CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

DECIZIA nr. 30                     DOSAR NR. 17/A/1996

Şedinţa publică de la 6 iunie 1997

 

                Preşedinte: Anton Pandrea - Preşedintele secţiei penale

                Paul Florea - judecător

                Emil Gherguţ - judecător

                Liviu Giurgiu - judecător

                Gabriel Ionescu - judecător

                Dimitrie Onică - judecător

                Benedict Sîrbu - judecător

                Gheorghe Toader - judecător

                Ovidiu Zărnescu - judecător

                Ieronim Guzu - procuror

                Viorel Podar - magistrat asistent şef

 

                La datele de 20 ianuarie, 27 ianuarie, 3 februarie şi 10 februarie 1997 s-au luat în examinare recursurile declarate de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Militar Timişoara şi inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan, Radu Tinu, Veverca Iosif, Grui Tiberiu, Avram Gheorghe şi Ganciu Gheorghe împotriva sentinţei nr. 6 din 9 decembrie 1991 a Curţii Supreme de Justiţie - secţia militară.

                Dezbaterile au fost consemnate în încheierile din datele menţionate, pronunţarea deciziei fiind amînată pentru datele de 24 februarie, 17 martie, 21 aprilie, 26 mai 1997 şi 6 iunie 1997.

 

CURTEA

 

                Asupra recursurilor declarate,

                În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

 

                I. (...) [se repetă pe scurt conţinutul rechizitoriului Procuraturii Militare Timişoara care apare şi în Sentinţa nr. 6, motiv pentru care nu mai reproducem acest pasaj]

 

                Secţia militară a Curţii Supreme de Justiţie, prin sentinţa nr. 4 din 20 noiembrie 1990, a dispus restituirea cauzei la procuror, în vederea completării urmăririi penale.

                Împotriva soluţiei de restituire a cauzei, Direcţia procuraturilor militare şi inculpaţii au declarat recurs. Prin decizia nr. 24 din 4 februarie 1991 a Curţii Supreme de Justiţie în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 58/1968, au fost admise recursurile declarate de procuror şi o parte dintre inculpaţi şi, casîndu-se sentinţa, s-a trimis cauza la Secţia militară a Curţii Supreme de Justiţie, pentru continuarea judecăţii.

 

                II. (...) [se repetă pe scurt cele hotărîte prin Sentinţa nr. 6 din 9 decembrie 1991]

 

                III. Împotriva sentinţei au declarat recurs Parchetul Militar Timişoara, precum şi inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan, Radu Tinu, Veverca Iosif, Grui Tiberiu, Avram Gheorghe şi Ganciu Gheorghe.

                Prin încheierea din 20 ianuarie 1997, s-a disjuns judecarea recursului procurorului cu privire la inculpatul Atudoroaie Gheorghe, precum şi a recursurilor declarate de inculpaţii Pacoste Cornel şi Popescu Ion.