[Constatări referitoare la Veverca Iosif]

 

                f) În ceea ce priveşte pe inculpatul maior Veverca Iosif

                Probele administrate confirmă în mod neîndoielnic faptul că, în seara zilei de 18 decembrie 1989, acest inculpat s-a deplasat cu o parte din militarii ce făceau parte din dispozitivul pe care îl comanda, la intersecţia străzii Ştefan Stîncă cu Calea Girocului, unde a deschis foc de pistol mitralieră asupra unui grup de tineri, împuşcîndu-l mortal pe Ianoş Paris.

                Deşi inculpatul a negat că a tras vreun foc de armă în seara respectivă, susţinînd că nici nu s-a deplasat la intersecţia străzii Ştefan Stîncă cu Calea Girocului (filele 19-22, 24 verso, 87-90, 91-93 vol. VIII, 18-22 vol XIII), fapta rezultă în mod incontestabil din depoziţiile martorilor:

                - sergent major Enache Ionel, lt. major Olaru Traian şi plut. major Vereşezan Ioan, care au relatat, prin declaraţiile făcute, precum şi cu ocazia confruntării, că l-au văzut pe maiorul Veverca Iosif deschizînd focul asupra grupului de tineri, în urma căruia unul a fost împuşcat (filele 15, 16, 17, 23-25 vol. VIII, 41-42, 45, 48-49 vol XIII);

                - plut. Ivanov Ioan Sorin, care a relatat că l-a văzut pe maiorul Veverca Iosif trăgînd spre grupul de tineri în plan orizontal, fiind convins că el l-a împuşcat pe Ianoş Paris (filele 96-98 vol. VIII, 68 vol. XIII);

                - plut. adj. Mihai Virgil, care a arătat că, după ce a somat, Veverca Iosif a tras spre grupul de tineri, unul dintre ei fiind dus apoi cu salvarea la spital, precum şi că în momentul respectiv Vereşezan Ioan era în apropierea lui Veverca (filele 48 vol. VIII, 53-55 vol. XIII);

                - cpt. Cîndea Vasile Octavian, care a relatat că, datorită unei afecţiuni, a rămas în urma celor care s-au deplasat în intersecţie, astfel că nu ştie cine a tras, dar pe drum Veverca Iosif afirma că el va trage primul foc, de avertisment, ceilalţi să tragă numai la ordinul său, pentru ca atunci cînd a ajuns la intersecţie să vadă că un tînăr era rănit şi să afle ulterior, de la asistentul de serviciu, că tînărul respectiv fusese împuşcat la gît şi decedase, fiind dus la morgă (filele 45-46 vol VIII, 50-55 vol XIII);

                - plut. Laza Traian, care a arătat că, după ce maiorul Veverca Iosif a somat grupul de tineri, s-a tras un foc de avertisment, apoi s-a executat o rafală scurtă, în urma căreia a [... - cuvînt lipsă] tineri culcaţi şi pe un alt tînăr la cîţiva metri, tot [... - cuvînt lipsă], despre care a aflat că fusese împuşcat (fila 64 vol. [... - cuvînt lipsă]);

                - plut. major Uilean Zaharia şi plut adj. Malciu Cristache afirmă că Veverca Iosif s-a deplasat spre acel grup de tineri (filele 13, 14 vol. VIII);

                - soldat Chelariu Liviu, care a relatat că a văzut pe Veverca Iosif deschizînd foc automat spre grupul de tineri, unul a căzut, altul a sărit gardul, iar doi băieţi şi două fete au fost reţinuţi (fila 94 verso vol. VIII);

                - Apostolescu Florea Adrian, ce a făcut parte din grupul de tineri, care a arătat că au tras spre ei cei care au venit dinspre spitalul judeţean, precum şi că Ianoş Paris nu a mai apărut după aceea, aflînd că a fost împuşcat (filele 44 vol. VIII, ... vol XIII);

