[Constatările instanţei despre furtul cadavrelor]

 

                Pentru a nu se afla care au fost adevăratele proporţii ale folosirii focului de armă în seara şi noaptea de 17/18 decembrie 1989, Ceauşescu Elena, consultîndu-se cu Bobu Emil şi Postelnicu Tudor după plecarea soţului ei în Iran, a hotărît să fie incinerate o parte din cadavrele celor împuşcaţi. Această dispoziţie a fost transmisă în cursul zilei de 18 decembrie 1989 generalului Nuţă Constantin care, după ce l-a informat pe inculpatul Coman Ion a stabilit cu generalii Macri Emil şi Mihalea Velicu modul cum să fie asigurată incinerarea cadavrelor.

                În acest scop, cei trei generali au dat ordin conducerii miliţiei şi securităţii judeţene să organizeze ridicarea cadavrelor neidentificate din morga Spitalului judeţean Timiş şi transportarea acestora la Crematoriul uman "Cenuşa" din Bucureşti. În executarea acestui ordin, inculpatul col. de miliţie Deheleanu Ion a cerut conducerii Autobazei COMTIM să trimită în seara acelei zile o autoizotermă de mare tonaj, iar inculpatul lt. col. de miliţie Corpodeanu Ioan a format o echipă de ofiţeri de miliţie care să încarce cadavrele în autoizotermă.

                Autoizoterma a ajuns în jurul orei 23 şi, după ce şoferul acesteia, Ciaca Dorel, a rămas la inspectorat, a fost preluată de inculpatul cpt. Ciucă Valentin, care a condus-o pînă la morga Spitalului judeţean Timiş.

                Între timp, inculpatul lt. col. de miliţie Corpodeanu Ioan a adus la morgă, cu un autoturism condus de el, pe inculpaţii col. Ghircoiaş Nicolae, cpt. de miliţie Mişea Eugen, cpt. de miliţie Preda Laurenţiu şi lt. major de miliţie Peptan Eugen, cărora li s-au alăturat inculpaţii maior de miliţie Avram Gheorghe, maior de miliţie Veverca Iosif şi cpt. de miliţie Grui Tiberiu, ce veniseră cu autoizoterma condusă de inculpatul cpt. Ciucă Valentin.

                După ce au luat legătura cu directorul spitalului, dr. Golea Ovidiu, care le-a permis accesul, inculpaţii col. de miliţie Ghircoiaş Nicolae şi lt. col. de miliţie Corpodeanu Ioan au intrat în morgă, unde primul ofiţer, care se ocupase de întocmirea unor situaţii referitoare la morţi şi răniţi, a indicat cadavrele ce trebuiau ridicate, iar echipa condusă de cel de-al doilea ofiţer le-a încărcat în autoizotermă.

                În acest fel, între orele 1,30 şi 4,15 din noaptea de 18/19 decembrie 1989 inculpaţii maior de miliţie Veverca Iosif, maior de miliţie Avram Gheorghe, cpt. de miliţie Mişea Eugen, cpt. de miliţie Preda Laurenţiu, cpt. de miliţie Grui Tiberiu şi lt. major de miliţie Peptan Eugen au ridicat din morgă şi încărcat în autoizotermă un număr de 40 cadavre.

                După încărcarea cadavrelor, autoizoterma a fost dusă din nou la inspectorat, unde inculpatul cpt. Ciucă Valentin, împreună cu şoferul Ciaca Dorel, care nu a cunoscut ce transportau, au condus-o spre Bucureşti, fiind însoţiţi de inculpaţii cpt. de mil[iţie] Preda Laurenţiu şi lt. major de mil. Peptan Eugen ce se deplasau cu un autoturism condus de plut. adj. Kocic Alexandru.

                Potrivit dispoziţiilor date între timp de generalul Nuţă Constantin colonelului Moraru Petre, locţiitor al şefului Inspectoratului General al Miliţiei, în apropiere de Bucureşti, la km. 36, cele două autovehicole au fost întîmpinate de o echipă de ofiţeri condusă de inculpatul col. Baciu Ion, pe atunci şef al Direcţiei economice din I.G.M.

                După schimbarea numerelor de înmatriculare, cele două autovehicule au fost preluate de echipa de ofiţeri din I.G.M., iar cei care veniseră cu ele au fost îndrumaţi la hotelurile "Astoria" şi "Cerna", unde li se rezervaseră camere.

                Anterior, în dimineaţa de 18 decembrie 1989, la sugestia generalului Nuţă Constantin, inculpatul col. de mil. Baciu Ion se deplasase împreună cu inculpatul Ganciu Gheorghe, controlor de cimitire, cu care generalul Macri Emil luase mai înainte legătura telefonic, la administratorul Crematoriului uman "Cenuşa", inculpatul Iosef Emilian-Zamfir, convenind ca respectivele cadavre să fie incinerate în acel loc.

                Ca urmare, autoizoterma a fost dusă la Crematoriul uman "Cenuşa" din Bucureşti, unde inculpatul Iosef Emilian-Zamfir luase măsurile necesare pentru asigurarea incinerării cadavrelor.

                Înainte de a se  trece la arderea cadavrelor, inculpatul col. de mil. Baciu Ion a înmînat cîte 2000 lei muncitorilor Mititelu Mihai, Bocioacă Ştefan Nicolae, Cîmpeanu Grigore, Iordan Gheorghe şi Zîmboianu Gheorghe, care urmau să efectueze incinerarea, punîndu-i să semneze angajamente de a nu divulga secretul acelei operaţiuni.

                Apoi, în cursul nopţii de 19/20 decembrie 1989 şi în dimineaţa ce a urmat, au fost incinerate toate cele 40 cadavre, paza crematoriului fiind asigurată de inculpatul col. Baciu Ion prin ofiţeri din miliţia economică, ce-i erau direct subordonaţi. În dimineaţa următoare, cenuşa rezultată a fost încărcată în patru pubele, fiind transportată şi aruncată într-o gură de canal de pe raza comunei Popeşti-Leordeni.

                În dimineaţa de 20 decembrie 1989, după încheierea operaţiunii de incinerare a cadavrelor, autoizoterma şi autoturismul ce o însoţea au fost readuse la km. 36, de unde au fost preluate de inculpatul cpt. Ciucă Valentin şi şoferul Ciaca Dorel şi, respectiv, de inculpaţii cpt. Preda Laurenţiu şi lt. major Peptan Eugen cu plut. adj. Kocic Alexandru, plecînd cu ele spre Timişoara. Ajungînd la Timişoara, autoizoterma a fost spălată la grădina agrozootehnică a inspectoratului, după care a fost restituită Autobazei COMTIM.

                Între timp, primind ordin de la generalul Nuţă Constantin să ridice evidenţele ce fuseseră întocmite cu privire la decedaţi şi răniţi, inculpatul col. de miliţie Ghircoiaş Nicolae s-a deplasat în cursul zilei de 19 decembrie 1989 la Spitalul judeţean Timiş, de unde a luat, cu aprobarea directorului acestui spital, dr. Golea Ovidiu, un număr de 12 caiete şi registre conţinînd menţiuni în această privinţă, precum şi foile întocmite pentru bolnavi cu ocazia trimiterii lor la alte secţii.

                Inculpatul col. de mil. Ghircoiaş Nicolae a păstrat aceste documente pînă în ziua de 22 decembrie 1989, cînd, aflînd de fuga soţilor Ceauşescu, le-a distrus prin ardere, după care a plecat spre Bucureşti.