[Opinia separată a lui Marian Eftimescu]

 

                OPINIE SEPARATĂ

 

                Pentru motivele ce vor fi expuse în continuare, consider că încadrarea juridică a unora din faptele - de altfel corect reţinute în sarcina inculpaţilor - este aceea de participaţie (autorat, instigare sau, după caz, complicitate) la genocid, respectiv de favorizare a acestei infracţiuni.

                Consider de asemenea că, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Ilie Matei, situaţia de fapt, astfel cum rezultă din analiza probelor administrate în cauză, este de natură a atrage răspunderea sa penală pentru complicitate la infracţiunea de genocid.