[Părţile civile]

 

                IV. În cauză, s-au constituit părţi civile un număr de 234 de părţi vătămate, astfel:

                1. Partea vătămată Amancei Alina se constituie parte civilă cu suma de 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, cînd avea vîrsta de 12 ani, se afla printre manifestanţii de la Catedrală - Operă, unde a văzut nişte "soldaţi în kaki" - care au deschis foc împotriva mulţimii şi au împuşcat-o şi pe ea. Că, după spitalizare, a fost externată cu gradul III de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune: biletul de ieşire din spital, actul medical care atestă invaliditatea şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 389-390; vol. 10 p. 278-281 şi vol. 11 p. 48).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de actele depuse, de vîrsta redusă a victimei - la data cînd a fost rănită -, de împrejurarea că, la această vîrstă fragedă, rănirea prin împuşcare produce un şoc foarte mare, cu repercursiuni pe termen lung.

                Instanţa mai are în vedere că, prin împuşcare, partea vătămată a fost lipsită de posibilităţile normale de dezvoltare, de afirmare în viaţă. Bucuria copilăriei i-a fost grav zdruncinată. Aceste consecinţe trebuie să-şi găsească expresia într-un echivalent bănesc.

                2. Partea vătămată Avădănoaiei Silvica pretinde 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, militarii i-au împuşcat soţul - Paul -, căruia i-au zdrobit tibia şi peroneul, răni care i-au cauzat o invaliditate de gradul I (unu), suferinţe în urma cărora a decedat, lăsînd-o cu doi copii minori.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune: raportul medico-legal care atestă gravitatea rănilor (3-4 luni de îngrijiri medicale), actul medical privind invaliditatea, recomandarea de a fi tratat şi în străinătate - unde a fost trimis -, certificatul de căsătorie cu împuşcatul, certificatul de deces al acestuia, certificatul lui de luptător în revoluţie şi certificatele de naştere ale celor doi copii minori (vol. 6 p. 295-297; vol. 10 p. 275; vol. 11 p. 48; vol. 12 p. 135 şi vol. 16 p. 213-230, 236).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de actele depuse, de gravele consecinţe, invocate şi probate, de împrejurarea că au rămas doi orfani lipsiţi de sprijin material şi moral.

                3. Partea vătămată Acatrinei Constantin pretinde 50 de milioane de lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari, care i-au produs o fractură. Că, a stat în aparat ghipsat pînă în decembrie 1990.

                În dovedirea cererii, depune: acte medicale de spitalizare, copia carnetului de muncă şi cuponul de pensie (vol. 7 p. 208-209; vol. 10 p. 112, 245-250; vol. 12 p. 136; vol. 18 p. 266-275).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de actele depuse, de gravitatea vătămării, de consecinţele - pe plan fizic, moral şi material -, consecinţe inerente unei asemenea vătămări.

                4. Partea vătămată Ardelean Gheorghe pretinde 50 de milioane de lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat două luni (60 de zile); că, în urma şocului suferit, familia sa s-a destrămat, că a rămas cu doi copii minori şi cu slabe posibilităţi materiale.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune: biletul de ieşire din spital şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 391-392; vol. 10 p. 282-285 şi vol. 11 p. 48).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de actele depuse şi de consecinţele împuşcării.

                5. Partea vătămată Avram Elena pretinde despăgubiri globale în sumă de un miliard de lei şi o contribuţie lunară de întreţinere, motivînd că este în vîrstă de 72 de ani; că la data de 17 decembrie 1989 i-a fost împuşcat fiul, Ioan-Vasile Avram, - care a decedat la 25 decembrie 1989 -, că defunctul era singurul ei întreţinător, încît a rămas fără nici un sprijin material şi moral şi că numai monumentul funerar a costat-o 50 de milioane de lei.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune: certificatul de naştere al acestuia, certificatul de erou-martir al revoluţiei, factura telefonului, actele privind plata întreţinerii şi copia carnetului de muncă al decedatului (vol. 6 p. 277; vol. 16 p. 257-263; vol. 17 p. 238-239; vol. 27 p. 283-285).

                Cererea este întemeiată pentru 100 de milioane de lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, faţă de actele depuse şi faţă de împrejurarea că părţii vătămate trebuie să i se asigure, măcar în parte, starea materială pe care ar fi avut-o dacă fiul ei ar fi trăit.

                De asemenea, instanţa are în vedere că, prin pierderea - în aceste condiţii -, a fiului ei, partea civilă a suferit o durere adîncă şi că, potrivit tradiţiei locului, a făcut cheltuieli pentru construirea unui monument funerar.

                6. Partea vătămată Avram Olimpia pretinde suma de 500 de milioane lei despăgubiri, motivînd că este soţia lui Ioan-Vasile Avram, de 40 de ani, muncitor la S.U.T., unde cîştiga 5000 lei, lunar, împuşcat la 17 decembrie 1989 şi mort la 25 decembrie 1989; că, în urma pierderii soţului, a rămas cu un copil, elevă, astăzi studentă, a cărei şcolarizare a suportat-o şi o suportă singură.

                În dovedirea cererii de despăgubiri, partea civilă depune: certificatul de deces al soţului, certificatul de naştere al acestuia, certificatul de erou-martir al revoluţiei, certificatul de naştere al copilului, dovada că aceasta este studentă şi copia carnetului de muncă al defunctului (vol. 6 p. 274; vol. 12 p. 139; vol. 12 p. 35; vol. 16 p. 257-263; vol. 17 p. 238-240; vol. 27 p. 283-285).

                Cererea este întemeiată pentru 100 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de actele depuse, de prejudiciul inerent unei asemenea pierderi, de lipsa de întreţinere încercată de copil, de intensitatea şi durata suferinţei copilului şi a mamei acestuia.

                7. Partea vătămată Aparaschivei Dorina pretinde 50 de milioane de lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, soţul, Valentin Aparaschivei, în urma căruia a rămas fără nici un sprijin material şi moral. Că are două fetiţe, în vîrstă de 15 ani, pe care defunctul - care lucra la TCMT, unde cîştiga, lunar, 3-4000 lei - le-ar fi putut creşte şi educa. Că numai cu înmormîntarea a cheltuit suma de 50 de milioane de lei.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune: actele medico-legale privind moartea soţului, dovezile privind încadrarea lui în muncă şi veniturile pe care le realiza şi certificatele de naştere ale celor două minore (vol. 7 p. 139; vol. 10 p. 143, 250 şi vol. 17 p. 191).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de actele depuse şi prejudiciul suferit de partea civilă.

                8. Partea vătămată Apro Ioana pretinde despăgubiri în sumă de 500 milioane de lei (50000 de mărci), motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, soţul, în urma căruia a rămas cu doi copii, cu care merge, periodic, la Bucureşti, la Crematoriul Cenuşa, unde a fost ars cadavrul defunctului. Că, în orice caz, viaţa soţului era mai preţioasă decît daunele pretinse (vol. 12 p. 32, 511).

                În dovedirea cererii, partea civilă depune: actul de deces al soţului, certificatul ei de căsătorie cu acesta, certificatele de naştere ale copiilor şi copia buletinului ei de identitate (vol. 10 p. 177; vol. 11 p. 10; vol. 12 p. 32, 33, 511; vol. 14 p. 9; vol. 17 p. 277-281).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 100 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de actele depuse şi de prejudiciul produs, prin durerile încercate, lipsa de întreţinere şi amputarea posibilităţilor normale de dezvoltare.

                9. Partea vătămată Andrei Vasilica pretinde despăgubiri în sumă de 10800 de dolari (200 milioane lei), motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucisă, prin împuşcare în cap, sora Maria, al cărei cadavru a fost ascuns, apoi ars. Că, în urma defunctei, a rămas un copil, în vîrstă de 6 ani, pe care o creşte ca pe propriul său copil şi pentru care îşi sacrifică viaţa, părinţii defunctei - bolnavi - fiind întreţinuţi tot de ea.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune: actele medico-legale privind uciderea sorei sale, copia buletinului de identitate - cu care face dovada că sînt surori -, copia certificatului de naştere al copilului defunctei, certificatul de erou-martir al acesteia din urmă, hotărîrea judecătorească, cu care probează că minora i-a fost încredinţată ei spre creştere şi educare (vol. 7 p. 13-15 şi vol. 21 p. 93-103).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, pentru suma de 150 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane lei daune morale, faţă de actele depuse şi prejudiciul produs minorei şi tutorelui ei, sora defunctei.

                10. Partea vătămată Alexoaie Dumitru se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane de lei daune morale - reactualizate la data achitării lor -, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior, avînd nevoie, pentru vindecare, de un număr de 35 de zile de spitalizare.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune la dosar biletul de ieşire din spital, certificatul şi brevetul de luptător în revoluţie, copia buletinului de identitate (vol. 10 p. 111; vol. 12 p. 136; vol. 18 p. 172-180).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării suferite, de numărul zilelor de spitalizare a victimei, de vîrsta acesteia şi de suferinţele inerente unei asemenea vătămări.

                11. Partea vătămată Andrei Dorin se plînge că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de un număr de 30-40 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea plîngerii, partea vătămată depune la dosar actul medical - care atestă că a fost rănit prin împuşcare -, precum şi declaraţiile martorilor oculari, prezenţi la locul în care a fost rănit (vol. 22 p. 3-7).

                Instanţa apreciază că cererea de daune (morale) este justificată pentru suma de 30 de milioane de lei, faţă de gravitatea vătămării, de numărul zilelor necesare îngrijirilor medicale şi de suferinţele inerente unei asemenea vătămări.

                12. Partea vătămată Birca Melania, născută la 13 iunie 1938, se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane de lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcată în coapsă, avînd nevoie de un număr de 90 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea cererii de despăgubiri, partea vătămată depune la dosar biletul de ieşire din spital şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 170-171; vol. 12 p. 136; vol. 16 p. 152-154 bis).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării, de numărul mare de zile necesare pentru vindecare şi de suferinţele, intense, inerente unei asemenea vătămări.

                13. Partea vătămată Bânci[u] Ion se constituie parte civilă cu suma de 500 de milioane de lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, soţia sa, Leontina Bânci[u] a fost împuşcată şi că, după ce a dus-o la spital, a dispărut, ulterior aflînd că cenuşa ei a fost aruncată într-o groapă de gunoi. Că, în urma acestei tragedii - pentru familia lui -, el, fost sportiv, a ajuns, din cauza supărării, o epavă, suferind de depresie nervoasă, hepatită, pensionat de boală, iar fiicei sale, Veronica Bânci[u] (13 ani), orfană, i-a recidivat otita, pierzîndu-şi, definitiv, auzul. Că, din cauza morţii mamei, şi fiul ei, Arion Bânci[u] (2 ani) s-a îmbolnăvit frecvent. Că, pentru creşterea şi educarea celor 3 copii orfani, a fost nevoit să angajeze o femeie, deşi afecţiunea mamei este de neînlocuit. Probă că Anamaria Bânci[u] (12 ani) s-a îmbolnăvit psihic, boală foarte gravă, care i-a afectat fundamental comportamentul, în familie şi la şcoală, unde notele sînt tot mai mici, în ultimă analiză fiind nevoit să o retragă de la şcoală şi să o interneze, în mod repetat, în spitalele de boli psihice din Lugoj şi din Timişoara.

                În dovedirea cererii de despăgubiri, partea civilă depune la dosar referatul medical privind starea sa de invaliditate (gradul II), adeverinţa medicală care atestă bolile de care suferă, referatul medical privind bolile de care suferă Anamaria Bânci[u], certificatul de naştere al minorei Veronica-Alina Bânci[u], certificatul său de căsătorie cu defuncta, certificatul de naştere al minorului Arion-Emil Bânci[u], precum şi audiograma Alinei (vol. 7 p. 4-6; vol. 10 p. 287-289; vol. 11 p. 48; vol. 12 p. 433; vol. 21 p. 84-91).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării suferite, de consecinţele pe care vătămarea le-a avut pentru partea civilă şi pentru cei trei copii minori, consecinţe foarte grave, cum atestă actele medicale.

                14. Partea vătămată Brîndaş Valentin se constituie parte civilă cu suma de 25 de milioane de lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, de pe un transportor blindat, glonţ care i-a fost extras după o spitalizare care a durat pînă la 30 decembrie şi că, în urma rănii suferite, şi-a pierdut capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune la dosar biletul de ieşire din spital, actul cu care probează că şi-a pierdut capacitatea de muncă, cuponul de pensie de invaliditate, adeverinţa de salarizare anterioară vătămării, copia cărţii de muncă şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 354; vol. 10 p. 113, 245-250; vol. 22 p. 221-241).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi consecinţele ei.

                15. Partea vătămată Beştea Gheorghe se constituie parte civilă cu suma de 150000 DM, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost întîmpinat de tancuri şi de militari defăşuraţi pentru luptă, care l-au împuşcat, răni în urma cărora a fost tratat în ţară şi în Austria[1], unde i s-a fixat o placă cu 9 (nouă) şuruburi metalice, că a rămas cu o infirmitate permanentă (grad II de invaliditate); că a fost constructor, iar cu calificarea sa, în perioada 1990-1998, ar fi putut cîştiga, din muncă, suma de 150000 DM, cu care să poată creşte şi educa cei doi copii.

                În dovedirea cererii de despăgubiri, partea civilă depune la dosar acte medicale pentru cele 4 (patru) luni de spitalizare, acte privind afectarea gravă a capacităţii de muncă, cuponul de pensie, certificatele de naştere ale copiilor, elev şi, respectiv, student (vol. 10 p. 241-244; vol. 12 p. 521-522; vol. 18 p. 133-141).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei pentru partea civilă şi pentru membrii familiei lui.

                16. Partea vătămată Bărbat Vasile[2] se constituie parte civilă cu suma de 66 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, soţia sa (43 ani) a fost împuşcată mortal, de faţă cu fiica sa, Ioana (12 ani), iar cadavrul ei a dispărut din morgă; că, tot atunci a fost rănit şi el; că soţia a fost împuşcată în piept şi în cap, iar alte patru gloanţe au perforat, în locuri diferite, fularul pe care minora îl avea în mînă şi mîneca paltonului cu care fetiţa era îmbrăcată; că, în urma rănii suferite, el a fost tratat în ţară şi în străinătate, unde i s-a extirpat o parte din intestin; că monumentul funerar al soţiei a costat suma de 20 de milioane lei şi că persoane necunoscute i-au ameninţat copilul, şantajîndu-l să nu facă declaraţii în cauză.

                În dovedirea cererii de despăgubiri, partea civilă depune la dosar acte medicale privind internările în spitalele din ţară şi din străinătate, acte privind cheltuielile făcute cu tratamentul medical în străinătate, acte privind pierderea capacităţi de muncă şi pensia de invaliditate, copia cărţii de muncă, calculul diferenţei de cîştig ca urmare a invalidităţii şi acte privind cheltuielile făcute cu ridicarea monumentului funerar (vol. 6 p. 343-344; vol. 10 p. 23; vol. 11 p. 10; vol. 12 p. 82-105).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 33 de milioane lei daune morale, faţă de gravitatea consecinţelor suferite de partea civilă.

                17. Partea vătămată Damian (Bărbat) Angelica se constituie parte civilă cu suma de 20 de milioane lei daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucisă, prin împuşcare, mama, iar tatăl i-a fost mutilat pe viaţă, încît ea a rămas singura întreţinătoare a sorei ei, de 13 ani; că asasinarea mamei i-a ruinat viaţa.

                În dovedirea cererii de despăgubiri, partea civilă depune la dosar copia buletinului de identitate, copia certificatului de căsătorie, copia certificatului de naştere, copia cărţii de muncă, dovada că mama i-a fost ucisă, iar tatăl rănit (vol. 10 p. 22-23; vol. 11 p. 10; vol. 12 p. 85-97, 432, 452-454; vol. 6 p. 317).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de suferinţele inerente unei pierderi ca aceea invocată şi probată de partea civilă.

