[Constatări referitoare la acuzaţia de delapidare adusă lui Sima Traian]

 

                5. Cu privire la fapta de sustragere a sumei de 515500 lei imputată inculpatului Sima Traian

                Din procesul verbal încheiat de Procuratura Militară Timişoara la data de 30 decembrie 1989 rezultă că la domiciliul inculpatului col. Sima Traian s-au găsit, într-o geantă diplomat şi un geamantan cu cifru, suma totală de 515550 lei (fila 161 vol. VI), fiind consemnaţi la CEC 515500 lei (fila 159 vol. VI).

                Întrebat de provenienţa acestei sume, inculpatul Sima Traian a declarat iniţial că ar fi primit-o în urmă cu aproximativ două luni, de la lt. col. Anghelache Gheorghe din U.M. 0544, pentru a o folosi în cadrul activităţilor specifice serviciului (fila 156 vol. VI), pentru ca la 6 martie 1990 să declare, în instanţă, că numai 400000 lei i-a primit de la acel ofiţer şi că diferenţa ar proveni din economii personale (filele 108-110 vol. XII), iar în ultimul cuvînt să susţină că suma respectivă ar aparţine lui şi familiei, fiind acumulată în cei 37 ani de serviciu (fila 195 vol. XXIII).

                Or, în raport de importanţa ce o prezenta suma la data cînd a fost găsită la domiciliul inculpatului, precum şi de natura şi valoarea de ansamblu a bunurilor ce le deţinea atunci (filele 161-167, 168-171, 172-183 vol. VI), explicaţia sa din ultimul cuvînt nu poate fi considerată suficientă.

                Aşa fiind şi cum nu s-a confirmat nici susţinerea făcută în sensul că suma i-ar fi fost încredinţată inculpatului pentru realizarea unor activităţi pe linia atribuţiilor de serviciu, cu ocazia verificărilor ce s-au efectuat în această privinţă constatîndu-se că în întreg anul 1989 a fost alocată o sumă vădit mai mică decît aceea găsită la inculpat, motiv pentru care Ministerul Apărării Naţionale[1] şi Serviciul Român de Informaţii[2] au considerat că nu pot figura ca parte civilă în proces (filele 93-94 dosar S.1), se impune restituirea cauzei la procuror, în vederea completării urmăririi penale prin efectuarea unor verificări specifice unei astfel de situaţii, pentru a se stabili cu certitudine provenienţa sumei de 515500 lei.

 [1] Prin Decretul nr. 4 / 1989 (M.O. nr. 5 / 27.12.1989) Departamentul Securităţii Statului a fost preluat de Ministerul Apărării Naţionale, iar prin Decretul nr. 33/1989 (M.O. nr. 8 / 31.12.1989) D.S.S. a fost desfiinţat.

[2] Serviciul Român de Informaţii s-a înfiinţat în 1990. În mod oficial s-a declarat că acesta nu este continuatorul fostei Securităţi. În aceste condiţii nu putea figura ca parte civilă în proces, este neclar de ce instanţa a cerut părerea acestei instituţii.