ROMÂNIA

Curtea Supremă de Justiţie

Secţia Militară

 

Sentinţa nr. 6                         Dosar nr. 24/1991

Şedinţa publică de la 9 decembrie 1991

 

Preşedinte: Cornel Bădoiu - G-ral mr. de justiţie

Judecător: Ştefan Dănilă - Lt. col. de justiţie

Judecător: Mihai-Marian Eftimescu - Maior de justiţie

Procuror: Mihai Ghenuş - Maior de justiţie

Consultant juridic şef:  Ioan Răileanu - Colonel de justiţie

 

                În şedinţele publice din 16 septembrie, 17 septembrie, 18 septembrie, 19 septembrie, 20 septembrie, 23 septembrie, 25 septembrie, 26 septembrie, 27 septembrie, 14 octombrie, 17 octombrie, 18 octombrie şi 21 octombrie 1991 s-a luat în examinare cauza privind pe inculpaţii:

 

[Inculpaţii]

 

                - Coman Ion (fiul lui Petre şi al Ioanei, născut la 25 martie 1926 în comuna Asan-Aga, judeţul Teleorman, fost secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel în rezervă, absolvent al Academiei Militare, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Joliot Curie nr. 16, sectorul 5);

                - Bălan Radu (fiul lui Ştefan şi al Voicăi, născut la 24 mai 1936 în comuna Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, fost prim-secretar al Comitetului Judeţean Timiş al P.C.R., absolvent al Academiei de Studii Economice, cu serviciul militar nesatisfăcut, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Crîngului nr. 1, sector 1);

                - Pacoste Cornel (fiul lui Constantin şi al Ecaterinei, născut la 15 iunie 1930 în comuna Peşteana-Vulcan, judeţul Gorj, fost viceprim-ministru al guvernului, absolvent al Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice, sublocotenent în rezervă, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1, sector 1);

                - Matei Ilie (fiul lui Păun şi al Ioanei, născut la 13 aprilie 1932 în comuna Găneasa, judeţul Olt, fost secretar C.C. al P.C.R, căpitan în rezervă, absolvent al Academiei de Studii Economice, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Trandafirilor nr. 8, judeţul Timiş);

                - G-ral maior rez. Macri Emil (fiul lui Vasile şi al Profirei, născut la 9 octombrie 1927 în municipiul Galaţi, fost şef al Direcţiei contrainformaţii economice din Departamentul Securităţii Statului, absolvent al liceului, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 134-136, sc. G, ap. 1, sectorul 4);

                - Col rez. Popescu Ion (fiul lui Gheorghe şi al Elenei, născut la 27 septembrie 1936 în oraşul Pucioasa, judeţul Dîmboviţa, fost şef al Inspectoratului judeţean Timiş al Ministerului de Interne, absolvent al Academiei Militare, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Oradea, str. Postăvarul nr. 7, judeţul Bihor);

                - Col. rez. Sima Traian (fiul lui Nicolae şi al Carolinei, născut la 13 august 1937 în satul Toheşti, comuna Hălmăgel, judeţul Arad, fost şef al Securităţii judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Tolstoi nr. 1A, judeţul Timiş);

                - Col. rez. Teodorescu Filip (fiul lui Dumitru şi al Mariei, născut la 24 iunie 1939 în municipiul Ploieşti, fost locţiitor al şefului Direcţiei contraspionaj din Departamentul Securităţii Statului, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Aviator Iuliu Tetrat nr. 2, ap. 1 sectorul 1);

                - Lt. col. rez. Anastasiu Gabriel (fiul lui Mişu şi al Ecaterinei, născut la 16 octombrie 1936 în municipiul Craiova, fost locţiitor al şefului Direcţiei informaţii interne din Departamentul Securităţii Statului, absolvent al Facultăţi de Ştiinţe Naturale, căsătorit, nu are copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ion Creangă nr. 6A, bl. 91, ap. 5, sectorul 5);

                - Col rez. Deheleanu Ion (fiul lui Traian şi al Aureliei, născut la 18 septembrie 1936 în comuna Deleni judeţul Hunedoara, fost şef al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de Miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Remus nr. 5, judeţul Timiş);

                - Lt. col. rez. Atudoroaie Gheorghe (fiul lui Nicolae şi al Mariei, născut la 3 aprilie 1947 în comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, fost adjunct al şefului Securităţii judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Medicinei nr. 1, ap. 4, judeţul Timiş);

                - Maior rez. Radu Tinu (fiul lui Ion şi al Elenei, născut la 26 septembrie 1949 în comuna Borcea, judeţul Ialomiţa, fost adjunct al şefului Securităţii judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, Calea Aradului, bl. 61, sc. A, ap. 3, judeţul Timiş);

