[Criterii de individualizare a pedepselor]

 

                X. La individualizarea pedepselor, ce urmează a fi stabilite, se va ţine seama, pentru toţi inculpaţii în sarcina cărora s-a reţinut săvîrşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tentativă la omor deosebit de grav şi, respectiv, complicitate la aceste două infracţiuni, atît de gravitatea cu totul ieşită din comun a consecinţelor faptelor respective, soldate cu numeroşi morţi şi răniţi grav, cît şi de contribuţia concretă a fiecărui inculpat în parte la producerea acelor consecinţe.

                De asemenea, mai urmează a se avea în vedere vîrsta înaintată şi maladiile grave[1] de care este suferind inculpatul Coman Ion, vîrsta şi maladiile inculpaţilor Pacoste Cornel, Deheleanu Ion şi Popescu Ion, împrejurarea că din actele medicale rezultă că şi inculpaţii Bălan Radu şi Sima Traian sînt suferinzi, ca şi caracterizările pozitive depuse la dosar pentru inculpaţii militari.

                De aceea, dintre pedepsele alternative prevăzute de art. 176 C. pen., se va avea în vedere aceea mai uşoară, constînd în închisoarea de la 15 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru toţi aceşti inculpaţi, precum şi pentru inculpatul Corpodeanu Ioan, dar, în raport de importantele responsabilităţi ce le-au revenit inculpaţilor Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion şi Sima Traian, precum şi de rolul ce l-au avut în adoptarea măsurilor de represiune sau în executarea lor, se apreciază că se impune să li se fixeze maximul special prevăzut de textele de lege pentru fiecare dintre infracţiunile reţinute în sarcina acestor cinci inculpaţi.

                De asemenea, se constată că, faţă de gravitatea faptelor săvîrşite de inculpaţii Deheleanu Ion şi Corpodeanu Ioan, ca şi de funcţiile importante deţinute în aparatul represiv atunci cînd le-au comis, se impune ca acestor doi inculpaţi să le fie aplicate pedepse severe, orientate spre maximul special.

                În ceea ce priveşte pe inculpatul Veverca Iosif, faţă de împrejurările în care a ucis pe tînărul Ianoş Paris, ca şi de pericolul grav la care a expus pe ceilalţi tineri prin rafala de pistol mitralieră trasă asupra lor, se constată că, în raport de criteriile de individualizare fixate prin art. 72 alin. 1 C. pen., este necesar să i se stabilească o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru infracţiunea de omor, iar pentru tentativă la omor deosebit de grav să fie condamnat la maximul prevăzut de lege din pedeapsa alternativă mai uşoară.

                Totodată, ţinîndu-se seama de modul în care inculpatul col. rez. Ghircoiaş Nicolae a săvîrşit infracţiunea de distrugere de înscrisuri, de numărul mare de documente ce nu s-au mai recuperat, ca şi de consecinţele grave ce au rezultat, se apreciază că este necesar ca acestui inculpat să i se aplice maximul pedepsei prevăzute de art. 242 alin. 1 şi 3 din Codul penal.

                Constatîndu-se, însă, că atît această pedeapsă, cît şi aceea ce urmează a fi aplicată inculpatului Popescu Ion pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sînt graţiate în întregime, condiţionat, pentru primul prin art. 1 din Decretul-Lege nr. 23/1990 iar pentru al doilea prin art. 3 din Decretul-Lege nr. 3/1990, mai urmează a se face şi aplicarea acestor dispoziţii de graţiere cu privire la cei doi inculpaţi.

                În acelaşi timp, ţinîndu-se seama de gravitatea cu totul ieşită din comun a faptelor inculpaţilor Coman Ion şi Bălan Radu rezultată din cooperarea lor în cadrul comandamentului ce a dat ordinele de reprimare în urma cărora s-au cauzat 72 morţi şi 253 răniţi prin împuşcare, se constată că, în vederea realizării scopului sancţiunii penale, se impune să li se adauge cîte un spor de pedeapsă potrivit art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C. pen. De asemenea, se constată că este cazul să fie aplicate dispoziţiile acestui text de lege şi faţă de ceilalţi inculpaţi cărora urmează a li se stabili pedepse executabile pentru infracţiuni concurente.

 [1] pe baza vîrstei înaintate, inculpaţii au obţinut o reducere a pedepsei şi în faza de executare.