatie universalã Nicolae Iorga, demonstreazã în acest articol cã abdicarea regelui, obtinutã prin amenintãri si santaj, este un act lovit de nulitate fiind produs prin oportunismul si trãdarrea comunismului.
În aceastã rubricã sunt abordate problemele teritoriilor românesti, care, sub presiunea lui Hitler si Stalin, au fost smulse României. Paul Cernovodeanu - Basarabia (partea a III-a) Se continuã seria începutã în numãrul 1 al revistei, dezvãluindu-se jocuri de culise ale marilor puteri europene în secolul trecut, când Bsarabia era în mâinile acestor puteri o simplã mizã, o simplã marfã de schimb.
În primul cerc al suferintei se gãsea detinutul politic. În cel de-al doilea se aflã cei apropiati lui, copii sãi si restul familiei. Prezenta rubricã este la dispozitia lor.
Al. Săndulescu
Autorul, istoric literar de primã mãrime, laureat al douã premii prestigioase, este fiul unui fost detinut politic. În articolul de fatã sunt relatatetoate mizeriile suferite de el si de mama sa timp de 13 ani, cât a fost închis tatãl sãu, condamnat de fapt pe viatã, în urma unor mãrturii false.
Am spus-o chiar în articolul-program (publicat în numãrul 1) cã: "...tot asa cum un om lipsit de memorie înceteazã de a mai fi om, un popor vãduvit de trecutul sãu pentru totdeauna identitatea". Aceastã afirmatie este exemplificatã în rubrica prezentã.
Mahatma Gandhi
Al doilea capitol al vietii lui Gandhi nu numai cã el a fost un celebru detinut politic, arestat pentru opiniile sale, ci mai ales pentru c el a fost promotorul nonviolentei - aceasta fiind si punctul de vedere al revistei noastre - si în povestea vietii sale se degajã un mare numãr de învãtãminte etice, atât de necesare, mai ales în aceste momente, tineretului nostru.
Aceastã rubricã va cuprinde, între altele, texte în care sunt relatate suferintele prizonierilor de rãzboi români capturati de sovietici. Banu Rãdulescu - Decapitarea armatei nationale române (Katynizarea armetei române) Se inaugureazã aceastã rubricã prezentându-se prima si cea mai dezastruoasã, sub aspectul consecintelor sale, crimã comisã de comunisti în România, îndreptatã împotriva armatei. Primele victime au fost prizonierii români, ofiterii mai ales, dar si trupa. Cãci ei, nu numai cã n-au fost tratati ca "prizonieri de rãzboi", ocrotiti ca atare de legile internationale si Crucea Rosie, dar "umanitarul comunism" a apelat la crima cea mai abjectã: comunizarea cu orice pret a constiintelor lor, "arestarea gândirii" si deturnarea ei spre false idealuri, strãine si nocive neamului nostru. Este prezentatã mai întâi situatia prizonierilor români; vor urma apoi câteva detalii privind diferitele faze ale decapitãrii armatei române, proces amplu pe care va trebui sã-l analizãm cu toate aspectele sale.
Aurel State
Autorul, plecat voluntar în rãzboi la vârsta de 20 de ani, a luptat cu curaj si încrâncenare în primele linii ale frontului si va cãdea prizonier. El va petrece 12 ani în lagãre de prizonieri sovietici, suferind pedepse fizice si morale inimaginabile. Eliberat în sfârsit, el va fi arestat de comunistii români si va petrece alti 6 ani in închisoare. Dar calvarul sãu nu se va sfârsi: în anul 1983 el va suferi noi interogatorii, însotite de tratament inuman si torturi. Textul publicat descrie viata prizonierilor români într-un lagãr sovietic. O cifrã semnificativã; într-un singur an au murit în acest lagãr 13.000 prizonieri români, omorâti fãrã apãrare, "în numele binelui si al viitorului omenirii"
Sub regimul comunist au suferit, fãrã discriminare, toate nationalitãtile de pe teritoriul României. Aceastã rubricã le este consacratã lor. Punând în evidentã contributiile cu adevãrat perene ale celor cu care noi nu vom ezita sã abordãm si momentele conjuncturale de crizã, care, în cursul istoriei au tulburat atmosfera tãrii. Prima nationalitate abordatã: evreii.
