[Recursul lui Grui Tiberiu]

 

                9. Inculpatul cpt. Grui Tiberiu a susţinut, prin motivele de casare pe care le-a formulat, că s-a reţinut în mod greşit că a săvîrşit infracţiunea de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 alin. 1, cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul penal, învederînd în esenţă, că din modul în care a fost organizată şi a decurs operaţiunea de încărcare a celor 40 de cadavre în autoizotermă nu putea să-şi dea seama că se urmărea transportarea lor în vederea arderii la crematoriu.

                Nici motivele invocate de acest inculpat nu sînt fondate.

                Aşa cum s-a arătat şi cu ocazia examinării recursului inculpatului maior Veverca Iosif, reprezentarea de către cei care au participat la încărcarea cadavrelor în autoizotermă a scopului real urmărit prin această operaţiune era mai mult decît evidentă dacă se are în vedere conspirativitatea cu care s-a acţionat. Relevantă în această privinţă este împrejurarea că realizarea operaţiunii de încărcare a cadavrelor s-a desfăşurat în timpul nopţii, fără a se recurge la ajutorul nici unui cadru medical auxiliar de specialitate.

                În raport de aceste împrejurări, precum şi de experienţa pe care inculpatul o avea ca ofiţer în cadrul biroului judiciar, se impune concluzia că pentru el era evident că încărcarea pe ascuns în autoizotermă a celor 40 de cadavre cu urme de împuşcare nu putea avea alt scop decît acela de a le transporta în vederea distrugerii lor, pentru a se înlătura urmele omorurilor săvîrşite.

                Or, în atare situaţie, fapta acestui inculpat, săvîrşită cu bună ştiinţă că este de natură a zădărnici urmărirea celor vinovaţi de uciderea demonstranţilor, a fost în mod corect încadrată în infracţiunea de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 alin. 1 şi art. 75 lit. a din Codul penal, cu consecinţa încetării procesului penal ca urmare a amnistiei.

                Aşa fiind, se constată că nu se justifică invocarea de către sus-numitul inculpat a cazului de casare prevăzut la art. 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală ("cînd nu sînt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni"), la care se referă motivele pe care le-a formulat, încît urmează a i se respinge recursul declarat, cu obligarea sa la cheltuieli judiciare către stat.