[Anularea graţierii lui Popescu Ion pentru conducere autoturism cu număr fals]

 

                - Prin alt motiv de casare formulat de procuror, se susţine că în mod greşit s-a aplicat dispoziţia de graţiere de la art. 3 din Decretul-Lege nr. 3/1990 referitor la pedeapsa stabilită inculpatului col. Popescu Ion pentru infracţiunea prevăzută de art. 35 alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, deoarece fapta a fost săvîrşită ulterior datei de 22 decembrie 1989, iar potrivit art. 11 din acel decret au intrat sub incidenţa graţierii numai faptele săvîrşite pînă la 22 decembrie 1989 inclusiv.

                Acest motiv de casare este fondat.

                În adevăr, prin art. 11 din Decretul-Lege nr. 3 din 4 ianuarie 1990 se prevede că dispoziţiile de amnistie şi graţiere ale acestui decret sînt aplicabile numai în cazul faptelor comise pînă la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.

                Or, prin sentinţă s-a reţinut, în deplină concordanţă cu probele dosarului, că inculpatul col. Popescu Ion a săvîrşit infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, prevăzută de art. 35 alin. 2 din Decretul-Lege nr. 328/1966, la data de 23 decembrie 1989.

                Rezultînd, astfel, că inculpatul a săvîrşit infracţiunea menţionată ulterior datei de 22 decembrie 1989, este evident că el nu putea beneficia de dispoziţiile de graţiere ale Decretului-Lege nr. 3 din 4 ianuarie 1990.

                Aşa fiind, prima instanţă a constatat în mod greşit că pedeapsa de 2 ani închisoare, stabilită inculpatului Popescu Ion pentru infracţiunea prevăzută de art. 35 alin. 2 din Decretul 328/1966, a fost graţiată prin art. 3 din Decretul-Lege nr. 3/1990.

                În acest fel, confirmîndu-se existenţa cazului de casare prevăzut la art. 3859 alin. 1 pct. 171 din Codul de procedură penală, deoarece "s-a făcut o greşită aplicare a legii", urmează ca, prin admiterea recursului procurorului, să fie înlăturată constatarea graţierii pentru pedeapsa menţionată.