[Temeiurile constatărilor instanţei]

 

                Aceste fapte sînt confirmate de recunoaşterile făcute de inculpaţii sus-menţionaţi în cursul urmăririi penale şi în instanţă, de consemnările făcute în jurnalele privind acţiunile operative ale unităţilor implicate în executarea ordinelor de reprimare, de extrasele din evidenţa acţiunilor desfăşurate de trupele şi organele Ministerului de Interne şi Departamentului Securităţii Statului de la Timişoara şi datele înscrise în documentarul întocmit de Brigada 30 Securitate, de datele consemnate în Registrul operaţiunilor de luptă al U.M. 01024 Timişoara, menţiunile din registrul de consemnare al ordinelor transmise prin reţeaua radio-telefonică a miliţiei şi de conţinutul stenogramelor şedinţei Comitetului Politic Executiv şi teleconferinţei din 17 decembrie 1989, coroborate cu constatările medico-legale referitoare la persoanele ucise şi la cele rănite prin împuşcare în perioada 17-22 decembrie 1989, cu datele ce rezultă din notele, rapoartele, informările şi situaţiile întocmite în perioada respectivă de serviciile şi lucrătorii de securitate şi miliţie de la Timişoara, precum şi cu relatările făcute de martorii audiaţi în cauză.