                18. Partea vătămată Berghiu Rozalia se constituie parte civilă cu suma de 20 de milioane de lei, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, în timp ce se afla în balcon, a fost împuşcată de militari, că a fost spitalizată pînă în 9 ianuarie, dar că a continuat tratamentul pînă azi, deoarece, şi din cauza vîrstei înaintate (70 de ani), sănătatea i se reface greu, încît suferinţele continuă.

                În dovedirea cererii, depune actele de spitalizare, cuponul de pensii, ccertificatul de naştere, copia buletinului de identitate şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 260; vol. 11 p. 48; vol. 7 p. 306-307; vol. 19 p. 276-282).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării, de consecinţele ei şi de vîrsta părţii civile.

                19. Partea vătămată Boiciuc Silvia se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucis bărbatul - Motohon Silviu - cu care are un copil, minor, pe care trebuie să-l crească şi să-l educe singură.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces al tatălui minorului, certificatul de naştere al acestuia, acte medicale privind tratamentul urmat de defunct anterior decesului, certificatul lui de erou al revoluţiei, copia carnetului de muncă, acte privind pensia de urmaş, acte privind alocaţia, acte de la asociaţia de locatari (vol. 7 p. 324; vol. 10 p. 286; vol. 11 p. 600-664 bis, vol. 17 p. 24-35).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de miloane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                20. Partea vătămată Bob (Grama) Floarea se constituie parte civilă cu 100 de milioane de lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, fratele ei, Alexandru Grama (19 ani), a fost împuşcat, mortal, de militari, deces în urma căruia părinţii defunctului şi ai ei s-au îmbolnăvit grav, că a făcut cheltuieli mari cu înmormîntarea şi cu parastasele obişnuite în partea locului, cu edificarea unui monument funerar.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al eroului-martir, certificatul de erou, acte privind retribuţia defunctului, acte medicale privind îmbolnăvirea mamei, acte care atestă că, de supărare, tatăl eroului-martir a suferit un infarct, în urma căruia a decedat, certificatele de naştere ale fetiţelor - pe care le întreţine singură (vol. 7 p. 347-348; vol. 10 p. 106, 136, 250; vol. 12 p. 485; vol. 21 p. 210-219).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                21. Partea vătămată Balogh Victoria se constituie parte civilă cu 500 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, lîngă ea, soţul, de către militari - care l-au împuşcat, rămînînd să suporte singură cheltuielile de întreţinere a copiilor, unul dintre ei, elev de liceu; că, dacă nu murea, soţul putea aduce o contribuţie majoră în familie, fiind croitor şi că, fiind ucis lîngă ea, a suferit un şoc, fiind pensionată şi profund zdruncinată şi azi.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces al soţului şi certificatul de naştere al copilului Tiberiu (vol. 7 p. 234 verso, 235; vol. 10 p. 140; vol. 12 p. 34; vol. 14 p. 5).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                22. Partea vătămată Boţoc (Virgil) Maria se constituie parte civilă cu 150 de milioane de lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucisă, prin împuşcare, fiica, Luminiţa-Florica (13 ani), deces în urma căruia i-a murit, de supărare şi soţul; că, minora a fost împuşcată în spate, în apropierea unei biserici şi că i-a găsit cadavrul abia la 15 ianuarie 1990, la groapa comună[3]; că, pentru a o putea înmormînta creştineşte, şi-a vîndut casa, că a cheltuit şi pentru ridicarea unui monument funerar, cheltuieli considerabile.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de erou-martir al defunctei, certificatul de deces al tatălui minorei, actele care atestă cheltuielile făcute cu edificarea monumentului funerar (vol. 7 p. 244-245; vol. 10 p. 151, 250; vol. 20 p. 197-203).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 75 de milioane lei daune materiale şi 75 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                23. Partea vătămată Berejo[v]schi Doru se constituie parte civilă cu 50 de milioane de lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a fost împuşcat şi că a avut nevoie de tratament (vol. 7 p. 384-386 şi vol. 14 p. 404).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 25 milioane lei daune materiale şi 25 milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                24. Partea vătămată Bumbar Mihai se constituie parte civilă cu suma de 40 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost rănit prin împuşcare, avînd nevoie, pentru vindecare, de 30 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea cererii, depune biletul de ieşire din spital, actul medico-legal privind cauza rănirii, certificatul de participant la revoluţie, dovada că a fost împuşcat la Catedrală, actul care atestă că i-a fost afectată capacitatea de muncă şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 157; vol. 20 p. 58-64).

                Cererea este întemeiată pentru 20 milioane lei daune materiale şi 20 milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                25. Partea vătămată Blezniuc Ion se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, a fost 65 de zile spitalizat în ţară şi două săptămîni în Italia, că a rămas infirm pe viaţă, pierzîndu-şi o mînă, că a suferit un număr de 3 intervenţii chirurgicale, că nu mai găseşte de lucru; că, dacă nu era rănit, putea să-şi continue munca de lăcătuş, din care căştiga destul de bine, dar că aşa este nevoit să trăiască, numai el ştie cum, dintr-o pensie de 1.800.000 lei; că, în spitalul din Timişoara, a cheltuit, cu îngrijirile medicale, 100000 lei, iar în Italia - 1000 dolari.

                În dovedirea cererii, depune actul medico-legal privind cauza invalidităţii, cuponul de pensie, certificatele de naştere ale copiilor, biletele de ieşire din spital, actul de spitalizare în străinătate, certificatul de luptător în revoluţie, adeverinţa de salariat şi copia carnetului de muncă (vol. 26 p. 112, 121, 146-156; vol. 27 p. 273-276).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi consecinţele ei.

                26. Partea vătămată Belici Natalia se constituie parte civilă cu 500 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucis soţul, împuşcat în cap, că a rămas cu un copil de un an şi trei luni, că nu i s-a permis accesul în morgă, de unde cadavrul a fost sustras.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de erou-martir al defunctului, actul medico-legal de deces al acestuia, certificatul ei de căsătorie cu defunctul şi certificatul de naştere al copilului (vol. 6 p. 370-373; vol. 15 p. 428-433).

                Cererea este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                27. Partea vătămată Belici Ana se constituie parte civilă cu suma de 50 de miloane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, fiul; că, de supărare, soţul ei - tatăl defunctului, s-a îmbolnăvit grav, suferind un şoc, cu consecinţa internării la psihiatrie; că, tot de supărare, şi ea s-a îmbolnăvit, de inimă, că defunctul o ajuta să se întreţină şi că nici măcar mort nu i s-a dat, cenuşa lui fiind aruncată la canal.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces şi de erou-martir al fiului şi acte medicale care atestă că, după tragedia dispariţiei copilului, s-a îmbolnăvit grav şi ea şi soţul ei - părinţii împuşcatului (vol. 6 p. 370-372; vol. 15 p. 429, 433; vol. 27 p. 144-147).

                Cererea este întemeiată pentru 25 de milioane lei daune materiale şi 25 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                28. Partea vătămată Borlea Ion se constituie parte civilă cu 50 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior şi că a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea cererii, depune biletul de ieşire din spital, certificatele de naştere ale celor doi copii, certificatul de căsătorie, copia buletinului de identitate, copia cărţii de muncă (vol. 7 p. 64; vol. 10 p. 1; vol. 17 p. 168-179).

                Cererea este întemeiată pentru 25 milioane lei daune materiale şi 25 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                29. Partea vătămată Benea Trofin se constituie parte civilă cu 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în mîna dreaptă şi în picior, încît are nevoie de însoţitor (handicap gradul I).

                În dovedirea cererii, depune biletul de ieşire din spital, acte medicale care atestă că a fost spitalizat şi la Viena, acte medicale de handicapat gradul I, cu însoţitor, cupon de pensie (vol. 7 p. 96-99; vol. 14 p. 388; vol. 27 p. 397-405).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                30. Partea vătămată Buzatu Robert[4] se constituie parte civilă cu 200 milioane lei daune materiale şi 500 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, militarii l-au împuşcat în picior, care, astfel, i-a fost scurtat, după ce a fost spitalizat în ţară şi în străinătate - unde nu a primit nici un ajutor de la statul român.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale de spitalizare în ţară şi la Veneţia (vol. 7 p. 316; vol. 19 p. 36-42).

                Cererea este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                31. Partea vătămată Băţică Constantin se constituie parte civilă cu 20 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989 a fost împuşcat, apoi spitalizat pînă la 15 ianuarie 1990.

                În dovedirea cererii, depune certificatul medical, care atestă rănirea prin împuşcare, biletul de ieşire din spital şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 352; vol. 17 p. 180-185; vol. 26 p. 19).

                Cererea este întemeiată pentru 10 milioane lei daune materiale şi 10 milioane daune morale, faţă de gravitatea leziunii şi consecinţele ei.

                32. Partea vătămată Blaga Violeta-Claudia se constituie parte civilă cu suma de 25 de milioane lei daune materiale şi 25 milioane daune morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost traumatizată, apoi spitalizată, în ţară şi în străinătate, că a rămas cu gradul II de invaliditate şi cu o gravă traumă psihică, accentuată în revoluţie.

                În dovedirea cererii, depune: acte medicale de spitalizare, în ţară şi în străinătate, acte că este bolnavă psihic şi că, în decembrie 1989, "a făcut o recădere, din cauza revoluţiei", că are gradul II de invaliditate, brevetul de luptător în revoluţie şi certificatul de naştere (vol. 14 p. 97-104).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                33. Partea vătămată Barboni Simion se plînge că, la data de 17 decembrie 1989, a fost rănit prin agresare, din care cauză, pe fondul diabetului, de care suferea, a suferit o amputaţie.

                În dovedirea susţinerii, depune acte medicale care atestă că "leziunile care au dus la amputaţie au putut fi produse în 17 decembrie 1989" (vol. 22 p. 26-30).

                Instanţa apreciază că, dată fiind gravitatea vătămării suferită de Barboni Simion, lui i se cuvin 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                34. Partea vătămată Balmuş Trifan se plînge că i-a fost ucis fiul, Vasile Balmuş, al cărui cadavru a dispărut.

                În dovedirea plîngerii, depune acte care atestă că, în adevăr, Vasile Balmuş a dispărut (vol. 22 p. 36-40).

                Instanţa apreciază că lui Balmuş Trifan i se cuvin daune morale în sumă de 50 de milioane lei.

                35. Partea vătămată Gorincu (Bonţe) Mariana se constituie parte civilă cu suma de 500 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis fratele, Ion-Petru Bonţe, ai cărui părinţi - Avram şi Aurica Bonţe - s-au îmbolnăvit grav, încît sînt în imposibilitate de a sta în proces; că cadavrul eroului-martir a fost dus la groapa comună[5].

                În dovedirea cererii, depune certificatul de naştere şi de deces al eroului-martir, acte medicale care atestă că părinţii eroului sînt bolnavi, diploma de absolvire a şcolii profesionale de către defunct, certificatul ei de naştere, copia buletinului de identitate, certificatul de căsătorie al părinţilor defunctului, copiile buletinelor lor de identitate (vol. 7 p. 229; vol. 18 p. 199-222; vol. 27 p. 256-259; vol. 12 p. 136).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane de lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                36. Partea vătămată Călin Marius se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, şi-a pierdut capacitatea de muncă, iar viaţa i-a fost pusă în primejdie, fiindu-i perforate ficatul şi duodenul, suferind un grav şoc hemoragic, consecutiv unei pancreatite, unei stări septice, glonţul oprindu-se în coloană.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare - în ţară şi la Viena - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 298; vol. 11 p. 48; vol. 10 p. 299-300).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 milioane lei daune materiale şi 50 de milioane  daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                37. Partea vătămată Camciuc Viorel se constituie parte civilă cu suma de 75 milioane lei daune materiale şi 75 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în spate, glonţul oprindu-i-se în coloana vertebrală, cu consecinţe grave pentru sănătatea lui; că, a avut nevoie de 65 de zile îngrijiri medicale în vederea vindecării şi că are un copil de crescut.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă că a fost împuşcat şi spitalizat şi că are un copil (vol. 7 p. 80-82; vol. 12 p. 430; vol. 21 p. 206-208; vol. 14 p. 106).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                38. Partea vătămată Cârstea Dragoş cere despăgubiri civile, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, apoi spitalizat, în ţară şi în Italia, tratamentul medical durînd pînă în 1995.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a primit îngrijiri medicale în ţară şi în străinătate, în perioada 1990-1995; mai depune certificatul de luptător în revoluţie şi certificatul de naştere (vol. 6 p. 339 şi vol. 12 p. 25-28).

                Instanţa apreciază că lui Cârstea Dragoş i se cuvin 100 milioane de lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării suferite şi de consecinţele ei.

                39. Partea vătămată Chiu Adrian se constituie parte civilă cu suma de 300 de milioane daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, aflîndu-se la Catedrală, a fost împuşcat de către militari, încît nici azi nu se mai ţine pe picioare, că are nevoie de un cărucior şi de un ajutor bănesc, ca să poată supravieţui; că, atunci cînd a fost rănit, avea 16 ani şi era elev, încît nu are nici casă, nici servici, nici o sursă de trai.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a suferit o "împuşcare bipolară coapsă"; mai depune certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 145; vol. 12 p. 435, 477, 479-481).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 150 milioane lei daune materiale şi 150 milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                40. Partea vătămată Cojocariu Mihai se constituie parte civilă cu 25 de milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari, în centrul oraşului, că a avut nevoie de 70 de zile de îngrijiri medicale şi că are trei copii, pe care i-ar fi putut întreţine dacă nu era rănit.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a fost împuşcat în coapsă, că a prezentat fenomene inflamatorii, cu puroi şi tensiune; de asemenea, depune dovezi, că înainte de a fi rănit, realiza venituri din muncă; depune certificat de luptător în revoluţie, la care anexează certificatele de naştere ale celor trei copii şi o declaraţie a martorului Avădănoaie Paul, care confirmă împrejurările în care a fost împuşcat (vol. 6 p. 298, 299; vol. 11 p. 18, 48; vol. 12 p. 136; vol. 27 p. 161-169).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                41. Partea vătămată Ciofu Mihai se constituie parte civilă cu suma de 250 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat, apoi internat în ţară şi în Germania, glonţul perforîndu-i colonul, lezîndu-i coloana, cu consecinţa unei "peritonite, a unei pareze, a incontinenţei urinare"; că, i s-a fracturat şi antebraţul, rămînînd astfel, handicapat gradul I, nerevizuibil; merge în cîrje, are dureri cumplite în picioare, nu poate presta nici un fel de muncă şi are de crescut doi copii şi nu ştie ce să mai facă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale de spitalizare, în ţară şi în străinătate (vol. 10 p. 209-211, 303-306; vol. 11 p. 48).

                Cererea este întemeiată pentru 125 milioane lei daune materiale şi 125 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                42. Partea vătămată Cristea Cristian se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în braţ, care i-a fost amputat; că, astfel, a pierdut capacitatea de muncă şi are nevoie de o proteză, pe care nu şi-o poate cumpăra, fiind foarte scumpă.

                În dovedirea cererii, depune actele de spitalizare, în ţară şi la Viena, acte care atestă că şi-a pierdut braţul; mai depune dovada că a fost împuşcat în revoluţie, precum şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 303-306; vol. 11 p. 48; vol. 17 p. 96).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 75 milioane lei daune materiale şi 75 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                43. Partea vătămată Crişan Doina se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată, apoi a primit îngrijiri medicale pînă la 31 ianuarie 1990, cu consecinţa pierderii capacităţii de muncă şi a părăsirii ei de către soţ - care a divorţat -, lăsînd-o, neajutorată, să crească cei trei copii - unul minor, la data rănirii.

