Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 6

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Este publicatã harta României cu lagãre si închisori unde au pierit sute de mii de oameni, detinuti politici.
Cu toate cã, în închisorile comuniste din România, detinutul era lipsit pânã si de creion si de hârtie, acest handicap a fost depãsit nu numai de poeti si scriitori, ci si de cei care au compus melodii si texte , memorându-le si transpunându-le pe note in muzicã, dupã iesirea din închisoare. Asa s-a nãcut si poemul-cantatã "Mântuire" al lui Traian Popescu, compus în detentie si care a putut fi executat în fata publicului abia dupã Revolutia din 1989.
Mircea Eliade
Marele erudit, filosof si istoric al religiilor, care a trãit la Paris si chicago (m. în 1986), evocã în acest fragment amintiri din detentia sa (din 1938), detentie ce nu se poate compara cu regimul de exterminare impus de comunisti in închisorile lor. Astfel, viitorul savant a putut scrie îhn detentie romanul "Nuntã în cer"
Valeriu C. Nestian
Arestat la vârsta de 18 ani, pe când era incã elev, autorul a fost condamnat la 5 ani închisoare, pentru organizarea, împreunã cu elevii din orasul natal, a unui grup anticomunist. El relateazã aici aventura "evadãrii" cu câtiva colegi, esuatã la scurt timp, si care i-a readus in mâinile Securitãtii.
Ileana Macici
Vãduva generalului român Nicolae Macici redã suferintele prin care a trecut ea si familia, în urma arestãrii si condamnãrii sotului sãu, acuzat pe nedrept de "crime de rãzboi" si mort în închisoare. Desi nu a fost închisã, a fost supusã permanent persecutiilor, alãturi de unicul ei fiu, fiind nevoitã sã presteze cele mai grele si umilitoare munci, ca sotie a unui "criminal de rãzboi", desi fusese un erou al neamului.
Paul Cernovodeanu
Autorul continuã seria articolelor dedicate istoriei Basarabiei, modul în care a fost rãpitã României si stãpânitã de rusi, ca urmare a unor nedrepte manevre diplomatice sau militare, pânã în momentul când a revenit la trupul patriei, în cadrul României Mari (1918)
Mahatma Gandhi
Se publicã în continuare relatarea autobiograficã a vietii marelui luptãtor pentru dreptate si libertate.
Emil Cioran
Continuarea esului despre poporul evreu, eseu publicat în numãrul 5 al revistei si care se încheie in acest numãr.
Geo Dumitrescu
Este bine cunoscut faptul cã initial, multe persoane din numeroase tãri au fost atrase de ideile utopice puse în circulatie de comunisti, cum au fost un Panait Istrati, Andre Gide, Andre Malraux s.a., naivi, cãror onestitate si bunã credintã nu pot fi contestate. Dar dezamãgirea lor s-a produs pe mãsurã ce au descoperit adevãratele teluri urmãrite de comunisti si de metodele folosite de eie pentru atingerea scopurilor lor. Atunci ei s-au dezis de comunism, unii devenind dizidenti sau opozanti ai regimului. În aceastã situatie a fost si marele poet român Geo Dumitrescu, care, în acest articol relateazã modul în care si-a pierdut iluziile din tinerete, încrederea în partid si a devenit constient de marea eroare a vietii sale.
Boris Kritchewsky
Autorul, ziarist comunist, fost corespondent in Rusia al ziarului L'Humanite, relateazã felul în care Lenin si Trotki au dat lovitura de stat, acaparând puterea în Rusia, prin înselarea maselor.
Banu Rădulescu
Pornind de la constatarea cã, de-a lungul istoriei, unele popoare au avut parte de conducãtori bolnavi - cu tare psihice, autorul, medic de profesie si scriitor, propune ca un drept inalienabil al omului, dreptul de avea conducãtori sãnãtosi mintal. În acest sens, ONU ar trebui sã initieze o examinare medicalã multilateralã a candidatilor la posturile de conducãtori sãnãtosi mintal.
Nicolae Rădescu
Autorul (1876 - 1953) a fost, într-un moment crucial al istoriei României, ultimul prim ministru înainte de instaurea totalitarismului de tip stalinist în tarã. Militar de carierã, general, el descrie manevrele folosite de comunisti, sub "pavãza" armatei sovietice, pentru pune mâna pe putere în tarã si a elimina opozitia antisovieticã si anticomunistã.
6 MARTIE 1945, ZIUA GANDIRII ARESTATE LA ROMANI. Fundatia Culturalã Memoriaa decis sã comemoreze aceastã zi, ca "una din zilele cele mai nefaste ale istoriei noastre", în care comunistii au preluat puterea în tarã. Mircea Carp - Primul guvern comunist din istoria României Autorul, actualmente comentator la postul de radio "Europa Liberã", redã pe scurt evenimentele politice importante - interne si externe - care au permis si au dus la instaurarea primului guvern comunist în România, în frunte cu Petru Groza, primul presedinte al Consiliului de Ministri, a cãrui scurtã biografie este prezentatã de asemenea la sfârstul articolului.
Magda Macici
Neexistând un manual cu istoria realã a PCR (totul fiind de fapt pseudo-istorie), aceastã rubricã urmãreste sã prezinte adevãrul, pânã de curând ascuns. Astfel, autoarea prezintã în acest prim articol de început, perioada care a urmat dupã Marea Unire (1 Decembrie 1918) si crearea României Mari, adicã anii 1918 - 1921, perioada agitatiilor comuniste, grevelor, a manifestatiilor de stradã etc., organizate în scopul creãrii haosului si destabilizarea puterii în cadrul noului stat. În încheierea articolului se publicã o Fisã de nomenclaturist, si anume, a Anei Pauker, una din figurule cele mai sinistre ale comunistilor din România, prin care Stalin si-a impus numeroase actiuni.
Ileana Macici
Vãduva generalului român Nicolae Macici redã suferintele prin care a trecut ea si familia, în urma arestãrii si condamnãrii sotului sãu, acuzat pe nedrept de "crime de rãzboi" si mort în închisoare. Desi nu a fost închisã, a fost supusã permanent persecutiilor, alãturi de unicul ei fiu, fiind nevoitã sã presteze cele mai grele si umilitoare munci, ca sotie a unui "criminal de rãzboi", desi fusese un erou al neamului.
În cadrul acestui capitol doi critici români, Al. Sãndulescu si Ioan Grosan, prezintã scurte recenzii asupra unor volume despre universul concentrationar românesc, cum sunt cãrtile: Nicolae Steinhardt - Jurnalul fericirii si respectiv, Ion Ioanid - Închisoarea noastrã cea de toate zilele.
Cuprinde catalogul celor morti în închisorile comuniste - literele E -F
Aceastã rubricã rãmâne în permanentã deschisã celor care vor sã afle date si fapte despre cei apropiati lor, dispãruti în închisorile si lagãrele comuniste.
 


< Pagina precedentă