[De ce trebuia condamnat Atudoroaie Gheorghe]

 

                II. În ceea ce priveşte pe inculpatul Atudoroaie Gheorghe fost adjunct al şefului securităţii judeţului Timiş, soluţia de menţinere a achitării acestuia este greşită, el participînd la comiterea faptei de complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav şi tentativă la această infracţiune, împreună cu ceilalţi inculpaţi care au fost condamnaţi.

                Inculpatul Atudoroaie Gheorghe, ca ofiţer de securitate, a făcut parte din comandamentul de securitate pe linie operativă, constituit la 17 decembrie 1989 sub comanda inculpatului Macri Emil.

                Acest comandament a fost înfiinţat pentru culegerea şi obţinerea de informaţii, chiar de la manifestanţi, cu privire la modul concret de organizare a acestora şi la identificarea persoanelor care au iniţiat şi condus demonstraţiile, toate acestea fiind executate în scopul realizării activităţii de reprimare.

                În declaraţiile date în faza de anchetă, probe care nu au fost combătute cu vreo alte probe, inculpatul Atudoroaie Gheorghe a recunoscut că a făcut o împărţire în 14 zone a municipiului Timişoara, în care a trimis cîte doi ofiţeri pentru culegerea de informaţii, infiltrîndu-se chiar personal printre demonstranţi, în acelaşi scop (filele 192-205, 220-237, 244-251, 346-379 dos. urm. vol. VI şi filele 2-18 dos. urm. vol. VII).

                De asemenea, a recunoscut că a avut misiunea de a centraliza toate informaţiile privind modul de organizare al manifestanţilor (fila 10 vol. VII - dos. ur.).

                Toată această activitate a inculpatului Atudoroaie Gheorghe a fost de natură să sprijine şi să ajute la acţiunea de reprimare, deci la uciderea celor 72 persoane şi rănirea gravă - prin împuşcare - a altor 253 persoane.

                De aceea, trebuia condamnat pentru complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav şi tentativă la aecastă infracţiune, comise de ceilalţi inculpaţi.

 

                JUDECĂTOR                                                                        JUDECĂTOR

                P. Florea                                                                 D. Onică

 

                MAGISTRAT ASISTENT ŞEF

                V. Podar

 

                Opinia separată a judecătorilor Gabriel Ionescu şi Liviu Giurgiu în sensul condamnării şi a inculpatului Atudoroaie Gheorghe pentru infracţiunile prevăzute de art. 174, 176 alin. 1 lit. b şi, respectiv, art. 20 raportat la art. 174, 176 alin. 1 lit. b, ambele cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

 

                În acord cu partea a II-a a opiniei separate a judecătorilor Paul Florea şi Dimitrie Onică, a căror argumente referitoare la vinovăţia inculpatului Atudoroaie Gheorghe le însuşim, considerăm că şi acest făptuitor, fost adjunct al şefului securităţii judeţului Timiş, a participat în calitate de coautor, alături de celelalte forţe armate de represiune, la infracţiunea de omor deosebit de grav şi tentativă la această infracţiune, săvîrşite de ceilalţi inculpaţi condamnaţi în cauză şi că este greşită soluţia de menţinere a achitării acestuia.

                Probele administrate au confirmat astfel că, inculpatul Atudoroaie Gheorghe a cunoscut de la începutul evenimentelor - din 16 decembrie 1989 - că la Timişoara se desfăşoară o mişcare revoluţionară şi că el a făcut parte din grupa de comandă a inspectoratului şi apoi din comandamentul condus de generalii veniţi de la Bucureşti, unde se hotărau acţiuni concrete de reprimare. Personal, ca şi prin subordonaţi inculpatul Atudoroaie Gheorghe a desfăşurat muncă informativă, ţelul urmărit fiind stabilirea instigatorilor, organizatorilor şi conducătorilor demonstranţilor, deplasarea coloanelor, starea de spirit a populaţiei, acţiunile stradale ale muncitorilor, lozincile scandate, acţiunile de împrăştiere a manifestanţilor.

                Aceste informaţii au fost folosite în organizarea activităţii de reprimare a demonstranţilor.

                Inculpatul Atudoroaie Gheorghe a recunoscut în timpul urmăririi penale că, după ce a împărţit în 14 zone municipiul Timişoara, a trimis cîte doi ofiţeri pentru culegerea de informaţii şi chiar el personal s-a infiltrat printre demonstranţi.

                Mai este de menţionat că subordonaţii inculpatului Atudoroaie Gheorghe au primit la ordinul acestuia, arme de foc şi muniţie, unii dintre aceştia fără nici un fel de evidenţă, că lucrători de securitate au deschis foc şi că o parte din cadre direct subordonate au ridicat, repetat, muniţie.

                Actele materiale desfăşurate, în sensul celor evocate anterior, atestă că pe plan subiectiv inculpatul Atudoroaie Gheorghe a acţionat, concordant cu celelalte forţe armate de represiune, cu intenţia directă de înăbuşire a mişcării revoluţionare de la Timişoara şi de curmare a vieţii demonstranţilor prin împuşcare, rezultatul morţii producîndu-se în cazul a 72 persoane şi rănirea gravă în cazul a 253 persoane.

                În aceste condiţii, sînt fără suport probator argumentele opiniei majoritare, în sensul că inculpatul Atudoroaie Gheorghe şi-ar fi îndeplinit doar atribuţiile specifice funcţiei deţinute, fără a se implica în actele de reprimare de la Timişoara.

                În consecinţă, existînd dovezi indubitabile de participare nemijlocită la actele represive evocate, opiniem pentru admiterea recursului parchetului, casarea hotărîrii atacate şi condamnarea inculpatului Atudoroaie Gheorghe pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 174, 176 alin. 1 lit. b şi de art. 20 raportat la art. 174, 176 alin. 1 lit. b, ambele cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

 

                JUDECĂTOR                                                                        JUDECĂTOR

                G. Ionescu                                                                             L. Giurgiu

 

                MAGISTRAT ASISTENT ŞEF

                V. Podar