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale care atestă că a fost împuşcată şi că, astfel, şi-a pierdut capacitatea de muncă; mai depune certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 10 p. 115, 245-250; vol. 19 p. 255-269).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                44. Partea vătămată Cristea Monica se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat[ă] în umăr de militari, sens în care depune acte medicale (vol. 7 p. 302 şi vol. 11 p. 56).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                45. Partea vătămată Csikos Mihai se constituie parte civilă cu suma de 25000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, soldaţii din M.Ap.N. l-au împuşcat în picior, rană în urma căreia şi-a pierdut definitiv capacitatea de muncă, fiind handicapat fizic şi psihic pe viaţă, gradul I de invaliditate, nerevizuibil, că are nevoie de îngrijire permanentă şi de însoţitor, pe care, însă, nu are cu ce le plăti; că soţia lui, epileptică, encefalopată, nu-l poate ajuta, că are de întreţinut un copil, elev la liceu.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă handicapul, acte de venituri (salarii) anterioare rănirii, acte medicale privind starea sănătăţii soţiei, certificatul de luptător în revoluţie, cuponul de pensie (1836000 lei) şi situaţia copilului-elev (vol. 14 p. 385; vol. 18 p. 285-306).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 125 milioane lei daune materiale şi 125 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                46. Partea vătămată Coca Ilie se constituie parte civilă cu 25 milioane lei daune materiale şi 25 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior, rană care a făcut necesare numeroase intervenţii chirurgicale în ţară şi în străinătate (Italia), că la Spitalul judeţean Timiş a fost internat un an de zile, timp în care a avut nevoie de hrană suplimentară; că, în urma împuşcării, a pierdut locul de muncă şi că are de crescut şi educat 2 copii; că a rămas cu o invaliditate de gradul II; că, dacă nu ar fi fost rănit, ar fi putut realiza venituri mult mai substanţiale decît modesta pensie de invaliditate, pe care o primeşte acum.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de invaliditate, decizia de stabilire a pensiei de invaliditate, adeverinţa de salarizare, actele de spitalizare, certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor (vol. 7 p. 202; vol. 10 p. 116; vol. 18 p. 340-358).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                47. Partea vătămată Curac M. Maria se constituie parte civilă cu suma de 500 milioane lei daune materiale şi morale (vol. 15 p. 415), motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, soţul ei, Mihai Curac, a fost împuşcat, că ulterior a decedat, iar ea are de crescut 2 copii.

                În dovedirea cererii, depune certificatul medico-legal care atestă că soţul a fost împuşcat, certificatul de deces al acestuia, certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale celor doi copii, certificatul de luptător în revoluţie, certificatul ei de naştere, adeverinţa de salarizare a defunctului, adeverinţă că minorii sînt elevi şi că defunctul era infirm (vol. 15 p. 416-427 şi vol. 17 p. 109-115).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                48. Partea vătămată Ciobanu Valentina se constituie parte civilă cu 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, soţul, în urma căruia a rămas cu doi copii; că, atunci cînd a fost împuşcat, soţul se afla, cu copiii, în balconul locuinţei şi că, după ce a fost ucis, cadavrul i-a fost sustras.

                În dovedirea cererii, depune raportul medico-legal privind cauza morţii soţului, certificatul de erou-martir, carnetul lui de muncă, adeverinţa de salarizare, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul ei de căsătorie cu defunctul, certificatul ei de naştere şi certificatul de deces (vol. 7 p. 220-222; vol. 10 p. 297; vol. 17 p. 8-20).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                49. Partea vătămată Ivan Mărioara cere daune materiale şi morale, pentru uciderea fiului ei, Gheorghe[6], de 21 ani, împuşcat la 17 decembrie 1989, fiu al cărui cadavru a dispărut, dar a cărui moarte a fost consemnată în evidenţele serviciului de medicină legală; că, în urma dispariţiei, în aceste condiţii, a fiului, tatăl acestuia a făcut un şoc şi s-a sinucis, aruncîndu-se în Bega, tragedie greu de evaluat în bani.

                În dovedirea cererii, depune certificatele de deces al copilului şi al tatălui acestuia, certificatul de naştere al eroului-martir, certificatul ei de naştere, certificatul ei de căsătorie şi certificatul de erou-martir (vol. 6 p. 270; vol. 29 p. 23-31).

                Instanţa apreciază că părţii civile i se cuvin 250 milioane lei daune materiale şi 250 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                50. Partea vătămată Carpin Georgeta se constituie parte civilă cu 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis soţul, Dănuţ Carpin, în urma căruia a rămas cu un copil; că după ce a fost ucis, cadavrul soţului a dispărut; că a rămas grav afectată psihic şi material, neavînd nici o sursă de venit şi trebuind să se ocupe de minor, elev; că a făcut cheltuieli pentru parastase.

                În dovedirea cererii, depune procesul verbal de identificare a cadavrului eroului martir de către procuror, certificatul de deces al acestuia, certificatul de căsătorie, certificatul de erou-martir şi carnetul de muncă al împuşcatului (vol. 7 p. 338-343; vol. 10 p. 296; vol. 17 p. 68-83).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                51. Părţile vătămate Arcadie şi Ramona Curic se constituie părţi civile cu 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 19 decembrie 1989, a fost ucisă, prin împuşcare, Veronica Curic, soţia lui Arcadie şi mama Ramonei; că, în urma defunctei, a mai rămas un copil, că Arcadie s-a îmbolnăvit de supărare, că defuncta realiza venituri la cooperativa unde lucra, că Ramona este studentă, fără bursă şi nu are cu ce se întreţine la facultate; că, nici fratele ei, Ciprian, elev, nu are surse de existenţă şi că greutăţile care împovărează familia lor sînt greu de exprimat în cuvinte.

                În dovedirea cererii, depun acte medicale care atestă că Veronica Curic a fost împuşcată mortal, certificatul de deces al acesteia, certificatele de naştere ale copiilor defunctei şi acte medicale privind bolile grave, de care suferă Arcadie Curic (ciroză, hepatită etc.) (vol. 10 p. 153; vol. 6 p. 373 verso; vol. 19 p. 304-311).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                52. Partea vătămată Cioază Ioan A[v]ram se constituie parte civilă cu 50 milioane daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat în ambele coapse şi în gambă, că a fost spitalizat 80 de zile şi că a suferit pierderea unui organ, cum atestă, expres, medicul legist în raportul depus la dosar.

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale care atestă rănirea prin împuşcare (vol. 6 p. 203, 204 şi vol. 16 p. 8).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                53. Partea vătămată Calotă Constantin se constituie parte civilă cu suma de 400 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior, rană în urma căreia a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 50 de zile şi că are de crescut un copil.

                În dovedirea cererii, depune biletul de ieşire din spital, raportul medico-legal care atestă că a fost rănit prin împuşcare, certificatul său de naştere şi certificatul de naştere al copilului (vol. 17 p. 134-137; vol. 6 p. 285).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                54. Partea vătămată Câmpeanu Cristian-Liviu se constituie parte civilă cu suma de 20000 de dolari daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, la vîrsta de 13 ani, a fost împuşcat în picior, rană în urma căreia a suferit numeroase intervenţii chirurgicale şi că a fost spitalizat timp de 3 luni.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, referatul parchetului - care confirmă că a fost împuşcat -, certificatul de naştere şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 337; vol. 21 p. 231-239).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                55. Partea vătămată Cimpoieriu Maria se constituie parte civilă cu suma de 100000 DM daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd avea vîrsta de 13 ani, a fost împuşcată, rămînînd cu o infirmitate avansată, practic este "terminată", 5 luni de tratament medical, invaliditate gradul II, spitalizată în ţară şi în Germania.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă invaliditatea şi cauzele ei, rapoarte medico-legale, în acelaşi sens, certificatul de naştere, acte de spitalizare, brevetul de luptător în revoluţie şi buletinul de identitate (vol. 7 p. 58; vol. 14 p. 109, 111; vol. 20 p. 289; vol. 21 p. 187-205; vol. 22 p. 258).

                Cererea de despăgubiri civile este întemeiată pentru 250 milioane lei daune materiale şi 250 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                56. Partea vătămată Crăsneanu Vasile se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane DM daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a fost spitalizat în ţară şi în străinătate (Austria, Germania) - unde a fost de două ori, suferind două operaţii - şi că a rămas cu o invaliditate permanentă.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare în ţară şi străinătate, certificatul de handicapat şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 60; vol. 20 p. 290-298).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 250 milioane lei daune materiale şi 250 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                57. Partea vătămată Chiţu Eugen se constituie parte civilă cu suma de 500 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari, care i-au cauzat o invaliditate permanentă, gradul I, cu însoţitor, şi că are nevoie de tratament medical permanent.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de handicapat, acte de spitalizare şi copia carnetului de muncă (vol. 7 p. 303; vol. 17 p. 56-64).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                58. Partea vătămată Cheptănariu Eva se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, soţul ei, Radu Cheptănariu, a fost împuşcat, că a avut nevoie de internări repetate, că rănile nu i s-au vindecat pînă la moarte - care a avut loc în martie 1997 -, că stresul l-a împovărat pînă în pragul decesului, stres care s-a repercutat asupra familiei.

                În dovedirea cererii, depune rapoarte medico-legale, bilete de ieşire din spital - unde a fost internat 177 de zile - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 16 p. 143-151).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                59. Partea vătămată Cojocaru Popa Gheorghe cere despăgubiri civile, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior de către militari, şi că a avut nevoie de tratament medical, care a durat 25 de zile.

                În dovedirea cererii, depune raportul medico-legal, care atestă că a fost împuşcat la 17 decembrie 1989; că, pentru vindecare, a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 25 de zile şi că este de meserie tîmplar (vol. 7 p. 361-362 şi vol. 29 p. 54-55).

                Instanţa apreciază că cererea de despăgubiri civile este întemeiată pentru 20 de milioane de lei daune materiale şi 20 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi consecinţele ei.

                60. Partea vătămată Cojocaru T. Gheorghe cere despăgubiri civile, motivînd că, la 23 decembrie 1989, a fost rănit şi că a avut nevoie de îngrijiri care au durat 21 de zile.

                În dovedirea cererii, depune certificatul medico-legal - care atestă vătămarea - şi dovada că este tîmplar (vol. 22 p. 46 şi vol. 29 p. 53-56[7]).

                Instanţa apreciază că cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                61. Partea vătămată Mărcea (Cândea) Aurel se constituie parte civilă cu 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit prin împuşcare şi că a avut nevoie de 4 luni de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă rănirea prin împuşcare -, acte de invaliditate, gradul II, decizia de pensionare pentru invaliditate, certificatul de luptător în revoluţie, alte acte medicale privind invaliditatea şi consecinţele ei şi hotărîrea de divorţ - prin care şi-a reluat numele avut anterior căsătoriei (vol. 19 p. 341-357).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                62. Partea vătămată Chiriliciuc Constantin cere despăgubiri, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în braţul drept şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 6 luni.

                În dovedirea cererii, depune raportul medico-legal, care atestă că a fost rănit prin împuşcare şi că a avut nevoie de tratament medical care a durat 6 luni şi dovada prin care parchetul confirmă că a fost rănit în revoluţie (vol. 22 p. 60-63).

                Instanţa apreciază că cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                63. Partea vătămată Cherlea Simion se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat; că a fost, în mod repetat, arestat şi agresat, că a avut nevoie de 14 zile de tratament medical şi că suferă de diabet.

                În dovedirea cererii, depune certificate medicale - care atestă că a fost agresat şi apoi împuşcat -, că a avut nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale; mai depune şi acte medicale şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 13 p. 1-5; vol. 17 p. 219; vol. 20 p. 123-138; vol. 22 p. 64).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                64. Partea vătămată Căcoceanu Margareta se constituie parte civilă cu 100000 DM, daune materiale şi morale, motivînd că soţul ei, Iosif Căcoceanu, a decedat, la 25 decembrie 1989, după ce a fost împuşcat şi că a rămas singură, suferindă de numeroase boli.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces al soţului, certificatul lui de erou-martir, cuponul de pensie, certificatul de căsătorie cu defunctul şi acte medicale care atestă că sănătatea sa este afectată de numeroase boli (vol. 20 p. 284 şi vol. 27 p. 321-325).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                65. Partea vătămată Dragalina Ion Patriciu se constituie parte civilă cu 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989 - "cînd armata a tras în noi" -, a fost împuşcat în piept şi în gît, că glonţul i-a ieşit prin ochiul drept, că şi-a pierdut o mînă, că medicii i-au scos ochiul, definitiv compromis, că a fost spitalizat, 3 luni, şi în Austria; că, întors din Austria, a început să-i "curgă puroi din gură", încît s-a întors în Austria, pentru o lună; că "trăieşte ca vai de capul lui", din pensie, cu părinţii, pensionari şi ei, că nu-l angajează nimeni "cu o mînă şi un ochi şi că nu poate ridica pînă la gură mîna care i-a mai rămas".

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare - care a durat 4 luni -, acte de invaliditate, certificatul de luptător în revoluţie şi copia carnetului de muncă (vol. 10 p. 28; vol. 12 p. 48-48 bis, 461; vol. 20 p. 301; vol. 13 p. 405-406; vol. 16 p. 125-128; vol. 27 p. 364).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                66. Partea vătămată Diţoiu Iulică se constituie parte civilă cu 500 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari, că a urmat 4 luni de tratamente medicale, şi că a rămas handicapat.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, acte de handicapat, certificatele de naştere ale celor doi copii, pe care îi are în întreţinere, acte de cheltuieli făcute cu îngrijirile medicale, brevetul de luptător în revoluţie şi carnetul de muncă (vol. 12 p. 136; vol. 7 p. 335; vol. 17 p. 241-276).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                67. Partea vătămată Dobre Petre se constituie parte civilă cu 100 de milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost agresat, în spatele judeţenei de partid, de către cei ce reprimau manifestaţia; că, în urma acestei agresiuni, a suferit o fractură craniană, cu înfundare, cu frecvente crize de epilepsie şi cu o infirmitate definitivă (gradul II de invaliditate); că are de crescut 2 copii.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă invaliditatea şi cauzele ei, actele de spitalizare, rapoarte medico-legale în acelaşi sens, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie, dovada că a fost încadrat în muncă (vol. 7 p. 379-381; vol. 11 p. 134-137; vol. 17 p. 1-4; vol. 20 p. 77-78).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                68. Partea vătămată Daneliuc Vasile se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat; că, în urma rănirii, a contractat "o infecţie osoasă", încît îşi simte sfîrşitul aproape.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi de îngrijiri medicale, pînă la 1 februarie 1990, cînd i s-a acordat un concediu medical, timp în care trebuie să continue tratamentul, acte care atestă că a pierdut capacitatea de muncă, certificatele de naştere ale copiilor şi certificatul de căsătorie (vol. 12 p. 136; 455-460 şi vol. 20 p. 108-111).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                69. Partea vătămată Dragoş Valentin se constituie parte civilă cu 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost întîmpinat de tancuri şi taburi, de pe care a fost împuşcat; că, în urma rănii suferite, a fost operat de 6 (şase) ori, o dată la Timişoara, unde a fost internat un număr de 21 de zile şi de 5 (cinci) ori în Italia, "plaga împuşcată fiind subcostal"; că i-a fost pusă viaţa în pericol şi a rămas infirm pe viaţă, invalid gradul II, cu sechele grave; că, nu poate munci şi nici surse decente de viaţă nu are, fiind nevoit să ceară mila vecinilor; că, în aceste condiţii, trebuie să crească şi să educe doi copii (14 şi 16 ani); că trăieşte de pe o zi pe alta şi că tensiunea şi neajunsurile l-au adus în pragul sinuciderii.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, acte de invaliditate, dovada veniturilor anterioare împuşcării, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul său de naştere, brevetul de luptător în revoluţie, diploma de absolvent a şcolii profesionale (strungărie) şi declaraţiile celor care îl ajută să supravieţuiască (vol. 12 p. 432, 462, 463, 467 şi vol. 17 p. 36-55).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                70. Partea vătămată Echert Adolf se constituie parte civilă cu 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, "de pe nişte taburi", a fost împuşcat în abdomen, rămînînd cu o infirmitate permanentă; că de atunci, continuă, pînă azi, tratamentul şi că suferinţa lui, zilnică, este de nedescris.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, cu care probează invaliditatea şi cauza ei, certificatul de luptător în revoluţie, acte de spitalizare, alte acte medicale şi adeverinţa veniturilor pe care le obţinea din muncă înainte de a fi rănit (vol. 7 p. 199; vol. 10 p. 307-312; vol. 11 p. 48; vol. 16 p. 237-244).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                71. Partea vătămată Iepure (Pojar) Gabriela se constituie parte civilă cu 45 milioane lei daune materiale şi 45 milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcată; că, a fost spitalizată pînă la 4 ianuarie 1990, apoi a urmat tratament încă alte 21 de zile, în total, 66 de zile, apoi alte îngrijiri, care au durat 90 de zile; că astfel, a fost nevoită să schimbe locul de muncă de la strung la macara; că, la 5 mai 1990 s-a căsătorit (Iepure) şi că are doi copii.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă că a fost împuşcată şi că a avut nevoie, timp îndelungat, de îngrijiri medicale; mai depune certificatul de luptător în revoluţie, certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor (vol. 7 p. 327, 328; vol. 21 p. 26-34; vol. 22 p. 174).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                72. Partea vătămată Fan Odette Covaci se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a văzut un transportor blindat, un TAB, militari în kaki, care foloseau grenade fumigene; că a văzut morţi şi răniţi şi că a fost împuşcată şi ea în umăr, şi s-a prăbuşit, avînd nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 75 de zile; că "a rămas infirmă", invaliditate gradul II; că, glonţul i-a perforat umărul, plămînul şi toracele, iar suferinţele au fost şi sînt intense.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă spitalizarea şi invaliditatea (vol. 7 p. 406; vol. 10 p. 118 şi vol. 16 p. 252-256).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                73. Partea vătămată Farcău Vasile se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a demonstrat şi el în Piaţa Operei, unde, nişte militari l-au lovit, "în ochi", cu patul armei; că, în urma acestei agresiuni, a suferit două internări (100 zile) şi două intervenţii chirurgicale, apoi a fost trimis şi spitalizat în Italia; că a rămas cu o invaliditate de gradul II, pareză şi alte sechele, încît nu se mai poate orienta; că, anterior revoluţiei, fusese muncitor instalator; că, tot în decembrie 1989, a fost rănită şi sora sa[8], operată, apoi, în ţară şi în Franţa.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, în ţară şi în Italia - unde a trebuit să meargă din nou, pentru altă operaţie -, acte privind agresiunea din 17 decembrie 1989 şi acte care atestă handicapul de care suferă (vol. 10 p. 119; vol. 12 p. 2-5 şi vol. 20 p. 22-34).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                74. Partea vătămată Facasciuc Viorica se constituie parte civilă cu suma de 50 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a auzit pe militari afirmînd: "noi am primit ordin să tragem!" şi chiar au tras, rănind-o şi pe ea; că, dusă la spital - unde a primit îngrijiri un număr de 45 de zile -, a văzut că acolo soseau, necontenit, răniţi şi că "multă lume suferă din cauza acestor criminali, pedepsi-i-ar Dumnezeu!".

