Prima pagină
  Semnale
    Colecţia Revistei Memoria
      Nr. 7

Accesare site Memoria

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Pe harta României sunt înscrise locurile unde au pierit sute de mii de fiinte omenesti care s-au opus comunismului.
Aceastã rubricã este la dispozitia tuturor celor care au suferit în deportare, închisori, lagãre, domiciliu obligatoriu. Fãcând loc în primul rând marilor spirite ale culturii noastre, dintre care multi au pierit în acele locuri, rubrica este deschisã si unor persoane mai putin notorii (tãrani, muncitori etc.), ilustrându-se astfel supliciul unui întreg popor.
Fag Negrescu
Autorul al cãrui tatã a fost asasinat de comunisti, este arestat ca student si petrece 15 ani în puscãrie, dintre care peste 2 ani în groaznica închisoare de la Pitesti unde are parte dee celebra "reeducare".
Nici temnitele, nici, de altfel, plutoanele de executie, nu i-au crutat pe copii din România sub regimul comunist.
Micaela Ghitescu
Autoarea, scriitoare si publicistã, a fost arestatã si condamnatã la sfârstul adolescentei pentru "vina" de a fi urmat cursurile Liceului francez din Bucuresti.
Dintre tãrile cãzute în orbita sovieticã la sfârstul celui de-al doilea rãzboi mondial, doar în România comunismul a întâmpinat o rezistentã armatã, care a durat, din august 1944, pânã prin 1959 - 1960, când a fost înfrântã. Rubrica prezentã este deschisã martorilor acelor ani de glorie si martiriu, putin cunoscutã, din istoria noastrã.
Alexandru Marinescu
Autorul a participat, alãturi de familie si d întreaga regiune, la lupta de rezistentã din munti, petrecând apoi zece ani în temnitele comuniste. Memoriile sale se încheie cu olistã de 33 de participanti la miscarea de rezistentã armatã în muntii Fãgãras, zona comunei Nucsoara (Muscel), morti în luptã, executati sau ucisi în închisoare.
În primul cerc al suferintei se afla detinutul politic insusi. În al doilea, sotul/sotia, copii, restul familiei. Prezenta rubricã este la dispozitia lor
Maria Visa
Autoarea, sotia unui fost detinut politic care isi începuse calvarul de penitenciar încã din 1941 ca "luptãtor antifascist", continuându-l apoi, timp de 9 ani, ca "anticomunist" (dintre acestia, 2 ani în URSS), îsi relateazã dificultãtile de supravietuire împreunã cu cei doi copii.
În aceastã rubricã sunt evidentiate ideile democratiei si demonstrate, prin contrast, gravele prejudicii aduse omenirii de regimurile totalitare, în special de comunism.
Augustin Visa
Doctor în Stiinte Economice si Politice, autorul, care a petrecut 9 ani în detentie, dintre care doi ani în URSS, a murit cu câteva luni înainte de prabusirea comunismului mondial. Eseul de fatã, datat septembrie 1984, este inedit.
Rubrica aceasta îsi propune sã prezinte tragedia tãranului român sub robia comunistã
Sanda Diaconescu
Scriitoarea, originarã din acest sat situat la 40 km de Bucuresti, a cãrei propie mamã a fost detinutã si torturatã în închisorile comuniste, prezintã mãrturiile a 12 supravietuitori asupra modului cum s-a desfãsurat "colectivizarea" în satul respectiv.
Rubrica aceasta pune în luminã marile inteligente creatoare românesti care, în urma represiunilor regimului comunist, au fost obligate sã emigreze sau au fost, pur si simplu, izgonite.
Pascal Bentoiu
Autorul, remarcabil compozitor si teoretician al muzicii, se ocupã de ultimii 9 ani de viatã pe care marele muzician George Enescu i-a petrecut în exil.
Spicuim, din articolul-program al revistei: "...asa cum un om lipsit de memorie înceteazã sã mai fie om, o tarã frustratã de trecutul ei îsi pierde pentru totdeauna identitatea." Aceastã afirmatie este exemplificatã prin prezenta rubricã.
Mahatma Gandhi
Capitolul publicat acum se intituleazã Viata la Londra.
"Marea" revolutie bolsevicã din noiembrie 1917, experimentatã pe poporul rus, s-a reprodus cu fiecare popor cãzut, dupã al doilea rãzboi mondial, sub ghearele comunismului. În aceastã rubricã se prezintã mãrturiilor unor paticipanti directi la înfãptuirea acelei revolutii.
Boris Suvarin
Autorul fondator al PCF, unul din secretarii Internationalei a III-a, colaborator al lui Lenin, Trotki, Zinoviev, Buharin etc., prieten al lui Panait Istrati, devine, alãturi de acesta, un luptãtor anticomunist lucid.
În istoria fiecãrui popor existã, în cursul marilor evenimente, unele fapte minore, necunoscute de public, dar care au o importantã majorã, fie pentru momentul istoric propriu-zis, fie pentru personalitãtile implicate. Asemenea fapte sunt consemnate în prezenta rubricã.
Emil Ghilezan
Fruntas al PNT si subsecretar de stat la Finante în primele douã guverne de dupã 23 August 1944, autorul a fost martor la lichidarea partidului sãu de cãtre comunisti.
Aceastã rubricã prezintã prima si cea mai dezastruoasã în consecinte, a crimelor sãvârsite de comunism în România: lichidarea elitei armatei române.
Se începe prin prezentarea a cinci figuri tragice de mari generali, marginalizati sau chiar lichidati fizic de comunisti.
Dupã prezentarea Expozitiei comemorative a victimelor regimului comunist (septembrie - octombrie 1992), se face un APEL pentru realizarea unui Muzeu permanent al GULAGULUI ROMANESC
Continuã "catalogul celor ucisi în lupta contra comunismului", inaugurat în primul numãr. Este vorba de persoane ucise nemijlocit de Securitate si al cãror sfârsit tragic este cunoscut cu certitudine.
O rubricã de sfâsietoare corespondentã, pusã la dispozitia persoanelor dornice sã afle detalii despre fiintele iubite, dispãrute fãrãurmã în temnitele comuniste, sau în deportare, domiciliu obligatoriu, exil etc.
 


< Pagina precedentă