[Dispozitivul]

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

                Cu majoritate de voturi,

                I. Făcînd aplicarea art. 334 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică:

                - În ce priveşte pe inculpaţii Coman Ion şi Bălan Radu, din infracţiunea de genocid prevăzută de art. 357 alin. 1 lit. a şi b cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., în infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b C. pen. şi tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen., ambele cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.;

                - În ce priveşte pe inculpatul Pacoste Cornel, din infracţiunea de genocid prevăzută de art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., în complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 174 alin. 1 şi 176 alin. 1 lit. b C. pen. şi complicitate la tentativa la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 20 şi 21 şi la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen., ambele cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.;

                - În ceea ce priveşte pe inculpaţii col. rez. Popescu Ion, col. rez. Sima Traian, col. rez. Deheleanu Ion şi lt. col. rez. Corpodeanu Ioan, din complicitate la infracţiunea de genocid prevăzută de art. 26 raportat la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., în infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b C. pen. şi tentativă la omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen., ambele cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

 

                II. Condamnă pe inculpaţii:

                1. Coman Ion (fiul lui Petre şi al Ioanei, născut la 25 martie 1926 în comuna Asan-Aga, judeţul Teleorman, fost secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel în rezervă, absolvent al Academiei Militare, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Joliot Curie nr. 16, sectorul 5) la:

                - 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 67 C. pen.;

                - 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul Coman Ion să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, cu adăugarea unui spor de 5 ani, în total 25 ani închisoare, precum şi interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară.

                2. Bălan Radu (fiul lui Ştefan şi al Voicăi, născut la 24 mai 1936 în comuna Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, fost prim-secretar al Comitetului Judeţean Timiş al P.C.R., absolvent al Academiei de Studii Economice, cu serviciul militar nesatisfăcut, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Crîngului nr. 1, sector 1) la:

                - 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.;

                - 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul Bălan Radu să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, cu adăugarea unui spor de 3 ani, în total 23 ani închisoare, precum şi interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen.

                3. Pacoste Cornel (fiul lui Constantin şi al Ecaterinei, născut la 15 iunie 1930 în comuna Peşteana-Vulcan, judeţul Gorj, fost vice-primministru al guvernului, absolvent al Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice, sublocotenent în rezervă, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1, sector 1) la:

                - 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară pentru complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b, cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 67 C. pen.;

                - 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru complicitate la tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 20 şi 21 şi la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul Pacoste Cornel să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, de 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradarea militară.

                4. Col rez. Popescu Ion (fiul lui Gheorghe şi al Elenei, născut la 27 septembrie 1936 în oraşul Pucioasa, judeţul Dîmboviţa, fost şef al Inspectoratului judeţean Timiş al Ministerului de Interne, absolvent al Academiei Militare, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Oradea, str. Postăvarul nr. 7, judeţul Bihor) la:

                - 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 67 C. pen.;

                - 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.;

                - două sute pedepse de cîte 3 ani închisoare pentru 200 infracţiuni de arestare nelegală prevăzute de art. 266 alin. 1, cu aplicarea art. 35 lit. a C. pen.;

                - 2 ani închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare prevăzută de art. 35 alin. 2 din Decretul nr. 328/1966. Constată că această pedeapsă este graţiată în întregime, condiţionat, prin art. 3 din Decretul-Lege nr. 3/1990.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul col. rez. Popescu Ion să execute pedeapsa cea mai grea, de 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradarea militară.

                5. Col. rez. Sima Traian (fiul lui Nicolae şi al Carolinei, născut la 13 august 1937 în satul Toheşti, comuna Hălmăgel, judeţul Arad, fost şef al Securităţii judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Tolstoi nr. 1A, judeţul Timiş) la:

                - 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 67 C. pen.;

                - 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2, cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 67 C. pen.;

                - două sute de pedepse de cîte 3 ani închisoare pentru 200 infracţiuni de arestare nelegală prevăzute de art. 266 alin. 1, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul col. rez. Sima Traian să execute pedeapsa cea mai grea, de 20 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară.

                6. Col rez. Deheleanu Ion (fiul lui Traian şi al Aureliei, născut la 18 septembrie 1936 în comuna Deleni judeţul Hunedoara, fost şef al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de Miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Remus nr. 5, judeţul Timiş) şi

                7. Lt. col. rez. Corpodeanu Ion (fiul lui Ion şi al Teodorei, născut la 3 octombrie 1944 în oraşul Orăştie, judeţul Hunedoara, fost locţiitor al şefului Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Leontin Sălăjan[1] nr. 32, judeţul Timiş) la:

                - cîte 18 ani închisoare, interzicerea timp de cîte 8 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b, cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 67 C. pen.;

                - cîte 9 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpaţii col. rez. Deheleanu Ion şi lt. col. rez. Corpodeanu Ioan să execute pedepsele cele mai grele, respectiv cîte 18 ani închisoare, interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradarea militară.

