[Anularea sechestrului asigurator]

 

                - În fine, printr-un alt motiv de casare formulat de procuror, se susţine că, prin menţinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor Pacoste Cornel şi Popescu Ion, au fost încălcate prevederile art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală.

                Şi acest motiv de casare este fondat.

                Potrivit art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală, în redactarea avută la data judecării cauzei în primă instanţă, "măsurile asiguratorii" luate în cursul procesului penal, "constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile şi imobile, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a pedepsei confiscării averii".

                Or, din moment ce inculpaţii Pacoste Cornel şi Popescu Ion nu au fost obligaţi la despăgubiri şi nu se punea problema garantării executării unor pedepse cu amenda, iar pedeapsa confiscării averii nu li se putea aplica întrucît nu s-a menţinut încadrarea juridică a faptelor în infracţiunea de genocid, se constată că în mod nejustificat s-a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurator ce a fost instituit asupra bunurilor acestor inculpaţi.

                În atare situaţie, rezultînd că "prin hotărîre s-a făcut o greşită aplicare a legii", ceea ce constituie cazul de casare prevăzut la art. 3859 alin. 1 pct. 171 din Codul de procedură penală, se impune admiterea acestui motiv şi înlăturarea dispoziţiei de menţinere a sechestrului asigurator asupra bunurilor celor doi inculpaţi sus-menţionaţi.