                În dovedirea cererii, depune raportul medico-legal, care atestă că a fost împuşcată şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale, care au durat 45 de zile; mai depune biletul de ieşire din spital.

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                75. Partea vătămată Ferkel Şuteu Mihaela se constituie parte civilă cu suma de 300 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, soţul ei, Alexandru-Ştefan, a fost împuşcat "lîngă ea"; că, dus la spital, nu l-a mai văzut, cadavrul dispărînd; că a rămas cu 3 copii şi numai bunul Dumnezeu ştie cum se descurcă, dar că nici nu are cui să se plîngă, nimeni nu o aude; că, de supărare, s-a îmbolnăvit de ciroză hepatică; că, în aceste condiţii, se străduieşte să supravieţuiască, pentru ca, din pensia de boală (250000 lei) să crească şi să educe cei trei orfani; că, se roagă la Dumnezeu să-i ierte "pe măcelarii soţului ei".

                În dovedirea cererii, depune acte medicale privind cauza morţii soţului, certificatul de erou-martir al acestuia, certificatul lui de deces, certificatele de naştere ale celor trei copii, decizia care atestă că ea a fost lăcătuş, dar că şi-a pierdut capacitatea de muncă şi o declaraţie autentică, în sensul că defunctul l-a întreţinut şi pe copilul ei din prima căsătorie (vol. 7 p. 155; vol. 10 p. 271-274; vol. 11 p. 48; vol. 12 p. 507 şi vol. 27 p. 247-255).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 150 milioane lei daune materiale şi 150 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                76. Partea vătămată Butean (Fiţigău) Ştefania se constituie parte civilă, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd avea numai 14 ani, a fost împuşcată în umăr şi spitalizată; că, nu a primit nici un ajutor de nicăieri şi nici nu ştie de la cine şi cum să-l ceară, încît instanţa să aprecieze cît i se cuvine, că, locuieşte într-un cătun, unde nu are nici o sursă de cîştig; că, medicii care au tratat-o, au plecat cu tot cu acte.

                În dovedirea cererii, invocă o adeverinţă medicală, care atestă că a fost tratată pentru plagă împuşcată (vol. 10 p. 14; vol. 12 p. 70, 72; vol. 23 p. 55-57).

                Instanţa apreciază că Ştefaniei Fiţigău, căsătorită Butean, i se cuvin daune materiale în sumă de 50 de milioane lei şi daune morale de 50 milioane lei, faţă de vîrsta, fragedă, la care a fost împuşcată şi de statutul ei socio-cultural şi material.

                77. Partea vătămată Farcău Mariana-Rodica cere despăgubiri, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a manifestat şi ea, cînd strada a fost blocată de soldaţi, care au deschis foc; că, a fost rănită în umăr şi în braţul drept; că a fost pensionată, gradul II de invaliditate, cu paralizia nervului radial şi median; că, era studentă.

                În dovedirea cererii, invocă certificatul nr. 303 din 25 mai 1990, prin care comisia de expertizare a capacităţii de muncă constată invaliditatea sa (vol. 22 p. 73-74).

                Instanţa apreciază că, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei, părţii civile Mariana-Rodica Farcău i se cuvin 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                78. Partea vătămată Fenesi Francisc cere despăgubiri civile, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat; că, a fost internat şi operat, mai întîi în ţară, apoi în Ungaria; că, a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 90 de zile; că, şi azi, are nevoie de tratament balneo-terapic, avînd o pareză şi alte sechele.

                În dovedirea cererii, depune constatarea medico-legală privind cele 80-90 de zile îngrijiri medicale; acte privind sechelele rănirii (pareză etc.), acte privind internarea în Ungaria şi un raport medico-legal privind rănirea (vol. 22 p. 75-78 şi 78 verso).

                Instanţa apreciază că cererea de despăgubiri se justifică pentru 75 milioane daune materiale şi 75 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                79. Partea vătămată Florian Margareta cere despăgubiri, motivînd că, în 17 decembrie 1989, fiul ei, Antoniu-Tiberiu Florian, în vîrstă de 20 de ani, a fost ucis, prin împuşcare, iar cadavrul lui a fost sustras şi incinerat la Bucureşti.

                În dovedirea cererii, partea civilă depune certificatul de deces al fiului, actul prin care procuratura militară confirmă că Antoniu-Tiberiu Florian a fost împuşcat la data de 17 decembrie 1989, actul prin care poliţia confirmă că, cadavrul împuşcatului a dispărut şi certificatul de erou-martir al defunctului (vol. 16 p. 135, 136, 137; vol. 22 p. 85-87; vol. 27 p. 141).

                Instanţa apreciază că cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 150 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                80. Partea vătămată Grunzu (Sava) Elena se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănită, prin împuşcare, din care cauză capacitatea de muncă i s-a diminuat, rămînînd cu o invaliditate gradul II; că, în aceste condiţii, trebuie să crească şi să educe două minore (9 şi 11 ani); că, la aceeaşi dată de 17 decembrie 1989, a fost împuşcată, mortal, şi cumnata sa Florica Sava; că, ea nu se mai numeşte Sava - cum se numea în decembrie 1989 -, ci Grunzu, deoarece, între timp, a divorţat.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă invaliditatea, acte medicale care confirmă că, după ce a fost împuşcată, a fost spitalizată, certificatele de naştere ale celor două minore, actul de deces al Floricăi Sava, o declaraţie a părţii civile şi una a fostului ei soţ (vol. 7 p. 78, 79, 106; vol. 12 p. 498; vol. 20 p. 361-368).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                81. Partea vătămată Gologan Florea se constituie parte civilă cu suma de 40 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost şi el la manifestaţie, unde a văzut militari şi "taburi", că un TAB a trecut peste o femeie şi că s-a deschis foc şi a fost şi el împuşcat, în cap şi în picior, din care cauză nu a putut lucra pînă în 1990.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă că a fost împuşcat (vol. 7 p. 195-198; vol. 10 p. 120 şi vol. 12 p. 62).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                82. Părţile vătămate Maria şi Constantin Gârjoabă, soţi, se constituie părţi civile cu suma de 100 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, fiul, al cărui cadavru a dispărut; că, au cheltuit pentru creşterea şi educarea acestui copil, l-au dat la liceu şi i-au căutat servici, iar acuma nu au avut parte nici de cenuşa lui, pe care, cei ce l-au împuşcat, i-au aruncat-o la canal; că suferă intens, deoarece ei ar fi meritat să primească măcar cadavrul, pe care să-l înmormînteze creştineşte şi să-l poată plînge.

                În dovedirea cererii, depun actul constatator prin care parchetul militar confirmă decesul prin împuşcare, certificatul de deces, certificatul de erou-martir, adeverinţa că defunctul era electrician şi carnetul său de muncă (vol. 6 p. 78-84; vol. 11 p. 10; vol. 16 p. 273-282; vol. 17 p. 116-120).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                83. Partea vătămată Valeria Gârjoală[9] se constituie parte civilă cu suma de 500 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, soţul, al cărui cadavru a fost sustras şi incinerat, iar cenuşa aruncată în canal.

                În dovedirea cererii, depune actul constatator prin care parchetul militar confirmă decesul prin împuşcare, certificatul de deces, certificatul de erou-martir, certificatul de căsătorie, adeverinţa că defunctul era încadrat în muncă (vol. 6 p. 81-84; vol. 11 p. 10; vol. 12 p. 56, 476, 512; vol. 14 p. 8; vol. 16 p. 272-282) şi dovada că a rămas cu un copil (vol. 10 p. 175 şi vol. 16 p. 275).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, pentru suma de 100 milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                84. Partea vătămată Grama Elena se constituie parte civilă cu 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, fiul, Alexandru Grama, şi că, de supărare, soţul ei şi tatăl eroului-martir a suferit un infarct şi a decedat.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă că Alexandru Grama a fost împuşcat mortal, adeverinţa că el era salariat, că partea civilă - mama eroului-martir - este bolnavă, că soţul ei şi tatăl eroului-martir a murit (vol. 12 p. 136, 500; vol. 21 p. 209-219).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                85. Partea vătămată Grama Floarea[10] se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, fratele ei, Alexandru Grama, şi că, de supărare, a murit şi tatăl ei, care a suferit un infarct.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă că Alexandru Grama a fost împuşcat mortal; că, imediat după decesul lui Alexandru Grama, a decedat şi tatăl acestuia; că mama eroului-martir este bolnavă (vol. 12 p. 136, 500; vol. 21 p. 209-219).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                86. Partea vătămată Ghinea Ion se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, în timp ce manifesta, militarii au deschis foc şi a fost împuşcat în torace şi în braţ; că, şi azi, continuă tratamentul; că, a făcut cheltuieli mari cu îngrijirile medicale; că, a pierdut capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a fost rănit prin împuşcare, că a fost spitalizat, că tratamentul continuă, că sechelele trebuie reevaluate; de asemenea, depune acte cu care probează că a pierdut capacitatea de muncă; depune şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 294; vol. 10 p. 313; vol. 18 p. 102-122).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                87. Partea vătămată Gliguţă Avram se constituie parte civilă cu suma de 96 de milioane lei, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat în grumaz, din care cauză a fost în incapacitate temporară de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a fost rănit, acte că a fost în incapacitate temporară de muncă şi acte că, înainte de a fi împuşcat, obţinea venituri din muncă (vol. 6 p. 213; vol. 10 p. 121, 230-237).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 48 milioane lei daune materiale şi 48 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                88. Partea vătămată Gavra Dănuţ se constituie parte civilă cu 80 milioane lei daune materiale şi 20 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari M.Ap.N., din care cauză şi-a pierdut un picior, deşi a fost tratat şi la Timişoara şi la Viena; că, a lucrat la CFR, unde putea ajunge şef de tren şi nu pensionar, ca azi, cu 770000 lei pe lună. Cerere întemeiată.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă invaliditatea şi cauzele ei (vol. 6 p. 144; vol. 10 p. 122; vol. 22 p. 95-98).

                89. Partea vătămată Gavrilă Cristian se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd era student, a fost împuşcat, din care cauză a fost spitalizat la Timişoara şi apoi la Caransebeş, a pierdut anul universitar, a făcut cheltuieli mari cu îngrijirile medicale, cu medicamentele, hrana suplimentară, transportul; că, în urma rănirii, capacitatea de muncă i s-a diminuat sensibil, ceea ce reprezintă o frustrare şi o prejudiciere materială; că, la frustrare, se adaugă suferinţe cumplite şi condiţia de şomer, pe care o are azi.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a fost rănit şi spitalizat, actul constatator prin care parchetul militar confirmă că a fost rănit în revoluţie şi brevetul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 5-12; vol. 11 p. 10; vol. 12 p. 482, 493; vol. 13 p. 390-393).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                90. Partea vătămată Gherasim Doina se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat[ă] în coloana vertebrală, cu consecinţa unei peritonite generalizate, a fracturii, prin explozia glonţului, a unor multiple leziuni de ramuri nervoase, cu şoc hemoragic, fracturi cominutive, "retenţie urinară"; că, a fost spitalizat[ă] în ţară şi la Viena, dar "a rămas handicapat[ă], gradul I de invaliditate, cu deficit motor, tulburări sfincteriene, incontinenţă sfincteriană şi rectală" etc.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă situaţiile sus-menţionate (vol. 7 p. 95 şi vol. 16 p. 1-5).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                91. Partea vătămată Gafiuc Liviu se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, internat şi tratat 45 de zile; că, a fost în incapacitate temporară de muncă şi că are în întreţinere 2 copii.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă situaţia de mai sus şi certificatele de naştere ale copiilor (vol. 7 p. 293-297 şi vol. 23 p. 86-95).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                92. Partea vătămată Georgescu Elena se constituie parte civilă cu suma de 10000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată, punîndu-i-se viaţa în primejdie; că i s-a diminuat capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care confirmă "plăgi gambe, plagă împuşcată", raport medico-legal, în acelaşi sens, act constatator, prin care parchetul militar confirmă rănirea prin împuşcare, la 17 decembrie 1989, certificatul medical de stabilire a capacităţii de muncă şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 26 p. 401-406 şi vol. 16 p. 129-134).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                93. Partea vătămată Gheorghe Rozalia se constituie parte civilă cu suma de 500 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis fiul, Adrian, de 18 ani, lucru care a şocat-o şi a marcat-o pe viaţă; că, şi-a pierdut capacitatea de muncă; că, cadavrul fiului ei a fost ars la Bucureşti şi că nu a primit nici un ajutor de nicăieri. Că poartă numele soţului din a doua căsătorie.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces şi de erou-martir al fiului, actul de constatare prin care parchetul militar confirmă că fiul ei a fost împuşcat în revoluţie, certificatul de naştere al eroului-martir, certificatul ei de naştere, certificatul ei de căsătorie şi copia buletinului ei de identitate (vol. 17 p. 284-297 şi vol. 22 p. 103).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                94. Partea vătămată Halasz Szabo Iosif se constituie parte civilă cu suma de 40 de milioane lei daune materiale şi 40 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, în timp ce manifesta, a fost împuşcat în gambă, cu fractură cominutivă, 100 de zile îngrijiri medicale, cu aparat gipsat şi incapacitate temporară de muncă; că, "dacă nu pleca în străinătate, îl ucideau în spital, cum au făcut cu alţii, aduşi, de el, acolo".