                8. Col rez. Ghircoiaş Nicolae (fiul lui Dumitru şi al Elenei, născut la 4 octombrie 1936 în municipiul Bucureşti, fost şef al institutului de Criminalistică al Inspectoratul General al Miliţiei, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10, ap. 81, sectorul 3) la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de distrugere de înscrisuri prevăzută de art. 242 alin. 1 şi 3 din Codul penal. Constată că această pedeapsă este graţiată în întregime, condiţionat, prin art. 1 din Decretul-Lege nr. 23/1990.

                Atrage atenţia inculpatului Ghircoiaş Nicolae asupra consecinţelor ce ar rezulta din nerespectarea condiţiilor graţierii.

 

                III. Schimbă încadrarea juridică în ceea ce priveşte pe inculpatul Veverca Iosif, din infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 175 alin. 1 lit. e C. pen., în infracţiunea de omor prevăzută de art. 174 alin. 1 C. pen. şi tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi la art. 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen.

                9. Condamnă pe inculpatul maior rez. Veverca Iosif (fiul lui Carol şi al Mariei, născut la 27 august 1950 în comuna Lăpuşnicel, judeţul Caraş Severin, fost ofiţer în cadrul serviciului judiciar al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Sibiu nr. 17, judeţul Timiş) la:

                - 15 ani închisoare, interzicerea timp de 8 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradare militară pentru infracţiunea de omor prevăzută de art. 174 alin. 1, cu aplicarea art. 67 C. pen.;

                - 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi la art. 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul maior rez. Veverca Iosif să execute pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare, interzicerea timp de 8 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradarea militară.

 

                IV. Schimbă încadrarea juridică:

                - În ceea ce priveşte pe inculpatul Ghircoiaş Nicolae, din complicitate la infracţiunea de genocid prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., în infracţiunea de favorizare a infractorului, prevăzută de art. 264 alin. 1, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., iar

                - În ceea ce priveşte pe inculpaţii Veverca Iosif, Ciucă Valentin, Avram Gheorghe, Preda Laurenţiu, Mişea Eugen, Grui Tiberiu, Peptan Eugen, Baciu Ion, Ganciu Gheorghe şi Iosef Emilian Zamfir, din infracţiunea de favorizare la genocid prevăzută de art. 264 alin. 1 raportat la art. 361 alin. 2 şi la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., în aceea de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 alin. 1, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

                Făcînd aplicarea art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpaţii:

                - Col. rez. Ghircoiaş Nicolae,

                - Maior rez. Veverca Iosif,

                10. Cpt. rez. Ciucă Valentin (fiul lui Nicolae şi al Mariei, născut la 12 iunie 1948 în municipiul Timişoara, fost şef al serviciului de asigurare tehnico-materială şi financiară din Inspectoratul judeţean Timiş al Ministerului de Interne, absolvent al Facultăţii de Studii Economice, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Vasile Cîrlova nr. 9A, judeţul Timiş),

                11. Col rez. Baciu Ion (fiul lui Ion şi al Anei, născut la 30 noiembrie 1937 în municipiul Bucureşti, fost şef al Direcţiei Economice din Inspectoratul General al Miliţiei, absolvent al Facultăţii de Drept, văduv, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Nicolae Constantinescu nr. 11, sectorul 1),

                12. Maior rez. Avram Gheorghe (fiul lui Petru şi al Anei, născut la 22 aprilie 1949 în localitatea Silagiu-Buziaş, judeţul Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, bd. Dîmboviţa bl. T4, et. 1 ap. 6, judeţul Timiş);

                13. Cpt. rez. Preda Laurenţiu (fiul lui Stanciu şi al Anei, născut la 6 iulie 1955 în municipiul Sfîntu Gheorghe, judeţul Covasna, fost ofiţer în biroul judiciar al Miliţiei municipiului Timişoara, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Lugoj, str. Cernei nr. 14, judeţul Timiş),

                14. Cpt. rez. Mişea Eugen (fiul lui Georghe şi al Mariei, născut la 19 septembrie 1950 în comuna Cujmir, judeţul Mehedinţi, fost şef al biroului judiciar al Miliţiei municipiului Timişoara, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Mureş nr. 121, ap. 5, judeţul Timiş),

