[Încadrarea juridică]

 

                Aşa cum s-a mai arătat, parchetul a reţinut corect situaţia de fapt, pe care a calificat-o, corespunzător, în infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b, din Codul penal, cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 13 din acelaşi cod şi în tentativă (art. 20) la această infracţiune.

                În adevăr, punînd în executare ordinul de reprimare a manifestanţilor - prin preluarea comenzii trupelor din garnizoană, înarmarea lor cu grenade lacrimogene şi muniţie de război, scoaterea lor pe străzi, împreună cu tehnica grea de luptă, amplasarea lor în punctele de "întîlnire" cu protestatarii, anihilarea rezistenţei protestatarilor, transmiterea ordinului de deschidere a focului, coordonarea şi dirijarea forţelor de represiune -, inculpaţii au prevăzut rezultatul produs, rezultat pe care, dacă nu l-au dorit, l-au acceptat.

                Prin întreaga lor activitate, desfăşurată la Timişoara, inculpaţii au arătat, cu prisosinţă şi chiar cu exces de zel - în cazul generalului Mihai Chiţac - voinţa de a acţiona astfel încît activitatea lor să se completeze cu activitatea celorlalţi generali şi ofiţeri implicaţi în reprimare şi ştiinţa că, prin activitatea comună, se realizează, nemijlocit, înăbuşirea în sînge a revoltei populare.

                La individualizarea pedepselor, instanţa are în vedere gravitatea deosebită a faptelor inculpaţilor, numărul mare al victimelor, contribuţia concretă a făptuitorilor la producerea acestor consecinţe, contextul în care au acţionat şi responsabilităţile pe care le-au avut fiecare.

                Reprimarea de la Timişoara a fost, de fapt, un masacru în masă: au fost exterminaţi o mulţime de oameni paşnici, lipsiţi de apărare, numai pentru că şi-au revendicat drepturile.

                Inculpaţii au săvîrşit infracţiunea de omor deosebit de grav şi tentativa la această infracţiune înainte de a fi fost condamnaţi pentru vreuna din ele, încît le sînt aplicabile şi dispoziţiile art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 din Codul penal privind concursul de infracţiuni.

                În baza art. 67 din Codul penal, inculpaţilor li se va aplica şi pedeapsa complimentară a degradării militare.

                În conformitate cu art. 163 şi 357 alin. 2 din Codul de procedură penală, bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor vor fi indisponibilizate, pînă la concurenţa valorii stabilită prin această sentinţă.