                În dovedirea cererii, depune actele medicale care atestă situaţiile sus-menţionate, raportul medical, în acelaşi sens, actul privind incapacitatea temporară de muncă şi adeverinţa de salarizare (vol. 7 p. 175; vol. 10 p. 123 şi vol. 17 p. 85-88).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                95. Partea vătămată Huţanu Crenguţa se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei, motivînd că, la 18 decembrie 1989, aflîndu-se în faţa Catedralei, a văzut că s-a deschis foc din TAB-uri şi a fost, şi el [ea], împuşcat[ă] în cap, că a primit îngrijiri medicale două luni, apoi încă două, dar că şi azi face crize, deoarece, în urma rănilor produse, a suferit o comoţie cerebrală, cu politraumatism, spasmofilie, reacţii anxios-disforice, motive pentru care a fost internat[ă] şi la psihiatrie, unde a trebuit să revină; că, îngrijirile medicale continuă şi azi; că a fost administrator în învăţămînt, dar că acuma este invalid[ă] gradul II.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care confirmă situaţiile sus-menţionate - şi acte de venituri anterioare vătămării (vol. 6 p. 199; vol. 10 p. 125; vol. 16 p. 119-122; vol. 27 p. 245).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                96. Partea vătămată Husar Daniel se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 22 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari (grăniceri), că a avut nevoie de 4 luni de îngrijiri medicale, că a dorit să continue tratamentul în Germania, dar că nu i s-a dat drumul; că, pentru toată viaţa a rămas cu un picior umflat în zona gleznei, cu schije şi dureri; că, de un an, nu realizează nici un venit şi că, anterior rănirii, realiza din muncă, 6000 de lei lunar; că, a avut 180 de zile concediu medical şi o incapacitate temporară de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă situaţiile sus-menţionate -, acte privind încercarea de a continua tratamentul medical în străinătate şi adeverinţa privind salariul anterior vătămării (vol. 10 p. 126; vol. 13 p. 44; vol. 23 p. 44-50).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                97. Partea vătămată Hănig Mihai se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane de lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a avut nevoie de 70 de zile îngrijiri medicale; dar că şi "după toate îngrijirile primite, nu mai este ce a fost, nu mai poate ridica nimic şi şi-a pierdut locul de muncă".

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă situaţiile sus-menţionate şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 332, 333; vol. 19 p. 302; vol. 28 p. 416-419).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                98. Partea vătămată Horvath Ştefan se constituie parte civilă cu suma de 300000 DM, motivînd că, la 22 decembrie 1989, a fost împuşcat, de către militari M.Ap.N., dintr-un TAB, că a rămas cu o infirmitate permanentă, gradul II de invaliditate, că glonţul i-a pătruns în ochi, provocîndu-i un traumatism cranio-facial, concomitent exploziei globului ocular, plăgilor palpebrale, fracturii de maxilar; că a fost spitalizat în ţară şi în Germania, unde a suferit 4 intervenţii chirurgicale.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă situaţiile sus-menţionate, acte de spitalizare, rapoarte medico-legale, acte de invaliditate, acte că are nevoie de o proteză oculară, acte de cheltuieli făcute (vol. 10 p. 262-265 şi vol. 20 p. 140-179).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 250 de milioane lei daune materiale şi 250 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                99. Partea vătămată Horvath Ion se constituie parte civilă cu suma de 275 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, aflîndu-se printre manifestanţi, a auzit împuşcături din direcţia unităţilor militare, că a fost şi el rănit, că a rămas cu o infirmitate permanentă, gradul II de invaliditate, că a suferit un număr de 3 intervenţii chirurgicale, una în Germania.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă situaţiile sus-menţionate şi carnetul de muncă (vol. 10 p. 314 şi vol. 20 p. 65-76).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 136 milioane de lei daune materiale şi 136 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                100. Partea vătămată Hofman Costel-Viorel se constituie parte civilă cu suma de 15000 DM, daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, fiind pe stradă, a fost rănit: "plagă împuşcată ambele gambe, cu hemoragie, operaţie, tratament recuperator, invaliditate gradul III, deficienţă locomotorie", suferinţe...

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă situaţiile sus-menţionate -, carnetul de muncă, certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 20 p. 114-120).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                101. Partea vătămată Harasciac Juliu cere despăgubiri, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că plaga împuşcată a implicat un număr de 25 de zile de tratament medical.

                În dovedirea cererii, depune raportul medico-legal care atestă că, la data de 17 decembrie, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru vindecare (vol. 22 p. 104-105).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 25 milioane lei daune materiale şi 25 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                102. Partea vătămată Ianoşel Aurel se constituie parte civilă cu 50 milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat în ochi, din care cauză a pierdut vederea.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care confirmă handicapul şi cauzele lui, certificatul de luptător în revoluţie şi declaraţiile martorilor Mihuţ Aurelian şi Miator Vladimir, care confirmă că rănirea a avut loc la 18 decembrie, în împrejurările arătate de partea vătămată (vol. 10 p. 194-199, 316; vol. 13 p. 15; vol. 16 p. 198-206; vol. 20 p. 215-225; vol. 27 p. 368).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                103. Partea vătămată Iacob Francisc se constituie parte civilă cu suma de 50 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari M.Ap.N., că a avut nevoie de 40 de zile de tratament medical, că tratamentul a continuat şi după aceea, că nesiguranţa în piciorul rănit persistă, că şi-a pierdut locul de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte şi rapoarte medico-legale, care atestă situaţia sus-menţionată, carnetul de muncă, din care rezultă că a lucrat la RENEL, precum şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 277-280; vol. 10 p. 127; vol. 17 p. 315-323; vol. 21 p. 117-120).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                104. Partea vătămată Ilie Clara se constituie parte civilă cu suma de 500 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, aflîndu-se pe Calea Girocului, a fost împuşcată, de militari, în mînă şi în picior, gloanţe lezîndu-i nervul sciatic şi coloana vertebrală, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 30 de zile, după care medicii i-au recomandat să continue tratamentul balnear, cu cultură fizică medicală recuperatorie, terapie medicamentoasă, dietă bogată în vitamine, dar că nu are bani cu care să facă faţă acestor cheltuieli, că nu a primit nici măcar un ajutor social, că nu are unde locui şi "a ajuns o cerşetoare".

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale care atestă că a fost împuşcat[ă] la 17 decembrie 1989, cu consecinţele sus-arătate; mai depune şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 188; vol. 11 p. 46, 79; vol. 17 p. 298-306).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 100 de milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                105. Partea vătămată Ion Petru Nicolae se constituie parte civilă cu suma de 80 de milioane lei daune materiale şi 80 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, i-a fost ucisă, prin împuşcare, soţia Ion Maria, în urma căreia a rămas cu 2 copii; că este bolnav de astm bronşic şi de reumatism.

                În dovedirea cererii, depune acte prin care Institutul Medico-Legal confirmă că soţia sa a murit prin împuşcare; mai depune brevetul de erou-martir al defunctei; certificatul de căsătorie, certificatul de deces al eroului-martir şi un act constatator al morţii Mariei Ion în revoluţie (vol. 7 p. 143-145; vol. 10 p. 212; vol. 13 p. 428-431 şi vol. 19 p. 28, 33).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                106. Partea vătămată Iliţoni Aurica se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane de lei, motivînd că, la 18 decembrie 1989, fiul ei, Sorinel Daniel[11], de 22 de ani, a fost ucis, prin împuşcare, în timp ce agita un steag, la Catedrală. Că, cadavrul lui a fost dus la o groapă comună.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces al fiului, certificatul lui de naştere, declaraţia martorului Adrian-Cristinel Iliţoni, care confirmă împrejurările morţii sus-numitului şi declaraţia, în acelaşi sens, dată de Crenguţa Huţanu[12] (vol. 6 p. 183-184, 199; vol. 10 p. 149; vol. 29 p. 1-3).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                107. Partea vătămată Ionesi Olimpia se constituie parte civilă cu suma de un miliard de lei, motivînd că, la 18 decembrie 1989, fiul ei, Ianoş, de 18 ani, a fost ucis în Calea Girocului[13], iar cadavrul lui a fost sustras şi incinerat la Bucureşti; că a făcut cheltuieli cu parastasele şi cu drumurile la Bucureşti, la locul unde a fost incinerat (vol. 10 p. 156, 251 şi vol. 12 p. 136).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 milioane lei daune morale, faţă de vătămarea suferită şi de consecinţele ei.

                108-109. Părţile vătămate Stela şi Elena Ioţcovici se constituie, împreună, părţi civile cu suma, totală, de 100000 DM, daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, Gheorghe Nuţu, de 24 de ani, fiul Elenei Ioţcovici şi soţul Stelei Ioţcovici.

                În dovedirea cererii, părţile civile depun: actul prin care institutul de Medicină Legală comunică Parchetului Militar că Gheorghe Nuţu a decedat pentru că a fost împuşcat la 17 decembrie 1989, actul prin care acelaşi parchet a autorizat înhumarea, procesul-verbal care consemnează că soţia defunctului l-a recunoscut, certificatul de naştere al copilului defunctului, copia carnetului de muncă al acestuia din urmă, certificatele de naştere ale părţilor civile, certificatul de căsătorie şi de deces al defunctului, certificatul lui de erou-martir şi acte medicale care atestă că mama defunctului este bolnavă (vol. 6 p. 255-257 şi vol. 20 p. 232-247).

                Cererile de despăgubiri sînt întemeiate pentru cîte 150 milioane lei (75 materiale şi 75 morale), faţă de gravitatea vătămării şi consecinţele ei.

                110. Partea vătămată Iezdici Radoaica se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucisă, prin împuşcare, fiica sa, Slobodanca Ewinger, de 21 de ani, în timp ce ţinea în mînă un tricolor. Că, după ce a fost ucisă, cadavrul i-a fost sustras şi ars la Bucureşti, iar tatăl împuşcatei a decedat "de supărare şi din cauza tergiversării procesului".

                În dovedirea cererii, depune: certificatul de deces al împuşcatei, actul prin care parchetul militar constată că decesul s-a datorat împuşcării în împrejurările arătate de partea civilă, procesul verbal prin care parchetul constată că hainele împuşcatei sînt recunoscute de părinţii ei, certificatul de erou-martir al defunctei, carnetul ei de muncă, certificatul ei de naştere, certificatul de naştere şi de căsătorie al părţii civile, certificatul de naştere şi de deces al tatălui împuşcatei, acte de spitalizare al acestuia din urmă (vol. 7 p. 18; vol. 18 p. 236-264; vol. 21 p. 121-132).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                111. Partea vătămată Jichici Mihai se constituie parte civilă cu 80 de milioane lei daune materiale şi 80 de milioane daune morale (în total, 160 de milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, în cap, de militari, că a rămas infirm (invaliditate gradul II), cu o semipareză şi că nu-l angajează nimeni, deşi, la data cînd a fost rănit, avea 25 de ani şi era macaragiu.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă că a fost împuşcat, din care cauză este handicapat şi adeverinţă că a fost salariat (vol. 6 p. 289: vol. 7 p. 363; vol. 10 p. 128 şi vol. 26 p. 37-43, 81).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                112. Partea vătămată Jinga Ion Constantin se constituie parte civilă cu 100 de milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale (în total, 200 milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în hemitorace, 45 de zile spitalizare, viaţa i-a fost pusă în primejdie, a rămas cu o mobilitate redusă a articulaţiei umărului, suferă şi azi, a făcut hepatită virală şi cronică, a pierdut anul I de facultate, iar tatăl său s-a îmbolnăvit grav şi "a murit de supărare" că a fost atît de grav vătămat şi a rămas infirm, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă rănirea prin împuşcare şi consecinţele ei, certificatul de luptător în revoluţie, acte că a rămas handicapat (gradul II de invaliditate), dovada că a pierdut anul de studii, certificatul de deces al tatălui şi copia buletinului de identitate (vol. 6 p. 291; vol. 10 p. 318-337; vol. 12 p. 29-31 şi vol. 21 p. 221-222).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                113. Partea vătămată Jugănaru Virginia se constituie parte civilă cu suma de 150 milioane lei daune materiale şi 150 milioane daune morale (în total, 300 de milioane lei), sau 70000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, militari M.Ap.N. i-au ucis, prin împuşcare, soţul, din care cauză a făcut cheltuieli mari cu înmormîntarea şi cu parastasele, a fost nevoită să retragă băiatul de la facultate, că mai are încă un copil de crescut şi de educat.

                În dovedirea cererii, depune: certificatul de deces al soţului, adresa prin care institutul de Medicină Legală comunică Parchetului că soţul ei a fost împuşcat la 17 decembrie 1989, certificatul ei de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, dovada că fiul ei era student (vol. 10 p. 152 şi vol. 17 p. 129-140). Cerere întemeiată.

                114. Partea vătămată Jebeleanu Zorin Vasile se constituie parte civilă cu suma de 30000 de dolari, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a suferit o "plagă împuşcată braţ stîng, pareză nerv radial, 14 zile spitalizare şi 21 zile concediu medical, 3 săptămîni imobilizare, deficit motor complet, întreruperea continuităţii fibrelor nervoase", capacitate de muncă afectată, invaliditate gradul III, apoi II (vol. 7 p. 289 şi vol. 18 p. 225-235).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, pentru suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de actele medicale depuse la dosar, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei.

                115. Partea vătămată Kondra Robert Gyorgy se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, se afla la Catedrală, unde a fost împuşcat în coloana vertebrală, că a fost spitalizat la Timişoara, apoi în Ungaria (2 luni) şi în Belgia (3 ani), că a rămas cu o invaliditate gradul II, deficienţă globală medie spre accentuată.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 14 p. 401 şi vol. 16 p. 264-271).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de actele medicale depuse.

                116. Partea vătămată Kun Robert se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 80 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, suferind o "plagă împuşcată coapse, bilateral, cu hemoragie intensă", capacitate de muncă temporar pierdută, 35 de zile de tratament.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 340-342; vol. 10 p. 276 şi vol. 12 p. 106-113).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                117. Partea vătămată Kali Adrian se constituie parte civilă cu suma de 16 milioane lei daune materiale şi 16 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat de militari de pe TAB-uri, că a fost spitalizat un număr de 11 zile, cu tratamente medicale care au mai durat încă 14 zile.

                În dovedirea cererii, partea vătămată depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 49-51 şi vol. 10 p. 129).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, faţă de dovezile depuse.

                118. Partea vătămată Langyel Daniela se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a suferit o "plagă prin împuşcare, fracturi deschise tibie, evoluţie trenantă, cu secreţii servase [seroase], suspendarea circulaţiei şi comunicării cu glezna, fascicul nervos zdrobit", două operaţii în Timişoara şi una în Italia, invaliditate gradul II, dureri insuportabile.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 70 şi vol. 10 p. 330-335).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                119. Partea vătămată Luchescu Stelian se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a suferit o "plagă împuşcată braţ drept, fesieră stîngă, scrot drept, cu perforarea uretrei, traumatizarea explozivă a testiculului, sondă retro-vezicală, strictură uretră, 80 de zile tratament, reevoluare [reevaluare] clinică după 6-9 luni, invaliditate gradul II, tratament în ţară şi în străinătate, infecţie urinară şi tulburări sexuale".

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei, brevetul de luptător în revoluţie şi dovada de salariile pe care le realiza înaintea vătămării (vol. 6 p. 134-135; vol. 10 p. 131; vol. 12 p. 9-14 şi vol. 19 p. 299-301).

                Cererea este întemeiată.

                120. Partea vătămată Luca Ştefan se constituie parte civilă cu suma de 20 de milioane lei daune materiale şi 40 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, glonţul i-a străpuns toracele, i-a fracturat 4 coaste, i-a atins plămînul, cu 2 zile de comă, două intervenţii chirurgicale, tratament medical pînă în aprilie 1990, invaliditate gradul II; că, la aceeaşi dată, a fost împuşcată şi soţia lui[14], care era lîngă el (vol. 7 p. 217; vol. 10 p. 13; vol. 19 p. 362-366; vol. 22 p. 117).