                15. Cpt. rez. Grui Tiberiu (fiul lui Aurel şi al Emiliei, născut la 26 ianuarie 1953 în comuna Beba Veche, judeţul Timiş, fost ofiţer în biroul judiciar al Miliţiei municipiului Timişoara, căsătorit, are un copil, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Iosif Rangheţ nr. 2, ap. 7, judeţul Timiş),

                16. Lt. major Peptan Eugen (fiul lui Velizare şi al Anei, născut la 15 iunie 1957 în comuna Ergheviţa, judeţul Mehedinţi, fost ofiţer în serviciul judiciar al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Baba Dochia bl. D14, sc. A, ap. 11, judeţul Timiş),

                17. Ganciu Gheorghe (fiul lui Dumitru şi al Mariei, născut la 12 aprilie 1930 în municipiul Bucureşti, fost controlor la Direcţia cimitire şi Crematoriul uman din Direcţia Domeniului Public Bucureşti, colonel în rezervă, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Munteniei nr. 63, sectorul 1) şi

                18. Iosef Emilian-Zamfir (fiul lui Ion şi al Corneliei, născut la 16 mai 1940 în municipiul Bucureşti, fost administrator al Crematoriului uman Bucureşti, maior în rezervă, absolvent al Şcolii de ofiţeri M.I. şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Vatra Dornei nr. 6, bl. E3, ap. 12, sectorul 4)

                pentru infracţiunea de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 alin. 1, cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul penal, constatînd că această infracţiune este amnistiată prin art. 2 din Decretul-Lege nr. 3/1990.

 

                V. Făcînd aplicarea art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul

                19. G-ral maior rez. Macri Emil (fiul lui Vasile şi al Profirei, născut la 9 octombrie 1927 în municipiul Galaţi, fost şef al Direcţiei contrainformaţii economice din Departamentul Securităţii Statului, absolvent al liceului, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 134-136, sc. G, ap. 1, sectorul 4) pentru complicitate la infracţiunea de genocid prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., constatînd că a intervenit decesul acestui inculpat.

 

                VI. Făcînd aplicarea art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d din Codul de procedură penală, achită pe inculpaţii:

                20. Matei Ilie (fiul lui Păun şi al Ioanei, născut la 13 aprilie 1932 în comuna Găneasa, judeţul Olt, fost secretar al C.C. al P.C.R, căpitan în rezervă, absolvent al Academiei de Studii Economice, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Trandafirilor nr. 8, judeţul Timiş) pentru infracţiunea de genocid prevăzută de art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.;

                21. Col. rez. Teodorescu Filip (fiul lui Dumitru şi al Mariei, născut la 24 iunie 1939 în municipiul Ploieşti, fost locţiitor al şefului Direcţiei contraspionaj din Departamentul Securităţii Statului, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Aviator Iuliu Tetrat nr. 2, ap. 1 sectorul 1),

                22. Lt. col. rez. Anastasiu Gabriel (fiul lui Mişu şi al Ecaterinei, născut la 16 octombrie 1936 în municipiul Craiova, fost locţiitor al şefului Direcţiei informaţii interne din Departamentul Securităţii Statului, absolvent al Facultăţi de Ştiinţe Naturale, căsătorit, nu are copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ion Creangă nr. 6A, bl. 91, ap. 5, sectorul 5),

                23. Lt. col. rez. Atudoroaie Gheorghe (fiul lui Nicolae şi al Mariei, născut la 3 aprilie 1947 în comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, fost adjunct al şefului Securităţii judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. Medicinei nr. 1, ap. 4, judeţul Timiş) şi

                24. Maior rez. Radu Tinu (fiul lui Ion şi al Elenei, născut la 26 septembrie 1949 în comuna Borcea, judeţul Ialomiţa, fost adjunct al şefului Securităţii judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de securitate şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Timişoara, Calea Aradului, bl. 61, sc. A, ap. 3, judeţul Timiş) toţi pentru complicitate la infracţiunea de genocid prevăzută de art. 26 şi 27 raportate la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., iar pe inculpatul

                25. Cpt. rez. Bucur Viorel (fiul lui Vicenţiu şi al Anei, născut la 22 noiembrie 1950 în municipiul Timişoara, fost ofiţer în cadrul serviciului economic al Miliţiei judeţului Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie, căsătorit, are doi copii, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 4, ap. 1, judeţul Timiş) pentru infracţiunea de favorizare la genocid prevăzută de art. 264 alin. 1 raportat la art. 361 alin. 2 şi la art. 357 alin. 1 lit. a şi b C. pen.

 

                VII. În baza art. 333 din Codul de procedură penală, restituie cauza la Procuratura Militară Timişoara, în vederea completării urmăririi penale, cu privire la infracţiunea de delapidare imputată inculpatului col. rez. Sima Traian.

