[Răspunderea acoperirii prejudiciului]

 

                V. Inculpaţii răspund în solidar pentru întreg prejudiciul, deoarece fiecare în parte a contribuit, în calitate de coautor, la producerea lui.

                În solidar cu inculpaţii, va fi obligat, în calitatea de parte civilmente responsabilă şi Ministerul Apărării Naţionale, deoarece, potrivit art. 1000 alin. 3 din Codul civil, comitenţii sînt responsabili de prejudiciul cauzat de prepuşii lor în funcţiile ce li s-au încredinţat.

                Temeiul răspunderii comitenţilor pentru faptele cauzatoare de prejudicii ale prepuşilor îl constituie obligaţia ce o au de a garanta despăgubirea celor ce au suferit daune prin acţiunile comise de prepuşi.