                Cererea este întemeiată, faţă de actele depuse, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei.

                121. Partea vătămată Luca Georgeta se constituie parte civilă cu suma de 60 de milioane lei daune materiale şi 40 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989 a suferit o "plagă împuşcată în ochi", cu tratament, care a durat 29 de zile, tratament care continuă şi azi.

                În dovedirea cererii, depune: raportul medico-legal, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei, actul prin care parchetul militar confirmă că vătămarea s-a produs la 17 decembrie 1989, prin împuşcare, declaraţiile date - în acelaşi sens - de martorii Drăghici Marcel şi Cucoş Cornelia şi declaraţia autentică, în sensul că nu realizează venituri (vol. 10 p. 134; vol. 19 p. 368-371 şi vol. 22 p. 117, 217, 218).

                Cererea este întemeiată.

                122-123. Părţile vătămate Dorin şi Anca Lungu, soţi, în prezent divorţaţi, se constituie părţi civile cu suma de 600 milioane lei daune materiale şi morale, sumă, ulterior, majorată la un miliard şi jumătate, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucisă, prin împuşcare, fiica lor Cristina, de 3 ani; că, tot atunci a fost împuşcată şi Anca Lungu, că şocul suferit nu s-a redus nici pînă azi, părinţii minorei fiind grav traumatizaţi şi şi-au pierdut serviciul.

                În dovedirea cererii, depun certificatul de deces al minorei, acte care atestă cauzele decesului şi hotărîrea de divorţ (vol. 7 p. 150, 151; vol. 10 p. 336; vol. 18 p. 371-373; vol. 23 p. 3).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru cîte 300 milioane lei, daune materiale şi morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                124. Partea vătămată Şoimoşan (Lazăr) Lidia se constituie parte civilă cu suma de 30000 DM, daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată în umăr şi în abdomen, apoi spitalizată în ţară şi în Italia, că a rămas infirmă, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 6 p. 168 şi vol. 20 p. 92-100).

                Cererea este întemeiată pentru 150 milioane lei daune materiale şi 150 de milioane daune morale.

                125-126. Alexandra şi Doina Lăcătuşu se constituie părţi civile cu cîte 300 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat Nicolae Lungu[15], fiul lui Alexandru[a] şi soţul Doinei Lungu; că, ulterior cadavrul a dispărut şi că soţia defunctului nu se poate încadra în muncă, trebuind să crească copilul.

                În dovedirea cererii, părţile civile depun certificatul de deces al eroului-martir, acte medico-legale care atestă cauzele decesului, brevetul de erou al revoluţiei, certificatul de naştere al defunctului şi certificatul lui de căsătorie (vol. 7 p. 76; vol. 18 p. 307-313).

                Cererile sînt întemeiate, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                127. Partea vătămată Lozneanu Sergiu se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a suferit o "plagă împuşcată subclaviculară şi o plagă împuşcată toracică, în zona vertebrei T.2", că starea precară a sănătăţii îl împiedică să lucreze.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 20 p. 11-15).

                Cererea este întemeiată pentru sumele de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                128. Partea vătămată Luca Ioana se constituie parte civilă cu 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, fiul ei Eugen-Francisc[16], de 17 ani, a fost ucis, prin împuşcare, iar cadavrul lui a dispărut.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces, actul prin care Parchetul Militar confirmă cauzele şi împrejurările decesului şi certificatul ei de căsătorie (vol. 17 p. 192-195).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                129. Partea vătămată Bărcuiaşi (Madoşi) Ana se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată în umăr şi în braţ, că a fost spitalizată 6 luni, cu aparat gipsat şi invaliditate gradul II, că nu mai poate munci.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei, actul prin care parchetul militar confirmă că a fost vătămată în împrejurările arătate şi brevetul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 173-174; vol. 16 p. 85-88; vol. 21 p. 155-162). Cerere întemeiată.

                130. Partea vătămată Măriuţă Petrică se constituie parte civilă cu suma de 20000 DM daune materiale şi morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat, după care a fost spitalizat şi operat, de două ori, în ţară şi în străinătate, concomitente unor îngrijiri medicale care au durat 4 luni şi că a rămas cu o invaliditate permanentă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 216; vol. 10 p. 240-241).

                Cererea este întemeiată pentru 100 de milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării.

                131. Partea vătămată Moldovan Lenuţa se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane daune materiale şi 150 de milioane daune morale (în total 300 de milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, soţul ei, nelegitim, Danciu Viorel, a fost rănit, rană în urma căreia a decedat ulterior, că a rămas cu 3 copii, născuţi din convieţuirea ei cu defunctul, că mai trebuie să o întreţină şi pe mama ei, invalidă gradul I (nevăzătoare), încît "trăieşte numai din datorii"; că, pentru a face faţă cheltuielilor, a fost nevoită să vîndă apartamentul şi să locuiască în gazdă, care îi cere un milion de lei, lunar, că este "în culmea disperării".

                În dovedirea cererii depune certificatul de deces al lui Danciu Viorel, certificatele de naştere ale copiilor, carnetul de muncă al defunctului, certificatul de luptător în revoluţie al acestuia şi actul de invaliditate al mamei (vol. 10 p. 339-343; vol. 18 p. 124-130; vol. 26 p. 120). Cerere întemeiată.

                132. Partea vătămată Simo Alin-Dan se constituie parte civilă cu suma de 200 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd avea 14 ani, a fost agresat de forţele de ordine, din care cauză şi-a pierdut capacitatea de muncă, a fost internat şi la psihiatrie, suferă şi azi.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, actul de invaliditate gradul III, adeverinţe de îngrijiri şi de concedii medicale şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 21 p. 223-230).

                Cererea este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                133. Partea vătămată Marcu Vasile se constituie parte civilă cu suma de 200 de milioane lei daune materiale şi 200 de milioane daune morale, motivînd că, la 20 decembrie 1989, a fost rănit, prin împuşcare, că a rămas cu o invaliditate gradul I, cu însoţitor şi că are de crescut 2 copii.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, certificatele de naştere ale copiilor şi carnetul de muncă (vol. 10 p. 24-27, 344, 345; vol. 12 p 49-50; vol. 19 p. 317-323).

                Cererea este întemeiată, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                134. Partea vătămată Leka Alexandra-Maria se constituie parte civilă cu suma de 30 de milioane lei daune materiale şi 30 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, soţul ei, Marin Leka[17].

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea şi cauzele ei - şi certificatul de căsătorie (vol. 7 p. 173-176; vol. 10 p. 192; vol. 20 p. 53-57; vol. 24 p. 239-240).

                Cererea este întemeiată.

                135. Partea vătămată Miron Marius se constituie parte civilă cu suma de un miliard de lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit, prin împuşcare, apoi tratat în Timişoara, Austria, Italia, tratament care a durat 6 luni, că viaţa i-a fost pusă în primejdie, că a rămas infirm, gradul I de invaliditate, că a fost sportiv şi asistent medical, iar în străinătate, cu această meserie, putea cîştiga 5000 de mărci lunar.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, dovada că a fost sportiv şi asistent medical; mai depune şi cartea de muncă (vol. 6 p. 362; vol. 10 p. 89-91, 157; vol. 12 p. 117-125; vol. 23 p. 79-85; vol. 24 p. 208-214).

                Cererea este întemeiată pentru 200 de milioane daune materiale şi 200 de milioane daune morale.

                136. Partea vătămată Mailat Aron se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane de lei, deoarece, la 17 decembrie 1989, a fost rănit, prin împuşcare (vol. 10 p. 135).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 15 milioane daune morale.

                137. Partea vătămată Mariş Rozalia se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale (în total, 100 de milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, soţul ei, Ştefan Mariş, a fost ucis, prin împuşcare.

                În dovedirea cererii depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi brevetul de erou-martir al împuşcatului (vol. 7 p. 128-130; vol. 10 p. 138; vol. 12 p. 36; vol. 18 p. 162-171).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                138. Partea vătămată Muntean Aron se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit, prin împuşcare.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 372; vol. 10 p. 337; vol. 29 p. 48).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 15 miloane lei daune morale.

                139-140. Părţile civile Silvia şi Mărioara Munteanu se constituie părţi civile cu 500000 lei lunar respectiv 300000 lei lunar, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, Nicolae-Ovidiu Munteanu, soţul Silviei Munteanu şi fiul Mărioarei Munteanu; că, ulterior împuşcării, cadavrul a fost furat; că, în urma defunctului, a rămas un copil.

                În dovedirea cererii, părţile civile depun: certificatul de deces al împuşcatului, certificatul de căsătorie al acestuia, certificatul de naştere al copilului defunctului, certificatul de naştere al acestuia din urmă şi decizia de pensie a mamei defunctului (vol. 7 p. 114-116; vol. 10 p. 146, 147; vol. 29 p. 42-46, 59-65, 96; vol. 26 p. 96, 101, 107).

                Cererile de despăgubiri sînt întemeiate pentru sumele de 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, în cazul soţiei defunctului, şi pentru suma de 100 milioane lei daune morale, în cazul mamei defunctului.

                141. Partea vătămată Măriuţac Silvia se constituie parte civilă cu suma de 250 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost împuşcat fiul, iar cadavrul lui aruncat la groapa de gunoi[18]; că, dacă trăia, contribuia la întreţinerea sa, mai ales că este în vîrstă şi grav bolnavă.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al împuşcatului, acte medico-legale care atestă cauza morţii, dovada că defunctul era încadrat în muncă şi acte medicale cu care probează că ea, partea civilă, este bolnavă (vol. 12 p. 434 şi vol. 20 p. 101-106).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 100 de milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                142. Partea vătămată Murariu Eugen se constituie parte civilă cu 75 de milioane lei daune materiale şi 75 de milioane daune morale (în total 150 de milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în abdomen, apoi spitalizat un număr de 35 de zile; îngrijiri care au continuat încă 21 de zile, că are copii de crescut.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, actul constatator prin care parchetul militar confirmă că vătămarea a avut loc la data şi în condiţiile arătate de partea civilă, certificatul de luptător în revoluţie şi certificatele de naştere ale copiilor (vol. 6 p. 148, 149; vol. 19 p. 294-298; vol. 27 p. 172-178).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                143. Partea vătămată Merluşcă Ion se constituie parte civilă cu suma de 25 de milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior, că a fost spitalizat pînă la 30 decembrie şi că a mai avut nevoie de îngrijiri medicale încă 35 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 6 p. 152-155; vol. 18 p. 194-197).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                144. Partea vătămată Maxim Irinel se constituie parte civilă cu suma de 20000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, internat pînă în 30 decembrie 1989, apoi a fost tratat în Italia, că a rămas cu o pareză, tratat şi la Neurologie şi Psihiatrie.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, actul constatator prin care şi parchetul militar confirmă că vătămarea a avut loc la data şi în condiţiile arătate de partea civilă şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 66 şi vol. 19 p. 1-13).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 150 de milioane lei daune materiale şi 150 de milioane daune morale.

                145. Partea vătămată Molnar Ion se constituie parte civilă cu suma de 90 de milioane daune materiale şi 90 de milioane daune morale (în total 180 de milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a avut nevoie de tratament medical, care a durat un număr de 102 zile şi că i s-a diminuat capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 10 p. 159 şi vol. 18 p. 359-370).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                146. Partea vătămată Marian Traian se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a suferit o plagă împuşcată fesieră şi lombară, că a avut nevoie de tratament medical care a durat un nnumăr de 70 de zile şi că a rămas cu o infirmitate, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 22 p. 244-247 şi vol. 27 p. 340-341).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                147. Partea vătămată Mihalca Marius se constituie parte civilă cu suma de un miliard şi 200000 lei despăgubiri, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, rană în urma căreia un braţ i-a fost amputat, că a fost spitalizat şi, de trei ori, în Austria, că a fost nevoit să-şi întrerupă studiile, pe care a putut să le reia abia peste 3 ani, că a rămas infirm, gradul II de invaliditate, că viaţa lui este o tragedie.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi actul constatator prin care parchetul militar confirmă că vătămarea a avut loc la data şi împrejurările arătate de partea civilă (vol. 7 p. 117 şi vol. 26 p. 133-140).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 250 milioane lei daune materiale şi 250 milioane daune morale.

                148. Partea vătămată Muscă Ion se constituie parte civilă cu suma de 50000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, rană în urma căreia a rămas handicapat.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi certificatul de naştere şi cel de căsătorie (vol. 7 p. 192-194 şi vol. 24 p. 220-230).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, pentru suma de 250 de milioane lei daune materiale şi 250 de milioane daune morale.

                149. Partea vătămată Mişcov Maria se constituie parte civilă cu suma de 110 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd avea vîrsta de 15 ani, a fost împuşcată în picior, a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 40 de zile, apoi încă 25 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 17 p. 337 şi vol. 29 p. 32-41).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 55 de milioane lei daune materiale şi 55 de milioane daune morale.

                150. Partea vătămată Mariţescu Ion se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 40 de zile.

                În dovedirea cererii, depune un act medico-legal, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 272 şi vol. 16 p. 179).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                151. Partea vătămată Mureşan Dumitru se constituie parte civilă cu suma de 150 milioane lei, motivînd că, la 24 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a avut nevoie de îngrijiri medicale, care au durat un număr de 50 de zile şi că are de crescut copii.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, actul constatator prin care parchetul militar confirmă că vătămarea a avut loc la data şi în împrejurările arătate de partea civilă, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie şi declaraţiile martorilor Nuţu Aurel şi Jivănescu Ştefan, care confirmă, la rîndul lor, că vătămarea lui Mureşan Dumitru a avut loc la data de 24 decembrie 1989 (vol. 18 p. 376-388).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 75 de milioane lei daune materiale şi 75 milioane daune morale.

                152. Partea vătămată Matei (Gheorghe) Dediu se constituie parte civlă cu suma de 50 milioane de lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, apoi tratat pînă în 20 ianuarie 1990 şi, în continuare, a purtat aparat gipsat, timp de două luni, şi că a rămas handicapat, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 14 p. 22, 23, 406; vol. 22 p. 124-128 şi vol. 23 p. 99-104).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                153. Partea vătămată Mircea Ion se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 45 de zile; că, de fapt, îngrijirile pentru vindecare au continuat pînă în luna mai 1990, iar capacitatea de muncă i-a fost afectată.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune cuponul de pensie şi copia carnetului de muncă (vol. 17 p. 327-336 şi vol. 22 p. 131-134).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                154. Partea vătămată Metea Liana se constituie parte civilă cu suma de 500 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 19 decembrie 1989, a fost împuşcată şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 90 de zile. Cererea de despăgubiri o formulează prin mandatara sa Varga Loredana.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. De asemenea, depune certificatul de naştere, cu menţiunea că, între timp, s-a căsătorit şi s-a stabilit în Iugoslavia (vol. 7 p. 407-409 şi vol. 23 p. 19-30).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                155. Partea vătămată Mavrodin Corina se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat[ă], că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 21 de zile, îngrijiri care au continuat pînă în iunie 1992, cu sechele pînă azi.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei; mai depune o constatare a parchetului militar, care confirmă că vătămarea a avut loc la data şi în împrejurările arătate de partea civilă. Depune şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 22 p. 147-148 şi vol. 23 p. 117-123). Cerere întemeiată.

                156. Partea vătămată Nedea Paulina se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată şi că a avut nevoie, pentru vindecare, de îngrijiri medicale care au durat un număr de 40 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 189; vol. 10 p. 160; vol. 17 p. 21-22).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, pentru 25 de milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale.

                157. Partea vătămată Nemţoc Domnica se constituie parte civilă cu suma de 600 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, fiul ei, Marian Nemţoc, de 19 ani, care, cînd trăia, muncea şi o ajuta, iar acuma, bolnavă, este lipsită de acest ajutor. Că, este atît de bolnavă, încît cererea de despăgubiri o formulează şi o susţine prin intermediul fratelui împuşcatului, un alt fiu al ei.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al împuşcatului, acte medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei, certificatul de naştere al defunctului, certificatul de naştere al mamei defunctului şi dovada că defunctul era încadrat în muncă (vol. 6 p. 187-188; vol. 10 p. 142 şi vol. 18 p. 395-401).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale.

