[Cazurile de punere în libertate sau de menţinere a arestării]

 

                XI. Faţă de dispoziţiile art. 350 C. proc. pen., mai urmează a se dispune punerea în libertate a inculpaţilor ce vor fi achitaţi şi a celor faţă de care va înceta procesul penal, ca şi a inculpatului Ghircoiaş Nicolae, care beneficiază de graţiere totală, menţinerea dispoziţiei de înlocuire a arestării preventive a inculpatului Pacoste Cornel cu aceea a obligării acestui inculpat de a nu părăsi localitatea, precum şi menţinerea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif, constatîndu-se că faţă de gravitatea faptelor, sînt neîntemeiate cererile de revocare a măsurii arestării preventive formulate pentru aceşti inculpaţi, precum şi că starea sănătăţii lor nu impune o atare revocare.

                Totodată, în raport de actualul stadiu al procesului, mai urmează a se menţine măsura sechestrului asigurator luată cu privire la inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif.

                De asemenea, urmează a se deduce durata reţinerii şi arestării preventive pentru fiecare inculpat, precum şi a se dispune obligarea inculpaţilor ce urmează a fi condamnaţi la plata cheltuielilor judiciare.