[Decizia instanţei]

 

                În consecinţă, fiind fondate numai recursurile declarate de procuror şi inculpaţii Coman Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif, urmează a se admite aceste recursuri, a se casa sentinţa în baza art. 38515 pct. 2 lit. c alin. 1 din Codul de procedură penală, sub aspectele arătate cu ocazia examinării motivelor invocate, şi a se decide în sensul dispozitivului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

                Admite recursurile declarate de Parchetul Militar Timişoara şi inculpaţii Coman Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif.

                Casează sentinţa nr. 6 din 9 decembrie 1991 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia militară, numai cu privire la:

                1. Pedepsele cu închisoare aplicate inculpaţilor Coman Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion şi Corpodeanu Ioan.

                2. Măsurile asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor Coman Ion, Sima Traian, Bălan Radu, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif.

                3. Soluţia de achitare a inculpatului Matei Ilie şi în consecinţă:

                Reduce pedepsele aplicate inculpaţilor astfel:

                - referitor la inculpatul COMAN ION pentru infracţiunea prevăzută de art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, de la 20 ani închisoare la 15 ani închisoare cu reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74-76 Cod penal, iar pentru infracţiunea prevăzută de art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a de la 10 ani închisoare la 8 ani închisoare cu reţinerea circumstanţelor prevăzute de art. 74-76 Cod penal. Conform art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal, precum şi degradarea militară;

                - referitor la inculpatul SIMA TRAIAN pentru infracţiunea prevăzută de art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal de la 20 ani închisoare la 15 ani închisoare, iar pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal de la 10 ani închisoare la 8 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal contopeşte aceste pedepse cu cele 200 de pedepse aplicate în baza art. 266 alin. 1 Cod penal, de cîte 3 ani închisoare, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare, 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal şi degradarea militară;

                - referitor la inculpaţii DEHELEANU ION şi CORPODEANU IOAN pentru infracţiunea prevăzută de art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal de la cîte 18 ani închisoare la cîte 15 ani închisoare, iar pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal de la cîte 10 ani închisoare la cîte 8 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a şi 34 lit. b din Codul penal, inculpaţii Deheleanu Ion şi Corpodeanu Ioan vor executa pedeapsa cea mai grea de cîte 15 ani închisoare, cîte 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal şi degradarea militară.

                Înlătură măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor Coman Ion, Radu Bălan, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif.

                În baza art. 26 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din art. 357 lit. a şi b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, condamnă pe inculpatul MATEI ILIE la 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal, iar în baza art. 26 raportat la art. 20-174-176 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal la 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal.

                Conform art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, inculpatul Matei Ilie va executa pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal.

                Face aplicarea art. 71 şi 64 Cod penal pentru toţi inculpaţii.

                Compută perioada arestării preventive de la 22 decembrie 1989 pentru inculpaţii Coman Ion şi Sima Traian, de la 25 decembrie 1989 pentru inculpatul Corpodeanu Ioan, de la 26 decembrie 1989 pentru inculpaţii Deheleanu Ion şi Matei Ilie şi de la 12 ianuarie 1989[1] pentru inculpatul Veverca Iosif, pînă la data punerii efective în libertate.

                Respinge recursurile declarate de inculpaţii Radu Tinu şi Grui Tiberiu pe care îi obligă la cîte 500000 lei cheltuieli judiciare către stat.

                Ia act de retragerea recursurilor declarate de inculpaţii Avram Gheorghe şi Ganciu Gheorghe pe care îi obligă la cîte 250000 lei cheltuieli judiciare către stat.

                În baza art. 11 pct. 2 lit. b combinat cu art. 10 lit. g Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Bălan Radu pentru infracţiunile prevăzute de art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal şi art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul penal, prin decesul făptuitorului.

                Ministerul Justiţiei va plăti onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100000 lei pentru inculpatul Matei Ilie.

                Opinie separată formulată de domnii judecători Gabriel Ionescu şi Liviu Giurgiu în sensul condamnării şi a inculpatului Radu Tinu pentru infracţiunile prevăzute de art. 174-176 alin. 1 lit. b şi, respectiv, art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b ambele cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

                Opinie separată a domnilor judecători Paul Florea şi Dimitrie Onică în sensul respingerii recursurilor declarate de inculpaţii Coman Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif şi menţinerea pedepselor aplicate acestora, precum şi admiterea recursului Parchetului Militar Timişoara în ceea ce priveşte pe inculpatul achitat Radu Tinu, casarea sentinţei şi condamnarea acestuia pentru infracţiunile prevăzute de art. 174-176 alin. 1 lit. b şi, respectiv, art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b, ambele cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

                Pronunţată în şedinţă publică, azi 6 iunie 1997.

 

                PREŞEDINTE                                        JUDECĂTORI

                A. Pandrea                                                            P. Florea

                                                                                                E. Gherguţ

                                                                                                L. Giurgiu

                                                                                                G. Ionescu

                                                                                                D. Onică

                                                                                                B. Sârbu

                                                                                                Gh. Toader

                                                                                                O. Zărnescu

                MAGISTRAT ASISTENT ŞEF

                V. Podar

 [1] de fapt 1990, dar în textul deciziei apare 1989.