                158. Partea vătămată Necşuleu Gheorghe se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, a avut nevoie de tratament medical, care a durat un număr de 5 (cinci) luni, cu 9 (nouă) operaţii, în ţară şi în Austria şi că a rămas cu o invaliditate gradul III, glonţul pătrunzîndu-i în gură. Că, la data rănirii, era în vîrstă de 18 ani.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi acte medico-legale, care atestă vătămarea şi consecinţele ei (vol. 10 p. 133 şi vol. 27 p. 292-299).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale.

                159. Partea vătămată Nemoianu Carmen se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 23 decembrie 1989, i-a fost ucis soţul, în urma căruia a rămas cu un copil de întreţinut.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al soţului şi certificatul de naştere al copilului (vol. 10 p. 346 şi vol. 17 p. 340-343).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                160. Partea vătămată Olar Ioan se constituie parte civilă cu suma de 120 milioane lei daune materiale şi 120 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, apoi a fost spitalizat un număr de 187 de zile, în ţară şi în străinătate (Italia, Austria) - unde cheltuielile le-a suportat el -, şi a pierdut capacitatea de muncă, rămînînd cu o invaliditate de gradul I.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune şi acte cu care probează că, pentru a face faţă cheltuielilor necesare îngrijirilor în vederea vindecării, s-a îndatorat, iar creditorii l-au pus în întîrziere (vol. 7 p. 283-284; vol. 10 p. 101-104; vol. 11 p. 146-148; vol. 14 p. 52-53 şi vol. 21 p. 163-186).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                161. Partea vătămată Orban Traian Gabriel se constituie parte civilă pentru suma de 220 milioane lei şi 1470 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat; că, pentru vindecare, a avut nevoie de îngrijiri medicale, în ţară şi în străinătate - unde a fost nevoit să le plătească în valută (mărci) -, că a rămas cu o invaliditate gradul II şi are nevoie de încălţăminte ortopedică.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 10 p. 162 şi vol. 23 p. 31-35).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 120 milioane lei daune materiale şi 120 milioane daune morale.

                162. Partea vătămată Osman Eugen se constituie parte civilă cu suma de 500 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, singurul copil, Dumitru Osman, de 24 de ani, al cărui cadavru a fost furat, tragedie în urma căreia soţia sa, mama eroului-martir, s-a îmbolnăvit grav de supărare.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al fiului, actul medico-legal care atestă cauza morţii, certificatul de luptător în revoluţie[19] şi dovada că mama împuşcatului s-a îmbolnăvit grav în urma dispariţiei acestuia (vol. 6 p. 248-251 şi vol. 17 p. p. 307-314).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată, pentru suma de 200 milioane lei, daune materiale şi 200 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi consecinţele ei.

                163. Partea vătămată Olaru Marian se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 milioane daune morale (în total, 200 milioane lei), motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, a suferit 4 (patru) intervenţii chirurgicale, a fost spitalizat pînă în anul 1993, a rămas infirm (gradul II de invaliditate, osteomelită etc.) şi necesită îngrijiri şi supraveghere şi azi.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi alte acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. De asemenea, depune certificatul de luptător în revoluţie (vol. 20 p. 35-45).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                164. Partea vătămată Oteliţă Irina se constituie parte civilă cu suma de 500 de miloane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis soţul, al cărui cadavru a fost furat, că a rămas cu 3 copii, iar la data de 17 decembrie 1989 era gravidă în luna a 7-a.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al eroului-martir, certificatul medico-legal care atestă cauza decesului, certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, copia buletinului de identitate şi certificatul de erou-martir al revoluţiei (vol. 7 p. 267-269; vol. 23 p. 108-116 şi vol. 24 p. 218).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 200 de milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale, faţă de cauza vătămării şi de consecinţele ei.

                165. Partea vătămată Oprea Vasile se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit, reţinut şi agresat, pînă în 20 decembrie 1989, suferind leziuni vindecabile în 8 zile tratament medical.

                În dovedirea cererii, depune certificatul medico-legal, care atestă vătămarea, cauza şi consecinţele ei, precum şi actul constatator prin care Parchetul militar confirmă că vătămarea a avut loc la data de 17 decembrie 1989, în împrejurările arătate de partea civilă.

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 10 milioane lei daune materiale şi 10 milioane daune morale.

                166. Partea vătămată Orban Iosif se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de 100 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 17 p. 186; vol. 22 p. 151 şi vol. 27 p. 317-320).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 35 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                167. Partea vătămată Păuliţa Rosina Magdalena se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, tatăl, al cărui cadavru a fost furat; că, din această cauză, mama sa - soţia defunctului - s-a îmbolnăvit de supărare şi a murit.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al împuşcatului, actele lui de naştere şi de căsătorie şi certificatul de naştere al părţii civile (vol. 10 p. 150; vol. 12 p. 18, 20; vol. 13 p. 410-414; vol. 17 p. 89-91; vol. 18 p. 402-407; vol. 20 p. 299-300; vol. 26 p. 23, 64; vol. 27 p. 139).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 20 milioane lei daune materiale şi 80 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                168. Partea vătămată Predescu Radu Dorin se constituie parte civilă cu suma de un miliard şi 300 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, el a fost împuşcat în picioare, iar fiul său, de 5 ani, a fost împuşcat în cap, rană în urma căreia s-a îmbolnăvit de cancer (vol. 10 p. 163 şi vol. 12 p. 136).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 de milioane lei daune morale, deoarece, din motive necunoscute, partea civilă nu a depus actele medicale cu care să probeze toate vătămările menţionate în cerere.

                169. Partea vătămată Păleanu (Sculici) Elena se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 25 de zile şi că i s-a diminuat capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune şi alte acte medicale, cu care probează că este bolnavă, iar capacitatea de muncă i-a fost afectată în urma rănirii. Anexează copia buletinului de identitate, hotărîrea de divorţ - cu care probează de ce, la data vătămării, se numea Sculici - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 277; vol. 12 p. 37-42, 486-492 şi vol. 27 p. 219-224).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 20 milioane lei daune materiale şi 20 milioane daune morale.

                170. Partea vătămată Puiu Laurenţiu Mihai se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd era în vîrstă de 15 ani, a fost agresat de către forţele de ordine, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat pînă în 5 ianuarie 1990, dar că sechelele vătămării s-au resimţit pînă în 1992.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei, precum şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 164; vol. 20 p. 248-255 şi vol. 22 p. 183, 184).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 50 de milioane daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                171. Partea vătămată Potroghir Lucica se constituie parte civilă cu suma de 80 de milioane lei, motivînd că, la 23 decembrie 1989, fiica sa, Justina, de 7 ani, a fost împuşcată în cap şi de atunci, ea a rămas cu senzaţia că glonţul se află tot acolo, motiv pentru care tratamentul medical continuă şi azi.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune şi certificatul de naştere al împuşcatei (vol. 10 p. 93-100, 165 şi vol. 18 p. 280-284).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 80 de milioane lei daune materiale şi 20 de milioane daune morale.

                172. Partea vătămată Puşchiţă Darie, 40 de ani, şofer, se constituie parte civilă cu suma de 150 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 40 de zile şi că a rămas infirm, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi de invaliditate, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 6 p. 129; vol. 12 p. 135 şi vol. 16 p. 69-72).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 75 de milioane lei daune materiale şi 75 de milioane daune morale.

                173. Partea vătămată Părpăluţă Dumitru se constituie parte civilă cu suma de 100000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 90 de zile, că a rămas infirm, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 12 p. 435, 475 şi vol. 18 p. 334-339).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 200 de milioane lei daune materiale şi pentru 200 de milioane daune morale.

                174. Partea vătămată Paşcalău Cristian se constituie parte civilă cu suma de 200 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, cînd avea vîrsta de 17 ani, a fost împuşcat în ceafă, cu leziune cervicală, paravertebrală şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 20 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune şi actul constatator, prin care parchetul militar confirmă că vătămarea a avut loc la data şi în împrejurările arătate de partea vătămată. Anexează certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 6 p. 165-167; vol. 23 p. 36-42).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 100 de milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale.

                175. Partea vătămată Popa N. Gheorghe se constituie parte civilă cu suma de 5 milioane lei, lunar, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat în mîna dreaptă, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 28 de zile, că nu a mai putut face meseria de matriţer.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Anexează diploma de matriţer, certificatul de naştere şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 13 p. 6-11 şi 19 p. 286-291).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                176. Partea vătămată Paşca Ion se constituie parte civilă cu suma de 200 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior ("plagă gambă dreaptă") şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 17 zile.

                În dovedirea cererii, a depus acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 20 p. 227, 229).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 de milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale.

                177. Partea vătămată Pârvu Ion se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în obraz, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 65 de zile, că are de crescut 2 copii şi că este apăsat de stres şi de alte consecinţe ale vătămării.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 20 p. 275-276 şi vol. 27 p. 268-272).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                178. Partea vătămată Prodan Virgil se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în coapsă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 65 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Anexează certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 281; vol. 23 p. 51-53).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                179. Partea vătămată Popovici Ion se constituie parte civilă cu suma de 75 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în şold, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 40 de zile şi a suferit o incapacitate de muncă pe o durată de 90 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 403 şi vol. 19 p. 314, 315).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 35 de milioane lei daune materiale şi 35 de milioane daune morale.

                180. Partea vătămată Popescu Andrei se constituie parte civilă cu suma de 25 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit în revoluţie.

                În dovedirea cererii, depune acte în sensul că a fost tratat la dispensar, de unde, însă, registrul de consultaţii şi tratamente a dispărut şi nu a mai fost recuperat, cu toate cererile - repetate - adresate parchetului (vol. 21 p. 108, 109; vol. 22 p. 160; vol. 29 p. 49-52).

                Cererea este întemeiată pentru 10 milioane lei daune materiale şi 10 milioane daune morale.

                181. Partea vătămată Panchiu Petre cere despăgubiri, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, a primit îngrijiri medicale pînă la 30 ianuarie 1990 şi a fost tratat şi în Italia.

                În dovedirea susţinerii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 22 p. 166-173).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 15 milioane lei daune materiale şi 15 milioane daune morale.

                182. Partea vătămată Pârja Ion se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un nunmăr de 36 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 14 p. 24, 25, 405; vol. 27 p. 208, 210).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 de milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale.

                183. Partea vătămată Pocomnicu Olga cere despăgubiri civile, motivînd că, la data de 17 decembrie 1989, soţul ei, Paul Pocomnicu a fost rănit, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 70 de zile, după care a decedat.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Anexează şi actul de deces al rănitului, precum şi declaraţia acestuia. Mai depune şi certificatul lui de luptător în revoluţie şi actul de invaliditate gradul II (vol. 14 p. 95, 96, 389, 390; vol. 17 p. 123-126, 182; vol. 20 p. 46, 47 şi vol. 22 p. 175-182).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                184. Partea vătămată Rusu Cristian se constituie parte civilă cu suma de un miliard şi cinci sute de milioane de lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, apoi operat în Timişoara şi în Deva, dar că, după două luni de spitalizare, nu s-a vindecat; că, ar trebui să continue tratamentul în Canada, unde, însă, nu poate pleca fără un miliard de lei (vol. 7 p. 349 şi vol. 10 p. 167), cheltuieli necesare îngrijirilor.

                În dovedirea cererii, depune declaraţiile părinţilor săi (vol. 7 p. 350-351).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                185. Partea vătămată Curea Mariana se constituie parte civilă cu suma de 10 milioane de lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, tatăl ei a fost rănit, a avut nevoie de îngrijiri medicale, care au durat un număr de 70 de zile, că a rămas invalid gradul II, apoi a decedat.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Anexează actul de deces al rănitului, precum şi o declaraţie a acestuia. Mai depune certificatul lui de luptător în revoluţie şi actul de invaliditate gradul II (vol. 14 p. 95, 96, 389, 390; vol. 17 p. 121-128; vol. 20 p. 46, 47; vol. 22 p. 175-182)[20].

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                186. Partea vătămată Radu Marin cere să i se plătească o despăgubire periodică, motivînd că, la 17 decembrie 1989, fiul său, Constantin, a fost ucis, prin împuşcare, iar cadavrul lui a fost furat. Că, împuşcatul era lăcătuş, cîştiga 7000 de lei, lunar, şi contribuia la întreţinerea părinţilor lui.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al fiului, hotărîrea judecătorească prin care se declară moartea şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 105, 174; vol. 12 p. 45-46; vol. 17 p. 99-103 şi vol. 20 p. 8-10).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării.

                187. Partea vătămată Răileanu Elena cere despăgubiri, motivînd că, rănit în revoluţie, soţul ei a decedat (vol. 10 p. 227 şi vol. 11 p. 10).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 25 de milioane daune morale.

                188. Partea vătămată Rusu Aurica se constituie parte civilă cu suma de 200 de milioane daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, fiul ei, Marius-Dumitru, de 18 ani, din care cauză ea s-a îmbolnăvit grav şi, pentru a supravieţui, a devenit dependentă de medicamente.

                În dovedirea cererii, depune actul de naştere, actul de deces al fiului, şi actele care atestă că este grav bolnavă (vol. 10 p. 141, 165 şi vol. 19 p. 270-273).

                Cererea de despăgubiri civile este întemeiată pentru suma de 100 de milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                189. Partea vătămată Rachici Oliver se constituie parte civilă cu suma de 450 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, că a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 110 zile, cu mai multe intervenţii chirurgicale şi că, din cauza rănirii, a ratat studenţia.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi acte medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Anexează dovada că a fost încadrat în muncă şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 6 p. 138, 139 şi vol. 21 p. 110-116).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 150 de milioane lei daune materiale şi 150 de milioane daune morale.

                190. Părţile civile Ion şi Maria Rusu, soţi, se constituie părţi civile cu suma de 60 de milioane lei daune materiale şi 60 de milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat fiul lor, Cristian[21], de 10 ani, nici azi vindecat, deşi a fost două luni spitalizat. Că, au făcut cheltuieli mari cu tratamentele, medicamentele, supravegherea, alimentaţia specială. Că, sînt grav traumatizaţi psihic.

                În dovedirea cererii, depun acte de spitalizare, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 18 p. 100 şi vol. 19 p. 14-17).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                191. Partea vătămată Racu Mihai se constituie parte civilă cu suma de 300 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost împuşcat, a fost tratat pînă în decembrie 1992, şi-a pierdut capacitatea de muncă (gradul II de invaliditate), că suferă de hepatită.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 389 şi vol. 18 p. 408-413).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                192. Partea vătămată Sava Iosif s-a constituit parte civilă cu suma de 200 de milioane lei daune materiale şi 200 de milioane daune morale, motivînd că soţia sa, Florica, a fost ucisă prin împuşcare.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de deces al împuşcatei şi acte care atestă cauza morţii (vol. 7 p. 78, 79, 106; vol. 12 p. 136 verso; vol. 16 p. 71 şi vol. 21 p. 133-137).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 200 milioane lei daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                193. Partea vătămată Şandru Horia Teodor se constituie parte civilă cu suma de 150000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, a rămas invalid gradul I, mai are de suportat 3 intervenţii chirurgicale, este "un om sfîrşit".

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 6 p. 163; vol. 10 p. 351; vol. 12 p. 431, 525; vol. 14 p. 400 şi vol. 26 p. 103-111).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 250 milioane lei daune materiale şi 250 milioane daune morale.