                - Măncianu Felicia şi Mihai Mihaela, aflaţi în grupul menţionat, care au relatat că, după somare s-a tras şi în direcţia lor, un tînăr rămînînd împuşcat (filele 54-55 şi 56-57 vol. VIII), precum şi Illeş Mihai, care a precizat că, făcînd parte din acelaşi grup, a fost reţinut în seara respectivă (fila 53 vol. VIII);

                - Fediuc Stela, Rusanda Martin, Burnar Dumitru, Velciov Ionel, Pătruţescu Marius şi Moroca Mihai, care au lucrat în seara de 18/19 decembrie 1989 ca infirmieră, asistent medical, brancardieri sau şoferi şi au făcut declaraţii în sensul că un tînăr, ridicat în acea seară cu autosalvarea din intersecţia menţionată, era împuşcat mortal în gît, precizînd totodată că îl recunosc, după fotografie, că este Ianoş Paris (filele 52, 78-79, 80-81, 82, 83, 84 vol. VIII, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 37-39 vol. XIII).

                Toate aceste probe se coroborează cu declaraţiile făcute de Ionesi Olimpia şi Ionesi Constantin care au declarat că fiul lor Ianoş Paris nu s-a mai înapoiat acasă (filele 31, 38-39 vol. VIII, 141-142 vol. XIII), cu împrejurarea că urmele constatate de procuror la locul unde s-a tras asupra grupului de tineri (filele 59-71 vol. VIII) coincid cu relatările făcute de martori, precum şi cu împrejurarea că inculpatul maior Veverca Iosif primise în ziua de 17 decembrie 1989 pistol mitralieră cu 120 cartuşe (fila 72 vol. VIII) şi nu a justificat muniţia (filele 543 vol. X şi 22 vol. XXI).

                Susţinerea sa, că nu s-ar fi deplasat în seara de 18 decembrie 1989 la intersecţia străzii Ştefan Stîncă cu Calea Girocului, este infirmată în mod evident de împrejurarea că din documentele găsite la organele locale de miliţie a reieşit că tinerii între care s-a aflat şi Ianoş Paris au fost reţinuţi de maiorul Veverca Iosif (filele 36-37 vol. VIII), ceea ce nu era posibil dacă nu se deplasa în acea seară la intersecţia respectivă (filele 36-37 vol. VIII).

                Nici susţinerea că nu ar fi posibil să se reţină că a ucis pe Ianoş Paris cît timp cadavrul acestuia nu a fost găsit şi supus examenului medico-legal nu poate fi primită, deoarece, aşa cum s-a arătat, în cursul nopţii ce a urmat au fost ridicate de la morga spitalului un număr de 40 cadavre, între care şi cel al tînărului respectiv, fiind transportate şi incinerate la Crematoriul uman din Bucureşti[1].

 [1] pe baza unor relatări de presă conform cărora Ianoş Paris ar trăi, Iosif Veverca a obţinut rejudecarea procesului său. În 2003 Curtea Supremă a respins cererea de revizuire înaintată de Veverca, condamnarea rămînînd valabilă. În cursul procesului Mariana Brandl-Gherga, autoarea unui articol de presă din 1990 în care se susţinea că Ianoş Paris ar trăi în Ungaria, a declarat că nu-şi aminteşte pe ce bază a scris acel articol. Deasemenea s-a făcut percheziţie la o adresă din Timişoara unde un martor spusese că stă ascuns Ianoş Paris, fără să se găsească dovezi despre asta. Nici Interpolul nu a confirmat că Ianoş Paris ar trăi pe undeva prin străinătate. Referitor la acest caz s-a desfăşurat o întreagă campanie de presă în favoarea lui Veverca, subliniindu-se că nu a fost găsit cadavrul lui Ianoş Paris, dar neglijîndu-se să se amintească de incinerarea cadavrelor revoluţionarilor timişoreni.