Emil Cioran
Marele filosof de origine românã, rezident la Paris de multi ani, prezintã în acest articol destãinuirile evreilor în coabitarea lor cu crestinii, tot ce ii distinge de acestia si tot ce în acelasi timp îi apropie de ei. Eseul, destul de lung, va fi publicat în revista noastrã în douã numere succesive.
În istoria fiecãrui popor existã, în cursul marilor evenimente istorice, unele fapte minore, necunoscute piblicului, care au însã o importantã majorã, fie pentru momentul istoric propriu-zis, fie prin personalitãtile implicate. În prezenta rubricã vor fi consemnate asemenea fapte
Jean Mouton
Fost director al Institutului Francez din Bucuresti, autorul a publicat recent la Paris un Journal de Roumanie - 29 august 1939 - 16 martie 1946 (L'Age de l'Homme, 1991). Paginile pe care le publicãm sunt extras din acest jurnal. Este vorba despre observatiile unui observator neutru, a cãrui obiectivitate nu poate fi pusã la îndoialã. El este martorul soartei tragice a tãrii noastre, devenitã "sandwich" între Stalin si Hitler. Marile democratii occidentale, iubite cu devotament si chiar ajutate de România în cursul istoriei, au pãrãsit-o în mod cinic, abandonând-o în ghearele acestor succesivi tirani.
Urmãrind distrugerea fizicã, biologicã, a detinutului politic, comunistii au aplicat toatã gama de crime posibile, de la bãtãi, schingiuiri, izolare totalã de familie, izolare între ei, înfometare, munci silnice inumane, lipsa oricãrei asistente medicale, groaznice conditii higienice etc. pânã la uciderea directã, prin glont sau mai reaua ucidere, cea lentã, picãturã cu picãturã. Acest tratament a fost aplicat tuturor, fãrã exceptie si dacã dintre sutele de mii de detinuti politici (unele statistici dau cifre de câteva milioane) au reusit sã supravietuiascã, se poate spune în mod cert cã nici o victimã n-a mai iesit din temnita comunistã cu sãnãtatea întreagã. Au fost însã unii detinuti politici care, prin atitudinea lor dârzã, prin inflexibilul lor caracter, de o moralitate exemplarã, au stârnit în mod special ura comunistilor, fãcându-i sã-i ucidã dupã o suitã de chinuri. Moartea acestora a fost cu adevãrat o moarte de martiri.
Radu R. Rosetti
Printre martirii patriei noastre, alãturi de marile personalitãti care s-au sacrificat pentru idealurile libertãtii si democratiei, au existat un numãr infinit de asa zisi anonimi, care si-au pierdut viata pur si simplu din dragoste pentru patrie. Autorul, descendent al unei familii de mari intelectuali si ofiteri superiori, al cãrui tatã a murit în temnitele comuniste, a petrecut el însusi 11 ani în închisoare si o lungã perioadã în domiciliu obligatoriu. El a murit în anul 1980, la vârsta de 70 de ani. În prezentul articol, el face portretul a trei co-detinuti, Stefan Dragomir, loc. col. Botezatu, Aurel State (vezi articolul de mai sus) care, toti trei "au vãzut moartea cu proprii ochi", dupã o expresie româneascã în urma atrocitãtilor fizice si morale pe care le-au suferit.
În aceastã rubricã sunt puse în evidentã ideile democratiei si demonstrate, prin contrast, marile prejudicii cauzate umanitãtii de regimurile totalitare, mai ales de comunisti, care a lipsit fiintã umanã de toate drepturile sale. Platon - Rãdãcinile tiraniei Sunt publicate extrase din Republica care reprezintã figura tiranului asa cum l-a cunoscut poporul nostru si care, din pãcate, se mai mentine in lume. Similitudinile cu trecutul nostru recent si cu prezentul nostru "post-revolutionar" sunt izbitoare.
Continuã "catalogul celor ucisi în lupta contra comunismului", catalog început în numãrul 1. Este vorba despre cei ucisi direct de Securitate, stiuti în mod cert si nu de cei dispãruti în mod misterios, cunoscuti doar de cãlãi.
O rubricã de tragicã corespondentã, pusã la dispozitia copiilor,fratilor, surorilor, prietenilor etc., doritori sã afle fie si cele mai sumare amãnunte despre cei dragi, dispãruti fãrã urmã în temnitele comuniste sau în deportare, domiciliu obilogatoriu, exil, etc.
 


< Pagina precedentă