                194. Partea vătămată Szekely Mihai-Iosif se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost agresat de forţele de ordine, care i-au cauzat leziuni vindecabile în 28 de zile de tratament medical.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei, actul constatator prin [care] parchetul militar confirmă că vătămarea s-a produs în împrejurările arătate de partea civilă şi certificatul de calificare al acestuia (vol. 10 p. 348, 349; vol. 12 p. 136; vol 11 p. 48; vol. 18 p. 150-161; vol. 22 p. 186).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                195. Partea vătămată Szab[o] Erno se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în stomac, tratat în ţară şi în străinătate - unde trebuie să continue îngrijirile medicale, încît are nevoie de mulţi bani -; că, după 6 luni, a fost pensionat, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 369-370 şi vol. 10 p. 169).

                Cererea este întemeiată pentru 100 milioane daune materiale şi 100 milioane daune morale.

                196. Partea vătămată Szekely Imre cere despăgubiri civile, motivînd că tatăl său, Ladislau Szekely, a fost rănit, prin împuşcare, la 17 decembrie 1989, cînd a suferit o dezlipire de retină; operat în Franţa şi-a pierdut ochiul, a supravieţuit cu greu pînă la 7 iunie 1994, cînd a decedat.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al tatălui său, certificatul lui de luptător în revoluţie, actul lui de naştere şi declaraţia autentică în sensul că este moştenitorul defunctului (vol. 29 p. 6-11) şi actele medicale care atestă vătămarea prin împuşcare şi consecinţele ei (vol. 22 p. 201-205).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 100 milioane lei daune materiale şi 100 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării.

                197. Partea vătămată Stoica Maria cere 500000 lei, lunar, contribuţie de întreţinere, motivînd că, în decembrie 1989, soţul ei, Mircea Stoica a fost împuşcat, patru luni spitalizat, a rămas handicapat (gradul II de invaliditate), apoi a decedat.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi de stabilire a capacităţii de muncă, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune: declaraţia împuşcatului, actul lui de deces, actul de căsătorie şi carnetul de muncă (vol. 6 p. 304; vol. 10 p. 58-60, 170, 245-250; vol. 14 p. 54-61; vol. 27 p. 179-207).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                198. Partea vătămată Szabo Liana Lucia se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei daune morale, motivînd că, fiica sa Larisa, în vîrstă de numai 2 ani, a fost împuşcată, că a avut nevoie de tratament medical, care a durat 30 de zile şi ea - mama minorei - i-a acordat şi îi acordă toate îngrijirile necesare.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 10 p. 171 şi vol. 18 p. 391-394).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată.

                199. Partea vătămată Simicin Maria-Gherghina se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, soţul ei a fost ucis prin împuşcare şi că a rămas cu 2 copii. Că soţul era salariat şi că a cheltuit pentru monumentul funerar al acestuia.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al soţului, acte de la parchetul militar privind cauzele şi împrejurările decesului, adeverinţa de salariat a defunctului, certificatele de naştere ale copiilor şi procesul-verbal de identificare a cadavrului printre ceilalţi împuşcaţi (vol. 7 p. 252; vol. 10 p. 145, 245 şi vol. 29 p. 18-22).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                200. Partea vătămată Savu Petru se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 23 decembrie 1989, a fost împuşcat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat 25 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 10 p. 347; vol. 18 p. 276-279; vol. 27 p. 406-411).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru 25 milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale.

                201. Partea vătămată Stanciu Mărioara Aurelia se constituie parte civilă cu suma de 500 de milioane lei, motivînd că, la Timişoara, a fost ucis, prin împuşcare, şi soţul ei, Ion Stanciu, în urma căruia a rămas cu 2 copii (vol. 14 p. 7).

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al soţului, acte care atestă cauzele decesului, actul de căsătorie cu defunctul, certificatele de naştere ale copiilor, dovada că defunctul a fost salariat, certificatul de erou-martir al defunctului şi declaraţii de martor care confirmă că eroul-martir a fost ucis în revoluţie (vol. 6 p. 90-95; vol. 10 p. 109-110 şi vol. 18 p. 87-96).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 150 de milioane lei daune materiale şi 150 de milioane daune morale.

                202. Partea vătămată Şleahtici Marian se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit, prin împuşcare, şi că a avut nevoie, pentru vindecare, de îngrijiri medicale care au durat un număr de 7 zile (vol. 23 p. 11-12).

                În dovedirea cererii, depune acte medicale care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Depune, de asemenea, acte medicale din care rezultă că i-a fost diminuată capacitatea de muncă. Anexează certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 23 p. 11-18).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 15 milioane lei daune morale.

                203. Partea vătămată Ştreang Virgil-Marian se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat şi că a avut nevoie de 25 de zile îngrijiri medicale pentru vindecare. Că, după cele 25 de zile, a mai avut nevoie de încă 5 zile de tratament.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Depune şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 177-179; vol. 15 p. 331; vol. 17 p. 104-106).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 de milioane lei daune morale.

                204. Partea vătămată Sporer Iosif Herman, în vîrstă de 73 de ani, cere despăgubiri civile, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, fiul său Rudolf Sporer, de 33 de ani.

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Deasemenea, depune actul constatator, prin care parchetul militar confirmă că Rudolf Sporer a fost rănit mortal (vol. 22 p. 206-213).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 30 de milioane daune morale.

                205. Partea vătămată Şerban Iosif se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei despăgubiri (vol. 26 p. 76), motivînd că, la 19 decembrie 1989, a fost împuşcat, a avut nevoie de 90 de zile îngrijiri medicale pentru vindecare, a suferit o intervenţie chirurgicală în Germania şi a rămas infirm, gradul II de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 20 p. 6; vol. 26 p. 76-80 şi vol. 27 p. 328).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 75 milioane lei daune materiale şi 75 de milioane daune morale.

                206. Partea vătămată Tomescu Ion se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane lei daune materiale şi 150 milioane daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat, a avut nevoie de 4 (patru) luni de spitalizare, în ţară şi la Viena, a rămas handicapat locomotor şi are nevoie de încălţăminte ortopedică.

                În dovedirea cererii, depune acte medico-legale, de spitalizare şi de stabilire a capacităţii de muncă, acte care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 10 p. 63-67, 173; vol. 12 p. 6; vol. 23 p. 58-78).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 150 de milioane lei daune materiale şi 150 de milioane daune morale.

                207. Partea vătămată Tăut Teodor se constituie parte civilă cu suma de 50000 de mărci sau de 500 de milioane lei, motivînd că, în perioada 17-22 decembrie 1989, a fost agresat de către forţele de ordine care au reprimat manifestaţia de la Timişoara. Că, în urma maltratării la care a fost supus, a avut nevoie de îngrijiri medicale, în ţară şi în străinătate - unde a plecat pe cont propriu -, că a rămas infirm, gradul II de invaliditate şi că are copii.

                Angela Tăut susţine, în continuare, cererea de despăgubiri formulată de Teodor Tăut, care a decedat în cursul procesului (vol. 27 p. 154, 157).

                În dovedirea cererii de despăgubiri s-au depus acte de spitalizare şi alte acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei; mai depune certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 10 p. 68-88, 172; vol. 12 p. 7, 8, 136; vol. 14 p. 51, 402; vol. 16 p. 73-84; vol. 21 p. 141-154 şi vol. 27 p. 149-159).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 200 de milioane lei daune materiale şi 200 de milioane daune morale.

                208. Partea vătămată Tăşală Vasilica se constituie parte civilă cu suma de 500 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost ucis, prin împuşcare, fiul ei, Remus-Marian, de 23 de ani, care contribuia la întreţinerea ei şi a soţului, ambii, paralitici, invalizi gradul I de invaliditate.

                În dovedirea cererii, depune certificatul de naştere al fiului, actul de deces al acestuia, certificatul lui de erou-martir, dovada că defunctul a fost salariat şi certificatul de căsătorie al părinţilor defunctului (vol. 6 p. 367; vol. 10 p. 144; vol. 12 p. 53-55, 510; vol. 14 p. 6, 7; vol. 17 p. 141-167; vol. 20 p. 262-274).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 250 milioane lei daune materiale şi 250 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                209. Partea vătămată Toda Angela, 19 ani, lăcătuş (în 1989), se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată în pulpa piciorului, încît a fost nevoită să părăsească locul de muncă, unde nu mai putea sta în picioare; că, pierderea locului de muncă a împovărat-o, din care cauză s-a îmbolnăvit, contractînd un astm bronşic, o sinuzită, cu anemie etc.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi alte acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei. Mai depune şi un certificat medico-legal, care confirmă vătămarea. Anexează un act de constatare prin care şi parchetul militar confirmă vătămarea. Depune şi copia carnetului de muncă (vol. 6 p. 122 şi vol. 20 p. 79-91).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                210. Partea vătămată Tănase Vasile se constituie parte civilă cu suma de 100 miloane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în braţ şi în torace, a avut nevoie de îngrijiri medicale care au durat un număr de 40 de zile, că are de crescut 2 copii.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, certificatul de luptător în revoluţie, certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor şi declaraţia martorului Cojocaru Popa Gheorghe, - care confirmă că a fost rănit în revoluţie (vol. 6 p. 125; vol. 7 p. 361; vol. 27 p. 304-316).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale.

                211. Partea vătămată Tabără Viorel se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcat în picior, a avut nevoie de 135 de zile îngrijiri medicale, cu intervenţii chirurgicale şi a pierdut capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 68-69 şi vol. 18 p. 317-325).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 75 milioane lei daune materiale şi 75 de milioane daune morale.

                212. Partea vătămată Toma Angelica se constituie parte civilă cu suma de 50 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată şi a avut nevoie de 65 de zile de îngrijiri medicale.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 401 şi vol. 16 p. 139-142).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 milioane lei daune materiale şi 25 de milioane daune morale.

                213. Partea vătămată Ţintaru Antoneta cere despăgubiri, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, fiul, Teodor-Octavian. Că, a decedat şi soţul ei. (vol. 10 p. 35-39 şi vol. 12 p. 501-505).

                Cererea este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune morale.

                214. Partea vătămată Vlaici Sava se constituie parte civilă cu suma de 80 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată în mînă şi în abdomen, cu "evisceraţie, supuraţie, operaţie" etc., plagă în urma căreia a avut nevoie de îngrijiri medicale, care au durat 39 de zile.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 91, 93; vol. 10 p. 352; vol. 26 p. 164-166).

                Cererea de despăgubiri civile este întemeiată pentru suma de 40 de milioane lei daune materiale şi 40 de milioane daune morale.

                215. Partea vătămată Vărcuş Aurica se constituie parte civilă cu suma de 100 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, fiul, de 15 ani, că are încă 3 copii, pe care îi creşte singură, soţul fiind decedat din 1995.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al fiului şi certificatul de erou-martir al acestuia (vol. 7 p. 159-169; vol. 10 p. 137; vol. 18 p. 191-193; vol. 20 p. 20-21).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                216. Partea vătămată Vinţan Paraschiva se constituie parte civilă cu suma de 300 milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost împuşcată, că a avut nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale şi că este bolnavă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, certificatul de luptător în revoluţie şi copia buletinului de identitate (vol. 6 p. 303; vol. 10 p. 51-57; vol. 12 p. 114-116, 136 şi vol. 29 p. 47).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale.

                217. Partea vătămată Untilă Corina se constituie parte civilă cu suma de 50000 DM, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a suferit o "plagă împuşcată abdominală-toracică penetrantă, leziune coastă şi diafragmă, plagă lob hepatic, hemotorax", urmată de numeroase intervenţii chirurgicale; că, din cauza împuşcării, a făcut o "bronşită astmatiformă, insuficienţă pulmonară, spasmofilie, litiază biliară, cu expectoraţii purulente, astenie, edeme, tumefacţii" etc.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi alte acte medicale, care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei (vol. 7 p. 36, 37 şi vol. 21 p. 240-247).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 200 milioane lei daune materiale şi 200 milioane daune morale.

                218. Partea Wittmann Erika se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei, motivînd că, în reprimarea de la Timişoara, i-a fost ucis, prin împuşcare, fratele, de 24 de ani, al cărui cadavru a fost sustras şi ars la Crematoriul "Cenuşa".

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al împuşcatului şi certificatul ei de naştere (vol. 10 p. 155, 251; vol. 12 p. 136; vol. 18 p. 331-333).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 25 milioane lei daune morale.

                219. Partea vătămată Zăbulică Liliana se constituie parte civilă cu suma de 150 de milioane lei, motivînd că, la 17 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, soţul, că a rămas cu un copil, elevă, că a făcut cheltuieli cu edificarea monumentului funerar şi cu parastasele.

                În dovedirea cererii, depune actul de deces al împuşcatului, certificatul lui de naştere, certificatul de naştere al fiicei şi dovada că este elevă (vol. 10 p. 107, 154; vol. 12 p. 526 şi vol. 13 p. 401-403).

                Cererea de despăgubiri este întemeiată pentru suma de 50 de milioane lei daune materiale şi 50 de milioane daune morale, faţă de gravitatea vătămării şi de consecinţele ei.

                La data plăţii despăgubirilor, cuantumul acestora va fi reactualizat în funcţie de rata (coeficientul) de inflaţie.

 [1] tratamentul medical în străinătate al răniţilor s-a realizat, în general, cu ajutorul Fondului "Libertatea", constituit după revoluţie din donaţii ale cetăţenilor.

[2] între 1990 şi 1992 acesta a fost deputat în Parlament (ales pe lista Partidului Democrat al Muncii).

[3] în ciuda propagandei făcute după revoluţie (revista "Zig-Zag" a lui Ion Cristoiu) despre "falsul scandal al gropii comune de la Timişoara", este de necontestat că au fost şi revoluţionari îngropaţi în groapa comună din cimitirul eroilor, deshumarea acestora fiind efectuată în 15 ianuarie 1990. În textul sentinţei, cititorul va mai găsi cîteva asemenea cazuri.

[4] fiul locotenent-colonelului Buzatu, care lucra chiar la unitatea militară din Calea Lipovei, din care a fost împuşcat fiul său.

[5] ducerea unor cadavre la groapa comună din cimitirul eroilor s-a întîmplat în 27 decembrie 1989 (după fuga lui Ceauşescu), pe motiv că nimeni nu le revendica şi putrezeau la morgă. În 15 ianuarie 1990, după ce aparţinătorii fuseseră identificaţi, cadavrele au fost deshumate din groapa comună. Amănunte despre cazul gropii comune pot fi găsite, de pildă, în "Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei" de Marius Mioc, Editura Sedona 1999 (pag. 39-40).

[6] Cruceru Gheorghe.

[7] Vol. 29 p. 54-55 figurează şi la Cojocaru Popa Gheorghe, cu aceeaşi specificare că este tîmplar. Eroare materială a instanţei?

[8] Farcău Mariana, împuşcată în umăr.

[9] Greşeală de dactilografiere, numele corect e Gârjoabă.

[10] la poziţia 20 apare şi partea vătămată Bob (Grama) Floarea care de asemenea reclamă moartea fratelui Alexandru Grama, şi căreia i s-au aprobat despăgubiri mai mari. Să fie vorba de aceeaşi persoană?

[11] Leia (fiul din prima căsătorie).

[12] la rîndul ei rănită şi parte civilă în acest proces.

[13] Pentru împuşcarea lui Ianoş Paris a fost condamnat, în "Procesul celor 25", maiorul de miliţie Iosif Veverca. Dar, deoarece în acel proces nu s-au făcut constituiri de părţi civile, despăgubirile au fost stabilite la acest proces.

[14] Luca Georgeta.

[15] Probabil greşeală, numele corect Lăcătuşu.

[16] Nagy.

[17] Este o aberaţie ce scrie aici, nu există nici un Marin Leka ucis în revoluţie. Verificînd filele din dosar indicate, am constatat că este vorba de Marin Otilia Elena, rănită prin împuşcare în 17 decembrie 1989, care în septembrie 1998 s-a căsătorit cu Leka Alexandru, luînd după căsătorie numele soţului.

[18] Este vorba de fapt de groapa comună din cimitirul eroilor, din care s-au deshumat cadavrele în ianuarie 1990.

[19] e vorba probabil de certificatul de erou-martir.

[20] majoritatea paginilor din dosar invocate coincid cu cele invocate la Pocomnicu Olga.

[21] care deasemenea s-a constituit parte civilă.