 

                Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal, inculpaţilor Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif le sînt interzise, pe întreaga perioadă arătată în acest text de lege, toate drepturile prevăzute în art. 64 C. pen.

                Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif, respingînd cererile de revocare a acestei măsuri formulate de Coman Ion, Bălan Radu, Sima Traian, Deheleanu Ion şi Veverca Iosif.

                Menţine, pînă la rămînerea definitivă a sentinţei, dispoziţia de înlocuire a măsurii arestării preventive a inculpatului Pacoste Cornel cu aceea a obligării acestui inculpat de a nu părăsi localitatea.

                În conformitate cu art. 350 alin. 2 C. proc. pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor Matei Ilie, Atudoroaie Gheorghe, Radu Tinu, Bucur Viorel, Ghircoiaş Nicolae, Ciucă Valentin, Baciu Ion, Avram Gheorghe, Preda Laurenţiu, Mişea Eugen, Grui Tiberiu şi Peptan Eugen, precum şi lăsarea în libertate a inculpaţilor Teodorescu Filip, Anastasiu Gabriel, Ganciu Gheorghe şi Iosef Emilian-Zamfir, înlăturînd măsura obligării acestor ultimi patru inculpaţi de a nu părăsi localitatea.

                Deduce durata reţinerii şi arestării preventive, după cum urmează:

                - pentru inculpaţii Coman Ion şi Sima Traian cu începere de la 22 decembrie 1989, pentru inculpatul Bălan Radu cu începere de la 10 ianuarie 1990, pentru inculpatul Popescu Ion cu începere de la 23 decembrie 1989, pentru inculpatul Deheleanu Ion cu începere de la 26 decembrie 1989, pentru inculpatul Corpodeanu Ioan cu începere de la 25 decembrie 1989 şi pentru Veverca Iosif cu începere de la 12 ianuarie 1990, pentru toţi aceşti inculpaţi pînă la 9 decembrie 1991;

                - pentru inculpaţii Pacoste Cornel, Teodorescu Filip şi Anastasiu Gabriel cu începere de la 22 decembrie 1989 pînă la data punerii în libertate ca urmare a înlocuirii măsurii arestării preventive cu aceea a obligării de a nu părăsi localitatea;

                - pentru inculpatul Ganciu Gheorghe cu începere de la 11 ianuarie 1990 iar pentru inculpatul Iosef Emilian-Zamfir cu începere de la 13 ianuarie 1990, pentru ambii pînă la data punerii în libertate ca urmare a înlocuirii măsurii arestării preventive cu aceea a obligării de a nu părăsi localitatea;

                - pentru inculpatul Matei Ilie cu începere de la 26 decembrie 1989, pentru inculpatul Ghircoiaş Nicolae cu începere de la 12 ianuarie 1990, pentru inculpatul Atudoroaie Gheorghe cu începere de la 22 decembrie 1989 pînă la 26 decembrie 1989 şi, apoi, de la 2 ianuarie 1990, pentru inculpatul Radu Tinu cu începere de la 22 decembrie 1989, pentru inculpatul Baciu Ion cu începere de la 10 ianuarie 1990, pentru inculpaţii Ciucă Valentin, Avram Gheorghe, Preda Laurenţiu, Mişea Eugen, Grui Tiberiu şi Peptan Eugen cu începere de la 11 ianuarie 1990, iar pentru inculpatul Bucur Viorel cu începere de la 13 ianuarie 1990, pentru toţi aceşti inculpaţi pînă la data cînd vor fi puşi în libertate.

                Menţine măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpaţilor Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif.

                Înlătură măsura sechestrului asigurator dispusă cu privire la bunurile celorlalţi inculpaţi.

                Obligă pe inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif să plătească statului cîte 25000 lei cheltuieli judiciare.

                Cu drept de recurs în termen de 10 zile.

                Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 decembrie 1991.

 

                PREŞEDINTE

                G-ral maior de justiţie, Cornel Bădoiu

 

                JUDECĂTOR

                Lt. col. de justiţie, Ştefan Dănilă

 

                JUDECĂTOR

                Maior de justiţie, Marian Eftimescu - cu opinie separată, în sensul că faptele reţinute trebuiau încadrate în infracţiunea de genocid şi, respectiv, în complicitate şi favorizare la această infracţiune, precum şi că se face vinovat şi inculpatul Matei Ilie de săvîrşirea infracţiunii de complicitate la genocid.

 

                CONSULTANT JURIDIC ŞEF

                Colonel de justiţie, Ioan Răileanu[1] acum Bd. Take Ionescu.