CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

DECIZIA nr. 31                     DOSAR NR. 17/B/1996

Şedinţa publică de la 6 iunie 1997

 

                Preşedinte: Anton Pandrea - Preşedintele secţiei penale

                Paul Florea - judecător

                Emil Gherguş - judecător

                Liviu Giurgiu - judecător

                Gabriel Ionescu - judecător

                Dimitrie Onică - judecător

                Benedict Sîrbu - judecător

                Gheorghe Toader - judecător

                Ovidiu Zărnescu - judecător

                Ieronim Guzu - procuror

                Viorel Podar - magistrat asistent şef

 

                La data de 17 martie 1997 s-au luat în examinare recursurile declarate de Parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Timişoara privind pe intimatul inculpat Atudoroaie Gheorghe, precum şi recursurile declarate de inculpaţii Popescu Ion şi Pacoste Cornel împotriva sentinţei nr. 6 din 9 decembrie 1991 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia militară.

                Dezbaterile au fost consemnate în încheierea din 17 martie 1997, iar pronunţarea deciziei s-a amînat la 21 aprilie, 26 mai şi 6 iunie 1997.

CURTEA

                Asupra recursurilor declarate;

                În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

                (...) [se repetă pe scurt cele cuprinse în Sentinţa nr. 6 din 9 decembrie 1991]

 

                Împotriva sentinţei au declarat recurs procurorul, referitor la soluţia de achitare a inculpatului Atudoroaie Gheorghe, la constatarea graţierii pedepsei aplicate inculpatului Popescu Ion pentru infracţiunea prevăzută de art. 33 alin. 2 din Decretul nr. 328/1966 şi la menţinerea măsurii asiguratorii instituită asupra bunurilor inculpaţilor Pacoste Cornel şi Popescu Ion, precum şi inculpaţii Pacoste Cornel şi Popescu Ion, pentru care s-a disjuns cauza la data de 20 ianuarie 1997, cînd s-a trecut la judecarea recursului procurorului referitor la inculpaţii Matei Ilie, Radu Tinu şi la menţinerea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor Coman Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif, ca şi a celorlalte recursuri declarate în cauză.