                - Lt. col. rez. Corpodeanu Ion (fiul lui Ion şi al Teodorei, născut la 3 octombrie 1944 în oraşul Orăştie, judeţul Hunedoara, fost locţiitor al şefului Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Leontin Sălăjan nr. 32, judeţul Timiş);

                - Col rez. Ghircoiaş Nicolae (fiul lui Dumitru şi al Elenei, născut la 4 octombrie 1936 în municipiul Bucureşti, fost şef al institutului de Criminalistică al Inspectoratul General al Miliţiei, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10, ap. 81, sectorul 3);

                - Col rez. Baciu Ion (fiul lui Ion şi al Anei, născut la 30 noiembrie 1937 în municipiul Bucureşti, fost şef al Direcţiei Economice din Inspectoratul General al Miliţiei, absolvent al Facultăţii de Drept, văduv, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Nicolae Constantinescu nr. 11, sectorul 1);

                - Maior rez. Veverca Iosif (fiul lui Carol şi al Mariei, născut la 27 august 1950 în comuna Lăpuşnicel, judeţul Caraş Severin, fost ofiţer în cadrul serviciului judiciar al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Sibiu nr. 17, judeţul Timiş);

                - Maior rez. Avram Gheorghe (fiul lui Petru şi al Anei, născut la 22 aprilie 1949 în localitatea Silagiu-Buziaş, judeţul Timiş, ofiţer specialist la Serviciul judiciar al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsători, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, bd. Dîmboviţa bl. T4, et. 1 ap. 6, judeţul Timiş);

                - Cpt. rez. Ciucă Valentin (fiul lui Nicolae şi al Mariei, născut la 12 iunie 1948 în municipiul Timişoara, fost şef al serviciului asigurare tehnico-materială şi financiară din Inspectoratul judeţean Timiş al Ministerului de Interne, absolvent al Facultăţii de Studii Economice, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Vasile Cîrlova nr. 9A, judeţul Timiş);

                - Cpt. rez. Preda Laurenţiu (fiul lui Stanciu şi al Anei, născut la 6 iulie 1955 în municipiul Sfîntu Gheorghe, judeţul Covasna, fost ofiţer în biroul judiciar al Miliţiei municipiului Timişoara, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Lugoj, str. Cernei nr. 14, judeţul Timiş);

                - Cpt. rez. Mişea Eugen (fiul lui Georghe şi al Mariei, născut la 19 septembrie 1950 în comuna Cujmir, judeţul Mehedinţi, fost şef al biroului judiciar din Miliţia municipiului Timişoara, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Mureş nr. 121, ap. 5, judeţul Timiş);

                - Cpt. rez. Grui Tiberiu (fiul lui Aurel şi al Emiliei, născut la 26 ianuarie 1953 în comuna Beba Veche, judeţul Timiş, fost ofiţer în biroul judiciar al Miliţiei municipiului Timişoara, căsătorit, are un copil, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Iosif Rangheţ nr. 2, ap. 7, judeţul Timiş);

                - Lt. major Peptan Eugen (fiul lui Velizare şi al Anei, născut la 15 iunie 1957 în comuna Ergheviţa, judeţul Mehedinţi, fost ofiţer în serviciul judiciar al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Baba Dochia bl. D14, sc. A, ap. 11, judeţul Timiş);

                - Cpt. rez. Bucur Viorel (fiul lui Vicenţiu şi al Anei, născut la 22 noiembrie 1950 în municipiul Timişoara, fost ofiţer în cadrul serviciului economic al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 4, ap. 1, judeţul Timiş);

                - Civ. Ganciu Gheorghe (fiul lui Dumitru şi al Mariei, născut la 12 aprilie 1930 în municipiul Bucureşti, fost controlor la Secţia cimitire şi Crematoriul uman din Direcţia Domeniului Public Bucureşti, colonel în rezervă, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Munteniei nr. 63, sectorul 1) şi

                - Civ. Iosef Emilian-Zamfir (fiul lui Ion şi al Corneliei, născut la 16 mai 1940 în municipiul Bucureşti, fost administrator al Crematoriului uman Bucureşti, maior în rezervă, absolvent al Şcolii de ofiţeri M.I. şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Vatra Dornei nr. 6, bl. E3, ap. 12, sectorul 4).

                Dezbaterile au fost consemnate în încheierile din datele menţionate, iar pronunţarea sentinţei s-a amînat la 6 noiembrie 1991 şi , apoi, pentru azi 9 decembrie 1991, cînd:

CURTEA

                Asupra cauzei de faţă;

                În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: